Archiwa autora: admin

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Przedstawiamy ofertę edukacyjną Muzeum w Przeworsku na rok szkolny 2018/2019:

Plik pdf do wydruku: OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2018-2019

Proponujemy również cykl 10 comiesięcznych spotkań w Muzeum pn. „Poznajemy Muzeum w Przeworsku”: Propozycja cyklu tematycznego Edukacja w przeworskim Muzeum

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH

OPŁATA ZA LEKCJĘ MUZEALNĄ WYNOSI: 2 ZŁ OD UCZNIA 

HISTORIA

Lekcje prowadzi mgr Małgorzata Wołoszyn, tel. 792-555-311

 1. Przywileje dla miasta Przeworska XV-XVIII w.– lekcja muzealna towarzysząca wystawie czasowej pod tym samym tytułem  (październik- grudzień 2018 r.)
 2. Historia przeworskiego sportu 1893-2005.
 3. Historia Cukrowni w Przeworsku 1895-2008.
 4. Jak powstaje cukier? – lekcja dla klas I-III szkoły podstawowej.
 5. Dawny Przeworsk w pocztówce i fotografii do 1944 r. – zajęcia ilustrowane slajdami.
 6. Życie codzienne w Przeworsku w czasie II wojny światowej.
 7. „Mówić prosto o rzeczach trudnych – przeworski wrzesień” – lekcja dla klas II-III szkół podstawowych.
 8. Losy przeworskich Żydów.
 9. Listopadowe wspomnienia o przeworskich bohaterach – lekcja na cmentarzu.
 10. Krótka historia kolei lokalnej Przeworsk-Dynów.
 11. Korzenie tradycji rodzinnej – przeworskie rody mieszczańskie w XVIII-XX w.
 12. Mistrz i jego warsztat – rola cechów rzemieślniczych w życiu miasta.
 13. Życie codzienne w pałacu magnackim w XIX w.
 14. Dzieje Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich.
 15. „O starym Przeworsku gawęda” – historia Przeworska.
 16. Przeworsk – miasto obronne.
 17. Ruch niepodległościowy w Przeworsku: powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
 18. „Kultura przeworska” – co współczesny przeworszczanin powinien wiedzieć o kulturze przeworskiej – zajęcia ilustrowane slajdami.
 19. Z wizytą w muzeum – co to jest muzeum? Odkrywanie muzeum i zgromadzonych w nim eksponatów.
 20. Przeworsk znany i nieznany – propozycja lekcji muzealnej w formie wycieczki po mieście. Uwaga! Opłata za przewodnika wynosi 50 zł (grupa zorganizowana).

ETNOGRAFIA

Lekcje prowadzi mgr Katarzyna Ignas, tel. 792-555-311

 1. „Malowany wózek, para siwych koni…” Dawne zabawki wiejskie, drewniane i gliniane.
 2. Skąd się wzięło muzeum ?
 3. Magiczny czas świąt Bożego Narodzenia.
 4. Z kolędą przez wieś – dawne kolędowanie na wsiach przeworskich.
 5. Zapust, czyli wiejski karnawał.
 6. Od wstępnej środy do oblewanego poniedziałku – obrzędowość Wielkiego Postu i Wielkanocy na wsi przeworskiej.
 7. Pamiątka dobrej sławy przeworszczan i wyganianie diabła, czyli wielkotygodniowe bębnienie w Przeworsku.
 8. Święcenie roślin – cykl obrzędów letnich na wsi przeworskiej.
 9. Zagadki ludowego stroju przeworskiego.
 10. Od zmówin do białego wieńca – wiejskie wesele przeworskie.
 11. Tradycyjne rzemiosła wiejskie.
 12. Polska sztuka ludowa – tematyka, techniki, style.
 13. Dom przysłupowy, węgieł na obłap, gonty i kiczka – regionalne budownictwo drewniane (na przykładzie skansenu „Pastewnik”).
 14. „Nalejcie wosku na wodę ujrzycie swoją przygodę” – kawalerskie i panieńskie wróżby w wigilie św. Katarzyny i św. Andrzeja.
 15. Władca zimy – Św. Mikołaj Biskup  w tradycji i kulcie religijnym.
 16. Opowieść o drzewku wigilijnym – regionalne zdobnictwo bożonarodzeniowe.
 17. Święty Antoni Padewski – patron od cennej zguby – kult św. Antoniego w regionie przeworskim.

 

HISTORIA POŻARNICTWA

Lekcje prowadzi mgr Wojciech Kruk, tel. 793-555-611

 

 1. Jak zmieniały się formy bojowych wozów strażackich  – prezentacja odrestaurowanego samochodu bojowego Dodge.
 2. Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku.
 3. Gaszenie pożarów dawniej i dziś – rozwój techniki gaśniczej na przestrzeni wieków.
 4. Hełmy używane w polskich strażach pożarnych od połowy XIX w. do współczesności.
 5. Zasłużeni działacze polskiego pożarnictwa.
 6. Święty Florian – patron chroniący od ognia.
 7. Budowa i obsługa dawnego sprzętu pożarniczego.

ZESŁAŃCY – SYBRACY – DEPORTOWANI – wystawa ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie

Wraz ze Stowarzyszeniem Patriotycznym „Miłość & Honor Lokalny Patriotyzm” zapraszamy na wystawę „Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani” przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
Tematem wystawy są losy zesłanych w głąb Rosji i Związku Sowieckiego. Poza informacjami o Polakach zsyłanych w głąb Rosji w latach 1768-1956 zamieszczono materiały przekazane przez osoby mieszkające obecnie w województwie podkarpackim, które były deportowane lub internowane z ZSRS. Na kilkunastu planszach zaprezentowano fotografie, dokumenty i pamiątki z zesłania. Osobna plansza poświęcona jest działalności Związku Sybiraków oraz staraniom w kierunku zachowania pamięci o „Golgocie Wschodu”.
Autorzy wystawy: Ewa Dziobak, Katarzyna Kyc, Bogusław Kleszczyński
Oprawa graficzna i skład: Mirosław Surdej, dr Marcin Krzanicki
Wystawa czynna będzie w dniach: 4 marca – 26 marca 2019 r. w Galerii „Magnez” w godzinach pracy Muzeum.  Wstęp wolny.
Na zakończenie wystawy, 26 marca 2019 r. odbędzie się prelekcja Katarzyny Kyc połączona z oprowadzaniem kuratorskim. O szczegółach spotkania poinformujemy.
ZAPRASZAMY!

XVII edycja konkursu plastycznego „Współcześni Rycerze Św. Floriana”

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Współcześni Rycerze Św. Floriana”. Konkurs objęty został patronatem przez: Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Związek Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Przeworsku, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Podkarpackiego, Starostę Powiatu Przeworskiego, Burmistrza Miasta Przeworska oraz Wójta Gminy Przeworsk.

Tematyka prac plastycznych:
POWÓDŹ, POŻAR, HURAGAN – STRAŻAK ZAWSZE ŚPIESZY Z POMOCĄ
JAK WYOBRAŻAM SOBIE GASZENIE POŻARÓW W DAWNYCH CZASACH?

Na prace czekamy do 12 kwietnia 2019 r.
Informacji udziela mgr Wojciech Kruk  w Dziale Historii Pożarnictwa – nr tel. 793 555 611

Do pobrania w plikach pdf : Regulamin konkursu  Regulaminu konkursu 2019 aktualny oraz Oświadczenie opiekuna uczestnika konkursu Oświadczenie RODO.

Jako ikonę wpisu wykorzystano pracę Julii Kulig z przedszkola w Pogwizdowie Nowym, laureatki I miejsca w konkursie w 2014 r.

SESJA POPULARNONAUKOWA PROMUJĄCA 3 TOM „PRZEWORSKICH STUDIÓW REGIONALNYCH”

Tom 3 „Przeworskich Studiów Regionalnych”  ukazał się drukiem pod koniec grudnia 2018 r., zaś promocja publikacji – przedstawienie jej i przybliżenie szerszemu gronu, odbyła się 7 lutego 2019 r.  Licznie zgromadzona publiczność uczestniczyła w sesji popularnonaukowej towarzyszącej promocji publikacji, wydanej przez Muzeum w Przeworsku. Redaktorem naukowym serii wydawniczej jest dr Leszek Kisiel, Burmistrz Miasta Przeworska. Czasopismo wydane zostało przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Urzędu Miasta Przeworska.

Sesja rozpoczęła się o godz. 17.00, W imieniu nieobecnego Burmistrza Miasta Przeworska, do celu i tematu sesji wprowadził obecnych Zastępca Burmistrza – Wojciech Superson. Pierwszy referat wygłosili Aleksandra Chmurowicz-Walocha i Mirosław Walocha, a dotyczył postaci przeworszczanina generała Jana Chmurowicza w oparciu o zbiór dokumentów rodzinnych, archiwaliów ze zbiorów Muzeum w Przeworsku  oraz zdigitalizowane zbiory polskich czasopism w Oesterreichische Nationalbibliothek. Drugi referat wygłoszony przez doktoranta historii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Łukasza Chrobaka odnosił się do roli księcia Andrzeja Lubomirskiego w zapoczątkowaniu i prowadzeniu działalności w przemyśle cukrowniczym w Galicji. Po przerwie kawowej, o istnieniu i zakresie działania miejscowych bractw religijnych w 2. połowie XIX w.: Bractwie Paska Św. Franciszka z Asyżu i Bractwie Szkaplerza Świętego przy kościele oo. Bernardynów, opowiedział Szymon Wilk – doktorant historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Jako ostatnia,  wystąpiła etnograf z Muzeum w Przeworsku – Katarzyna Ignas, która podjęła temat tradycyjnego zwyczaju bębnienia, praktykowanego w Przeworsku w końcu Wielkiego Tygodnia, nawiązującego do chlubnych wydarzeń historycznych z dziejów miasta, ale także stanowiącego archaiczną praktykę czynienia rytualnego hałasu w niebezpiecznych okresach przejścia. Zwyczaj związany jest przede wszystkim z zabytkowymi historycznymi budowlami, będącymi niemymi świadkami zdarzeń oraz towarzyszy mu bogata narracja,  liczne wersje podania, znanego przeworszczanom, co zostało ukazane w krótkim filmie „Jak to z Tatarami bywało”, nakręconym w Przeworsku w 2015 r. przez studentów PWSFTViT w Łodzi.

W części przeznaczonej na dyskusję, na zakończenie głos zabrał Starosta Powiatu Przeworskiego – Bogusław Urban, który będąc z wykształcenia historykiem, z wyjątkowym zainteresowaniem przysłuchiwał się wystąpieniom, następnie pogratulował osobom zaangażowanym w tworzenie dzieła, jakim są „Przeworskie Studia Regionalne”.

Publikacja ukazała się w nakładzie liczącym 200 egz. Dostępna jest w sprzedaży w godzinach pracy Muzeum, cena – 30 zł.

Fotogaleria z sesji – fot. Jolanta Sagan-Thomas

DSC04979DSC04983_DSC4995_DSC5000_DSC5005_DSC5009_DSC5013_DSC5020_DSC5026_DSC5030_DSC5032_DSC5034