Archiwa autora: admin

JERZY TURNAU (1869 – 1925). Ars e[t] terra – wystawa monograficzna

Od poniedziałku 17 lipca 2017 roku, w sali balowej Pałacu Lubomirskich – w Muzeum w Przeworsku dostępna będzie do zwiedzania niezwykła wystawa.
Wystawa monograficzna Jerzego Turnaua, ziemianina, rolnika, a także artysty malarza i literata, właściciela Mikulic. Jest to druga odsłona wystawy pt. „Jerzy Turnau (1869-1925). Ars e[t] terra” Sztuka z ziemi [Sztuka i ziemia], wymyślonej i zorganizowanej przez dr Krzysztofa Przylickiego i Annę Szlązak z Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Wystawa prezentowana była w Muzeum KUL w okresie:  3 czerwca – 11 lipca 2017. W zbiorach Muzeum KUL znajduje się obraz pt. „Kwiat jabłoni” portret profilu młodej kobiety (prawdopodobnie Ireny z Kopeckich Skawinowej, siostrzenicy artysty), na tle kwitnącego sadu, namalowany przez Jerzego Turnaua w roku 1918. Dzieło to, pochodzące z kolekcji Olgi i Tadeusza Litawińskich zainspirowało dwoje historyków sztuki Krzysztofa Przylickiego i Annę Szlązak do zajęcia się spuścizną malarską Jerzego Turnaua.

Drogą owocnych kontaktów z potomkami rodziny Turnauów – Jerzego i Heleny z Hochbergerów, powstała pierwsza monograficzna wystawa malarska nietuzinkowego człowieka, jakim był Jerzy Turnau: „Doskonały rolnik i  administrator. Ma on duże zasługi w podniesieniu rolnictwa w Polsce. Dzieła jego na tematy rolnicze są jeszcze dziś aktualne” – pisał urodzony w 1893 r. w Siennowie Ludomir Kościesza Wolski. Z inicjatywy Jerzego Turanua we Lwowie w 1919 roku założone zostały Wyższe Kursy Ziemiańskie skierowane do ziemian, właścicieli majątków. Oprócz studiów teoretycznych, słuchaczy obowiązywały praktyki w najlepiej prowadzonych majątkach ziemskich. Takim majątkiem były Mikulice k. Kańczugi: „Gospodarstwo w Mikulicach należało do przodujących pod względem postępu i nowoczesności, tak w uprawie zbożowej (specjalne odmiany zbóż mikulickich), jak również hodowli bydła, mleczności, administracji i społecznego podejścia do pracowników.” (S. Cieński, Zamykam oczy i widzę…, Wydawnictwo LTW 2015)

Zaprezentowanych zostanie ponad 40 prac malarskich, szkiców – portretów oraz scen z życia wsi, jak również archiwalne fotografie, powieści Jerzego Turnaua z lat 1901-1923, opatrzone jego ilustracjami (m.in. „Łodzie bez steru”, „Mona Lisa. Pamiętnik człowieka żonatego”, „Nowa szkoła”) oraz 5-tomowy podręcznik „Uprawa roli i roślin”. Dzieła pochodzą w większości z kolekcji prywatnych oraz ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku i ze zbiorów Muzeum w Przeworsku.

Obraz „Grupa jeźdźców na koniach w zimie” namalowany został przez Jerzego Turnaua 11 IX 1924 roku, zakupiony przez Muzeum w roku 1997 w Niżatycach. Z okazji wystawy „Jerzy Turnau (1869 – 1925). Ars e[t] terra” poddany został konserwacji. 

Serdecznie zapraszamy!
Wystawa czynna będzie do 6 sierpnia, codziennie: od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, w soboty i niedziele w godz. 10-14.
Specjalnym sponsorem wystawy jest Powiat Przeworski. 

plakat 1

Dworek w Mikulicach2 Piotr Turnau Dworek Turnauów w Mikulicach, fot. w zbiorach prywatnych.
Ikoną wystawy jest autoportret Jerzego Turnaua – obraz ze zbiorów prywatnych.

KINO LETNIE – WAKACJE 2017

Zapraszamy na seanse kina letniego w lipcu, przez kolejne piątki: 7, 14, 21 lipca w godz. 21.00-22.30.
Zobaczymy trzy polskie filmy: Pod Mocnym Aniołem, Moje córki krowy, Dziewczyna z szafy.
W razie niepogody, projekcje odbędą się w innym terminie.
A3 Kino Letnie 2017_01

HISTORIA ORDYNACJI PRZEWORSKIEJ KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH – zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo mkidn    Powiat Przeworski

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy informuje, iż rozpoczyna realizację zadania „HISTORIA ORDYNACJI PRZEWORSKIEJ KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH” w ramach programu: „Wspieranie działań muzealnych”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 20 tys. zł.

Celem zadania jest publikacja katalogu pt. „Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich” do wystawy czasowej pod tym samym tytułem. Katalog będzie miał na celu popularyzację wiedzy o rodzinie Lubomirskich z Przeworska, o działalności ordynatów Przeworskich – książąt Henryka, Jerzego i Andrzeja Lubomirskich do 1945 r. i ich wielkiej roli w finansowaniu i funkcjonowaniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. W 1823 – Henryk Lubomirski podpisał umowę z Maksymilianem Ossolińskim o włączeniu zbiorów przeworskich do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i utworzenia z nich Muzeum im. Lubomirskich. W umowie zobowiązał się do utworzenia Ordynacji Przeworskiej, która miała zabezpieczać fundusze dla Ossolineum.

Muzeum w Przeworsku posiada sporą kolekcję archiwaliów i fotografii związanych z tematyką katalogu, które do tej pory nie były publikowane i prezentowane szerszej publiczności, prezentować będzie również materiały pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie oraz od potomków rodziny Lubomirskich i prywatnych kolekcjonerów.

Wystawa i katalog wpiszą się w jubileuszowe obchody 200-lecia Ossolineum w Lwowie i Wrocławiu w 2017 r. Zadanie współfinansowane jest także przez Powiat Przeworski. Katalog ukaże się drukiem dnia 1 grudnia 2017 r., będzie towarzyszyło mu spotkanie promocyjne, dostępny będzie również w wersji pdf na stronie internetowej naszego Muzeum. Zadanie współfinansowane jest także przez Powiat Przeworski.

Małgorzata Wołoszyn

3

Wystawa asortymentu Zakładów Przemysłowych Ordynacji Przeworsk na Targach Lwowskich, okres międzywojenny. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu.

I Ordynat Książę Jerzy Lubomirski

Pierwszy Ordynat – Książę Jerzy Lubomirski. Ze zbiorów Muzeum w Przeworsku.

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery dzięki głębokiej modernizacji energetycznej budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku wraz z kompleksową modernizacją układu grzewczego.
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej.”

Środki UE – EFRR RPO WP działanie 3.2- 611 665,52 zł
Wkład własny: Powiat Przeworski-199 000 zł
Całkowity koszt inwestycji – 810 665, 52 zł

Za utrudnienia wynikłe z prowadzonych robót – przepraszamy .

plakat-promocja termomodernizacja pałacu

Dokumentacja początku robót budowlanych:
DSC02108DSC02117DSC02168DSC02161DSC02160DSC02151

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ POPLENEROWĄ

Muzeum w Przeworsku Galeria „Magnez” serdecznie zaprasza dnia 9 czerwca 2017 o godzinie 11.00 na otwarcie wystawy, prezentującej prace dzieci z przeworskich szkół podstawowych
nr 1, nr 2 i nr 3, powstałe podczas  dwudniowego pleneru rysunkowo-malarskiego zorganizowanego w dniach 20 i 21 maja 2017 r.  w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku. Natura jest naszym wspólnym domem, inspiracją i dziedzictwem, o które należy się troszczyć i pielęgnować.
Organizatorzy pleneru: Muzeum w Przeworsku, Stowarzyszenie Muzeum w Przeworsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 „Jedynka” w Przeworsku składają serdeczne podziękowanie Panu Zbigniewowi Kiszce Staroście Powiatu Przeworskiego i Panu Leszkowi Kisielowi Burmistrzowi Miasta Przeworska oraz wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe, umożliwiające zakup akcesoriów plastycznych niezbędnych do artystycznej twórczości dzieci na łonie natury. Dziękujemy również za wsparcie rzeczowe naszych działań dyrektorom szkół podstawowych: Pani Barbarze Motyce, Pani Lidii Bułaś, Panu Bogdanowi Sebzdzie oraz Pani Agnieszce Storek – kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy
w Przeworsku.  W imieniu organizatorów Halina Superson – Muzeum w Przeworsku.

zaproszenie 3 (3)

SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA ZA ROK 2016

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za 2016 rok.
1.Uczestnictwo w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Dorzecze
Mleczki” – Przeworsk, 25.01.2016 r.; Zarzecze, 28.06.2016 r.
2. Uczestnictwo w II Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 19 V 2016.
3. Złożenie wniosku w trybie dofinansowania „małych zleceń” dla organizacji pozarządowych  do Zarządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego „Wystawa czasowa pt. Historia przeworskiego sportu 1893-1922” – 09.06.2017 r. Wnioskowana kwota – 4300 zł. Z braku środków finansowych w budżecie Województwa Podkarpackiego projekt nie otrzymał dofinansowania.
4.Nawiązanie współpracy ze Związkiem Emerytów  i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej – Koło w Przeworsku, który reprezentuje Pan Andrzej Rozpotyński. Pomoc finansowa przy organizacji XIV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Współcześni Rycerze Św. Floriana”.
6. Realizacja zadania „Przeworska Otwarta Pracownia Plastyczna” w roku 2016. W roku 2016  Stowarzyszenie złożyło wniosek do Urzędu Miasta Przeworska o dotację ze środków publicznych od Burmistrza Miasta Przeworska, na prowadzenie warsztatów w  Otwartej  Pracowni Edukacji Plastycznej dla dzieci z przeworskich szkół podstawowych i gimnazjum, w ramach zadania „Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.   Termin realizacji zadania ustalony został na okres od 1 lutego do 20 grudnia 2016 r. Wnioskowana kwota dotacji o którą występowaliśmy wynosiła 5968,00 zł -  przyznano nam dofinansowanie w wysokości  4000,00 zł plus wkład własny w kwocie 100,00 zł,  co daje razem na planowane zadanie 4100,00 zł.
Celem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Warsztaty w Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej” było zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu w ramach zajęć pozalekcyjnych.  Zachęcenie do twórczych eksperymentów w zakresie technik i materiałów plastycznych, pod kierunkiem profesjonalistów i pedagogów. System zajęć przygotowany był z myślą o  poprawieniu sprawności manualnej, kreatywności, zaradności i podniesieniu samooceny uczestników. Rezultatem priorytetowym było stworzenie bazy, miejsca  i możliwości do aktywnego działania młodych ludzi oraz  zawiązanie się dziecięcej grupy artystycznej. Młodzi uczestnicy podejmowali działania w zakresie różnych technik plastycznych, także w rzemiośle artystycznym. Zdobytą wiedzę i umiejętności  mogą w przyszłości wykorzystać do dalszego kształcenia w różnych kierunkach.
W zajęciach ogółem wzięło udział 76 dzieci – stała grupa liczyła 12 dzieci. Przedłożono 20 faktur na zakup materiałów plastycznych i narzędzi do realizacji działań. Łącznie przeprowadzono 27 zajęć warsztatowych, po 3 godziny zegarowe. Podpisano 10 umów z instruktorami prowadzącymi zajęcia   Spotkania w pracowni odbywały się w piątki lub w soboty. Terminy dostosowane były do potrzeb uczestników. W ramach pozyskanych środków zakupiono również pracowniany stół składany.   Koordynatorem projektu była Halina Superson – starszy instruktor galerii, pracownik Muzeum i członek Stowarzyszenia.
W grudniu 2016 r. Stowarzyszenie złożyło ponownie wniosek do Urzędu Miasta Przeworska na kontynuację w roku 2017 zadania publicznego pod nazwą : Warsztaty w Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej, współfinansowanego przez Burmistrza Miasta Przeworska w  ramach zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, z terminem realizacji od 1 lutego do 20 grudnia 2017 r.

7. Pozyskanie środków na współfinansowanie katalogu wystawy „Historia przeworskiego sportu” od sponsorów (Impresja – Stacja Demontażu Pojazdów, Bauer Fitness, Wodo- Gaz Józef Słota, Margopack – producent opakowań papierowych, Kolbruk, Instalco, Instalator Przeworsk) – Stanisław Zawadzki.

8. Projekt i realizacja logotypu Stowarzyszenia – proj. Henryk Lasek – Stanisław Zawadzki.

9. Wynik finansowy Stowarzyszenia za 2016 rok: przychody – 8243,08 zł; źródła przychodów: składki członkowskie, dotacja celowa, darowizny, opłaty, odsetki od środków na rachunku. Koszty – 4913,46 zł: zużycie materiałów, usługi obce, realizacja projektu, delegacje. Zysk finansowy za rok 2016 w kwocie- 3329,62 zł zostanie przeznaczony na działalność statutową w roku 2017. Sporządziła – Anna Dzimira.

Przeworsk, 22 marca 2017 roku