rel="stylesheet" type="text/css" href="http://muzeum.przeworsk.pl/wp-content/themes/twentytwelve/css/elastislide.css" />
This is an example of a HTML caption with a link.

"Rocznik Przemyski", t. XII,
1968
608, 718"Rocznik Przemyski", t. XVII-XVIII,
1977
422"Rocznik Przemyski", t. XXVIII,
1991-1992
136985 lat Cukrowni "Przeworsk" 1895-1980, pr. zb. pod red. Bolesława Kamińskiego, Tadeusza Kozakiewicza,
Przeworsk 1980
1192Ablewicz Adam ks., Kościół parafialny p.w. Ducha Świętego niegdyś Prepozytura Bożogrobców Miechowskich w Przeworsku [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 105-129,
Przeworsk 1995
1404Arłamowski Kazimierz, Kaput Wanda, Informator o materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych województwa rzeszowskiego,
Rzeszów 1968
749Benbenek Józef, Szozda Alicja, Rodowód Towarzystwa Miłośników Przeworska [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss. 145-155,
Przeworsk 1987
1823Benbenek Józef, Eksponaty muzealne o dziejach Przeworska,
Rzeszów 1983
1173Benbenek Józef, Martyrologia mieszkańców Przeworska w czasie II wojny światowej,
Rzeszów 1978
958, 1196Benbenek Józef, Przeworsk,
Przeworsk [b. r]
1187, 765Benbenek Jóżef, Mieszczanie przeworscy w walce o niepodległość [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss.35-68,
Przeworsk 1987
1823Bibliografia Rzeszowszczyzny 1944-1963 (artykuły z czasopism),
Rzeszów 1968
431Brożbar Tadeusz, Gackie wczoraj. Opis przeszłości wsi Gać pow. przeworskiego, ze szczegółnym uwzględnieniem organizacji społecznych, dokonany na podstawie badań ustnych i materiałów zebranych we wsi Gać,
Rzeszów 2001
1960Budzinski Tadeusz, Przeworsk i okolice,
Rzeszów 2000
1726Budzinski Tadeusz, Ziemia Kolbuszowska
Rzeszów 1752
1752Budzinski Zdzisław, Ludność pogranicza polskio - ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku, t. 1,
Rzeszów 1993
1371Budziński Tadeusz, Krasiczyn
Rzeszów 2000 2000
1753Budziński Tadeusz, Krasiczyn,
Rzeszów 2002
1753Budziński Tadeusz, Ziemia Przemyska,
Warszawa 1988
1234Budzisz Władysław, Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia 1966,
Jarosław 1966
526Budzisz Władysław, Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia 1969-1970-1971,
Jarosław 1971
610Chilik Piotr, Kosciół parafialny w Rogach,
Krosno 1999
1743Chłopowski Krzysztof, Głębocka Zofia, Dzieje Dubiecka,
Przemyśl 1972
644Cisek Maria, Informatoe działalności oświatowej muzeów woj. Rzeszowskiego na 1973 r.,
Rzeszów 1973
629Cisek Maria, Informator działalności oświatowej muzeów woj. Rzeszowskiego na 1975 r.,
Rzeszów 1975
745Cmentarze przemyskie. Przewodnik, pr. zb.,
Przemyśl 1981
1179Czopek Sylwester, Lubelczyk Antoni, Ceramika rzeszowska XIV-XVIII w., "Zeszyty Naukowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie", z. 3,
Rzeszów 1993
1360, 1712Czopek Sylwester, Kultura przeworska ze schyłku starożytności,
Krosno 2002
1725Dalecki Maciej Akta szkół i administracji szkolnej w zasobie Archiwum Państwiwego w Przemyślu,
Przemyśl 1994
1368Darłakowa Stanisława, Prasa rzeszowska XIX i XX wieku,
Rzeszów 1966
675Dusza Ludwik, Informator o miejscach walk, straceń, i męczenstwa ludności w powiecie gorlickim w okresie II wojny światowej,
Rzeszów 1971
1207, 559Ewidencja ludności w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu i oddziale w Przeworsku. Informator, pr. zb.,
Przemyśl 1994
1396Figiela Bożena, Zbiory sztuki książąt Lubomirskich z Przeworska [w:] Muzea - rezydencje w Polsce, pr. zb., ss. 253-271,
Kozłówka 2004Forstner Franz, Twierdza Przemyśl,
Warszawa 2000
1652Fryci Stanisław, Rzeszowskie - awans i kontrasty. Zbiór reportaży,
Rzeszów 1971
625Gilewicz Aleksy, Listy Witolda Regera wysłane w latach 1896-1902 z Przemyśla do Londynu do Związku Socjalistów Polskich,
Przemyśl 1963
528Gilewicz Aleksy, Przeworsk w okresie feudalnym i poczatkach kapitalizmu [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 45-162,
Rzeszów 1974
123, 766Gosztyła Marek, Proksa Michał, Zamki, pałace i klasztory województwa przemyskiego. Przewodnik po wybranych miejscach architektury monumentalnej woj. Przemyskiego,
Przemysl 1627
1627Grendysa Marian, Szozda Tadeusz, Przeworsk w Polsce Ludowej [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 491-553,
Rzeszów 1974
123, 766Grzebyk Krzysztof, Geneza rzeszowskiego harcerstwa (teksty źródłowe z lat 1911-1914),
Rzeszów 1987
1301Ikony w muzeach woj. Rzeszowskiego. Katalog,
Rzeszów 1968
1208Informator o zasobie archiwalnym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Przemyślu,
Przemyśl 1979
1769Kańczuga. Miasto i Gmina. Dziedzictwo kulturowe,
Rzeszów 2006
1839Karczmarzewski Andrzej, Izby pamiątek województwa rzeszowskiego. Informator,
Rzeszów 1971
623Karczmarzewski Andrzej, Obrzędy i zwyczaje doroczne wsi rzeszowskiej. Katalog wystawy,
Rzeszów 1972
642Karczmarzewski Andrzej, Podania i legendy z terenu Małopolski południowo-wschodniej,
Rzeszów 1981
1278Kiernożycka J., Chrońmy zabytki historyczne,
Rzeszów 1958
506Kłos Stanisław, Rzeszów. Przewodnik,
Warszawa 1974
445Kłos Stanisław Województwo rzeszowskie. Przewodnik,
Warszawa 1969
699Knotz-Balicka Renata, Tkaniny, hafty i koronki w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
Rzeszów 1978
1171


Copyright 2014 by Muzeum w Przeworsku
PARTNERZY: