This is an example of a HTML caption with a link.

35 lat PRL-u. Przemyskie dokonania przemysłu,
[b.m.i r.]
MP-DA-108535 lat PRL-u. Przemyskie dokonania rolnictwo,
[b.m.i r.]
MP-DA-108450 Rocznica Republiki Tarnobrzeskiej - plakaty,
[b.mi r.]
MP-DA-896600 - lecie Sieteszy - afisze,
[b.m.i r.]
MP-DA-88370 rocznica Zwycięstwa Oręża Polskiego nad Wisłą. Jednodniówka wydana staraniem Komitetu Obywatelskiego Ziemi Przeworskiej, "Solidarność",
[b.m.] 1990
MP-DA-800700 - lecie miasta Przeworska,
[b.m.i r.]
MP-DA-9078 Marca - afisze,
[b.m.i r.]
MP-DA-1046Adresy rodaków,
[b.m.] II poł. XX w.
MP-DA-777Afisze informacyjne o wolnych miejscach pracy w poszczególnych miejscowościach,
[b.m.] [po 1945]
MP-DA-825Afisze związane z działalnością składnicy muzealnej w Przeworsku,
[b.m.i r.]
MP-DA-592Afisze związane z obchodami Dni, Oświaty, Książki i Prasy,
[b.m.i r.]
MP-DA-832Agencja Imprez Artystycznych w Rzeszowie,
[b.m.i r.]
MP-DA-1050Akcje Cukrowni "Przeworsk",
[b.m.] 1920
MP-DA-405Akt fundacyjny sztandaru gimnazjalnego,
[b.m.] ok. 1933
MP-DA-256Akt notorialny spisany w Łańcucie w dn. 9.01.1899 r.,
[b.m.] 9.01.1899
MP-DA-599Akt z 1787r.,
[b.m.i r.]
MP-DA-1110Akta (różne) z okresu okupacji hitlerowskiej,
[b.m.] 1939-1944
MP-DA-262Akta - papiery wartościowe (walory własne),
[b.m.] 1939
MP-DA-191Akta - rodowód rodziny Kuhtów - Twardowskich,
[b.m.i r.]
MP-DA-473Akta - wybory do Rad Narodowych,
[b.m.] 1961
MP-DA-377Akta cechowe z okresu okupacji hitlerowskiej,
[b.m.] 1939-1944
MP-DA-265Akta cechu rzeźniczego w Przeworsku - Varia,
[b.m.] 1922-1935
MP-DA-242Akta cechu rzeźniczego,
[b.m.] 1773-1830
MP-DA-116Akta cechu rzeźniczego,
[b.m.] 1831-1912
MP-DA-117Akta Cukrowni "Przeworsk" po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej,
[b.m.] 1944
MP-DA-287Akta Cukrowni z okresu okupacji hitlerowskiej,
[b.m.] 1939-1944
MP-DA-266Akta dotczące rzeki Mleczki,
[b.m.] 1936-1950
MP-DA-334Akta dotyczące gospodarki mieszkaniowej,
[b.m.] 1944-1950
MP-DA-338Akta dotyczące harcerstwa - pomoc powodzianom,
[b.m.] 1946-1948
MP-DA-387Akta dotyczące harcestwa,
[b.m.] 1947-1948
MP-DA-383Akta dotyczące hejnału Przeworska,
[b.m.] 1932
MP-DA-399Akta dotyczące herbu miasta Przeworska,
[b.m.] 1932
MP-DA-398Akta dotyczące Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", Wybory 1990,
[b.m.i r.]
MP-DA-509Akta dotyczące Malwiny Kuhu - Twardowskiej,
[b.m.] 1764-1963
MP-DA-472Akta dotyczące miasta - Varia,
[b.m.] do 1939
MP-DA-212Akta dotyczące nadużycia Mariana Mazura,
[b.m.] 1962
MP-DA-329Akta dotyczące obozów harcerskich,
[b.m.] 1947-1948
MP-DA-386Akta dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej,
[b.m.] 1948-1952
MP-DA-324Akta dotyczące reformy rolnej,
[b.m.] 1944-1946
Mp-DA-336Akta dotyczące reprezentacji miejskiej,
[b.m.] 1944-1960
MP-DA-339Akta dotyczące rodów rzemiślniczych z Przeworska,
[b.m.] XIX/XX w.
MP-DA-110Akta dotyczące Stanisława Jenke,
[b.m.] 1918-1966
MP-DA-493Akta dotyczące szpitala,
[b.m.] 1944-1950
MP-DA-341Akta dotyczące wyborów do Rad Narodowych,
[b.m.] 1973
MP-DA-332Akta dotyczące wyborów do sejmu,
[b.m.] 1969
MP-DA-342Akta dotyczące znaków geodezyjnych,
[b.m.] 1946
MP-DA-335Akta dotyczące Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego,
[b.m.] 1946
MP-DA-340Akta GRN - Gać,
[b.m.] 1969-1973
MP-DA-418Akta GRN - Gać,
[b.m.] 1969-1973
MP-DA-430Akta GRN - Gać,
[b.m.] 1973-1974
MP-DA-446


Copyright 2014 by Muzeum w Przeworsku
PARTNERZY: