Bibliografia regionalna

Autor i tytułMiejsce i rok wydaniaNumer inwentarzowyLokalizacja
Lechowicz Władysław, Wspomnienia z wojennej wędrówki po Z.S.R.R.,Persji, Iraku, Palestynie, Egipcie, Italii, Wielkiej BrytaniiPrzeworsk 1974MP-OP122Muzeum w Przeworsku
Jasnosz Wanda, Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji na tle doświadczeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przeworsku w latach 1967-1968Rzeszów 1968MP-OP-99Muzeum w Przeworsku
Pawłowska Gabriela, Dzieje Kańczugi do 1918 rokuKraków 1973MP-OP-98Muzeum w Przeworsku
Śliwa Stanisław, Działalność samorządu mieszkańców miasta PrzeworskaRzeszów 1973MP-OP-97Muzeum w Przeworsku
Piela Antoni, Ustrój i działalność samorządu miejskiego w latach 1918-1950 na przykładzie miasta PrzeworskaRzeszów 1972/1973MP-OP-96Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, Walka i martylogia nauczycieli powiatu przeworskiego w czasie wojny w latach 1939-1945Przeworsk 1972MP-OP-95Muzeum w Przeworsku
Piela Antoni, Społeczne aspekty funkcjonowania służby rolnej na przykładzie pow. PrzeworskPrzeworsk 1972MP-OP-94Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, Z dziejów Tajnej Organizacji Nauczycielskiej powiatu przeworskiegoPrzeworsk 1972MP-OP-93Muzeum w Przeworsku
Kruczyński Kazimierz, Wpływ działalności społeczno-wychowawczej na tworzenie się więzi społeczeństwa ze spółdzielnią na przykładzie "Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Przeworsku[b.m.i r.]MP-OP-92Muzeum w Przeworsku
Czajka Waldemar, Miejsce powiatu przeworkiego w produkcji rolniczej województwa rzeszowskiego[b.m.] 1972MP-OP-91Muzeum w Przeworsku
Olszyński Bronisław, Działalność Miejskiej Rady Narodowej i jej organówLublin-Rzeszów 1972MP-OP-90Muzeum w Przeworsku
Lemańska - Trepińska Maria, Katalog zabytków sztuki w Polsce: województwo rzeszowski, powiat przeworskiKraków 1955MP-OP-9Muzeum w Przeworsku
Fil Elżbieta, Zakres i formy nadzoru nad radami narodowymi i ich organami na przykładzie Miejskiej Rady Narodowej w Przeworsku w kadencji 1965 - 1969Rzeszow 1970MP-OP-89Muzeum w Przeworsku
Nowakowska - Kotlińska Lucyna, Struktura i organizacja powiatowej i miejskiej Rady Narodowej w Przeworsku w latach 1969 - 1971Rzeszów 1972MP-OP-88Muzeum w Przeworsku
Zając Maria, Wpływ Gaci Przeworskiej na wzrost świadomości i aktywności społecznej najbliższego środowiska wiejskiegoBrwinów-Pszczelin 1972MP-OP-87Muzeum w Przeworsku
Motylewicz Jerzy, Przeworsk i jego rzemiosło[b.m.] 1971MP-OP-86Muzeum w Przeworsku
Domka Franciszek, Wspomnienia z Ruchu Oporu Oddziałow AK/ZWZ + B.CH/ z okresu II-giej Wojny Światowej 1939-1944 na Ziemi Przeworskiej Rzeszowszczyzny[b.m.i r.]MP-OP-85Muzeum w Przeworsku
Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Żurawski Jerzy, Pałac w PrzeworskuLublin-Łańcut 1970MP-OP-84Muzeum w Przeworsku
Kłos Tadeusz, Oddziaływanie Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej,Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronictwa Demokratycznego na Miejską Radę Narodową w PrzeworskuRzeszów 1970MP-OP-83Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Mieszczanie przeworscy w walce o niepodległoścćPrzeworsk 1972MP-OP-82Muzeum w Przeworsku
Półćwiartek Józef, Sprawozdanie z badań terenowych Obozu Etnograficznego w Przeworskiem.Tryńcza 4-19,VIII.1969Rzeszów 1971MP-OP-81Muzeum w Przeworsku
Puchała Józef, Wspomnienia z wystawy z roku 1908Gać 1971MP-OP-80Muzeum w Przeworsku
Zagórski Andrzej, Zarys historii obwodu Armii Krajowej PrzeworskKraków 1965MP-OP-8Muzeum w Przeworsku
Puchała Józef, O tajnym nauczaniu w GaciGać 1971MP-OP-79Muzeum w Przeworsku
Jankowski Henryk, Uwagi dotyczące warunków zdrowotnych miasta PrzeworskaPrzeworsk 1969MP-OP-78Muzeum w Przeworsku
Puchała Józef, Okruchy starych latGać 1969-1970MP-OP-77Muzeum w Przeworsku
[b.a.], XXX-rocznica P.P.R.Przeworsk 1971MP-OP-76Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, Kronika ośrodka wypoczynkowego UbieszynPrzeworsk 1970MP-OP-75Muzeum w Przeworsku
Piela Antoni, Dzieje Przeworska do roku 1944 i rozwój miasta w Polsce Ludowej[b.m.i r.]Mp-OP-74Muzeum w Przeworsku
Kojder Stanisław, Wieś Grzęska pow. PrzeworskGrzęska 1969MP-OP-73Muzeum w Przeworsku
Nikodem Teresa, Ruch ludowy na Rzeszowszszyznie w latach 1932-1939 ze szczególnymi uwzględnieniem powiatu przeworskiego[b.m.i r.]MP-OP-72Muzeum w Przeworsku
Pelc Edward, Życiorys Józefa Medera dr hab.prof.zw Politechniki Szczecińskiej abs. Państw. Gimnazjum Realnego w Łancucie, abs. Uniwersytetu Jana Kazimierza we LwowieZabrze 1982MP-OP-71Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Tradycja i współczesność kultury przeworskiej[b.m.] 1971MP-OP-70Muzeum Narodowe w Krakkowie
Skalski Jan, Walka z huligaństwem na terenie powiatu przeworskiego w latach 1956-1962 w świetle praktyki Kolegium Karno-Administracyjnego przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w PrzeworskuPrzeworsk 1963MP-OP-7Muzeum w Przeworsku
Markowicz Barbara, Nazwiska mieszkańców Przeworska[b.m.i r.]MP-OP-69Muzeum w Przeworsku
Śliwa Jadwiga, Monografia wsi Pantalowice[b.m.] 1965MP-OP-68Muzeum w Przeworsku
Tereszkiewicz Grażyna, Renesans w PrzeworskuPrzeworsk 1971MP-OP-67Muzeum w Przeworsku
Puchała Józef, Drużyna Bartoszowa we wsi Gać pow. P-sk[b.m.] 1971MP-OP-66Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Informacja o stanie miejskiego archiwumPrzeworsk 1971MP-OP-65Muzeum w Przeworsku
Lewkowicz Barbara, Nazwy osobowe w księgach parafialnych Kańczugi na przełomie XVIII-XIVRzeszów 1968MP-OP-64Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Rozwój kultury i sportu w XXVI-leciu PRLPrzeworsk 1970MP-OP-63Muzeum w Przeworsku
Dziedzic Władyslaw, Działalność Gromadzkiej Rady Narodowej i jej organów/ na przykładzie GRN w Manasterzu pow. PrzeworskWarszawa 1970MP-OP-62Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, Uroczystość Sztandardowa Cechu Rzemiosła RóżnychPrzeworsk 1970MP-OP-61Muzeum w Przeworsku
Dendura Wojciech, Szkic historyczny Żurawiczek wsi w powiecie przeworskim[b.m.i r.]MP-OP-60Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Materiały do dziejów cech rzemieślniczych w PrzeworskuPrzeworsk 1964MP-OP-6Muzeum w Przeworsku
Fołta Władysław, Udział powiatu przeworskiego w budowie i pracy Wiejskiego Uniwersytetu Orkanowego w GaciGać 1967MP-OP-59Muzeum w Przeworsku
[b.a.], Protokół spisany na podstawie zeznań byłych Członków Zarządu i byłych Członków Stałej Drużyny Sokolnej Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół " w Przeworsku z lat 1911-1914Przeworsk 1936MP-OP-58Muzeum w Przeworsku
Horbowski Adam, Polska Partia Robotnicza i Gwardia Ludowa w powiecie przeworskimPrzeworsk 1967MP-OP-57Muzeum w Przeworsku
Lewandowska Irena, Powiat przeworski w latach 1944-194[b.m.i r.]MP-OP-56Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Święto Grobu Chrystusowego i Męki Pańskiej w kościele farnym w PrzeworskuPrzeworsk 1969MP-OP-55Muzeum w Przeworsku
[b.a.], Sprawozdanie Parafii - fara Świętego Ducha z uroczystości nawiedzenie M.B.C. 17 i 18 pażdziernika 1970[b.m.i r.]MP-OP-54Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Nawiedzenie obrazu M.B.C. w 500-leciu kościoła farnego i 6-wieków parafiiPrzeworsk 1970MP-OP-53Muzeum w Przeworsku
Skrzyszowski Ryszard, Seremeta Władysław, Zarys dziejów powiatu przeworskiegoRzeszów 1975MP-OP-52Muzeum w Przeworsku
Bobola Adolf, Oświata[b.m.i r.]MP-OP-51Muzeum w Przeworsku
Flaga Stanisław, Monografia:transport i łączność[b.m.i r.]MP-OP-50Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Miasto Przeworsk w XX-leciu PRLPrzeworsk 1964MP-OP-5Muzeum w Przeworsku
Szozda Alicja, Witkowski Mieczysław, Rozwój życia kulturalnego w powiecie przeworskim w okresie 30-lecia PRL[b.m.i r.]MP-OP-49Muzeum w Przeworsku
Grendysa Marin, Szozda Tadeusz, Przeworsk w Polsce Ludowej[b.m.i r.]MP-OP-48Muzeum w Przeworsku
Motyl Stanisław, Informacje o działalności Związku Zawodowego Pracowników Cukrowni w PrzeworskuPrzeworsk 1968MP-OP-47Muzeum w Przeworsku
Szozda Alicja, Nazwy ulic miasta Przeworska[b.m.i r.]MP-OP-46Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Okres międzywojenny - ustrój samorządu miejskiego w PrzeworskuPrzeworsk 1972MP-OP-45Muzeum w Przeworsku
Lew Stefan, Karty z dziejów szkolnictwa i kultury miasta PrzeworskaPrzemyśl 1968MP-OP-43Muzeum w Przeworsku
Kozakiewicz Tadeusz, Cukrownia PrzeworskPrzeworsk 1969MP-OP-42Muzeum w Przeworsku
Nowakowski Józef, Przeworsk w latach 1918-1939Przeworsk 1969MP-OP-41Muzeum w Przeworsku
Jadam Henryk, Okres okupacj niemieckiej w Przeworsku w latach 1939-1944[b.m.i r.]MP-OP-40Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Zabytki miasta PrzeworskaPrzeworsk 1957MP-OP-4Muzeum w Przeworsku
Gielewicz Aleksy, Przeworsk w okresie feudalnym i początkach kapitalizmu[b.m.i r.]MP-OP-39Muzeum w Przeworsku
Kunysz Antoni, Najdawniejsza przeszłość Przeworska i okolicPrzemyśl 1969MP-OP-38Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Rozwój Przeworska w układzie przestrzennym i zabudowie w latach 1944-1970[b.m.i r.]MP-OP-37Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Rozwój układu przestrzennego miasta Przeworska do 1944 rokuPrzeworsk 1969MP-OP-36Muzeum w Przeworsku
Żuk Stanisław, Informacja (...) na odcinku organizacji budownictwa zagrodowego[b.m.] 1970MP-OP-34Muzeum w Przeworsku
Gnacek Paweł, Monografia twórcy ludowego z Biłobrzegów Jana HypnaraCieszyn 1997MP-OP-323Muzeum w Przeworsku
Opałka Grzegorz, Dzieje kolei lokalnej Przeworska-Dynów w latach 1904-1939Rzeszów 2005MP-OP-322Muzeum w Przeworsku
Boratyn Stanisław ks., Parfia P.W.Św. Mikołaja w Urzejowicach w latach 1411-1939Kraków 2003MP-OP-321Muzeum w Przeworsku
Żemojdzin Agnieszka, Gorzyce od zamierzchłych czasów aż po XXI wiekGorzyce 2005MP-OP-320Muzeum w Przeworsku
Pilch Henryk, Rola prac społecznie użytecznych w kształtowaniu socjalistycznej postawy u uczniów w Szkole Podstawowej w KrzeczowicachPrzemyśl-Krzeczowice 1969MP-OP-32Muzeum Narodowe w Krakkowie
Teprag Natalia, Kozak Magdalena, Figiela Kamil, Jak przez Cesarza Napoleona.... zostałem kolejarzem,[b.m.i r.]MP-OP-319Muzeum w Przeworsku
Jurkiewicz Joanna, Przeworskie kapliczki i krzyże[b.m.i r.]MP-OP-318Muzeum w Przeworsku
Szumiło Elżbieta, Zarys dziejów wsi NowosielceRzeszów 2002MP-OP-317Muzeum w Przeworsku
Chomentowska Edyta, Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Przeworsku w 1 połowie XX wiekuPrzemyśl 2004MP-OP-316Muzeum w Przeworsku
Horn Maurycy, Żydzi Przeworscy w latach 1583-1650.Biuletyn Żydowskigo Instytutu Historycznego[b.m.] 1970MP-OP-314Muzeum w Przeworsku
Ochyra Paweł, Przeworsk w latach 1700-1772Rzeszów 2002MP-OP-313Muzeum w Przeworsku
Bąk Magdalena, Monografia architektoniczna Zespołu Pałacowo-Parkowego Lubomirskich w PrzeworskuLublin 2002MP-OP-312Muzeum w Przeworsku
Koza Wiesław, Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeorsku. Koncepcja rewaloryzacjiWarszawa 1999-2001MP-OP-311Muzeum w Przeworsku
Fiołek Lucyna, Zgony w parafii Łopuszka Wielka w latach 1950-1998Kraków 1999MP-OP-310Muzeum w Przeworsku
Jadam Henryk, Zagadnienia demograficzne[b.m.i r.]MP-OP-31Muzeum w Przeworsku
Widełka Beata SM, Szkoła i ochronka Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku w latach 1784-1962Lublin 2001MP-OP-309Muzeum w Przeworsku
Dąbrowska Jadwiga, Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czciRzeszów 1998MP-OP-308Muzeum w Przeworsku
Piróg Jerzy, Historia piłki siatkowej w PrzeworskuPrzeworsk 1999MP-OP-307Muzeum w Przeworsku
Kruk Renata, Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia Adwentowe i Bożonarodzeniowe w parafii p.w. Św. Barbary w PrzeworskuLublin 2003Mp-OP-306Muzeum w Przeworsku
Śliwa Zygmunt, Ordynacja Przeworska a Ossolineum w latach 1823-1939Rzeszów 1993MP-OP-305Muzeum w Przeworsku
Jankowski Henryk, Studia nad rozwojem warunków zdrowotnych i służby zdrowia w mieście Przeworsku[b.m.i r.]MP-OP-304Muzeum w Przeworsku
Jankowski Henryk, Warunki zdrowotne miasta Przeworska[b.m.i r.]MP-OP-303Muzeum w Przeworsku
Jankowski Henryk, Uwagi dotyczące warunków zdrowotnych miasta PrzeworskaPrzeworsk 1969MP-OP-302Muzeum w Przeworsku
Jankowski Henryk, Warunki zdrowotne miasta Przeworska[b.m.i r.]MP-OP-301Muzeum w Przeworsku
Michna Władysław, O przesądachMikulice [b.r.]MP-OP-300Muzeum w Przeworsku
Witkowski Mieczysław, Kultura[b.m.i r.]MP-OP-30Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Z otwarcia Muzeum w PrzeworskuPrzeworsk 1958MP-OP-3Muzeum w Przeworsku
Czajka Aleksander-Boleslaw, Rozwój społdzielności w powiecie przeworskim w okresie Polski LudowejLublin 1970MP-OP-3Muzeum w Przeworsku
Nowakowski Józef, Przeworsk w latach 1918-1939Przeworsk 1968MP-OP-299Muzeum w Przeworsku
Grendysa Marian, Szozda Tadeusz, Przeworsk w Polsce Ludowej[b.m.i r.]MP-OP-298Muzeum w Przeworsku
Lewandowska Irena, Kuratorowie Lwowskiego Ossolineum[b.m.i r.]MP-OP-297Muzeum w Przeworsku
Lew Stefan, Zarys historyczny powiatu przeworskiego[b.m.i r.]MP-OP-296Muzeum w Przeworsku
Horny Maurycy, Skład osobowy władz miejskich i cechowych Przeworska w latach 1600-1650[b.m.i r.]MP-OP-295Muzeum w Przeworsku
Dynowski H., Filatelistyka na terenie PrzeworskaPrzeworsk 1966MP-OP-294Muzeum w Przeworsku
Cmela Bronisław, Zasłużyli na naszą pamięć[b.m.] 1976MP-OP-293Muzeum w Przeworsku
Brydak Kazimierz, Szpakowski Stefan, Przemysł w województwie rzeszowskimRzeszów 1969MP-OP-292Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Przeworsk w okresie międzywojennym[b.m.i r.]MP-OP-291Muzeum w Przeworsku
[b.a.], Badania architektoniczne Pałacu Lubomirskich w Przeworsku[b.m.i r.]MP-OP-290Muzeum w Przeworsku
Burzyński Emil, Przeworsk i jego rzemiosło cechoweOpole 1970MP-OP-29Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Jak odradzała się Polska a w niej Przeworsk[b.m.i r.]MP-OP-289Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Rozwój przestrzenny miasta PrzeworskaPrzeworsk 1968MP-OP-288Muzeum w Przeworsku
Szklarz, Przeworsk[b.m.i r.]MP-OP-287Muzeum w Przeworsku
Lew Stefan, Karty z dziejów szkolenictwa i kultury Przeworska[b.m.i r.]MP-OP-286Muzeum w Przeworsku
Jankowski Henryk, Warunki zdrowotne miasta Przeworska[b.m.i r.]MP-OP-285Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Przeworski wrzesień 1939[b.m.i r.]MP-OP-284Muzeum w Przeworsku
[b.a.], Jednodniówka OSP Przeworsk[b.m.i r.]MP-OP-283Muzeum w Przeworsku
[b.a.], Dni szpitalne[b.m.i r.]MP-OP-282Muzeum w Przeworsku
Kozakiewicz Tadeusz, Cukrownia PrzeworskPrzeworsk 1968MP-OP-281Muzeum w Przeworsku
Gielewicz Aleksy, Przeworsk w okresie feudalnym i początkach kapitalizmu[b.m.i r.]MP-OP-280Muzeum w Przeworsku
Tyszarski Antoni, Pamiętnik z kampanii wrześniowej afrykańskiej i włoskiejPrzeworsk 1969MP-OP-28Muzeum w Przeworsku
Nowakowski Józef, Przeworsk w latach 1918-1939Przeworsk 1969MP-OP-279Muzeum w Przeworsku
Duliban Stefan, Zarys historii kultury fizycznej w powiecie przeworskimPrzeworsk 1974MP-OP-278Muzeum w Przeworsku
Nowakowski Józef, Przeworsk w latach 1918-1939Przeworsk 1968MP-OP-277Muzeum w Przeworsku
Nowakowski Józef, Przeworsk w latach 1918-1939Przeworsk 1969MP-OP-276Muzeum w Przeworsku
Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Żurawski Jerzy, Pałac w Przeworsku powiat przeworski, województwo rzeszowskieLublin-Łanńcut 1970MP-OP-275Muzeum w Przeworsku
Mróz Franciszek, Sanktuaria Świętego Grobu w PolsceKraków 1999MP-OP-274Muzeum w Przeworsku
[b.a.], Roch[b.m.i r.]MP-OP-273Muzeum w Przeworsku
Sikora Edward, Na Katorżniczym Szlaku[b.m.i r.]MP-OP-272Muzeum w Przeworsku
Sałamaj Monika, Struktura i rozmieszczenie przemysłu w powiecie przeworskim i jarosławskim w latach 1900-1939Rzeszów 1999MP-OP-271Muzeum w Przeworsku
Szpejankowska Barbara, Rozwój szpitalnictwa i lecznictwa w Przeworsku do 1945 rokuRzeszów 1999MP-OP-270Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Matrylogia mieszkańców miasta Przeworsk w okresie II-giej wojny światowej 1939-1945Przeworsk 1969MP-OP-27Muzeum w Przeworsku
Babiarz Agata, Działalność dobroczynna Zofii i Antoniego Lubomirskich w PrzeworskuRzeszów 1998MP-OP-269Muzeum w Przeworsku
Misiło Euginiusz, Wisła[b.m.i r.]MP-OP-268Muzeum w Przeworsku
Tonia Krystyna, Warunki życia ludności w powiecie przeworskim w latach 1944-1955Rzeszów 1999MP-OP-267Muzeum w Przeworsku
Majba Waldemar, Działalność klubu sportowego "Orzeł" w Przeworsku w latach 1945-1994Rzeszów 1994MP-OP-266Muzeum w Przeworsku
Książek Mieczysław, Uwagi o Zamku w Przeworsku w świetle mapy Miega[b.m.] 1985Mp-OP-265Muzeum w Przeworsku
Lubomirski Andrzej, Kontrakt darowizny Andrzeja Lubomirskiego z 1932Przeworsk 1932MP-OP-264Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Dokumenty Historyczne miasta Przeworska VI-VIII 1947Przeworsk 1971MP-OP-263Muzeum w Przeworsku
Grzybkowska Teresa, Rzeżba Lubomirskiego dłuta Antonia Canovy w Łańcucie[b.m.i r.]MP-OP-262Muzeum w Przeworsku
Dziedzic Józef, Ordynacja przeworska[b.m.i r.]MP-OP-261Muzeum w Przeworsku
Rosiński Mieczyslaw, Życiorys oraz kserokopie dokumentów[b.m.i r.]MP-OP-260Muzeum w Przeworsku
Łuczka Stanisław, Produkcja drożdży i przemysł na nich opartyKrosno 1968MP-OP-26Muzeum w Przeworsku
Szozda Roman, Wspomnienia uczestnictwa walk wrześniowych na Wybrzeżu 1939 Gdynia - Hel[b.m.i r.]MP-OP-259Muzeum w Przeworsku
Kasprzycka Alicja, Kalendarium kampanii wrześniowej 1939 rtm Tadeusza Adama Wierzbickiego[b.m.i r.]MP-OP-258Muzeum w Przeworsku
[b.a.], Jasełka Urbaniego[b.m.i r.]MP-OP-257Muzeum w Przeworsku
Zaremba Ewa, Muzeum - Pałac Lubomirskich w Przeworsku[b.m.i r.]MP-OP-256Muzeum w Przeworsku
Słyś Janusz, Z dziejów wsi Dębów i Studzian od czasów najdawniejszych do 1944 rokuStudzian 1997MP-OP-255Muzeum w Przeworsku
Cużytek Adam, Wybrane wskażniki odporności nieswoistej u chorych z endometriozą i u chorych z mięśniakami macicyKatowice 1995MP-OP-254Muzeum w Przeworsku
Duliban Jaromir, Życie i działalność Józefa Benbenka zasużonego działacza kultury, muzealnika i archiwisty, działacza T. G."Sokół" w PrzeworskuRzeszów 1996MP-OP-253Muzeum w Przeworsku
Jurkiewicz Wojciech, Geneza i rozwój zorganizowanej kultury fizycznej we wsi GaćRzeszów 1996MP-OP-252Muzeum w Przeworsku
Pudło Małgorzata, Elita i życie kulturalne małego miasta galicyjskiego(na przykładzie Przeworska)Rzeszów 1996MP-OP-251Muzeum w Przeworsku
Kolasa Krzysztof, Cukrownia Przeworsk w latach 1895 - 1939Rzeszów 1996MP-OP-250Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Wyciąg z pamietnika Piotra Hapki, chorążego WP.mieszkańca miasta PrzeworskaPrzeworsk 1968MP-OP-25Muzeum w Przeworsku
Benbenek Janina, Przeworsk w hołdzie 1000 leciu[b.m.i r.]MP-OP-249Muzeum w Przeworsku
Śwtalski Stefan, Moje wspomnienia o sporcie w Przeworsku za okres 1914-1939Przeworsk 1972MP-OP-248Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Dokumenty Historyczne miasta Przeworska VI-VIII 1971Przeworsk 1971MP-OP-247Muzeum w Przeworsku
[b.a.], Pałac w Przeworsku[b.m.i r.]MP-OP-246Muzeum w Przeworsku
Zagórski Andrzej, Zarys historii obwodu Armii Krajowej PrzeworskKraków 1965MP-OP-245Muzeum w Przeworsku
Kozakiewicz Tadeusz, PrzeworskPrzeworsk 1968MP-OP-244Muzeum w Przeworsku
Kozakiewicz Tadeusz, PrzeworskPrzeworsk 1968MP-OP-243Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Eksponaty muzealne o dziejach PrzeworskaPrzeworsk 1981MP-OP-242Muzeum w Przeworsku
Małecka-Dymnicka Stanisława, Impresje na temat lampy karbidowej, Konrada Wallenroda i gerundiwum, czyli wspomnienia okupacyjne o tajnym nauczaniu na terenie miasta Kańczugi woj.. RzeszówGdańsk-Wrzeszcz [b.r.]MP-OP-241Muzeum w Przeworsku
Benbenek Janina, Przeworsk w hołdzie 1000 leciu[b.m.i r.]MP-OP-240Muzeum w Przeworsku
Kogut Szymon, Mój pamiętnik[b.m.i r.]MP-OP-24Muzeum w Przeworsku
[b.a.], Pali się bo byłeś nieostrożnyPrzeworsk 1977MP-OP-239Muzeum w Przeworsku
[b.a.], Protokokoły Zarządu Powiatowego Stronnictwa Ludowego z lat 1931-1937Warszawa 1971MP-OP-238Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Dzieje rzemiosła w PrzeworskuPrzeworsk 1979MP-OP-237Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Dokumenty Historyczne miasta PrzeworskaPrzeworsk 1971MP-OP-236Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, Spacerkiem po mieściePrzeworsk 1977MP-OP-235Muzeum w Przeworsku
Wanczycki Jan Kazimierz, THREE CONCEPTIONS OF EUROPEAN STRUCTURE AND POLITICS: HAUTERIVE, CHARTORYSKI, PITTCanada,Ottawa 1951MP-OP-234Muzeum w Przeworsku
Taborska Elżbieta, Przyczynek do historii Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Przeworsku i w powiecie przeworskim[b.m.i r.]MP-OP-233Muzeum w Przeworsku
Taborska Elżbieta, Z historii tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej w Przeworsku i w b. powiecie przeworskim[b.m.i r.]MP-OP-232Muzeum w Przeworsku
Kud Stanisław, Jakacki Adam, Projekt organizacji Stacji Specjalnej Hodowli Kukurydzy w Mikulicach wraz z Zakładem Nasiennym Elit KukurydzyKrzeczowice 1974MP-OP-231Muzeum w Przeworsku
[b.a.], Rozwój budownictwa mieszkaniowego w powiecie przeworskim w latach 1960-1967[b.m.i r.]MP-OP-230Muzeum w Przeworsku
Jadam Henryk, Aktywność zawodowa członków kółka rolniczegoWarszawa 1969MP-OP-23Muzeum w Przeworsku
Armata-Bewszko Wiesław, Moje wspomnienia o Pani KędzierskiejKraków 1981MP-OP-229Muzeum w Przeworsku
Ankietyzacja Zrodni Hitlerowskich w powiecie przeworskim, [b. autora][b.m.i r.]MP-OP-228Muzeum w Przeworsku
Dec Józef, Historia wsi Tryńcza[b.m.i r.]MP-OP-226Muzeum w Przeworsku
Majewski Marek, Koncepcja architektoniczna pałacu w Przeworsku adaptowanego na potrzeby muzeumRzeszów 1977MP-OP-225Muzeum w Przeworsku
Starzewska Janina, Krzysaj Andrzej, Sprawozdanie z uzupełniających badań architektonicznych Pałacu w PrzeworskuPrzeworsk 1983MP-OP-224Muzeum w Przeworsku
Bom Janina, Grad Helena, Studium Historyczno-Stylistyczne Parku w PrzeworskuWrocław 1973MP-OP-223Muzeum w Przeworsku
Bednarz Barbara, Opis techniczny do inwentaryzacji Murów Obronnych w Przeworsku[b.m.i r.]MP-OP-222Muzeum w Przeworsku
Futoma Anna, Koncepcje założeń ogrodowych w Zespole Staromiejskim PrzeworskaWarszawa 1994MP-OP-221Muzeum w Przeworsku
Piechuta Marek, Geneza Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół' w Łańcucie. Fragment pracy magisterskiej. Rozwój Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Łańcucie w latach 1890-1939Kraków 1991MP-OP-220Muzeum w Przeworsku
Horn Maurycy, Skład osobowy władz miejskich i cechowych Przeworska w latach 1600-1650 na tle struktury zawodowej i społecznej miasta[b.m.i r.]MP-OP-22Muzeum w Przeworsku
Kozak Szczepan, Regionalizm historyczny w PrzeworskuRzeszów 1994MP-OP-219Muzeum w Przeworsku
Wieliczko Mieczysław, Pogranicze niemiecko- radzieckie nad Sanem w latach 1939-1949[b.m.i r.]MP-OP-218Muzeum w Przeworsku
Szkoda Maria, Zarys dziejów parafii obrządku łacińskiego w Przeworsku do 1918 rokuRzeszów 1993MP-OP-217Muzeum w Przeworsku
Lewandowska Irena, Majętność Przeworska w okresie staropolskimRzeszów 1985MP-OP-216Muzeum w Przeworsku
Serwańska Krystyna, Zespół Pieśni i Tańca "Gacoki" w Gaci k. Przeworska w latach 1930-1990Kielce 1991MP-OP-215Muzeum w Przeworsku
Białogłowska Maria, Działalność przeworskiego Domu Kultury w latach 1966-1978Rzeszów 1978MP-OP-214Muzeum w Przeworsku
Turno z Wolskich Helena, Wspomnienia z rodzinnego gniazdaPuławy 1988/1990MP-OP-213Muzeum w Przeworsku
Piotrowicz Eulalia, Obwód przeworski Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej 1939-1944Warszawa 1970MP-OP-212Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Autobiografia[b.m.] 1983MP-OP-211Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Zabytki miasta PrzeworskaPrzeworsk 1968MP-OP-210Muzeum w Przeworsku
Piątek Janina, Szkoła w Siennowie ośrodkiem życia kulturalno - oświatowego wsi dawnej - a dziśPrzemyśl 1968/69MP-OP-21Muzeum w Przeworsku
Łuczyk Anna, Rozwój szkolnictwa ludowego w powiecie przeworskim w okresie autonomii galicyjskiejRzeszów 1988MP-OP-209Muzeum w Przeworsku
Lewandowska Irena, Dekanat sieniawski obrządku łacinskiego w latach 1939-1945[b.m.] 1988MP-OP-208Muzeum w Przeworsku
Kaczmar Bogdan, Rozwój spoleczno-gospodarczy Przeworska w latach 1944-1984Rzeszów 1986MP-OP-207Muzeum w Przeworsku
Jadam Julian, Zatrudnienie a straty społeczno-ekonomiczne przedsiębiorstwa wynikające z fluktuacji pracowników w zakładzie mechanicznym WSK w Przeworsku w latach 1969-1976Rzeszów 1977MP-OP-206Muzeum w Przeworsku
Możdżan Krzysztof, Dzieje medycyny na ziemi przeworskiej[b.m.] 1995MP-OP-205Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Wspomnienia z odzyskania przez miasto Przeworsk niepodległości z okazji 67-mej rocznicy 1918-1985Przeworsk 1985MP-OP-204Muzeum w Przeworsku
Kużniar Ludwik, Łopuszka Wielka dawniej i niedawnoRzeszów 1983MP-OP-203Muzeum w Przeworsku
Kużniar Ludwik, Gawęda o Medyni KańczudzkiejRzeszów 1982MP-OP-202Muzeum w Przeworsku
Pieniążek Józef, Wspomnienia z kampanii wrześniowej i z frontu włoskiego[b.m.i r.]MP-OP-201Muzeum w Przeworsku
Schabowski Jan, Zajęcia uczniów klas V, VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 w PrzeworskuWarszawa 1968MP-OP-20Muzeum w Przeworsku
Młynek Franciszek, Przeworsk i okolicePrzeworsk 1958MP-OP-2Muzeum w Przeworsku
Siwiecka Bożena, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Gacocki" z Gaci PrzeworskiejKrosno 1982MP-OP-199Muzeum w Przeworsku
Cząstka Witold, Przeworsk w dobie autonomii Galicji i w II RzeczypospolitejRzeszów 1983MP-OP-198Muzeum w Przeworsku
Mazurek Zbigniew, Społeczno - wychowawcza funkcja Muzeum Miejskiego w PrzeworskuRzeszów 1983MP-OP-197Muzeum w Przeworsku
Piątek Anatol, Organizacja życia politycznego i administracyjnego w pierwszych latach powojennych w PrzeworskuRzeszów 1982MP-OP-196Muzeum w Przeworsku
Sumiak Maria, Życie codzienne powiatu przeworskiego w czasie II wojny światowejRzeszów 1983MP-OP-195Muzeum w Przeworsku
Budzyński Zdzisław, Szpitalnictwo i inne formy opieki społecznej na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w XV-XVIII wiekuKraków 1980MP-OP-194Muzeum w Przeworsku
Ossadnik Hubert, Jerzy II Rakoczy na ziemiach czerwonoruskich w roku 1657Rzeszów 1983MP-OP-193Muzeum w Przeworsku
Dzieduszyńska Jadwiga, Adaptacja budownictwa regionalnego dla potrzeb turystyki campingowej na przykładzie Skansenu - Campingu - Zajazdu "Pastewnik" w PrzeworskuZakopane 1980MP-OP-192Muzeum w Przeworsku
Trojnar Franciszek, Demograficzna i zdrowotna sytuacja wsi Gać Przeworska w w. XIX w świetle ksiąg stanu cywilnegoWarszawa [b.r.]MP-OP-191Muzeum w Przeworsku
Feherpataky Grzegorz, Monografia budownictwa jednorodzinnego miasta Przeworska - analiza stanu istniejącegoKraków 1980MP-OP-190Muzeum w Przeworsku
Makowska Alicja, Przeworsk i jego rzemiosło cechoweKraków 1969MP-OP-19Muzeum w Przeworsku
Pelc Edward, Dr hab. prof.zw. Politechniki Szczecińskiej abs. Państw. Gimnazjum Realnego w Łańcucie,abs. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.Józef Meder/1905-1975.ŻyciorysZabrze 1982MP-OP-189Muzeum w Przeworsku
Pilch Henryk, Rola prac społecznie użytecznych w kształtowaniu socjalistycznej postawy u uczniów w Szkole Podstawowej w KrzeczowicachPrzemyśl-Krzeczowice 1969MP-OP-188Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, 550- lecie Cechów Rzemieślniczych w PrzeworskuPrzeworsk 1979MP-OP-187Muzeum w Przeworsku
Piela Antoni, Przeworsk. Mistrz gospodarnościRzeszów 1975MP-OP-186Muzeum w Przeworsku
Walatek Maria, Tendencje rozwojowe usług pocztowo - telekomunikacyjnych w mieście Przeworsk w latach 1970-1980Rzeszów 1979MP-OP-185Muzeum w Przeworsku
Dziedzic Irena, Rozwój lecznictwa podstawowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w latach 1972-1980Rzeszów 1979MP-OP-184Muzeum w Przeworsku
Szpak Krystyna, Odbudowa życia kulturalnego w powiecie przeworskim w latach 1944-1950Rzeszów 1980MP-OP-183Muzeum w Przeworsku
Rut Jan, Uroczystości przed weselem przeworskim[b.m.i r.]MP-OP-182Muzeum w Przeworsku
Puchała Józef, Z pamiętnika Józefa Puchały,Gać 1920-1980. Moje wspomnienia na 60- lecie pobytu premiera Wincentego Witosa w PrzeworskuGać 1980MP-OP-181Muzeum w Przeworsku
Lenar Maria, Rozwój społeczno-gospodarczy Przeworska w latach 1970-1979Rzeszow 1980MP-OP-180Muzeum w Przeworsku
Przyprawa Michał, Przeworsk i jego rozwój w okresie powjennymWarszawa 1968MP-OP-18Muzeum w Przeworsku
Lewandowska Irena, Mecenat kulturalny rodziny LubomirskichPrzeworsk 1980MP-OP-179Muzeum w Przeworsku
Stepkiewicz Olga, Rośliny lecznicze, występujące w moim teeniePrzeworsk 1980MP-OP-178Muzeum w Przeworsku
Hejnosz Danuta, Moja wieś - UrzejowiceKańczuga 1979MP-OP-177Muzeum w Przeworsku
Pasterska Zofia, WspomnieniaGrzęska 1979MP-OP-176Muzeum w Przeworsku
Gonek Wiesława, Straty materialne i ludnościowe w powiecie przeworskim w okresi II wojny światowejRzeszów 1978MP-OP-175Muzeum w Przeworsku
Krzyżek Ewa, Studia nad Biblioteką Lubomirskich w PrzeworskuWrocław 1979MP-OP-174Muzeum w Przeworsku
Stecko Elżbieta, Wybrane zagadnienia genezy Związków Zawodowych w Przeworsku w latach 1918-1939Przeworsk 1979MP-OP-173Muzeum w Przeworsku
Kałamarz Maria, Historia Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku w latach 1911-1950Przeworsk 1979MP-OP-172Muzeum w Przeworsku
Krzyżanowska Barbara Bożena, Zbiory Muzeum w PrzeworskuLublin 1979MP-OP-171Muzeum w Przeworsku
Gogojewicz Elżbieta, Oszczędności pieniężne ludności na przykładzie działalności PKO oddział w PrzeworskuKraków 1979MP-OP-170Muzeum w Przeworsku
Jadam Henryk, Zajęcia dzieci z klasy Vic i VIIIb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku oraz VI i VIII Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, powiat PrzeworskWarszawa 1968MP-OP-17Muzeum Narodowe w Krakkowie
Kot Anna, Zabytki sakralne w PrzeworskuKraków 1979MP-OP-169Muzeum w Przeworsku
Obłoza Danuta, Aspiracje kulturalne mieszkańców Przeworska na przykładzie Przedsiębiorstwa Naprawy Taboru LeśnegoRzeszów 1978MP-OP-168Muzeum w Przeworsku
Gogojewicz Elżbieta, Baza surowcowa Cukrowni "Przeworsk" w latach 1965-1972Rzeszów 1974MP-OP-167Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Przeworsk w II Rzeczypospolitej PolskiejPrzeworsk 1918MP-OP-166Muzeum w Przeworsku
Kisała Genowefa, Odbudowa i rozbudowa szkolnictwa średniego ogólnokształconcego w latach 1944-1950Rzeszów 1978MP-OP-165Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, XXV lat pogotowia ratunkowego PCK PrzeworskPrzeworsk 1974MP-OP-164Muzeum w Przeworsku
Stepkiewicz Paweł, Gawędy o starym PrzeworskuPrzeworsk 1980MP-OP-163Muzeum w Przeworsku
Jucha Krystyna, Przeworsk i okolice. Walory turystyczno-krajoznawczeSanok 1978MP-OP-162Muzeum w Przeworsku
Dziedzic Barbara, Zagospodarowanie turystyczne PrzeworskaSanok 1978MP-OP-161Muzeum w Przeworsku
Lenar Maria, Cukrownia PrzeworskRzeszów 1978MP-OP-160Muzeum w Przeworsku
Droczak Zofia, Koordynacja działalności usługowej przez Wydział Przemysłu i Handlu Prezydium PRN w Przeworsku w latach 1965-1967Lublin 1968MP-OP-16Muzeum w Przeworsku
Marchwiany Stanisław, Rozwój zjawisk demograficznych miasta Przeworska w latach 1967-1977Rzeszów 1978MP-OP-159Muzeum w Przeworsku
Rusinek Alicja, Muzeum miejskie w PrzeworskuKraków 1978MP-OP-158Muzeum w Przeworsku
Puszkarz Józef, Ruch ludowy i walki strajkowe chłopów w powiecie przeworskim w latach 1930-1939Kraków 1976MP-OP-157Muzeum w Przeworsku
Motylewicz Jerzy, Kańczuga i klucz kańczucki dóbr magnackich XIV-XVIII wiekuKraków 1977MP-OP-156Muzeum w Przeworsku
Kiszniewska Bronisława, Rola rozumienia ucznia przez nauczyciela w jego pracy dydaktycznejRzeszów 1976MP-OP-155Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Matrylogia mieszkańców miasta Przeworska podczas II wojny światowej 1939-1945 rokuPrzeworsk 1974MP-OP-154Muzeum w Przeworsku
Bernakiewicz Barbara, Infrastruktura społeczna i kulturalna miasta Przeworska i okoliceRzeszów 1977MP-OP-152Muzeum w Przeworsku
Kuczek Krystyna, Porosty miasta Przeworska i okolicyKraków 1977MP-OP-151Muzeum w Przeworsku
Kłos Andrzej, Rola Prezydium w organizowaniu pracy Rady i Komisji na przykładzie Prezydium Gminnej Rady Narodowej w PrzeworskuRzeszów 1975/1976MP-OP-150Muzeum w Przeworsku
Dziedzic Władysław, Gromadzki organ przedstawicielski a gromadzkie organy administracji/ na przykładzie Gromadzkie Rady Narodowej w Manasterzu pow. PrzeworskWarszawa 1968MP-OP-15Muzeum w Przeworsku
Piątek Jadwiga, Powiat przeworski w dobie autonomii galicyjskiejKraków 1977MP-OP-149Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, Wystawa rysunku amatorskiego[b.m.i r.]MP-OP-148Muzeum w Przeworsku
Rut Jan, Z piosenką przez wieś przeworską[b.m.i r.]MP-OP-147Muzeum w Przeworsku
Rut Jan, Winczowiny[b.m.i r.]MP-OP-146Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, Społeczna Szkoła Ochotniczej Straży PożarnejPrzeworsk 1976MP-OP-145Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, Jubileusz 85 lat OSP PrzeworskPrzeworsk 1975MP-OP-144Muzeum w Przeworsku
Pieniążek Jozef, Ocena celowości i skutków reformy podziału administacyjego wsi w 1954 w woj. RzeszowskimRzeszów 1972/73MP-OP-143Muzeum w Przeworsku
Benbenek-Błoszczyńska Barbara, Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla pomieszczeń nastawnicowni i przekażnikowni w budynku nastawni na stacji DęblinLublin 1976MP-OP-142Muzeum w Przeworsku
Wach Stanisława, Wartość i ocena środowiska dla potrzeb rolnictwa w rejonie 6- ciu gmin w sąsiedztwie miasta Przeworska i Kańczugi[b.m.] 1976MP-OP-141Muzeum w Przeworsku
Rut Krystyna, Organy terenowej administacji państwowej na przestrzeni lat 1944-1975 na przykładzie miasta PrzeworskRzeszów 1976MP-OP-140Muzeum w Przeworsku
Kozakiewicz T., Historia organizacji Związków Zawodowych w Cukrowni Przeworsk[b.m.i r.]MP-Op-14Muzeum w Przeworsku
Opałek Mieczysław, Z historii PrzeworskaPrzeworsk 1960MP-OP-139Muzeum w Przeworsku
Pawłowski Józef, WspomnieniaPrzeworsk 1969MP-OP-138Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Informacja o stanie miejskiego ArchiwumPrzeworsk 1971Mp-OP-137Muzeum w Przeworsku
Michalik Stanisław, Kartka z kalendarza historii Ruchu Ludowego[b.m.i r.]MP-OP-136Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, Przeworskie Muzeum StrażackiePrzeworsk 1974MP-OP-135Muzeum w Przeworsku
[b.a.], Sprzęt i zakiszanie zielonek oraz skarmianie kiszonek w gospodarstwie inddywidualnym Ob.. Pawła Kiszki - zam. w Urzejowicach gmina Przeworska, woj.. Przemyśl[b.m.i r.]MP-OP-134Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, Wspomnienia nauczycieli, działaczy i uczniów tajnego nauczania, pow. Przeworsk, rok 1939-1945Przeworsk 1975MP-OP-133Muzeum w Przeworsku
Pieniążek Mateusz, Rola muzeum reginalnego jako placówki kulturalno - oświatowej w upowszechnianiu kultury o regionie i wychowania estetycznegoPrzeworsk 1976MP-OP-132Muzeum w Przeworsku
Kądziołka Maria, Rozwój wsi Gorliczyna w XXX- leciu PRLKraków 1976MP-OP-131Muzeum w Przeworsku
Bek Zygmunt, Stan i możliwości produkcji buraka cukrowego w powiecie PrzeworskaWarszawa 1972MP-OP-130Muzeum w Przeworsku
[b.a.], Konspiracyjna działalność Ruchu Ludowego w czasie okupacji niemieckiej na terenie miasta i gminy Kańczuga pow. PrzeworskSiedleczka 1967MP-OP-13Muzeum w Przeworsku
Samoraj Julian, Rola prawa i moralności w systemie państwa socjalistyczngoRzeszów 1975MP-OP-129Muzeum w Przeworsku
Wnęk Elżbieta, Izolacja otwarta w przypadku gruzlicy płuc.Opieka nad chorym w pzypadku gruzlicy i cukrzycyPrzeworsk 1970MP-OP-128Muzeum w Przeworsku
Zembroń Alina, ASTHMA BRONCHIALE - dychawica oskrzelowe, BRONCHOPNEUMONIA BILLATERALIS - oskrzelowe zapalenie płuc obustronnePrzeworsk 1970MP-OP-127Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, Tajna i jawna oświata jako forma walki z okupantem niemieckimPrzeworsk 1972MP-OP-126Muzeum w Przeworsku
Gmyrek Jan, Zasady ustojowo-organizacyjne państwa socjalistycznegoRzeszów 1975MP-OP-125Muzeum w Przeworsku
Żygadło Danuta, Wspomnienia z II wojny światowejPrzeworsk 1975MP-OP-123Muzeum w Przeworsku
Mirkiewicz Andrzej, Sposoby oceny zawodników w piłce nożnej na wybranych przykladachKraków 1974MP-OP-121Muzeum w Przeworsku
[b.a.], Galicyjska prowincja Sióstr Miłosierdzia w latach 1783-1859Przeworsk 1974MP-OP-120Muzeum w Przeworsku
Kamiński Roman, Pozycja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przeworsku w świetle obowiązujących przepisów prawnych i praktyki ich stosowaniaLublin-Rzeszów 1965MP-OP-12Muzeum w Przeworsku
Skowronek Józef, Analiza statystyczno-demograficzna zapisów metrykalnych wsi Świętoniowa 1829-1832Rzeszów 1974MP-OP-119Muzeum w Przeworsku
Benbenek Andrzej, Handel uspołeczniony w powiecie przeworskim[b.m.i r.]MP-OP-118Muzeum w Przeworsku
Benbenek Andrzej, Rola powiatu w życiu gospodarczym województwaPrzeworsk 1974MP-OP-117Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, Biograficzne sylwetki nauczycieli i działaczy oświaty w czasie okupacji niemieckiej - powiat PrzeworskPrzeworsk 1974MP-OP-116Muzeum w Przeworsku
Fil Henryk, Kuczek Emil, Rolnictwo - powiatu przeworskiego[b.m.i r.]MP-OP-115Muzeum w Przeworsku
Duliban Stefan, Zarys historii kultury fizycznej[b.m.i r.]MP-OP-114Muzeum w Przeworsku
Wendland Franciszek, Działalność organów samorządu spółdzielczego w zakresie kontroli społecznej[b.m.i r.]MP-OP-113Muzeum w Przeworsku
Szepelak Elżbieta, Funkcje i znaczenie komitetów członkowskich dla doskonalenia pracy spółdzielni i umacniania jej więzi ze środowiskiem na przykładzie oddziału w Przeworsku,Przeworsk 1973MP-OP-112Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, Nowa remiza OSP PrzeworskaPrzeworsk 1973MP-OP-111Muzeum w Przeworsku
Bilski Władyslaw, Dzałalność pedagogiczna Adam Kazimierza CzartoryskiegoOpole 1974MP-OP-110Muzeum w Przeworsku
Ochyra Tadeusz, Miasteczko na tle zaplecza wiejskiego[b.m.i r.]MP-OP-11Muzeum w Przeworsku
Drabik Zofia, Koordynacyjna rola Prezydium Powiatowej Rady NarodowejKraków 1971MP-OP-109Muzeum w Przeworsku
Wiśniewska Grażyna, Rozwój miasta rzeworska w 30-leciu PRLKraków 1974MP-OP-108Muzeum w Przeworsku
Rut Jan, Wiejskie wesele przeworskie[b.m.] 1973MP-OP-107Muzeum w Przeworsku
Trybalski Leon, W kręgu pracy poszczególnych Komisji Oświaty i Kultury Tajnej Organizacji Nauczycielskiej powiatu przeworskiegoPrzeworsk 1973MP-OP-106Muzeum w Przeworsku
Cieślak Stanisław, Prawno - ustrojowy aspekt ewolucji Rad Narodowych w PolsceRzeszów 1972/1973MP-OP-105Muzeum w Przeworsku
Stepkiewicz Paweł, Wspomnienia[b.m.i r.]MP-OP-104/1-3Muzeum w Przeworsku
Ossadnik Karol, Szpitalnictwo i służba zdrowia w Przeworsku[b.m.i r.]MP-OP-103Muzeum w Przeworsku
Łękawski Jerzy, Cukrownia"Przeworsk" podczas okupacji niemieckiej 1939-1944Warszawa 1970MP-OP-102Muzeum w Przeworsku
Karp Leopold, Środowisko geograficzne[b.m.i r.]MP-OP-101Muzeum w Przeworsku
Benbenek Andrzej, Program społeczno-gospodarczy PPSLublin 1973MP-OP-100Muzeum w Przeworsku
Kościesza Wolski Ludomir, O tym i o owym[b.m.i r.]MP-OP-10Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Studium historyczno - -urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego miasta PrzeworskaPrzeworsk 1954MP-OP-1Muzeum w Przeworsku
Czterdzieste pierwsze sprawozdnie i bilans Małopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego "Przeworsk" Spółki Akcyjnej za rok obrachunkowy 1936/37[b.m.] 1936-1937MP-DA182Muzeum w Przeworsku
Książka rachunkowa cechu rzeźników[b.m.] 1877-1910MP-DA114Muzeum w Przeworsku
Wybory do Rad Narodowych - 1973 r.- obwieszczenia[b.m.] 1973MP-DA-999Muzeum w Przeworsku
Koncerty i konkursy[b.m.i r.]MP-DA-998Muzeum w Przeworsku
Księga cechowa kuśnierzy z Kańczugi[b.m.] 1772-1801MP-DA-99Muzeum w Przeworsku
Muzeum w Łańcucie - plakaty[b.m.i r.]MP-DA-989Muzeum w Przeworsku
Wybory 1978 - plakaty wyborze[b.m.] 1978MP-DA-986Muzeum w Przeworsku
Zabawy i festyny - afisze[b.m.i r.]MP-DA-981Muzeum w Przeworsku
Uniwersały w sprawie rzemiosł cesarzy austriackich (starodruk)[b.m.] 1778-1785MP-DA-98Muzeum w Przeworsku
Filharmonia - Państwowa Orkiestra Symfoniczna w Rzeszowie - Plakaty[b.m.i r.]MP-DA-978Muzeum w Przeworsku
Czyny partyjne[b.m.i r.]MP-DA-977Muzeum w Przeworsku
Czynsze, wynajem mieszkania - obwieszczenia[b.m.i r.]MP-DA-973Muzeum w Przeworsku
Cyrk - afisze propagujące występy cyrkowe[b.m.i r.]MP-DA-972Muzeum w Przeworsku
Protokół przywilejów cechu płócienniczego miasta Przeworska[Przeworsk] 1771-1830MP-DA-97Muzeum w Przeworsku
Występy cyrku w Przeworsku[b.m.i r.]MP-DA-968Muzeum w Przeworsku
Imprezy kulturalne (wystawy) organizowane w Przeworsku[b.m.i r.]MP-DA-963Muzeum w Przeworsku
Cech rzeźniczy - Księga zapisów majstrów, czeladników i uczniów[Przeworsk] 1787-1843MP-DA-96Muzeum w Przeworsku
Cech rzeźniczy - księga rachunkowa[b.m.] 1810-1840MP-DA-95Muzeum w Przeworsku
Wojewódzki Dom Kultury w Przemyślu - afisze[b.m.i r.]MP-DA-942Muzeum w Przeworsku
Cech rzeźniczy - księga rachunkowa[b.m.] 1841-1869MP-DA-94Muzeum w Przeworsku
Spektakle tearalne grane przez teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie[b.m.i r.]MP-DA-936Muzeum w Przeworsku
Święto "Nowin" - afisze[b.m.i r.]MP-DA-933Muzeum w Przeworsku
Stan wojenny, prasa podziemn[b.m.i r.]MP-DA-930Muzeum w Przeworsku
Cech rzeźniczy - zapisywanie majstrów, czeladzi i chłopców w terminie[b.m.] 1841-1925MP-DA-93Muzeum w Przeworsku
Folklorystyczne Święto Plonijne[b.mi r.]MP-DA-929Muzeum w Przeworsku
Ogłoszenia Starostwa Powiatowego w Przeworsku[b.m.i r.]MP-DA-927Muzeum w Przeworsku
Cech szewców - księga rachunkowa[b.m.] 1843-1899MP-DA-92Muzeum w Przeworsku
Zarządzanie wojewody przmyskiego i rzeszowskiego[b.m.i r.]MP-DA-918Muzeum w Przeworsku
Imprezy sportowe organizowane na terenie woj. rzeszowskiego - afisze[b.m.i r.]MP-DA-916Muzeum w Przeworsku
Klub sportowy "Cukrownia" w Przeworsk[b.m.i r.]MP-DA-915Muzeum w Przeworsku
Imprezy sportowe organizowane przez różne instytucje w Przeworsku - afisze[b.m.i r.]MP-DA-914Muzeum w Przeworsku
Klub Sportowy "Orzeł" w Przeworsku[b.m.i r.]MP-DA-913Muzeum w Przeworsku
Plakaty rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie - "Dzień przemyski na radiowej antenie"[b.m.i r.]MP-DA-911Muzeum w Przeworsku
Spektakle[b.m.i r.]MP-DA-910Muzeum w Przeworsku
Cech szewski - zapisy majstrów, czeladzi, chłopców do terminu[b.m.] 1841-1897MP-DA-91Muzeum w Przeworsku
"Przeworsk Mistrz Gospodarności" - plakaty i afisze[b.m.i r.]MP-DA-908Muzeum w Przeworsku
700 - lecie miasta Przeworska[b.m.i r.]MP-DA-907Muzeum w Przeworsku
"Cukrownia Przeworsk" oraz przemysł cukierniczy, afisze[b.m.i r.]MP-DA-904Muzeum w Przeworsku
Rejestr przychodów cechu szewskiego miasta Przeworska[b.m.] 1778-1840MP-DA-90Muzeum w Przeworsku
Księga radziecka - rozprawy cywilne[Przeworsk] 1712-1723MP-DA-9Muzeum w Przeworsku
Zapisy uczniów cechu szewskiego miasta Przeworska[b.m.] 1779-1841MP-DA-89Muzeum w Przeworsku
600 - lecie Sieteszy - afisze[b.m.i r.]MP-DA-883Muzeum w Przeworsku
Regestra Cechu Kunsztu Szewskiego Miasta Przeworska[b.m.] 1730-1780MP-DA-88Muzeum w Przeworsku
Wesołe Miasteczko w Przeworsku - afisze[b.m.i r.]MP-DA-875Muzeum w Przeworsku
Ogłoszenia burmistrza Przeworska[b.m.i r.]MP-DA-873Muzeum w Przeworsku
Obwieszczenia naczelnika miasta Przeworska[b.m.] 1978MP-DA-871Muzeum w Przeworsku
Księga przyjęć mistrzów cechu szewców[Przeworsk] 1734-1889MP-DA-87Muzeum w Przeworsku
Muzeum w Przeworsku[b.m.] po 1945MP-DA-868Muzeum w Przeworsku
Obwieszenia PRN i WRN w Przeworsku i Przemyślu[b.m.i r.]MP-DA-865Muzeum w Przeworsku
Szkoły - afisze informacyjne o różnych typach szkół[b.m.i r.]MP-DA-860Muzeum w Przeworsku
Spis ludności z roku 1910[b.m.] 1910MP-DA-86Muzeum w Przeworsku
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Przeworsku - afisze informacyjne o działalności Spółdzielni[b.m.i r.]MP-DA-857Muzeum w Przeworsku
Imprezy organizowane przez Przeworski Dom Kultury[b.m.] 1979MP-DA-856Muzeum w Przeworsku
Spektakle teatralne grane w kinie " Warszawa " w Przeworsku - afisze[b.m.i r.]MP-DA-854Muzeum w Przeworsku
Dni Tradycji i Współczesności Kultury Przeworskiej - afisze[b.m.i r.]MP-DA-853Muzeum w Przeworsku
dr Henryk Jankowski (materiały biograficzne)[b.m.i r.]MP-DA-851Muzeum w Przeworsku
Spis ludności z roku 1900[b.m] 1900MP-DA-85Muzeum w Przeworsku
Wzory pieczęci używanych przez Urząd Miejski w Przeworsku[b.m.i r.]MP-DA-847Muzeum w Przeworsku
Ekspozycja historyczna w Muzeum w Przeworsku. Korespondencja[b.m.i r.]MP-DA-846Muzeum w Przeworsku
Nekrologi Przeworszczan[b.m.i r.]MP-DA-845Muzeum w Przeworsku
Imprezy organizowane przez Towarzystwo Miłośników Przeworska - afisze[b.m.i r.]MP-DA-844Muzeum w Przeworsku
Fascykuł - zabór austriacki - Varia[b.m.] 1773-1888MP-DA-84Muzeum w Przeworsku
Obwieszenia wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przeworsku n.t. czystości[b.m.i r.]MP-DA-839Muzeum w Przeworsku
Obwieszenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przeworsku n.t. czystości i szczepień ochronnych[b.m.i r.]MP-DA-838Muzeum w Przeworsku
Ekspozycje muzealne - materiały robocze Józefa Benbenka[b.m.i r.]MP-DA-837Muzeum w Przeworsku
Dni Ochrony Zabytków i Muzealnictwa w woj. przemyskim - afisze[b.m.] od 1928MP-DA-834Muzeum w Przeworsku
Katalogi wystaw muzealnych[b.m.i r.]MP-DA-831Muzeum w Przeworsku
Głos Przeworskiej Biblioteki[b.m.i r.]MP-DA-830Muzeum w Przeworsku
Protokół majątku sierocińskiego (sprawy administracyjne)[b.m.] 1801-1806MP-DA-83Muzeum w Przeworsku
Państwowe Ognisko Muzyczne w Przeworsku - afisze informujące o działalności szkoły[b.m.i r.]MP-DA-827Muzeum w Przeworsku
Dokumenty z lat 1921-1945 na nazwisko Piestrak Tomasz - nakazy płatnicze, kwity kasowe[b.m.] 1921-1945MP-DA-824Muzeum w Przeworsku
Dokumenty po rodzinie Wojtynów, Kubraków[b.m.] 1911,1927MP-DA-823Muzeum w Przeworsku
Polskie Siły Zbrojne na zachodzie - Przeworszczanie[b.m.] po 1945MP-DA-821Muzeum w Przeworsku
Komenda Obwodu Armii Krajowej w Przeworsku[b.m.] 1941MP-DA-820Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów Rady Gminnej Mokrej Strony[Przeworsk] 1867-1931MP-DA-82Muzeum w Przeworsku
Archiwum Państwowe w Przeworsku - korespondencje dotyczące założenia Archiwum[b.m.] 1959MP-DA-819Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1954r., Przeworsk[b.m.] 1954MP-DA-818Muzeum w Przeworsku
Wykaz Ukraińców podczas okupacji w Przeworsku w Cukrowni[b.m.] II wojna światowaMP-DA-817Muzeum w Przeworsku
Dziennik opłat za prąd elektryczny. Przeworsk, 1.04.1936r., Zarząd Miejski w Przeworsku[b.m.] 1936MP-DA-816Muzeum w Przeworsku
Synagoga - elewacje od strony zachodniej - rys. techniczny[b.m.] okres międzywojennyMP-DA-815Muzeum w Przeworsku
Rzeszowskie w XX - leciu PRL-u[b.m.] 1964MP-DA-814Muzeum w Przeworsku
Siedem wieków Przeworska (ostatnia korekta przed drukiem)[b.m.] 1974MP-DA-813Muzeum w Przeworsku
Siedem wieków Przeworska (ostatnia korekta przed drukiem)[b.m.] 1971MP-DA-811Muzeum w Przeworsku
Komisja zakupu muzealiów[b.m.] po 1944MP-DA-810Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów Gminy Budy Przeworskie[Przeworsk] 1867-1922MP-DA-81Muzeum w Przeworsku
Muzeum w Przeworsku, Księga pamiątkowa z otwarcia Muzeum[b.m.] [1958]MP-DA-809Muzeum w Przeworsku
Przeworsk Mistrzem Gospodarności od 1969 r. do 1978 r.[b.m.] 1969-1978MP-DA-808Muzeum w Przeworsku
Przeworsk w Tysiącleciu - zgaduj zgadula - pytania na konkurs[b.m.i r.]MP-DA-806Muzeum w Przeworsku
Protokół z I zebrania po wyzwoleniu Przeworska z dnia 2.08.1944r.[b.m.] 1944MP-DA-805Muzeum w Przeworsku
Dokumentacja konserwatorska z Konserwacji obrazu "Matka Boska Markowska"[b.m.i r.]MP-DA-804Muzeum w Przeworsku
Konserwacje murów obronnych Przeworska, dokumentacje[b.m.] lata70-te XX w.MP-DA-803Muzeum w Przeworsku
Monografia Przeworska (mapki, plany miasta, wykresy)[b.m.] po 1945MP-DA-801Muzeum w Przeworsku
70 rocznica Zwycięstwa Oręża Polskiego nad Wisłą. Jednodniówka wydana staraniem Komitetu Obywatelskiego Ziemi Przeworskiej, "Solidarność"[b.m.] 1990MP-DA-800Muzeum w Przeworsku
Księga Kasy Pożyczkowo-Zapomogowej Przeworska[Przeworsk] 1758-1785MP-DA-80Muzeum w Przeworsku
Księga miejska - sprawy cywilne[Przeworsk] 1707-1709MP-DA-8Muzeum w Przeworsku
Dokumenty osobiste na nazwisko Perlejewski Dominik[b.m.] II wojna światowaMP-DA-798Muzeum w Przeworsku
Ankiety o ukończeniu studiów wyższych - PRL[b.m.] 1970MP-DA-795Muzeum w Przeworsku
Siedem wieków Przeworska ( ostatnie wydanie przed drukiem)[b.m.i r.]MP-DA-794Muzeum w Przeworsku
Spis z natury wykonany przez Józefa Benbenka[b.m.i r.]MP-DA-792Muzeum w Przeworsku
Tradycje w Przeworsku i okolicy (bębniarze, kapliczki, druciarstwo, koronkarstwo)[b.m.i r.]MP-DA-791Muzeum w Przeworsku
Tadeusz Rosiński - Cukrownia[b.m.i r.]MP-DA-790Muzeum w Przeworsku
Notaty do monografii miasta Przeworska (wypisy z dokumentów)[b.m.] 1881MP-DA-79Muzeum w Przeworsku
Józef Meder - Naukowe rozprawy matematyczne 1967,1968,1969[b.m.i r.]MP-DA-789Muzeum w Przeworsku
Józef Surówka - ostatni właściciel zagrody pod parkiem[b.m.i r.]MP-DA-788Muzeum w Przeworsku
Jasełka. Scenariusze inscenizacji bożonarodzeniowych[b.m.i r.]MP-DA-787Muzeum w Przeworsku
Prasa lokalna w Przeworsku (Goniec Przeworski, Wiadomości Samorządowe Przeworska)[b.m. i r.]MP-DA-786Muzeum w Przeworsku
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Przeworsku[b.m. i r.]MP-DA-785Muzeum w Przeworsku
Wypisy z Księgi Kasy Pożyczkowej[b.m. i r.]MP-DA-783Muzeum w Przeworsku
Nazwy ulic i placów w Przeworsku od 1785 do 1960 r.[b.m.i r.]MP-DA-782Muzeum w Przeworsku
Księga parcel gruntowych[Przeworsk] 1862MP-DA-78Muzeum w Przeworsku
Komitet Obywatelski "Solidarność", 1989[b.m.] 1989MP-DA-779Muzeum w Przeworsku
Monografie Przeworska - finanse (umowy wydawnicze z autorami, rachunki, rozliczenia)[b.m.i r.]MP-DA-778Muzeum w Przeworsku
Adresy rodaków[b.m.] II poł. XX w.MP-DA-777Muzeum w Przeworsku
Mapy sytułacyjno - wysokościowe Przeworska, Wojewódzkie przedsiębiorstwo Geodezyjne - Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, 1971r.[b.m.] 1971MP-DA-776Muzeum w Przeworsku
Muzeum w Przeworsku, wycinki prasowe, pisma urzędowe[b.m.i r.]MP-DA-773Muzeum w Przeworsku
Samorząd mieszkańców miasta Przeworska[b.m.] 1973MP-DA-771Muzeum w Przeworsku
Fascykuł - zabór austriacki - Varia - 41 sztuk[b.m.] 1772-1898MP-DA-77Muzeum w Przeworsku
II wojna światowa[b.m.i r.]MP-DA-769Muzeum w Przeworsku
Dokumentacja konserwatorska do obozu sen Chrystusa, oprac. St.Filip[b.m.] 1978MP-DA-768Muzeum w Przeworsku
Pisma, akty oskarżenia, wyrok sądu, dotyczący sprawy z powództwa Skarbu Państwa, przeciwko B. Wożniakowi i A.Flejszarowi, o zagarnięcie kwoty pieniężnej[b.m.] 1962-1965MP-DA-767Muzeum w Przeworsku
Dokumentacja konserwatorska z rękopisów księgi ławniczej i księgi miejskiej ze zbiorów Muzuem w Przeworsku, oprac. A. Szklasa - Byczek, Marek Jeliński[Warszawa] 1985MP-DA-766Muzeum w Przeworsku
Dokumentacje konserwatorska pergaminów:1.Przywilej z roku 1562. 2.Przywilej z roku 1653r.,oprac. Szlasa - Byczek, Marek Jeliński[Warszawa] 1985MP-DA-765Muzeum w Przeworsku
Dokumentacja konserwatorska do obozu Matka Boska z dzieciątkiem, oprac. Stanisław Filip, fot.Bogusław Szware[b.m.] 1978MP-DA-764Muzeum w Przeworsku
Monografia Przeworska,(egzemplarz roboczy), - korespondencja[Rzeszów] 1972MP-DA-763Muzeum w Przeworsku
Anna Fryze. Przekazanie pamiątek po rodzinie dawnych aptekarzy z Przeworska[b.m.] 1976MP-DA-762Muzeum w Przeworsku
Szkice do dziejów miasta Przeworska[b.m.i r.]MP-DA-761Muzeum w Przeworsku
Siedem wieków Przeworska pod red. Antoniego Kunysza (pierwsza redakcja)[b.m.i r.]MP-DA-760Muzeum w Przeworsku
Księga Prawa Obywatelstwa Przeworskiego[Przeworsk] 1868-1938MP-DA-76Muzeum w Przeworsku
Siedem wieków Przeworska pod red. Antoniego Kunysza[Rzeszów] 1972MP-DA-759Muzeum w Przeworsku
Segregator na dokumenty po Andrzeju Lubomirskim[b.m.] przed 1944MP-DA-757Muzeum w Przeworsku
Tydzień Tradycji i Współczesności Kultury Przeworskiej, 1971,1972[b.m.] 1971,1972MP-DA-752Muzeum w Przeworsku
Mapy sytuacyjno - wysokościowe Przeworska, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie[Rzeszów] 1971MP-DA-751Muzeum w Przeworsku
Scenariusz wystawy muzealnej: "Przeworsk w tysiącleciu państwa polskiego", 1966r.[b.m.] 1966MP-DA-750Muzeum w Przeworsku
Fascykuł - przyjęcie w poczet członków miasta Przeworska - 13 sztuk (wydanie pawa miejskiego[b.m.] 1785-1786MP-DA-75Muzeum w Przeworsku
Pamiętnik zwiedzających wystwę "Dokumenty cechowe i rzemieślnicze"[b.m.] grudzień 1965MP-DA-749Muzeum w Przeworsku
Scenariusz wystawy muzealnej "Dokumenty cechowe i rzemieślnicze z okresu 5 wieków"[b.m.] 1965MP-DA-748Muzeum w Przeworsku
Wystawa muzealna: "Dokumenty cechowe i rzemieślnicze z okresu 5 wieków"[b.m.] 1965MP-DA-747Muzeum w Przeworsku
Monografia powiatu przeworskiego[b.m.] po 1945MP-DA-746Muzeum w Przeworsku
Dokument Teresy Lubomirskiej[b.m.] 1733MP-DA-744Muzeum w Przeworsku
Dokument wystawiany przez Antoniego Lubomirskiego dla wójta Walentego Mirkiewicza i burmistrzów Przeworskich[b.m.] 1757MP-DA-743Muzeum w Przeworsku
Elekcja na objęcie urzędu burmistrzowskiego, radzieckiego, wójtowsiego, ławniczego miasta Przeworsk[b.m.] 1834MP-DA-742Muzeum w Przeworsku
Sejmik kultury, wystawa: Przeworsk w Tysiącleciu, korespondencja[b.m.] wrzesień 1966MP-DA-740Muzeum w Przeworsku
Fascykuł - sądownictwo miejskie (akta sądu wójtowsko - ławniczo - burmistrzowskiego)[b.m.] XVII-XVIII w.MP-DA-74Muzeum w Przeworsku
Statystyka użytków rolnych w gminie Kańczuga - wieś, w r.1944/45 i inne materiały dotyczące Kańczugi[b.m.i r.]MP-DA-739Muzeum w Przeworsku
Świadectwo i karta biblioteczna Antoniego Kiszki[b.m.] 1933,1948MP-DA-738Muzeum w Przeworsku
Notatki z wykładów studenckich Antoniego Kiszki z Urzejowic[b.m.] lata 40 -te XX w.MP-DA-737Muzeum w Przeworsku
Muzea województwa rzeszowskiego - afisze[b.m.i r.]MP-DA-735Muzeum w Przeworsku
Służba zdrowia w powiecie przeworskim - afisze[b.m.i r.]MP-DA-732Muzeum w Przeworsku
Sprawozdania z działalności Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu pow.przeworskiego za lata 1965-1967[b.m.] 1951 do 1970MP-DA-731Muzeum w Przeworsku
Gilewicz Aleksy, Wstęp do monografii Przeworska i artykuł n.t. historii Przeworska[b.m.i r.]MP-DA-730Muzeum w Przeworsku
Fascykuł - sądownictwo miejskie (akta sądu ławiczo - burmistrzowskiego[b.m.] XVII-XVIII w.MP-DA-73Muzeum w Przeworsku
Henryka Sztabowa - Przeworsk XXV - leciu PRL -u - inscenizacja odegrana przez zespół amatorski członkiń Ligi Kobiet w Przeworsku[b.m.i r.]MP-DA-729Muzeum w Przeworsku
Sprawozdania Miejskiej Rady Narodowej w Przeworsku, oraz sprawozdania innych instytucji n.t. rozwoju Przeworska, od 1965 r. do 1980 r.[b.m.] 1965 do 1980MP-DA-728Muzeum w Przeworsku
Sprawozdanie z działalności poszczególnych instytucji w Przeworsku, 1968,196[b.m.] 1968,1969MP-DA-726Muzeum w Przeworsku
Przeworsk w okresie feudalnym i początkach kapitalizmu ( od X w. do 1918 ). Rękopis artykuł do "Siedmiu wieków Przeworska"[b.m.i r.]MP-DA-725Muzeum w Przeworsku
1 Maja 1974 r., materiały dla spikera[b.m.] 1974MP-DA-724Muzeum w Przeworsku
1 Maja 1973 r.[b.m.] 1.05.1973MP-DA-723Muzeum w Przeworsku
Sprawozdania Powiatowej Rady Narodowej w Przeworsku i inne na temat rozwoju powiatu przeworskiego od 1951 do 1970 r.[b.m.] 1950,1970MP-DA-721Muzeum w Przeworsku
Sprawozdania statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej powiatu przeworskiego[b.m.] 1970,1975MP-DA-720Muzeum w Przeworsku
Fascykuł - sądownictwo miejskie (akta sądu ławniczo burmiszowskiego -27 sztuk[b.m.i r.] 1601-1796MP-DA-72Muzeum w Przeworsku
Bataliony Chłopskie na terenie powiatu Przeworsk[b.m.i r.]MP-DA-719Muzeum w Przeworsku
Informacje o pracach magisterskich, pisanych przez mieszkańców Przeworska[b.m.i r]MP-DA-718Muzeum w Przeworsku
Józef Benbenek, Bibliografie artykułów prasowych n.t. Przeworska[b.m.i r.]MP-DA-717Muzeum w Przeworsku
Raporty harcerskie[b.m.i r.]MP-DA-716Muzeum w Przeworsku
Towarzystwo Miłośników Przeworska[b.m.i r.]MP-DA-715Muzeum w Przeworsku
Wystawa haftu ze zbiorów Muzeum w Przeworsku oraz ze zbiorów prywatnych. Katalog wystaw[b.m.i r.]MP-DA-714Muzeum w Przeworsku
Projekty adaptacji zabytkowych pomieszczeń w Przeworsku na inne cele niż pierwotnie[b.m.i r.]MP-DA-713Muzeum w Przeworsku
Ród Sikorskich[b.m.i r.]MP-DA-712Muzeum w Przeworsku
Wypisy z różnych publikacji dotyczące Przeworska i okolic[b.m.i r.]MP-DA-711Muzeum w Przeworsku
Druki do badania koni[b.m.i r.]MP-DA-710Muzeum w Przeworsku
Fascykuł z okresu zaboru austriackiego[b.m.i r.] XVIII w.MP-DA-71Muzeum w Przeworsku
Józef Benbenek, Przygotowanie lekcji z młodzieżą szkolną szkół podstawowych n.t. historii miasta w Tysiącleciu Państwa Polskiego[b.m.] 1966MP-DA-708Muzeum w Przeworsku
Wystawy zorganizowane przez Muzeum w Przeworsku - afisze[b.m.] lata 60-te XX w.MP-DA-707Muzeum w Przeworsku
Zabytki miasta Przeworska[b.m.i r.]MP-DA-706Muzeum w Przeworsku
1 Maja 1974 r.[b.m.] 1974MP-DA-705Muzeum w Przeworsku
Materiały informacyjne związane z Solidarnością i Komitetem Obywatelskim[b.m.] 1989,1990MP-DA-704Muzeum w Przeworsku
Publikacje Stefana Lwa i inne materiały związane z etnografią[b.m.] lata 60 i 70 -te XX w.MP-DA-703Muzeum w Przeworsku
Informacje o Przeworszczanach[b.m.i r.]MP-DA-702Muzeum w Przeworsku
Przeworsk, mistrz gosodarności kraju 1975[b.m.] 1975MP-DA-701Muzeum w Przeworsku
Uroczystość XXX lecia Sztafety PRL- u w powiecie przeworskim[b.m.i r.]MP-DA-700Muzeum w Przeworsku
Fascykuł z okresu zaboru austriackiego - 43 sztuki, (wykazy podatkowe i sprawy finansowe[b.m. i r.]MP-DA-70Muzeum w Przeworsku
Księga miejska - sprawy cywilne[Przeworsk] 1700-1705MP-DA-7Muzeum w Przeworsku
Korespondencja Józefa Benbenka[b.m.i r.]MP-DA-699Muzeum w Przeworsku
Zabytki miasta Przeworska - wypisy[b.m.i r.]MP-DA-698Muzeum w Przeworsku
Wycinki prasowe związane z Przeworskiem[b.m.i r.]MP-DA-697Muzeum w Przeworsku
Rachunki z okresu II wojny światowej[b.m.]MP-DA-694Muzeum w Przeworsku
Rozwój Sportu na terenie powiatu przeworskiego[b.m.i r.]MP-DA-691Muzeum w Przeworsku
Inwestycje w powecie przeworskim[b.m.i r.]MP-DA-690Muzeum w Przeworsku
Fascykuł z okresu zaboru austriackiego (wykazy i dzienniki poboru podatków)[b.m.i r.]MP-DA-69Muzeum w Przeworsku
Plany gospodarcze powiatu przeworskiego[b.m.i r.]MP-DA-689Muzeum w Przeworsku
Czyny społeczne realizowane na terenie powiatu przeworskiego[b.m.i r.]MP-DA-688Muzeum w Przeworsku
Inspektorat powiatowy PZU w Przeworsku[b.m.i r.]MP-DA-686Muzeum w Przeworsku
Służba zdrowia i opieka społeczna w powiecie przeworskim[b.m.i r.]MP-DA-685Muzeum w Przeworsku
Budżety powiatowe[b.m.i r.]MP-DA-684Muzeum w Przeworsku
Kultura i oświata w powieci przeworskim[b.m.i r.]MP-DA-682Muzeum w Przeworsku
Materiały na Sesję Powiatowej Rady Narodowej w Przeworsku[b.m.i r.]MP-DA-681Muzeum w Przeworsku
Fascykuł z okresu zaboru austriackiego ( w większości wykazy)[b.m.i r.]MP-DA-68Muzeum w Przeworsku
Kopia z mapy katastralnej z roku ewidencyjnego 1888 parcel budowlanych gminy Gniewczyna[b.m.i r.]MP-DA-679Muzeum w Przeworsku
Materiały do historii szpitalnictwa i lecznictwa[b.m.i r.]MP-DA-678Muzeum w Przeworsku
Powiat przeworski[b.m.] 1945-1974MP-DA-674Muzeum w Przeworsku
Druk Deklaracji Towarzystwa Miłośników Przeworska[b.m.i r.]MP-DA-671Muzeum w Przeworsku
Okupacja hitlerowska - dokumenty luźne[b.m.i r.]MP-DA-670Muzeum w Przeworsku
Fascykuł z okresu zaboru austriackiego (Akta luźne) - 94 sztuki[b.m.] 1782-1870MP-DA-67Muzeum w Przeworsku
Sprawy Polaków, kartoteka osobowa[b.m.i r.]MP-DA-669Muzeum w Przeworsku
Sprawa Archiwum Państwowego w Przeworsku, Spichlerza, kosztorys[b.m.] 1970MP-DA-668Muzeum w Przeworsku
Sprawozdania miejskie 1969 - 1970[b.m.] 1969-1970MP-DA-666Muzeum w Przeworsku
Cech rzeźniczy w Przeworsku - przed 1939[b.m.] przed 1938MP-DA-665Muzeum w Przeworsku
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przeworsku[b.m.] 1971,1972MP-DA-664Muzeum w Przeworsku
Polski Czerwony Krzyż[b.m.] 1931,1944MP-DA-663Muzeum w Przeworsku
Towarzystwa w Przeworsku (formularze)[b.m.] przed 1939MP-DA-662Muzeum w Przeworsku
Przeworsk w Tysiącleciu Państwa Polskiego. wrzesień-październik 1966 r. Pamiątki z wystaw[b.m.] 1966MP-DA-660Muzeum w Przeworsku
Fascykuł z okresu austriackiego (Akta luzne) - 136 sztuk[b.m.] 1772-1870MP-DA-66Muzeum w Przeworsku
1 Maja 1978 r. materiały dla spikera[b.m.] II poł. XX w.MP-DA-659Muzeum w Przeworsku
Sprawozdania i oceny z realizacji planów społeczno - ekonomicznych i czynów społecznych w powiecie przeworskim[b.m.] II poł. XX w.MP-DA-658Muzeum w Przeworsku
Powiat przeworski, plany gospodarcze, sprawozdania MRN w Przeworsku[b.m.] od 1965-1980MP-DA-657Muzeum w Przeworsku
Korespondencja Józefa Benbenka dotycząca represji hitlerowskich i ruchu oporu w powiecie przeworskim[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-656Muzeum w Przeworsku
Wycinki prasowe dotyczące Przeworszczan i Przeworska[b.m.] po 1945MP-DA-654Muzeum w Przeworsku
Informacje i wycinki prasowe dotyczące mieszkańców Przeworska[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-653Muzeum w Przeworsku
Kronika Drużyny kl. I a LO w Przeworsku im. M. Wańkowicz[b.m.] 1974MP-DA-652Muzeum w Przeworsku
Fascykuł (Akta luzne) z okresu austriackiego - 115 sztuk[b.m.i r.]MP-DA-65Muzeum w Przeworsku
Józef Benbenek, scenariusz wystawy " Dokumenty cechowe i rzemieślnicze z okresu 5 wieków"[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-647Muzeum w Przeworsku
Mapa Przeworska - 1946[b.m.] 1946MP-DA-646Muzeum w Przeworsku
Scenariusz ekspozycji stałej Muzeum w Przeworsku - autorstwa Józefa Benbenka[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-645Muzeum w Przeworsku
Scenariusz wystawy: Przeworsk w dokumencie, listopad 1970 - grudzień 1970[b.m.] 1970MP-DA-644Muzeum w Przeworsku
Scenariusz ekspozycji wnętrz pałacowych[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-643Muzeum w Przeworsku
Wykaz osób z wyższym wykształceniem w powiecie przeworskim[b.m.i r.]MP-DA-642Muzeum w Przeworsku
Posłańcy - Przeworska -1946-1953[b.m.] 1946-1953MP-DA-641Muzeum w Przeworsku
Kultura w powiecie przeworskim (MDK)[b.m.] 1978-1979MP-DA-640Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów Rady Miejskiej Przeworska[Przeworsk] 1909-1921MP-DA-64Muzeum w Przeworsku
Zabytki Przeworska - Varia[b.m.] po 1945MP-DA-638Muzeum w Przeworsku
Pomnik Walki i Męczeństwa w Przeworsku - budowa i odsłonięcie pomnika[b.m.] 1969MP-DA-637Muzeum w Przeworsku
Otwarcie Domu Kultury w Przeworsku - 197[b.m.] 1977MP-DA-636Muzeum w Przeworsku
Zbrodnie hitlerowskie i ruch oporu w powiecie przeworkim - materiały różne[b.m.] II wojna światowaMP-DA-635Muzeum w Przeworsku
Pamiętnik Wilhelminy Bilińskiej - nauczycielki z Łopuszki Wielkiej[b.m.] II wojna światowaMP-DA-634Muzeum w Przeworsku
Referaty z sesji naukowych w Przemyślu dot. Muzelnictwa - 1965[b.m.] 1965MP-DA-633Muzeum w Przeworsku
Historia mieszkańców Pzeworska[b.m.] lata 70-te XXw.MP-DA-632Muzeum w Przeworsku
Gazeta Cukrownicza, nr 4,12 - 1976[b.m.] 1976MP-DA-631Muzeum w Przeworsku
Księga uchwał Komisji Kontrolującej (protokoły z kontroli)[Przeworsk] 1899-1914MP-DA-63Muzeum w Przeworsku
Ochrona Zabytków w Przeworsku[b.m.] od 1957MP-DA-628Muzeum w Przeworsku
"Przyjaciel Ludu", Leszno, 8 listopada 1845[b.m.] 1845MP-DA-627
Budżet miasta Przworska, woj. lwowskie, za czas od 1.04.1935 do 31.03.1936[b.m.] 1935-1936MP-DA-626Muzeum w Przeworsku
Budżet miasta Przeworska, za czas od 1.04.1937 do 31.03.193[b.m.] 1937-1938MP-DA-625Muzeum w Przeworsku
Tradycje rodu gen. Władysława Sikorskiego[b.m.] lata 70 -te XX w.MP-DA-624Muzeum w Przeworsku
Budżety miasta Przeworska: -za czas od 1.04.1934 do 31.03.1935, -za czas od 1.04.1936 do 31.03.1937, -za czas od 1.04.1938 do 31.03.1939,-za czas od 1.04.1939 do 31.03.1940[b.m.] 1934-1939MP-DA-623Muzeum w Przeworsku
Nekrolog Józefa Benbenka[b.m.] 1987MP-DA-622Muzeum w Przeworsku
Obwieszenia, zarządzenia, odezwy - Przeworsk[b.m.] 1959MP-DA-620Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów Rady Miejskiej w Przeworsku[Przeworsk] 1900-1908MP-DA-62Muzeum w Przeworsku
Wystawy czasowe Muzeum w Przeworsku[b.m.i r.]MP-DA-619Muzeum w Przeworsku
Zaświadczenia o zatrudnieniu pracowników zarządu Miejskiego w Przeworsku[b.m.] 1942-1975MP-DA-617Muzeum w Przeworsku
Przeworsk - Mistrz Gospodarności. Varia[b.m.] 1967-1976MP-DA-616Muzeum w Przeworsku
Umowy wydawnicze pomiędzy Prezydium MRN a autorami[b.m.] 1967MP-DA-615Muzeum w Przeworsku
Program ochrony Dóbr Kultury na terenie woj.przemyskiego (2 egzemplarze)[b.m.] 1976-1990MP-DA-614Muzeum w Przeworsku
30 - lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku[b.m.] 1976MP-DA-613Muzeum w Przeworsku
Uczestnicy Walk o Monte Cassino: Czesław Jurkiewicz, Stanisław Kałucki[b.m.] lata 70 - te XX w.MP-DA-612Muzeum w Przeworsku
Miejsca walki i męczeństwa. Akta Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przeworsku[b.m.] lata 70 - te XX w.MP-DA-611Muzeum w Przeworsku
Uczestnicy II wojny światowej - wykazy[b.m.] po 1945MP-DA-609Muzeum w Przeworsku
Materiały dotyczące powiatu przeworskiego, organizacja powiatu[b.m.] 1931-1977MP-DA-607Muzeum w Przeworsku
Stowarzyszenie " rodaków "[b.m.] lata 70 - te XX w.MP-DA-606Muzeum w Przeworsku
Sprawozdanie Powiatowej Rady Narodowej w Przeworsku[b.m.] 1966MP-DA-605Muzeum w Przeworsku
Działalność PSS " Społem " w Przeworsku[b.m.] 1941-1977MP-DA-604Muzeum w Przeworsku
Przemówienia okolicznościowe[b.m.] 1964-1979MP-DA-603Muzeum w Przeworsku
Dokumenty akcji fundacji na rzecz sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez Z.I.W. w Przeworsku[b.m.] 1994-1997MP-DA-602Muzeum w Przeworsku
"Przjaciel Ludu", nr 15, 9.10.1841Leszno 1841MP-DA-601
Księga protokołów Rady Miejskiej, Miasta Przeworska (protokoły z posiedzeń)[Przeworsk] 1881-1891MP-DA-60Muzeum w Przeworsku
Księga ławnicza - sprawy kryminalne[Przeworsk] 1702-1765MP-DA-6Muzeum w Przeworsku
Dryla Józef, Udział Ziemi Przeworskiej w powstaniu 1863 r.[b.m.] II poł. XXw.MP-DA-594Muzeum w Przeworsku
Afisze związane z działalnością składnicy muzealnej w Przeworsku[b.m.i r.]MP-DA-592Muzeum w Przeworsku
Plan powiatu przeworskiego na 1972[Przeworsk] 1972MP-DA-591Muzeum w Przeworsku
Budżet powiatu przeworskiego 1974 r.[b.m.i r.]MP-DA-590Muzeum w Przeworsku
Cyrkularz (wpisane zarządzania guberni i cyrkułu podawane obiegowo)[b.m.] 1798-1801MP-DA-59Muzeum w Przeworsku
Budżet powiatu przeworskiego 1975 r.[b.m.] 1975MP-DA-589Muzeum w Przeworsku
Plan gospodarczy powiatu przeworskiego na 1970[Przeworsk] 13.01.1970MP-DA-588Muzeum w Przeworsku
Sprawozdanie z działalności służby zdrowia i Opieki Społecznej, pow. przeworsk za lata 1972-1974[Przeworsk] sierpień 1974MP-DA-587Muzeum w Przeworsku
Korespondencja Hanki Lubowieckiej z Robertem V. Hoffmann, II wojna[b.m.] II wojna światowaMP-DA-586Muzeum w Przeworsku
Dyplom Technikum Elektrycznego w Przeworsku za uczstnictwo w Eliminacjach wojewódzkich X Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym[b.m.] 20.04.1969MP-DA-585Muzeum w Przeworsku
Opis dóbr Ordynacji Przeworska[b.m.] okres międzywojennyMP-DA-583Muzeum w Przeworsku
Zeszyt szkolny Marii Tyszkiewicz, kl. VII, na rok 1877/78[b.m.] 1877/78MP-DA-582Muzeum w Przeworsku
Dyplom "Nos Prceses ac Senatores"[b.m.i r.]MP-DA-581Muzeum w Przeworsku
Dyplom przyznanie członkostwa honorowego dla ks. A. Lubomirskiego przez Towarzystwo Katolickie RobotnikOw Jedności i Przyjazń we Lwowie[b.m.] 20.01.1911MP-DA-580Muzeum w Przeworsku
Cyrkularz (wpisane zarządzania guberni i cyrkułu podawane obiegowo)[b.m] 1801-1803MP-DA-58Muzeum w Przeworsku
Dyplom dla księcia Andrzeja Lubomirskiego wystawiony przez Ligę Pomocy Przemysłowej we Lwowie[b.m.] 1909MP-DA-579Muzeum w Przeworsku
Dyplom nadania honorowego obywatelstwa dla ks. A.Lubomirskiego przez Radę Miata Przeworska[b.m.] 1900MP-DA-578Muzeum w Przeworsku
Dyplom dla J.O.Księstwa od Towarzystwa Ogrodniczego - Pszczelarskiego Ziemi Przeworskiej, 1920r.[b.m.] 1920MP-DA-577Muzeum w Przeworsku
Służbowa wizytówka księcia Andrzeja Lubomirskiego[b.m.i r.]MP-DA-576Muzeum w Przeworsku
Zaproszenie na promocję doktora wszech praw Andrzeja księcia Lubomirskiego z dn.25.04.1885 r. na Uniwersytecie Karola w Pradze[b.m.] 24.04.1885MP-DA-575Muzeum w Przeworsku
Inwentarz Ruchomego Majątku spadkowego Ordynackiego po S.p. Jerzym Henryku ks. Lubomirskim z Przeworska w dn. 19.08.1878 r. i w dniach następnych spisany[b.m.] 19.08.1878MP-DA-574Muzeum w Przeworsku
Budżet na rok 1939/40, Powiatowy Związek Samorządowy w Przeworsku[b.m.] 1939MP-DA-570Muzeum w Przeworsku
Cyrkularz (wpisane zarządzenia guberni i cyrkułu podawane obiegowo)[b.m.] 1784-1789MP-DA-57Muzeum w Przeworsku
Dokumenty związane ze wsią Białobrzegi k. Łańcuta[b.m.] XVIIIMP-DA-568Muzeum w Przeworsku
Ostatnia Wola ks. Eleonory Lubomirskiej "Dla moich dzieci po mojej śmierci"[Szczawnica] 1924(ó),1940MP-DA-566Muzeum w Przeworsku
List Eleonory Lubomirskiej do męża ks. Andrzeja Lubomirskiego[Lwów] 1931MP-DA-565Muzeum w Przeworsku
Świadectwo moralności Jana Zbigniewa Benbenka s. Stanisława, wystawione przez magistrat m. Przeworska[b.m.] 27.08.1929MP-DA-564Muzeum w Przeworsku
Kartki żywnościowe - I wojna światowa[b.m.] 1914-1918MP-DA-560Muzeum w Przeworsku
Cyrkularz (wpisane zarządzenia guberni i cyrkułu podawane obiegowo)[b.m.] 1789-1793MP-DA-56Muzeum w Przeworsku
Życiorys oraz kserokopie dok zw. ze Zbigniewem Rosińskim[b.m.i r.]MP-DA-558Muzeum w Przeworsku
Dyplom Karola Fuhrmana[b.m.] 1908MP-DA-556Muzeum w Przeworsku
Świadectwo przyjęcia Simki Trenkla do gminy przeworskiej[b.m.] 1789MP-DA-555Muzeum w Przeworsku
Pamiętnik Basi Rosenberg[b.m.] 1938-1939MP-DA-550Muzeum w Przeworsku
Cyrkularz (wpisane zarządzania guberni i cyrkułu, podawane obiegowo)[b.m.] 1794-1798MP-DA-55Muzeum w Przeworsku
Dokumenty dotyczące Tadeusza Kukułki z Pantalowic[b.m.] 1947-1993MP-DA-549Muzeum w Przeworsku
Karta korespondencyjna, Roman Jurkiewicz, Studzian, wyrażenie zgody na ograniczenie zmiany miejsca pracy z dn. 22.02.1940[b.m.] 22.02.1940MP-DA-548Muzeum w Przeworsku
Świadectwa szkolne, Trzy - klasowe. Publiczna Szkoła Powszechna w Studzianie[b.m.] 1934,1932,1933,1924MP-DA-546Muzeum w Przeworsku
Świadectwo szczepienia Jabłońska Zofia, Studzian[b.m.] 7.02.1916MP-DA-541Muzeum w Przeworsku
Protokół cen targowych miasta Przeworska (Mark preis Protocoll) - wykazuje ceny za artykuły żywnościowe na targach[b.m.] 1828-1848MP-DA-54Muzeum w Przeworsku
Karty pracy (Arbeitskarte) na nazwiska: Antoni Bielówka, Rozbórz gm. Przeworsk, Władysław Hunc, Przeworsk, Podzamcze 720[b.m.] 1942,1940MP-DA-539Muzeum w Przeworsku
Świadectwo szkoły podoficerskiej Zygmunta Thomasa[Lwów] 1931MP-DA-538Muzeum w Przeworsku
Zaświadczenie na odznakę "Przodownikom Pracy dla Zygmunta Thomasa"[Warszawa] [b.r.]MP-DA-537Muzeum w Przeworsku
Dokumenty dotyczące ordynacji ks. Lubomirskich w Przeworsku[b.m.] okres miedzywojenny i II wojna św.MP-DA-536Muzeum w Przeworsku
Umowy zawierane między Powiatową Kasą Rolniczą w Przeworsku a rolnikami[b.m.] 1935MP-DA-534Muzeum w Przeworsku
Nakaz dostawy mleka na nazwisko Antoni Jurkiewicz, Studzian[b.m.] 1943MP-DA-531Muzeum w Przeworsku
Modlitewnik "Na większą chwałę Bożą" nakładem Sióstr Miłosierdzia[b.m.] 1912MP-DA-530Muzeum w Przeworsku
Protokół worszpanów[b.m.] 1840-1842MP-DA-53Muzeum w Przeworsku
Kenkarte (karta rozpoznawcza) Lp. 102 Antoniego Jurkiewicza ze Studziana[b.m.] 1943MP-DA-527Muzeum w Przeworsku
Książeczka członkowska nr 7032 Związku Zawodowego Robotników Cukrowni w Polsce na nazwisko Jurkiewicz Antoni[b.m.] 1.07.1938MP-DA-526Muzeum w Przeworsku
Książeczka wojskowa Antoniego Jurkiewicza, zam. w Studzianie k. Przeworska - st. wojsko, kapral[b.m.] 1923MP-DA-525Muzeum w Przeworsku
Ustalenia realizacyjne z ogólnego planu zagospodarowania pzestrzennego miasta Przeworska[b.m.] 12.08.1965MP-DA-524Muzeum w Przeworsku
Karta korespondencyjna z okresu austriackiego - zawiadomienie wysokości podatku gruntowego wystawione dla Katarzyny Sebzdy przez ks. Król Ewidencję Katastru Podatku gruntowego w Przeworsku[b.m.i r.]MP-DA-523Muzeum w Przeworsku
Preliminarz budżetowy Powiatowego Związku Samorządowego w Przeworsku, woj. lwowskie, na rok 1939/40[b.m.i r.]MP-DA-522Muzeum w Przeworsku
Proviuz Galizien, Copia Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Przeworsk, Rzeszower Kreis, Bez. Przeworsk (Grundparcellen Protocoll) - COPIA (wykaz właścicieli parcel gruntowych i imienny wykaz mieszkańców Przeworska[b.m.] 1849MP-DA-52Muzeum w Przeworsku
Złota Księga Towarzystwa Mieszczan chrześcijańskich "Gwiazda" pod wezwaniem św. Józefa w Przeworsku[b.m.] 1892-1929MP-DA-512Muzeum w Przeworsku
Książeczka wojskowa Jana Jurkiewicza[b.m.] 3.IV.1923MP-DA-511Muzeum w Przeworsku
Świadectwo Tymczasowe Jana Jurkiewicza ze Studziana na 5% krótkoterminową pożyczkę wewnętrzną państwową z 1920r.[b.m.] 5 07 1920MP-DA-510Muzeum w Przeworsku
Proviuz Galizien, Abschrift Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Przeworsk, Rzeszower Kreis, Bez.Przeworsk (Grundparcellen Protocoll), (Ksiega parcel budowlanych - imienny wykaz właścicieli)[b.m.] 1849MP-DA-51Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", Wybory 1990[b.m.i r.]MP-DA-509Muzeum w Przeworsku
Dyplom Orderu Sztandaru Pracy I klasy dla Przeworska[b.m.i r.]MP-DA-508Muzeum w Przeworsku
Kalendarz Polski po Stanisławie Związku[b.m.] 1942MP-DA-507Muzeum w Przeworsku
Akta po Janie Mirkiewiczu[b.m.] 1942,1936MP-DA-506Muzeum w Przeworsku
Dyplom Jana Koguta[b.m.] 1920MP-DA-505Muzeum w Przeworsku
Akta po dr Aleksandrze Karpfie[b.m.] 1911-1942MP-DA-504Muzeum w Przeworsku
Akta po dr Ryszardzie Romanowskim[b.m.] 1935-1936MP-DA-503Muzeum w Przeworsku
Akta po Karolu Rolskim - kupcu rzeźnickim[b.m.] 1921-1924MP-DA-502Muzeum w Przeworsku
Akta po Zofii Boreckiej[b.m.] 1934-1978MP-DA-501Muzeum w Przeworsku
Akta po Janie Krupie - ogniomistrzu[b.m.] 1945-1946MP-DA-500Muzeum w Przeworsku
Uniwersały Marii Teresy,cesarzowej Austrii[b.m.] 1775-1795MP-DA-50Muzeum w Przeworsku
Księga ławnicza[Przeworsk] 1695-1740MP-DA-5Muzeum w Przeworsku
Akta po rodzinie Kogutów[b.m.] 1903-1920MP-DA-499Muzeum w Przeworsku
Akta po Elżbiecie Mucha[b.m.] 1923-1949MP-DA-498Muzeum w Przeworsku
Akta po Janie Lepiankiewiczu[b.m.] 1892-1903MP-DA-497Muzeum w Przeworsku
Akta po dr Józefie Krypiankiewiczu[b.m.] 1888-1893MP-DA-496Muzeum w Przeworsku
Akta po prof. Józefie Mederze[b.m.i r.]MP-DA-495Muzeum w Przeworsku
Akta po Józefie Mederze - profesorze Politechniki Szczecińskiej[b.m.] 1893-1865MP-DA-494Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące Stanisława Jenke[b.m.] 1918-1966MP-DA-493Muzeum w Przeworsku
Akta po Józefie Związku[b.m.] 1823-1918MP-DA-492Muzeum w Przeworsku
Akta po Janie Mirkiewiczub.m.] 1868-1921MP-DA-491Muzeum w Przeworsku
Akta po Janie Niedziocha - kominiarzu[b.m.] 1854-1879MP-DA-490Muzeum w Przeworsku
Dokument Urzędu Wójtowsko - Ławniczego i Burmistrzowskiego, dotyczący przywilejów dla szewców[b.m.i r.]MP-DA-49Muzeum w Przeworsku
Akta rodziny Jurkiewiczów z Przedmieścia[b.m.] 1828-1859MP-DA-488Muzeum w Przeworsku
Akta Stefana Rolskiego[b.m.] 1944MP-DA-486Muzeum w Przeworsku
Meldunki sztafety gwieżdzistej[b.m.] 1966MP-DA-485Muzeum w Przeworsku
Akta Stanisława Rarogiewicza[b.m.] 1919-1947MP-DA-484Muzeum w Przeworsku
Akta po Agnieszce Majewskiej[b.m.] 1921-1925MP-DA-483Muzeum w Przeworsku
Akta po Janie Cichy[b.m.] 1887-1895MP-DA-481Muzeum w Przeworsku
Akta po Zygmuncie Baumanie[b.m.i r.]MP-DA-480Muzeum w Przeworsku
Dokument Rady Miejskiej, dotyczący przywilejów dla szewców[b.m.] 1486MP-DA-48Muzeum w Przeworsku
Akta po Władysławie Chudziku[b.m.] 1939MP-DA-479Muzeum w Przeworsku
Akta po Michale Skrzyńskim[b.m.] `1923-1949MP-DA-477Muzeum w Przeworsku
Zbiory po Stefanie Świtalskim[b.m.] 1893-1900MP-DA-476Muzeum w Przeworsku
Akta po Marii Sławińskiej[b.m.] 1939MP-DA-475Muzeum w Przeworsku
Akta po dr Ignacy Smyczyńskim[b.m.] XIX/XX w.MP-DA-474Muzeum w Przeworsku
Akta - rodowód rodziny Kuhtów - Twardowskich[b.m.i r.]MP-DA-473Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące Malwiny Kuhu - Twardowskiej[b.m.] 1764-1963MP-DA-472Muzeum w Przeworsku
Akta MRN - Varia (Przeworsk)[b.m.] 1963MP-DA-471Muzeum w Przeworsku
Dokument Antoniego Lubomirskiego, dotyczący praw obywatelskich dla rodziny żydowskiej[b.m.] 1763MP-DA-47Muzeum w Przeworsku
Akta PK FJN - Przeworsk - zespoły, komitety, komisje stałe i doraźne[b.m.] 1969MP-DA-469Muzeum w Przeworsku
Akta PK FJN - Varia[b.m.] 1969MP-DA-468Muzeum w Przeworsku
Akta PK FJN - Varia[b.m.] 1969MP-DA-467Muzeum w Przeworsku
Akta PK FJN - spotkanie posłów i radnych z wyborcami[b.m.] 1969MP-DA-466Muzeum w Przeworsku
Akta Prezydium PK FJN - Przeworsk[b.m.] 1969MP-DA-465Muzeum w Przeworsku
Akta PK FJN - zebrania plenarne. Przeworsk[b.m.] 1969MP-DA-464Muzeum w Przeworsku
Akta PK FJN - skargi i wnioski - Przeworsk[b.m.] 1969MP-DA-463Muzeum w Przeworsku
Plany gospodarcze PK FJN w Przeworsku[b.m.] 1970MP-DA-462Muzeum w Przeworsku
Akta Prezydium PK FJN - Przeworsk[b.m.] 1970-1971MP-DA-461Muzeum w Przeworsku
Plany, spawozdania PK FJN[b.m.] 1968MP-DA-460Muzeum w Przeworsku
Dokument Józefa Lubomirskiego, dotyczący praw obywatelskich dla rodziny żydowskiej[b.m.] 1712MP-DA-46Muzeum w Przeworsku
Akta PK FJN - finanse, księgowość[b.m.] 1968MP-DA-458Muzeum w Przeworsku
Akta z zebrań pelnarnych PK FJN[b.m.] 1968MP-DA-457Muzeum w Przeworsku
Akta PK FJN[b.m.] 1968-1972MP-DA-455Muzeum w Przeworsku
Akta Powiatowego Frontu Jedności Narodowej w Przeworsku[b.m.] 1968-1969MP-DA-454Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Gać[b.m.] 1973-1974MP-DA-453Muzeum w Przeworsku
Akta MRN i GRN - Kańczuga[b.m.] 1973-1974MP-DA-452Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Tryńcza[b.m.] 1973-1974MP-DA-451Muzeum w Przeworsku
Akta MRN - Przeworsk[b.m] 1973-1974MP-DA-450Muzeum w Przeworsku
Dokument Stanisława Lubomirskiego, dotyczący potwiedzenia praw i swobód[b.m.] 1670MP-DA-45Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Przeworsk[b.m.] 1973-1974MP-DA-449Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Tryńcza[b.m.] 1973-1974MP-DA-448Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Gać[b.m.] 1973-1974MP-DA-447Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Gać[b.m.] 1973-1974MP-DA-446Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Jawornik Polski[b.m.] 1973-1974MP-DA-445Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Jawornik Polski[b.m.] 1973-1974MP-DA-444Muzeum w Przeworsku
Akta Rad Narodowych - Varia[b.m.] 1973-1974MP-DA-443Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Zarzecze[b.m.] 1973-1974MP-DA-442Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Przeworsk[b.m.] 1973-1974MP-DA-441Muzeum w Przeworsku
Informacje o realizacji postulatów (b. powiat przeworski)[b.m.] 1971-1973MP-DA-440Muzeum w Przeworsku
Dokument Jerzego Lubomirskiego, dotyczacy przywilejów dla szewców[b.m.] 1653MP-DA-44Muzeum w Przeworsku
Wnioski z zebrań wiejskich (b. powiat przeworski)[b.m.] 1971-1973MP-DA-439Muzeum w Przeworsku
Akta MRN - Przeworsk[b.m.] 1973-1974MP-DA-438Muzeum w Przeworsku
Akta MRN - Przeworsk[b.m] 1973-1974MP-DA-437Muzeum w Przeworsku
Akta MRN - Przeworsk[b.m.] 1973-1974MP-DA-436Muzeum w Przeworsku
Akta GRN z Tryńczy[b.m.] 1973-1974MP-DA-435Muzeum w Przeworsku
Akta Rady Narodowej Miasta i Gminy Kańczuga[b.m.] 1973-1974MP-DA-434Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Jawornik Polski[b.m.] 1973-1974MP-DA-433Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Zarzecze[b.m.] 1973-1974MP-DA-432Muzeum w Przeworsku
Akta MRN - Przeworsk[b.m.] 1973-1974MP-DA-431Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Gać[b.m.] 1969-1973MP-DA-430Muzeum w Przeworsku
Dokument Jerzego Lubomirskiego, dotyczący praw obywatelskich dla rodziny żydowskiej[b.m.] 1650MP-DA-43Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Jawornik Polski[b.m.] 1969-1973MP-DA-429Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Przeworsk[b.m.] 1969-1973MP-DA-428Muzeum w Przeworsku
Akta Rady Narodowej Miasta i Gminy Kańczuga[b.m.] 1969-1973MP-DA-427Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Tryńcza[b.m.] 1969-1973MP-DA-426Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Zarzecze[b.m.] 1969-1973MP-DA-425Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Przeworsk[b.m.] 1969-1973MP-DA-424Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Kańczuga[b.m.] 1969-1973MP-DA-423Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Studzian[b.m.] 1969-1973MP-DA-422Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Sietesz[b.m.] 1969-1973MP-DA-421Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Pantalowice[b.m.] 1969-1973MP-DA-420Muzeum w Przeworsku
Dokument ks. Anny Ostrogskiej[b.m.] 1612MP-DA-42Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Żurawiczki[b.m.] 1969-1973MP-DA-419Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Gać[b.m.] 1969-1973MP-DA-418Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Gorzyce[b.m.] 1969-1973MP-DA-417Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Gniewczyna[b.m.] 1969-1973MP-DA-416Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Urzejowice[b.m.] 1969-1973MP-DA-415Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Zarzecze[b.m.] 1969-1973MP-DA-414Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Urzejowice[b.m.] 1969-1973MP-DA-413Muzeum w Przeworsku
Akta GRN - Łopuszka Wielka[b.m.] 1969-1973MP-DA-412Muzeum w Przeworsku
Akta Gromadzkiej Rady Narodowej z Rozborza[b.m.] 1969-1973MP-DA-411Muzeum w Przeworsku
Akta MRN - Przeworsk[b.m.] 1969-1973MP-DA-410Muzeum w Przeworsku
Dokument Aleksandra ks. Ostrogskiego, dotyczący Żydów przeworskich[b.m.] 1594MP-DA-41Muzeum w Przeworsku
Akta MRN - Kańczuga[b.m.] 1969-1973MP-DA-409Muzeum w Przeworsku
Akta Gromadzkiej Rady Narodowej - Hadle Szklarskie[b.m.] 1969-1973MP-DA-408Muzeum w Przeworsku
Rachunki z obozów harceskich[b.m.] 1936-1938MP-DA-407Muzeum w Przeworsku
Akcje Cukrowni "Przeworsk"[b.m.] 1920MP-DA-405Muzeum w Przeworsku
Akta sądowe[b.m.] 1920-1939MP-DA-404Muzeum w Przeworsku
Akta sądowe[b.m.] 1920-1939MP-DA-403Muzeum w Przeworsku
Akta sądowe[b.m.] 1920-1939MP-DA-402Muzeum w Przeworsku
Akta sądowe[b.m.] 1920-1939MP-DA-401Muzeum w Przeworsku
Dokument Konstantego Ostrogskiego - potwierdzenie swobód i zwyczajów[b.m.] 1580MP-DA-40Muzeum w Przeworsku
Księga miejska - sprawy cywilne[Przeworsk] 1695-1702MP-DA-4Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące hejnału Przeworska[b.m.] 1932MP-DA-399Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące herbu miasta Przeworska[b.m.] 1932MP-DA-398Muzeum w Przeworsku
Sprawozdanie i bilans Spółki Kredytowej i Handlowej w Przeworsku[b.m.] 1914-1915MP-DA-396Muzeum w Przeworsku
Akta rzemieślnicze[b.m.] 1880-1908MP-DA-394Muzeum w Przeworsku
Akta harcerskie - rachunki z obozów[b.m.] 1946-1949MP-DA-393Muzeum w Przeworsku
Akta harcerskie - rachunki z obozów[b.m.] 1946-1949MP-DA-392Muzeum w Przeworsku
Akta harcerskie - sprawy gospodarcze[b.m.] 1946-1949MP-DA-391Muzeum w Przeworsku
Kwity kasowe z obozów harcerskich[b.m.] 1949MP-DA-390Muzeum w Przeworsku
Dokument Jana Krzysztofa Tarnowskiego - przywileje dla szewców i rymarzy[b.m.] 1562MP-DA-39Muzeum w Przeworsku
Akta harcerskie - Varia[b.m.] 1964-1975MP-DA-389Muzeum w Przeworsku
Kronika Komendy Hufca w Przeworsku z obozów harcerskich[b.m.] 1947,1964-1975MP-DA-388Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące harcerstwa - pomoc powodzianom[b.m.] 1946-1948MP-DA-387Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące obozów harcerskich[b.m.] 1947-1948MP-DA-386Muzeum w Przeworsku
Akta harcerskie - Varia[b.m.] 1947-1948MP-DA-384Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące harcestwa[b.m.] 1947-1948MP-DA-383Muzeum w Przeworsku
Akta Prezydium MRN[b.m.] 1980MP-DA-382Muzeum w Przeworsku
Akta Prezydium MRN[b.m.] 1971-1972MP-DA-381Muzeum w Przeworsku
Spis wyborców[b..m.] 1980MP-DA-380Muzeum w Przeworsku
Dokument - kopia przywileju Rafała Tarnowskiego z 1473[b.m.] XVII w.MP-DA-38Muzeum w Przeworsku
Akta Prezydium MRN w Przeworsku[b.m.] 1962MP-DA-379Muzeum w Przeworsku
Akta powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego[b.m.] 1958MP-DA-378Muzeum w Przeworsku
Akta - wybory do Rad Narodowych[b.m.] 1961MP-DA-377Muzeum w Przeworsku
Akta P.R.N. - program handlu i gastronomii[b.m.] 1970MP-DA-376Muzeum w Przeworsku
Akta Powiatowego Komitetu PZPR[b.m.] 1980MP-DA-375Muzeum w Przeworsku
Statut Organizacyjny Urzędu Powiatowego w Przeworsku[b.m.] 1974MP-DA-374Muzeum w Przeworsku
Oddziały stowarzyszeń zarejestrowanych[b.m.] 1948MP-DA-373Muzeum w Przeworsku
Rejestr związków i stowarzyszeń zwykłych[b.m.] 1948MP-DA-372Muzeum w Przeworsku
Rejestr partyj politycznych istniejących na terenie powiatu przeworskiego[b..m] 1948MP-DA-371Muzeum w Przeworsku
Rejestr związków i stowazyszeń zarejestowanych[b.m.] 1948MP-DA-370Muzeum w Przeworsku
Dokument króla Augusta II - potwierdzenie poprzednich przywilejów[b.m.] 1732MP-DA-37Muzeum w Przeworsku
Plany gospodarcze z zakresu obrotu towarowego i sieci zakładów gastronomicznych w latach 1964 - 1965, 1966-1970[b.m.] 1964-1970MP-DA-369Muzeum w Przeworsku
Analiza wykonania planu społeczno - gospodarczego rozwoju powiatu przeworskiego za rok 1973[b..m.] 1973MP-DA-368Muzeum w Przeworsku
Materiały na konferecję sprawozdawczą - wyborczą PZPR powiatu przeworskiego w zkresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej[b.m.] 1972MP-DA-367Muzeum w Przeworsku
Materiały z sesji PRN[b.m.] 1968MP-DA-366Muzeum w Przeworsku
Spis wyborców[b.m.] 1961MP-DA-365Muzeum w Przeworsku
Plan zagospodarowania przestrzennego Przeworska[b.m.] 1970MP-DA-364Muzeum w Przeworsku
Informacja o przygotowaniu cukrowni "Przeworsk" do kampanii cukrowniczej 1982/83 r.[b.m.] 1983MP-DA-362Muzeum w Przeworsku
Akta Prezydium MRN[b.m.] 1956MP-DA-360Muzeum w Przeworsku
Dokument króla Jana III Sobieskiego[b.m.] 1683MP-DA-36Muzeum w Przeworsku
Akta Komisji Oświaty, Kultury i Sportu[b.m.] 1969-1973MP-DA-359Muzeum w Przeworsku
Akta Prezydium MRN - skargi i zażalenia[b..m] 1955MP-DA-358Muzeum w Przeworsku
Akta Prezydium MRN -Varia[b.m.] 1972MP-DA-357Muzeum w Przeworsku
Akta Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego w Przeworsku[b.m.] 1968MP-DA-356Muzeum w Przeworsku
Statut Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przeworsku[b.m.] 1975MP-DA-355Muzeum w Przeworsku
Sprawozdanie MRN[b.m.] 1956-1974MP-DA-354Muzeum w Przeworsku
Dyplom "Orderu Sztandaru Pracy I Klasy" dla Powiatu Przeworskigo[b.m.] 1974MP-DA-352Muzeum w Przeworsku
Album "Siedem wieków Przeworska"[b.m.] 1966MP-DA-350Muzeum w Przeworsku
Dokument króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego - wyrażenie wdzięczności miastu za męstwo i wierność podczas wojen[b.m.] 1670MP-DA-35Muzeum w Przeworsku
Akta Powiatowego Cechu Rzemieślniczego w Przeworsku[b.m.] 1945-1948MP-DA-344Muzeum w Przeworsku
Księga Kasowa Powiatowego Cechu Rzemieślniczego w Przeworsku 1945, 1946, 1947, 1948[b.m.] 1945-1948MP-DA-343Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące szpitala[b.m.] 1944-1950MP-DA-341Muzeum w Przeworsku
Dokument króla Jana Kazimierza - przywilej na targi[b.m.] 1661MP-DA-34Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące reprezentacji miejskiej[b.m.] 1944-1960MP-DA-339Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące gospodarki mieszkaniowej[b.m.] 1944-1950MP-DA-338Muzeum w Przeworsku
Zarządzanie Urzędu Miejskiego[b.m.] 1944-1951MP-DA-337Muzeum w Przeworsku
Akta dotczące rzeki Mleczki[b.m.] 1936-1950MP-DA-334Muzeum w Przeworsku
Akta Urzędu Miejskiego. Varia[b.m.] 1950MP-DA-333Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące wyborów do Rad Narodowych[b.m.] 1973MP-DA-332Muzeum w Przeworsku
Akta Urzędu Miejskiego. Varia[b.m.] 1945-1948MP-DA-330Muzeum w Przeworsku
Dokument króla Władysława IV - przywilej dla bednarzy i stolarzy[b.m.] 1633MP-DA-33Muzeum w Przeworsku
Akta Towarzystwa Przyjaciół i Miłośników Przyrody i Kultury przy Zarządzie Miejskim[b.m.] 1946MP-DA-328Muzeum w Przeworsku
Ewidencja studzien gminnych[b.m.] 1948MP-DA-326Muzeum w Przeworsku
Akta Urzędu Miejskiego. Varia[b.m.] 1960MP-DA-325Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej[b.m.] 1948-1952MP-DA-324Muzeum w Przeworsku
Budżety miasta Przeworska[b.m.] 1928-1950MP-DA-322Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1963MP-DA-321Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1958MP-DA-320Muzeum w Przeworsku
Dokument króla Władysława IV - przywilej dla szewców[b.m.] 1633MP-DA-32Muzeum w Przeworsku
Protokoły z sesji M R N[b.m.] 1963MP-DA-319Muzeum w Przeworsku
Protokoły z sesji M R N[b.m.] 1962MP-DA-318Muzeum w Przeworsku
Protokoły z sesji M R N[b.m.] 1969-1970MP-DA-317Muzeum w Przeworsku
Protokoły z sesji M R N[b.m.] 1969MP-DA-316Muzeum w Przeworsku
Protokoły z sesji M R N[b.m.] 1968MP-DA-315Muzeum w Przeworsku
Protokoły z sesji M R N[b.m.] 1950MP-DA-314Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń M R N[b.m.] 1949MP-DA-313Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń M R N[b.m.] 1948MP-DA-312Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń M R N[b.m.] 1947MP-DA-311Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1946MP-DA-310Muzeum w Przeworsku
Dokument króla Zygmunta III - dotyczy obronności miasta[b.m.] 1597MP-DA-31Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1944-1945MP-DA-309Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1969-1970MP-DA-308Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1969MP-DA-307Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1968MP-DA-306Muzeum w Przeworsku
Protokołt z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1962MP-DA-305Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej[b.m.] 1950MP-DA-304Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego[b.m.] 1949MP-DA-303Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego[b.m.] 1948MP-DA-302Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego[b.m.] 1947MP-DA-301Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego[b.m.] 1931-1951MP-DA-300Muzeum w Przeworsku
Dokumenty dziedziców Przeworska[b.m.] XVII -XVIIIw.MP-DA-30Muzeum w Przeworsku
Księga miejska - sprawy cywilne[Przeworsk] 1679-1688MP-DA-3Muzeum w Przeworsku
Protokoły z rewizji i ilustracji (Urząd Miejski)[b.m.] 1931-1951MP-DA-299Muzeum w Przeworsku
Akta Urzędu Miejskiego. Varia[b.m.i r.]MP-DA-298Muzeum w Przeworsku
Akta powiatu przeworskiego[b.m.] 1931-1949MP-DA-297Muzeum w Przeworsku
Wykaz osób posiadających nieruchomości[b.m.] 1946MP-DA-296Muzeum w Przeworsku
Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne (grunty) w miejscowości Przeworsk - miasto[b.m.] 1946MP-DA-295Muzeum w Przeworsku
Spis wyborców[b.m.] 1978MP-DA-294Muzeum w Przeworsku
Spis wyborców[b.m.] 1978MP-DA-293Muzeum w Przeworsku
Spis wyborców[b.m.] 1969MP-DA-292Muzeum w Przeworsku
Spisy wyborców[b.m.] 1973MP-DA-291Muzeum w Przeworsku
Spisy wyborców[b.m.] 1972MP-DA-290Muzeum w Przeworsku
Dokumenty miejskie - varia-fascykuł (ze zniszczonych ksiąg)[b.m.] XVIII w.MP-DA-29Muzeum w Przeworsku
Spisy wyborców[b.m.] 1965MP-DA-289Muzeum w Przeworsku
Spisy wyborców[b.m.] 1961MP-DA-288Muzeum w Przeworsku
Akta Cukrowni "Przeworsk" po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej[b.m.] 1944MP-DA-287Muzeum w Przeworsku
Kronika (Cukrownia "Przeworsk")[b.m.] 1945-1948MP-DA-286Muzeum w Przeworsku
Protokoły z posiedzeń Tymczasowego Zarządu Cukrowni "Przeworsk" w Przeworsku[b.m.] 1944MP-DA-285Muzeum w Przeworsku
1895-1945 Referat Leonarda Paleja na obchodzie jubieliuszowym w dniu 6.10.1945r.[b.m.] 1945MP-DA-284Muzeum w Przeworsku
Analiza ekonomiczna działalności "Cukrowni" Przeworsk, Przędsiębiorstwa Państwowego w Przeworsku za 1968[b.m.] 1968MP-DA-283Muzeum w Przeworsku
Plany techniczne cukrowni "Przeworsk"[b.m.] 1953MP-DA-282Muzeum w Przeworsku
1000 lat Polski, 700 lat Przeworska[b.m.] 1966MP-DA-281
Obwieszczenie mobilizacyjne[b.m.] VIII.1939MP-DA-280Muzeum w Przeworsku
Inwentarz majętności przeworskiej[b.m.] 1740MP-DA-28Muzeum w Przeworsku
Arbeitskarte (karta pracy) Marii Strzemieńskiej[b.m.i r.]MP-DA-279Muzeum w Przeworsku
Kenkarte (kartka rozpoznawcza) Marii Trybalskiej[b.m.] 1942MP-DA-278Muzeum w Przeworsku
Kartka żywnościowa[b.m.] 1941MP-DA-277Muzeum w Przeworsku
Polacy [ulotka][b.m.] 1939MP-DA-276Muzeum w Przeworsku
Akta różne. Varia[b.m.] 1939-1944MP-DA-275Muzeum w Przeworsku
Okupacja hitlerowska - Varia[b.m.] 1940-1944MP-DA-274Muzeum w Przeworsku
Okupacja hitlerowska - Varia[b.m.] 1939-1944MP-DA-273Muzeum w Przeworsku
Książka kasowa Stowarzyszenia Rękodzielników w Kańczudze[b.m.] 1938-1947MP-DA-272Muzeum w Przeworsku
Cukrownia "Przeworsk" po zbombardowaniu, album z fotografiami[b.m.] 1939MP-DA-271Muzeum w Przeworsku
Cukrownia "Przeworsk" z okresu okupacji hitlerowskiej, album z fotografiami[b.m.i r.]MP-DA-270Muzeum w Przeworsku
Dokumenty miejskie - fascykuł (ze zniszczonych ksiąg)[b.m.] 1602-do poł XVIIIMP-DA-27Muzeum w Przeworsku
Cukrownia "Przeworsk", album z fotografiami[b.m.] 1940MP-DA-269Muzeum w Przeworsku
Wykaz cukrowni w granicach Polski z 1939 r. i z 1945r.[b.m.] 1974MP-DA-268Muzeum w Przeworsku
Album z fotografiami (MP-F-5638-5660)[b.m.] 1940MP-DA-267Muzeum w Przeworsku
Akta Cukrowni z okresu okupacji hitlerowskiej[b.m.] 1939-1944MP-DA-266Muzeum w Przeworsku
Akta cechowe z okresu okupacji hitlerowskiej[b.m.] 1939-1944MP-DA-265Muzeum w Przeworsku
Okupacja niemiecka - Varia[b.m.] 1939-1944MP-DA-264Muzeum w Przeworsku
Obwieszczenia niemieckie[b.m.] 1939-1944MP-DA-263Muzeum w Przeworsku
Akta (różne) z okresu okupacji hitlerowskiej[b.m.] 1939-1944MP-DA-262Muzeum w Przeworsku
Zarządzenia Urzędu Miasta i inne[b.m.] 1939-1944MP-DA-261Muzeum w Przeworsku
Dyplom Mistrzowski Józefa Jurkiewicza[Lwów] 1935MP-DA-260Muzeum w Przeworsku
Księga Szpitalna Św. Ducha,(rejestr dochodów i wydatków,korespodencja)[Przeworsk] 1739-1768MP-DA-26Muzeum w Przeworsku
Dyplom Medalu Niepodległości Juliana Niedziochy[b.m.] 1938MP-DA-259Muzeum w Przeworsku
Świadectwo ukończenia nauki (wyzwolin) Wojciecha Buczka[Kańczuga] 1929MP-DA-258Muzeum w Przeworsku
Dyplom mistrzowski Stanisława Benbenka[b.m.] 1933MP-DA-257Muzeum w Przeworsku
Akt fundacyjny sztandaru gimnazjalnego[b.m.] ok. 1933MP-DA-256Muzeum w Przeworsku
Wniosek o nadanie miastu Krzyża i Medalu Niepodległości[b.m.] 1937MP-DA-254Muzeum w Przeworsku
Dyplom Oznaki Pamiątkowej 24 Pułku Artylerii Lekkiej im. Jana III Sobieskiego dla gminy Przeworsk[b.m.] 1938MP-DA-253Muzeum w Przeworsku
Dyplom Ministerstwa Spraw Wojskowych dla Magistratu Miasta Przeworska[b.m.] 1936MP-DA-252Muzeum w Przeworsku
Dyplom Komitetu Obywatelskiego Pożyczki Narodowej dla Przeworska[b.m.] 1933MP-DA-251Muzeum w Przeworsku
Księga miejska[Przeworsk] 1750-1751MP-DA-25Muzeum w Przeworsku
Dyplom Pamiątkowej Oznaki 6 Batalionu Telegraficznego dla Przeworska[b.m.] 1937MP-DA-249Muzeum w Przeworsku
Dyplom mistrzowski Jana Muchy[b.m] 1933MP-DA-246Muzeum w Przeworsku
Dyplom nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Przeworska Burmistrzowi Władysławowi Świtalskiemu[b.m.] 1934MP-DA-244Muzeum w Przeworsku
Dyplom nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Przeworska Burmistrzowi Walentemu Rybackiemu[b.m.i r.]MP-DA-243Muzeum w Przeworsku
Akta cechu rzeźniczego w Przeworsku - Varia[b.m.] 1922-1935MP-DA-242Muzeum w Przeworsku
Książka kasowa cechu kuśnierskiego (Kańczuga)[b.m.] 1914-1926MP-DA-241Muzeum w Przeworsku
Protokół egzaminacyjny (Stowarzyszenie Rękodzielników w Kańczudze)[b.m.] 1921-1925MP-DA-240Muzeum w Przeworsku
Księga urzędu burmistrzowskiego[Przeworsk] 1732-1737MP-DA-24Muzeum w Przeworsku
Księga uczniów (Stowarzyszenie Rękodzielników w Kańczudze)[b.m.] 1921-1927MP-DA-239Muzeum w Przeworsku
Protokół egzaminów czeladniczych w Kańczudze[b.m.] 1926-1927MP-DA-238Muzeum w Przeworsku
Księga członków (Stowarzyszenie Rękodzielników w Kańczudze)[b.m.i r.]MP-DA-237Muzeum w Przeworsku
Księga Uchwał (Stowarzyszenia Rekodzielników w Kańczudze)[b.m.] 1908-1935MP-DA-236Muzeum w Przeworsku
Księga wpisów i wypisów uczniów (Stowarzyszenie Rękodzielników w Kańczudze)[b.m.] 1908-1925MP-DA-235Muzeum w Przeworsku
Księga przychodów i rozchodów cechu szewców - krawców[Przeworsk] 1919-1928MP-DA-234Muzeum w Przeworsku
Księga uczniów cechu szewców - krawców[Przeworsk] 1919-1941MP-DA-233Muzeum w Przeworsku
Księga czeladnicza cechu szewców - krawców[Przeworsk] 1918MP-DA-232Muzeum w Przeworsku
Ksiega protokołów cechu szewców - krawców[Przeworsk] 1919-1934MP-DA-231Muzeum w Przeworsku
Księga majstrów cechu szewców i krawców[Przeworsk] [b.r.]MP-DA-230Muzeum w Przeworsku
Księga wójtowsko-ławnicza[Przeworsk] 1712-1714MP-DA-23Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów walnych zebrań i posiedzeń Zarządu Cechu Chrześcijańskich szewców, krawców i rymarzy w Przeworsku[Przeworsk] [b.r.]MP-DA-229Muzeum w Przeworsku
Książka kasowa cechu szewców - krawców[Przeworsk] 1928-1940MP-DA-228Muzeum w Przeworsku
Księga rocznych składek członkowskich[Przeworsk] 1918-1923MP-DA-227Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów cechu rzezników[Przeworsk] 1918MP-DA-226Muzeum w Przeworsku
Księga przychodów i rozchodów cechu rzezników[Przeworsk] 1902-1941MP-DA-225Muzeum w Przeworsku
Spis pryncypałów cechu rzeźników[b.m.i r.]MP-DA-224Muzeum w Przeworsku
Księga wpisów i wyzwolin cechu rzeżników{Przeworsk] 1908-1940MP-DA-223Muzeum w Przeworsku
Protokół podawczy i księga uchwał cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1908-1924MP-DA-222Muzeum w Przeworsku
Księga pomocników cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1908MP-DA-221Muzeum w Przeworsku
Księga mistrzów i wpłat składek cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1932-1936MP-DA-220Muzeum w Przeworsku
Księga ławnicza[Przeworsk] 1763-1777MP-DA-22Muzeum w Przeworsku
Księga uczniów cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1925-1932MP-DA-219Muzeum w Przeworsku
Księga uczniów cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1905-1922MP-DA-218Muzeum w Przeworsku
Księga przychodów i rozchodów cechu kowali, ślusarzy i stolarzy[Przeworsk] 1908-1926MP-DA-217Muzeum w Przeworsku
Księga kasowa cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1927-1928MP-DA-216Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów cechu kowli, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1928-1939MP-DA-215Muzeum w Przeworsku
Zapisy uczniów cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[b.m.] 1928-1944MP-DA-214Muzeum w Przeworsku
Księga składek członkowskich cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1922-1931MP-DA-213Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące miasta - Varia[b.m.] do 1939MP-DA-212Muzeum w Przeworsku
Cmentarz - Varia[b.m.] 1784,1936,1972MP-DA-211Muzeum w Przeworsku
Harcerstwo męskie - Varia[b.m.] 1915-1938MP-DA-210Muzeum w Przeworsku
Księga - czynsze miasta[Przeworsk] 1762-1784MP-DA-21Muzeum w Przeworsku
Harcerstwo żeńskie - Varia[b.m.] 1934-1938MP-DA-208Muzeum w Przeworsku
Harcerstwo żeńskie - Varia[b.m.] 1934-1939MP-DA-206Muzeum w Przeworsku
Harcerstwo żeńskie - Varia[b.m.] 1924-1939MP-DA-203Muzeum w Przeworsku
Harcerstwo żeńskie w Przeworsku - Varia[b.m.] 1924-1939MP-DA-202Muzeum w Przeworsku
Harcerstwo żeńskie - Grzęska, Mirocin, Gać, Siennów- Varia[b.m.] do 1935MP-DA-201Muzeum w Przeworsku
Towarzystwo Mieszczan Chrześcijańskich "Gwiazda" w Przeworsku 1892-1926[b.m.] 1926MP-DA-200Muzeum w Przeworsku
Księga ławnicza, rozprawy kryminalne[Przeworsk] 1753-1763MP-DA-20Muzeum w Przeworsku
Księga miejska - sprawy cywilne[Przeworsk] 1686-1687MP-DA-2Muzeum w Przeworsku
Statuta "Gwiazdy Przeworskiej" Stowarzyszenia mieszczan pod opieką św. Józefa[b.m.] 1905MP-DA-199Muzeum w Przeworsku
Pierwsze sprawozdanie kierownictwa szkoły przemysłowej uzupełniającej w Przeworsku za rok szkolny 1910/1911[b.m.] 1911MP-DA-198Muzeum w Przeworsku
Metryka szkolna z wykazem dzieci w wieku szkolnym[b.m.] 1913-1932MP-DA-196Muzeum w Przeworsku
Księga Inwentarzowa Ruchomego (Majątku) Publicznej Szkoły 7-klasowej męskiej w Przeworsku,T. II[Przeworsk] 1933-1957MP-DA-195Muzeum w Przeworsku
Księga inwentarzowa Ruchomego Publicznej Szkoły powszechnej 7- klasowej męskiej w Przeworsku, T.I[Przeworsk] 1933-1935MP-DA-194Muzeum w Przeworsku
Księga przychodów i rozchodów Rady Szkolnej Miejscowej w Przeworsku[Przeworsk] 1928-1934MP-DA-193Muzeum w Przeworsku
Kronika pięcioklasowej szkoły męskiej[b.m.] 1915-1964MP-DA-192Muzeum w Przeworsku
Spis Cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej[b.m.] 1929MP-DA-190Muzeum w Przeworsku
Księga ławnicza - rozprawy cywilne[Przeworsk] 1745-1759MP-DA-19Muzeum w Przeworsku
Cukrownia i rafineria "Przeworsk", Sprawozdania za lata 1895-1929[b.m.] 1895-1929MP-DA-189Muzeum w Przeworsku
Statut Małopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego "Przeworsk" S.A. 1907-1938[b.m.] 1907MP-DA-188Muzeum w Przeworsku
Nazwiska i adresy personelu Cukrowni w Rzeczypospolitej Polskiej[b.m.] 1930MP-DA-187Muzeum w Przeworsku
Spis Cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej[b.m.] 1937MP-DA-186Muzeum w Przeworsku
Infprmator Polskiego Przemysłu Cukrowniczego[b.m.] 1938MP-DA-185Muzeum w Przeworsku
Sprawozdanie techniczne za kampanię 1938/39 Cukrowni "Przeworsk" i Horodenka[b.m.] 1938-1939MP-DA-184Muzeum w Przeworsku
Czterdzieste drugie sprawozdanie i bilans Małopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego "Przeworsk" Spółki Akcyjnej za rok obrachunkowy 1937/3[b.m.] 1937-1938MP-DA-183Muzeum w Przeworsku
Czterdzieste sprawozdanie i bilans Małopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego "Przeworsk " Spółki Akcyjnej za rok obrachunkowy 1935/36[b.m.] 1935-1936MP-DA-181Muzeum w Przeworsku
Sprawozdanie z Kampanii 1936/1937. Preliminarz Kampanii 1937/1938 Cukrowni Przeworsk i Horodenka[b.m.] 1936-1938MP-DA-180Muzeum w Przeworsku
Księga ławnicza[Przeworsk] 1737-1744MP-DA-18Muzeum w Przeworsku
Księga Protokołów Zarządu Towarzystwa Cukrowniczego "Przeworsk"[b.m.] 1934-1937MP-DA-179Muzeum w Przeworsku
Księga Uchwał Rady Nadzorczej Małopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego "Przeworsk" - Spółka Akcyjna[b.m.] 1931-1937MP-DA-178Muzeum w Przeworsku
Protokoły walnych Zgromadzeń od 1930 do 1934/1935 Małopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego "Przeworsk" Spółki Akcyjnej w Przeworsku[b.m.] 1930-1935MP-DA-177Muzeum w Przeworsku
Sprawozdanie techniczne za kamp. 1938/39 Cukrowni Przeworsk i Horodenka[b.m.] 1939MP-DA-176Muzeum w Przeworsku
Cukrownia - vari[b.m.] 1918-1939MP-DA-175Muzeum w Przeworsku
Katastr Mokrej Strony[b.m.] 1929MP-DA-174Muzeum w Przeworsku
Akta sądowe. Varia[b.m.] 1918-1939MP-DA-173Muzeum w Przeworsku
Akta sądowe. Varia[b.m.] 1918-1939MP-DA-172Muzeum w Przeworsku
Akta sądowe. Varia[b.m.] 1918-1939MP-DA-171Muzeum w Przeworsku
Akta sądowe[b.m.] 1918-1939MP-DA-170Muzeum w Przeworsku
Księga ławnicza[Przeworsk] 1760-1783MP-DA-17Muzeum w Przeworsku
Tora - Księga Mojżesza[b.m.i r.]MP-DA-169Muzeum w Przeworsku
Akta sądowe. Varia[b.m.] 1918-1939MP-DA-168Muzeum w Przeworsku
Akta sądowe. Vari[b.m.] 1918-1939MP-DA-167Muzeum w Przeworsku
Akta sądowe. Varia[b.m.] 1899-1938MP-DA-166Muzeum w Przeworsku
Budżet miasta Przeworska[b.m.] 1934-1940MP-DA-165Muzeum w Przeworsku
Ordynacja przeworska Lubomirskich - varia[b.m.] 1918-1945MP-DA-164Muzeum w Przeworsku
Spis domów (rejestr[b.m.] 1931-1945MP-DA-163Muzeum w Przeworsku
Spis ludności[b.m.] 1921MP-DA-162Muzeum w Przeworsku
Plakat "Nowosielce", manifestacja chłopska[b.m.] 1936MP-DA-161Muzeum w Przeworsku
Księga kasowa Stowarzyszenia Pani Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przeworsku[Przeworsk] 1920-1929MP-DA-160Muzeum w Przeworsku
Księga sądowa, ławniczo - wójtowska[Przeworsk] 1740-1745MP-DA-16Muzeum w Przeworsku
Księga kasowa Stowarzysznia Pani Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przeworsku[Przeworsk] 1910MP-DA-159Muzeum w Przeworsku
Księga kasowa Stowarzyszenia Pani Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przeworsku[Przeworsk] 1930-1934MP-DA-158Muzeum w Przeworsku
Księga Protokołów Stowarzyszenia Pani Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przeworsku[Przeworsk] 1932-1941MP-DA-157Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów Mokrej Strony[Przeworsk] 1930-1934MP-DA-156Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów z posiedzeń Magistratu i Komisji[Przeworsk] 1936-1938MP-DA-155Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów posiedzeń zwierzchności gminnej i komisji[Przeworsk] 1931-1935MP-DA-154Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów z posiedzeń zwierzchności gminnej (magistratu)[Przeworsk] 1927-1930MP-DA-153Muzeum w Przeworsku
Ksiega protokołów posiedzeń Rady Miejskiej[Przeworsk] 1927-1938MP-DA-152Muzeum w Przeworsku
Księga protokłów posiedzeń Rady Miasta[Przeworsk] 1921-1927MP-DA-151Muzeum w Przeworsku
Dyplom dr praw Stefana Świtalskiego[b.m.] 1894MP-DA-150Muzeum w Przeworsku
Księga ławnicza[Przeworsk] 1733-1740MP-DA-15Muzeum w Przeworsku
Dyplom dr medycyny Jana Karola Ossadnika[b.m.] 1907MP-DA-149Muzeum w Przeworsku
Dyplom dr medycyny Ludwika Świtalskiego[b.m.] 1889MP-DA-147Muzeum w Przeworsku
Dyplom dr medycyny Ignacego Smyczyńskiego[b.m.] 1892MP-DA-146Muzeum w Przeworsku
Dyplom Teofila Baumana - doktora praw[b.m.] 1865MP-DA-145Muzeum w Przeworsku
Dyplom Marcina Czecha "Ku uczczeniu pamięci bohateów austrjacko - węgierskiej armii poległych za cesarza i ojczyznę w kampaniach 1914/1916"[b.m.] 1916MP-DA-144Muzeum w Przeworsku
Dyplom dla dr Ignacego Smyczyńskiego "Ku uczczeniu pamięci bohaterów austrjacko - węgierskiej armii poległych za cesarza i ojczyznę w kampaniach 1914/1916"[b.m.] 1916MP-DA-143Muzeum w Przeworsku
Świadectwo wyzwolin Jana Mirkiewicza - rzeznika[b.m.] 1894MP-DA-142Muzeum w Przeworsku
Zaświadczenie wyzwolenia Ignacego Pałasza z Kańczugi - mistrza krawieckiego[b.m.] 1907MP-DA-141Muzeum w Przeworsku
Odprawa z obrony narodowej Jana Niedziochy[Rzeszów] 1867MP-DA-140Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów sądowych[Przeworsk] 1724-1728MP-DA-14Muzeum w Przeworsku
Dyplom Antoniego Rarogiewicza z wystawy krajowej we Lwowie[b.m.] 1894MP-DA-139Muzeum w Przeworsku
Dyplom czeladniczy Antoniego Mroczyńskiego - stolarza[Rzeszów] 1913MP-DA-138Muzeum w Przeworsku
Przywilej rękodzielnictwa Franciszka Trybalskiego - szewca[b.m.] 1904MP-DA-137Muzeum w Przeworsku
Dyplom czeladniczy Jana Niedziochy[Lwów] 1863MP-DA-136Muzeum w Przeworsku
Dyplom Jana Trybalskiego - szewca[b.m.] 1899MP-DA-135Muzeum w Przeworsku
List wyzwolenia Walentego Mirkiewicza - rzeznika[Jarosław] 1858MP-DA-134Muzeum w Przeworsku
Dyplom Tomasza Chłąda - blacharza[Rzeszów] 1863MP-DA-133Muzeum w Przeworsku
Dyplom mistrzowski Jana Niedziochy - kominiarza[Lwów] 1877MP-DA-132Muzeum w Przeworsku
Dyplom Jana Fornalskiego - stolarza[b.m.] 1896MP-DA-131Muzeum w Przeworsku
Dyplom Józefa Chmiela - szewca[Wiedeń] 1905MP-DA-130Muzeum w Przeworsku
Księga ławnicza[Przeworsk] 1728-1733MP-DA-13Muzeum w Przeworsku
Dyplom Jana Chlebusia - szewca[Jarosław] 1906MP-DA-129Muzeum w Przeworsku
Plan szczytu wieży wykonany przez Piotra Deszkiewicza - cieślę[b.m.] 1914MP-DA-128Muzeum w Przeworsku
Mapa katastralna Przeworska[b.m.] 1896MP-DA-127Muzeum w Przeworsku
Mapa katastralna gminy Budy Przeworskie[b.m.i r.]MP-DA-126Muzeum w Przeworsku
Mapa gminy Przeworsk[b.m.i r.]MP-DA-125Muzeum w Przeworsku
Mapa katastralna - Mokra Strona - gmina[b.m.] ok..1850MP-DA-124Muzeum w Przeworsku
Protokół parcelowy gminy Mokra Strona[b.m.] 1900MP-DA-123Muzeum w Przeworsku
Protokół parcelowy Gminy Budy Przeworkie z około 1850r.[b.m.] 1911MP-DA-122Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów Rady Gminnej i Gromadzkiej wsi Łopuszka Wielka (protokoły z posiedzeń)[b.m.] 1871-1945MP-DA-121Muzeum w Przeworsku
Akta sądowe. Varia[b.m.] 1880-1924MP-DA-120Muzeum w Przeworsku
Księga - protokoły urzędu radzieckiego i burmistrzowskiego - sprawy cywilne[Przeworsk] 1723-1733MP-DA-12Muzeum w Przeworsku
Modlitwy Legionów Polskich, Nakładem Wiedeńskiej Delegacyi samarytanina Polskiego. Za zezwoleniem Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa Władysława Bandurskiego[Wiedeń] 1915MP-DA-1193
Czasopismo: "Tygodnik Ilustrowany". Wydawany Gebethner i Wolff. Druk Warszawskiego Towarzystwa Akcyjnego Artystyczno - Wydawniczego[b.m.] 1900MP-DA-1192Muzeum w Przeworsku
Kopia Księgi Uchwał Gminy Chałupki, 1867-1939[b.m.] 1867-1939MP-DA-1191Muzeum w Przeworsku
Wykazy eksponatów wypożyczonych ze składnicy Muzealnej instytucjom państwowym i osobom prywatnym[b.m] 1945-1953MP-DA-1190Muzeum w Przeworsku
Akta sądowe[b.m.] 1900-1918MP-DA-119Muzeum w Przeworsku
Dokumenty związane z funkcjonowaniem składnicy Muzealnej w Przeworsku[b.m.] 1945-1950MP-DA-1189Muzeum w Przeworsku
Decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków archeologicznych grodzisk archeologicznych na terenie miasta Przewoska - 5 decyzji[b.m.] 1968-1969MP-DA-1188Muzeum w Przeworsku
