_DSC8305
KINO LETNIE- ZAKUP EKRANU I NAGŁOŚNIENIA – wybór oferty

Informujemy o dokonanym wyborze oferty na zakup ekranu i nagłośnienia do kina letniego: protokoł otwarcia ofert nagłosnienieprotokol otwarcia ofert ekranprotokol otwarcia ofert powierzchnia projekcyjna Czytaj dalej...


_DSC8305
KINO LETNIE – ZAKUP EKRANU I NAGŁOŚNIENIA

Muzeum w Przeworsku informuje o  planowanym zakupie sprzętu do nagłośnienia i projekcji audiowizualnych w ramach organizacji kina letniego i imprez plenerowych na terenie zabytkowego parku w Przeworsku. Dokumenty do pobrania poniżej.zaproszenie ekran projekcyjny zaproszenie powierzchnia projekcyjna zaproszenie zestaw nagłaśniającywzór umowy i protokół odbioru Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy realizuje 2-letnie zadanie: „Zakup projektora, ekranu oraz nagłośnienia do organizacji kina letniego i imprez plenerowych”, dofinansowane...  Czytaj dalej...


Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na zadanie: REMONT DACHU CZĘŚĆ II OD STRONY ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ NA BUDYNKU OFICYNY

Informujemy o wyborze wykonawcy na zadanie: „Remont dachy część II od strony zachodniej i północnej na budynku Oficyny”. Zawiadomienie w formacie pdf: Zawiadomienie Czytaj dalej...


Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie studium przedprojektowego – audytu energetycznego oraz efektu ekologicznego dla budynku Pałacu”

Dokumentacja do pobrania w ramach zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: „ Wykonanie studium przedprojektowego – audytu energetycznego oraz efektu ekologicznego zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002.r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) – normy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. dla budynku Pałacu oraz kompleksowego bilansu energetycznego dla budynku Pałacu z uwzględnieniem energii pozyskanej z zaprojektowanej na terenie ogrodów...  Czytaj dalej...


„Remont dachu część II od strony zachodniej i północnej na budynku Oficyny o powierzchni 188 m2 na działce nr ewid. 244/6 w Przeworsku”

Dokumentacja do pobrania w ramach zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Remont dachu część II od strony zachodniej i północnej na budynku Oficyny o powierzchni 188 m2 na działce nr ewid. 244/6 w Przeworsku” Zaproszenie do złożenia oferty cenowejOferta cenowa (zał. nr 1) Oświadczenie wykonawcy (zał. nr 2) Przedmiar robót (zał. nr 3) Czytaj dalej...


Protokół otwarcia ofert na wykonywanie zadania: „Zakup zestawu: projektor multimedialny, obiektyw (…) do organizacji kina letniego i imprez plenerowych.”

Protokol Zakup Projektora Czytaj dalej...


Protokół otwarcia ofert z dnia 3 lipca 2015 r. na zadanie pn. „Remont dachu od strony wschodniej i południowej budynku oficyny na działce nr ewid. 244/6 w Przeworsku”

Protokół otwarcia ofert Czytaj dalej...
Copyright 2014 by Muzeum w Przeworsku

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress