This is an example of a HTML caption with a link.

Akta PK FJN - Przeworsk - zespoły, komitety, komisje stałe i doraźne,
[b.m.] 1969Muzeum w Przeworsku
MP-DA-469
Akta PK FJN - skargi i wnioski - Przeworsk,
[b.m.] 1969Muzeum w Przeworsku
MP-DA-463
Akta PK FJN - spotkanie posłów i radnych z wyborcami,
[b.m.] 1969Muzeum w Przeworsku
MP-DA-466
Akta PK FJN - Varia,
[b.m.] 1969Muzeum w Przeworsku
MP-DA-467
Akta PK FJN - Varia,
[b.m.] 1969Muzeum w Przeworsku
MP-DA-468
Akta PK FJN - zebrania plenarne. Przeworsk,
[b.m.] 1969Muzeum w Przeworsku
MP-DA-464
Akta PK FJN,
[b.m.] 1968-1972Muzeum w Przeworsku
MP-DA-455
Akta po Agnieszce Majewskiej,
[b.m.] 1921-1925Muzeum w Przeworsku
MP-DA-483
Akta po dr Aleksandrze Karpfie,
[b.m.] 1911-1942Muzeum w Przeworsku
MP-DA-504
Akta po dr Ignacy Smyczyńskim,
[b.m.] XIX/XX w.Muzeum w Przeworsku
MP-DA-474
Akta po dr Józefie Krypiankiewiczu,
[b.m.] 1888-1893Muzeum w Przeworsku
MP-DA-496
Akta po dr Ryszardzie Romanowskim,
[b.m.] 1935-1936Muzeum w Przeworsku
MP-DA-503
Akta po Elżbiecie Mucha,
[b.m.] 1923-1949Muzeum w Przeworsku
MP-DA-498
Akta po Janie Cichy,
[b.m.] 1887-1895Muzeum w Przeworsku
MP-DA-481
Akta po Janie Krupie - ogniomistrzu,
[b.m.] 1945-1946Muzeum w Przeworsku
MP-DA-500
Akta po Janie Lepiankiewiczu,
[b.m.] 1892-1903Muzeum w Przeworsku
MP-DA-497
Akta po Janie Mirkiewiczu,
b.m.] 1868-1921Muzeum w Przeworsku
MP-DA-491
Akta po Janie Mirkiewiczu,
[b.m.] 1942,1936Muzeum w Przeworsku
MP-DA-506
Akta po Janie Niedziocha - kominiarzu,
[b.m.] 1854-1879Muzeum w Przeworsku
MP-DA-490
Akta po Józefie Mederze - profesorze Politechniki Szczecińskiej,
[b.m.] 1893-1865Muzeum w Przeworsku
MP-DA-494
Akta po Józefie Związku,
[b.m.] 1823-1918Muzeum w Przeworsku
MP-DA-492
Akta po Karolu Rolskim - kupcu rzeźnickim,
[b.m.] 1921-1924Muzeum w Przeworsku
MP-DA-502
Akta po Marii Sławińskiej,
[b.m.] 1939Muzeum w Przeworsku
MP-DA-475
Akta po Michale Skrzyńskim,
[b.m.] `1923-1949Muzeum w Przeworsku
MP-DA-477
Akta po prof. Józefie Mederze,
[b.m.i r.] Muzeum w Przeworsku
MP-DA-495
Akta po rodzinie Kogutów,
[b.m.] 1903-1920Muzeum w Przeworsku
MP-DA-499
Akta po Władysławie Chudziku,
[b.m.] 1939Muzeum w Przeworsku
MP-DA-479
Akta po Zofii Boreckiej,
[b.m.] 1934-1978Muzeum w Przeworsku
MP-DA-501
Akta po Zygmuncie Baumanie,
[b.m.i r.] Muzeum w Przeworsku
MP-DA-480
Akta Powiatowego Cechu Rzemieślniczego w Przeworsku,
[b.m.] 1945-1948Muzeum w Przeworsku
MP-DA-344
Akta Powiatowego Frontu Jedności Narodowej w Przeworsku,
[b.m.] 1968-1969Muzeum w Przeworsku
MP-DA-454
Akta Powiatowego Komitetu PZPR,
[b.m.] 1980Muzeum w Przeworsku
MP-DA-375
Akta Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego w Przeworsku,
[b.m.] 1968Muzeum w Przeworsku
MP-DA-356
Akta powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego,
[b.m.] 1958Muzeum w Przeworsku
MP-DA-378
Akta powiatu przeworskiego,
[b.m.] 1931-1949Muzeum w Przeworsku
MP-DA-297
Akta Prezydium MRN - skargi i zażalenia,
[b..m] 1955Muzeum w Przeworsku
MP-DA-358
Akta Prezydium MRN -Varia,
[b.m.] 1972Muzeum w Przeworsku
MP-DA-357
Akta Prezydium MRN w Przeworsku,
[b.m.] 1962Muzeum w Przeworsku
MP-DA-379
Akta Prezydium MRN,
[b.m.] 1956Muzeum w Przeworsku
MP-DA-360
Akta Prezydium MRN,
[b.m.] 1971-1972Muzeum w Przeworsku
MP-DA-381
Akta Prezydium MRN,
[b.m.] 1980Muzeum w Przeworsku
MP-DA-382
Akta Prezydium PK FJN - Przeworsk,
[b.m.] 1970-1971Muzeum w Przeworsku
MP-DA-461
Akta Prezydium PK FJN - Przeworsk,
[b.m.] 1969Muzeum w Przeworsku
MP-DA-465
Akta Rad Narodowych - Varia,
[b.m.] 1973-1974Muzeum w Przeworsku
MP-DA-443
Akta Rady Narodowej Miasta i Gminy Kańczuga,
[b.m.] 1969-1973Muzeum w Przeworsku
MP-DA-427
Akta Rady Narodowej Miasta i Gminy Kańczuga,
[b.m.] 1973-1974Muzeum w Przeworsku
MP-DA-434
Akta rodziny Jurkiewiczów z Przedmieścia,
[b.m.] 1828-1859Muzeum w Przeworsku
MP-DA-488
Akta różne. Varia,
[b.m.] 1939-1944Muzeum w Przeworsku
MP-DA-275
Akta rzemieślnicze,
[b.m.] 1880-1908Muzeum w Przeworsku
MP-DA-394
Akta sądowe,
[b.m.] 1900-1918Muzeum w Przeworsku
MP-DA-119Copyright 2014 by Muzeum w Przeworsku
PARTNERZY: