O Muzeum

HISTORIA

Ekspozycja Historii Miasta i Regionu prezentuje wielowiekową, bogatą historię, tradycje i kulturę materialną Przeworska i jego okolic.

WNĘTRZA PAŁACOWE

Eksponaty z zakresu sztuki (rzemiosła artystycznego, malarstwa, rzeźby i fotografiki) zgrupowane są przede wszystkim we wnętrzach pałacowych.

ETNOGRAFIA

Zbiory etnograficzne prezentowane są w formie wystawy stałej – kolekcji  przeworskich odświętnych strojów kobiecych i męskich oraz  wnętrz

POŻARNICTWO

Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku powstało z prywatnych zbiorów kolekcjonera i działacza Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku

Oferta komercyjna

Wynajem sal Sala Balowa, na reprezentacyjnym pierwszym piętrze pałacu jest jedną z sal stałej ekspozycji wnętrz pałacowych. Odbywają się w niej spotkania, koncerty, wykłady i

Czytaj więcej »

Misja Muzeum

Misją Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi przeworskiej. Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie do

Czytaj więcej »

Pałac Lubomirskich

Przeworsk jest dziś niewielkim miastem w województwie podkarpackim, położonym w odległości 37 km na wschód od stolicy województwa Rzeszowa. Przed wiekami przeżywał czasy swojej świetności,

Czytaj więcej »