Książka zwiedzających Muzeum w Przeworsku, księgi z lat 1958 - 1975, 1976 -1978[b.m.] 1958-1975,1976-1978MP-DA-1187Muzeum w Przeworsku
Kroniki z koloni Cukrowni "Przeworsk"[b.m.] 1961-1964,1971-1972MP-DA-1180Muzeum w Przeworsku
Rozporządzenia austriackie[b.m.] 1781MP-DA-118Muzeum w Przeworsku
Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe 50-lecia Cukrowni[b.m.] 1945MP-DA-1179Muzeum w Przeworsku
Korespondencja Cukrowni "Przeworsk" z różnymi instytucjami[b.m.] lata 70-te, 80-te XX w.MP-DA-1177Muzeum w Przeworsku
Listy gratulacyjne z okazji nadania Orderu Sztandaru Pracy II Klasy dla Cukrowni "Przeworsk"[b.m.] 1984MP-DA-1176Muzeum w Przeworsku
Listy gratulacyjne na 100 - lecie Cukrowni "Przeworsk"[b.m] 1995MP-DA-1175Muzeum w Przeworsku
Dyplom - wyróżnienie dla Zespołu Quot Libet w V Powiatowym przeglądzie zespołów muzyki rozrywkowej[b.m.] 28.IV.1974 r.MP-DA-1172Muzeum w Przeworsku
Dyplom dla Piotra Słomy za wyróżnienie w Konkursie o tytuł NAJLEPSZEGO GOTOWACZA CUKRZYCY I PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO w 1973 r.[b.m.] 1973 r.MP-DA-1171Muzeum w Przeworsku
Dyplom - wyróżnienie dla zespołu "Quodlibet 73" w V Powiatowym przęglądzie zespołów muzyki rozrywkowej - Przeworsk 1974 r.[b.m.] 28.IV.1974 r.MP-DA-1170Muzeum w Przeworsku
Akta cechu rzeźniczego[b.m.] 1831-1912MP-DA-117Muzeum w Przeworsku
Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie sanitarnym, Cukrownia "Przeworsk[b.m.] 1976 r.MP-DA-1169Muzeum w Przeworsku
Dyplom uznania nadany załodze Cukrowni za szczególne zaangażowanie i aktywny udział w zrealizowaniu czynu społecznego dla uczczenia VIII Kongresu Zw. Zawodowych - Warszawa 1977 r.[b.m.] I. 1977 r.MP-DA-1168Muzeum w Przeworsku
Dyplom dla Zespołu QUOD - LIBET za zdobycie pucharu przewodniczącego Powiatowego Komitetu Kultury i Sztuki Prez. PRN w II powiatowym przeglądzie zespołów muzyki rozrywkowej, Przeworsk, 1972 r.[b.m.] 5.11.1972 r.MP-DA-1167Muzeum w Przeworsku
Dyplom - medal 150 lecia Cukrownictwa polskiego w dowód uznania zasług dla przemysłu cukrowniczego - Warszawa - XII. 1977 r.[b.m.] XII. 1977 r.MP-DA-1166Muzeum w Przeworsku
Życzenia Wojewody Przemyskiego z okazji Dnia Pracownika Przemysłu Spożywczego[b.m.i r.]MP-DA-1165Muzeum w Przeworsku
Dyplom dla Zespołu "Quodlibet" za zdobycie pucharu przechodniego Przewodniczącego Powiatowego Komitetu Kultury i Sztuki w IV powiatowym przęglądzie zespołów muzyki rozrywkowej, Przeworsk,14.X.1973 r.[b.m.] 14. X. 1973 r.MP-DA-1163Muzeum w Przeworsku
Dyplom dla Zespołu QUOD - LIBET za zajęcie I miejsca w powiatowym przeglądzie zespołów muzyki rozrywkowej Przeworsk 1972[b.m.] 30.04.1972 r.MP-DA-1162Muzeum w Przeworsku
Dyplom dla Rady Zakładowej Cukrowni Przeworsk za osiągnięte wyniki[b.m.] maj 1971 r.MP-DA-1161Muzeum w Przeworsku
Dyplom dla drużyny Cukrowni "Przeworsk" za wysokie zaangażowanie i duży wkład pracy, w finale piłki nożnej, 1978 r.[b.m.] 1978 r.MP-DA-1160Muzeum w Przeworsku
Akta cechu rzeźniczego[b.m.] 1773-1830MP-DA-116Muzeum w Przeworsku
Dyplom za wysokie zaangażowanie i aktywny udział w realizowaniu czynu dla uczczenia VIII Kongresu Związków Zawodowych, Przemyśl 1977[b.m.] I 1977 r.MP-DA-1159Muzeum w Przeworsku
Dyplom dla drużyny sanitarnej PCK, za I miejsce w ćwiczeniach zagrywających służb medycznych i sanitarnych i p. poż.[b.m.] 6.VI.1971 r.MP-DA-1158Muzeum w Przeworsku
Fotografia kapeli podwórkowej, działającej przy Cukrowni opublikowana w magazynie młodzieżowym "Prometej", III 1977 r.[b.m.] III 1977 r.MP-DA-1157Muzeum w Przeworsku
Józef Ryś z Łąki - kronikarz wydarzeń, rysownik typów. Dokumentacja wystawy[b.m.] 17.VI 1966 do 27. VI. 1966 r.MP-DA-1156Muzeum w Przeworsku
"Z badań terenowych, etnograficznych w Przeworskiem" - dokumentacja wystawy[b.m.] 23-30.01.1966 r.MP-DA-1155Muzeum w Przeworsku
Odezwa Kuratoryi Literackiej Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich[b.m.] 28 listopada 1860 r.MP-DA-1152Muzeum w Przeworsku
Dokumenty osobiste Stanisława i Józefa Wiśniewskich z Przeworsk[b.m.] 1918-1947MP-DA-1151Muzeum w Przeworsku
Księga finasowa T.G. "Sokół" w Przeworsku z lat 1936-1939[b.m.] 1936-1939MP-DA-1150Muzeum w Przeworsku
Cechy rzemieślnicze - varia[b.m.] XIX w.MP-DA-115Muzeum w Przeworsku
Zespół zabudowy gospodaczej w założeniu pałacowo - parkowym w Przeworsku. Dokumentacja naukowo - historyczna[b.m.] 1980MP-DA-1148Muzeum w Przeworsku
Zabezpieczenia dzielnicy staromiejskiej w Przeworsku[b.m.] 1968MP-DA-1147Muzeum w Przeworsku
Dane wyjsciowe do projektu zieleni terenów na lini dawnych obwarowań miejskich w Przeworsku[b.m.] 1969MP-DA-1146Muzeum w Przeworsku
Plan sytuacyjny i wysokściowy Rynku w Przeworsku[b.m.] 1962MP-DA-1145Muzeum w Przeworsku
Plan rozmieszczenia stanowisk porostów na terenie miasta Przeworska[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-1143Muzeum w Przeworsku
Plan Spichlerza SS. Miłosierzia[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-1142Muzeum w Przeworsku
Plan Przeworska - lata 70-te , cz.I[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-1141Muzeum w Przeworsku
Plakat "Tydzień Tradycj i Współczesności Kultury Przeworskiej"[b.m.] II poł. XX w.MP-DA-1137Muzeum w Przeworsku
Cech szewców. Varia[b.m.] 1788-1883MP-DA-113Muzeum w Przeworsku
Dyplom Józefa Medera[b.m.i r.]MP-DA-1126Muzeum w Przeworsku
Dokumenty związane z osobą Mateusza Drabika z Urzejowic[b.m.] lata 30-te XX w. II wojna światowaMP-DA-1124Muzeum w Przeworsku
Materiały związane z Ordynacją Przeworską XX Lubomirskich i osobami : Szymona i Władysława Pacuły[b.m.] lata 30-te XX w.MP-DA-1123Muzeum w Przeworsku
Mapa katastralna gminy Budy Przeworskie[b.m.] 1850MP-DA-112Muzeum w Przeworsku
Program imprez na 1 Maja 1979[b.m.] 1 Maja 1979MP-DA-1113Muzeum w Przeworsku
Świadectwa szkolne Zofii Piestrak z Grzęski[b.m.] 1931-1952MP-DA-1112Muzeum w Przeworsku
I wojna światowa - kartki żywnościowe[b.m.] 1917MP-DA-1111Muzeum w Przeworsku
Akt z 1787r.[b.m.i r.]MP-DA-1110Muzeum w Przeworsku
Misteria braci cechu rzemieśniczego w Kańczudze[b.m.] 1834-1924MP-DA-111Muzeum w Przeworsku
"Orzeł" Przeworsk - afisze[b.m.i r.]MP-DA-1101Muzeum w Przeworsku
Akta dotyczące rodów rzemiślniczych z Przeworska[b.m.] XIX/XX w.MP-DA-110Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów sądowych[Przeworsk] 1719-1724MP-DA-11Muzeum w Przeworsku
Państwowe Ognisko Muzyczne - afisze[b.m.i r.]MP-DA-1092Muzeum w Przeworsku
Koło Miłośników Przworska[b.m.i r.]MP-DA-1090Muzeum w Przeworsku
Varia - akta cechowe[b.m.] 1780-1832MP-DA-109Muzeum w Przeworsku
Cukrownia - obwieszczenia[b.m.i r.]MP-DA-1089Muzeum w Przeworsku
Księga zapisów uczniów do cechu szewskiego[b.m.] 1622-1672MP-DA-108Muzeum w Przeworsku
Wydarzenia kulturalne w Przeworsku i powiecie przeworskim - plakaty[b.m.i r.]MP-DA-1079Muzeum w Przeworsku
Zaproszenia na wystawy[b.m.i r.]MP-DA-1078Muzeum w Przeworsku
Rozporządzenia Starosty Powiatu Przeworsiego[b.m.i r.]MP-DA-1075Muzeum w Przeworsku
Zarządzenia Wojewody Przemyskiego[b.m.i r.]MP-DA-1072Muzeum w Przeworsku
Rozporzadzenia Powiatowej Rady Narodowej i Wojewodzkiej Rady Narodowej[b.m.i r.]MP-DA-1071Muzeum w Przeworsku
Ustawy konstytucyjne monarchii austro - węgierskiej[b.m.] 1848MP-DA-107Muzeum w Przeworsku
"Solidarność" - Przeworsk[b.m.i r.]MP-DA-1061Muzeum w Przeworsku
"Przeworsk miasto krwiodastwa" - afisze[b.m.i r.]MP-DA-1059Muzeum w Przeworsku
Wybory do Komitetów Osiedlowych maiasta Przeworska - plakaty[b.m.i r.]MP-DA-1052Muzeum w Przeworsku
Uniwersały austriackie[b.m.] 1773-1776MP-DA-105Muzeum w Przeworsku
Imprezy Kulturalne organizowane w Przeworsku[b.m.i r.]MP-DA-1049Muzeum w Przeworsku
Protokół wolnych zgromadzeń od 1894 - 1929 roku Cukrowni i Rafinerii Przeworsk Spółki Akcyjnej w Przeworsku[b.m.] 1894-1929MP-DA-104Muzeum w Przeworsku
Ustawa ordynacji przeworskiej Książąt Lubomirskich[b.m.] 1866MP-DA-103Muzeum w Przeworsku
Dekret sądu wójtowsko - ławniczego[b.m.] 1786MP-DA-102Muzeum w Przeworsku
Biblioteka Miejska - plakaty i afisze[b.m.i r.]MP-DA-1017Muzeum w Przeworsku
Dekret sądu wójtowsko - ławniczego w sprawie wyroku kary śmierci na Zofii Freyównaj[b.m.] 1785MP-DA-101Muzeum w Przeworsku
Plakaty Teatru Kolejowego "Syrena" w Przeworsku[b.m.i r.]MP-DA-1009Muzeum w Przeworsku
Kemping "Pastewnik" - afisze[b.m.i r.]MP-DA-1007Muzeum w Przeworsku
Kopiariusz wychodzących akt[b.m.] 1785-1789MP-DA-100Muzeum w Przeworsku
Księga wójtowsko - ławnicza, sprawy cywilne[Przeworsk] 1714-1719MP-DA-10Muzeum w Przeworsku
Księga miejska - sprawy cywilne[Przeworsk] 1632-1675MP-DA-1Muzeum w Przeworsku
Księga protokołów Rady Miejskiej Przeworska[Przeworsk] 1892-1899MP-DA_61Muzeum w Przeworsku
Skalski Jan, Pozycja komisji w systemie rad narodowych oraz formy działalności komisji na przykladzie dzialalności Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Zdrowia, Zatrudniania i Pomocy Społ. Powiatowej Rady Narodowej w Przeworsku w okresie III kadencji rad narodowyc[b.m. i r.]MP- OP-35Muzeum w Przeworsku
Gałęzowski Józef, Budynek administracji Cukrowni, 1926III-PL 7750-7772Biblioteka Czartoryskich
Danielewicz Cz., Budynek dla Laboratorium Selekcyjnego Cukrowni, 1921III-PL 7747-7749
Gałęzowski Józef, Biura dyrekcji Cukrowni, 1926III-PL 7678-7683Biblioteka Czartoryskich
Griesmayer Jan, Austeria w Przeworsku, ok. 1800G.R. 1808 (zbiory z Łańcuta)Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Benbenek Józef, Martyrologia mieszkańców Przeworska w czasie II wojny światowejRzeszów 1978958, 1196
Młynek Franciszek, Benbenek Józef, Przeworsk i okoliceWarszawa 1950764
W powiecie przeworskim. Dziesięć lat władzy ludowej, [b. aut.Warszawa 1954757
Trybalski Leon, 15 lat pracy dla społeczeństwa 1944-1959[b. m. i r.]524, 892
Żuk Stanisław, Planowanie i koordyncja budownictwa w powiecie przeworskim482
Brożbar Tadeusz, Gackie wczoraj. Opis przeszłości wsi Gać pow. przeworskiego, ze szczegółnym uwzględnieniem organizacji społecznych, dokonany na podstawie badań ustnych i materiałów zebranych we wsi GaćRzeszów 20011960
Pieniążek Mateusz, Legendy Przeworskie. Opowieści, baśnie, snyRzeszów 20061889
Kańczuga. Miasto i Gmina. Dziedzictwo kulturoweRzeszów 20061839
Konieczny Zdzisław, Przywilej lokacyjny miasta Przeworska z 1393 rokuPrzemyśl 19921834
Z kart tajnego nauczania, Przeworsk - ManasterzPrzeworsk 20051828
Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pr. zb. pod red. A. KunyszaPrzeworsk 19871823
Benbenek Józef, Szozda Alicja, Rodowód Towarzystwa Miłośników Przeworska [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss. 145-155Przeworsk 19871823
Benbenek Jóżef, Mieszczanie przeworscy w walce o niepodległość [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss.35-68Przeworsk 19871823
Stepkiewicz Paweł, Józef Benbenek [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss. 141-143Przeworsk 19871823
Stepkiewicz Paweł, O starym Przeworsku gawęda [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss. 69-118Przeworsk 19871823
Szozda Alicja, Przeworska "Jagiellonka" i jej wychowankowie po latach [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss. 157-160Przeworsk 19871823
Szozda Alicja, Przeworski słownik biograficzny [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss.133-139Przeworsk 19871823
Zielecki Alojzy, Ruch niepodległosciowy w Przeworsku podczas I wojny światowej [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss. 5-33Przeworsk 19871823
Żuk Stanisław, "Przeworski zamysł" rzecz o skutecznej ochronie drewnianego budownictwa [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss. 119-132Przeworsk 19871823
Rudnicki Jan, Sieteskie "Przędziwo" RudnickichPrzeworsk 20011811
Rudnicki Jan, Sietesz od czasów dawnych do wsółczesności. Pokłosie20031810
Słyś Janusz, Z dziejów wsi Dębów i Studzian 1394-191818081808, 1809
Lew Stefan, W dorzeczu Mleczki. Studiumhistoryczno - etnograficznePRzeszów 20041806
Zarzecze Magdaleny z Dzieduszyckich MorskiejPrzemyśl 20021797
Potocki Andrzej, Żydzi w podkarpackiemRzeszów 2041796
W gminie Markowa, pr. zb. pod red. Sebastiana CiepieliKrosno 20031782
W gminie Gać, pr. zb. pod redKrosno 20031781
Budzinski Tadeusz, Przeworsk i okoliceRzeszów 20001726
Czopek Sylwester, Kultura przeworska ze schyłku starożytnościKrosno 20021725
Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. SzozdyPrzeworsk 19981650
Neuberg Krzysztof, Artysci lwowscy twórcami nagrobka przeworskiego powstańca [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 191-194Przeworsk 19981650
Szozda Alicja, Przeworski Słownik Biograficzny [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 215-223Przeworsk 19981650
Rudnicki Jan, Sietesz od czasów dawnych do współczesności19981647
Turki trynieckie, [a. aut.Tryńcza 19971644
Kozak Szczepan, Polaczek Janusz, Kościół i Klasztor OO. Bernardynów w PrzeworskPrzemyśl 19991612
Kozak Szczepan, Janusz Polaczek, Kościół i Kanonia Bożogrobców. PrzeworskPrzemyśl 19991607
Tygar Kinga, W mieście i gminie KańczugaKańczuga 19971606
Wojnar Izabela, W gminie SieniawaKrosno 19991605
Wojnar Izabela, Przeworsk i okoliceKrosno 19971604
Rosenberg Barbara, Dzienniczek 1938-39 r.Przeworsk 19971513
Proksa Michał, Akta miasta Przeworska w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Przewodnik po zespolePrzemyśl 19961512
Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. dziedzica, A. SzozdyPrzeworsk 19951404
Ablewicz Adam ks., Kościół parafialny p.w. Ducha Świętego niegdyś Prepozytura Bożogrobców Miechowskich w Przeworsku [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 105-129Przeworsk 19951404
Kozak Szczepan, Regionalizm historyczny w Przeworsku [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 5-103Przeworsk 19951404
Mirkiewicz Agnieszka, Działalność Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Przeworsku w latach 1914-1939 [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. SzozdyPrzeworsk 19951404
Możdżan Krzysztof, Zarys dziejów opieki zdrowotnej i społecznej na ziemi przeworskiej do roku 1945 [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss.131-209Przeworsk 19951404
Neuberg Krzysztof, W całej Polszcze znam tylko jedna dla Ciebie dziewczynę... Jak hrabia Zygmunt księcia Jerzego swatał [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. SzozdyPrzeworsk 19951404
Szozda Alicja, Przeworski Słownik Biograficzny [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. SzozdyPrzeworsk 19951404
Ewidencja ludności w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu i oddziale w Przeworsku. Informator, pr. zb.Przemyśl 19941396
Budzinski Zdzisław, Ludność pogranicza polskio - ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku, t. 1Rzeszów 19931371
Dalecki Macie, Akta szkół i administracji szkolnej w zasobie Archiwum Państwiwego w PrzemyśluPrzemyśl 19941368
Motylewicz Jerzy, Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII w.Rzeszów 19931352
Powiat przeworski 1899-1975. Zarys dziejówPrzeworsk 19931333
Konieczny Zdzisław, Gimnazjum i Liceum w Przeworsku w latach 1911-1991. Zarys dziejówPrzeworsk 19921325
Motylewicz Jerzy, Dzieje kańczugiPrzemyśl 19841279, 1646
Karczmarzewski Andrzej, Podania i legendy z terenu Małopolski południowo-wschodniejRzeszów 19811278
Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. KunyszaRzeszów 1974123, 766
Gilewicz Aleksy, Przeworsk w okresie feudalnym i poczatkach kapitalizmu [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 45-162Rzeszów 1974123, 766
Grendysa Marian, Szozda Tadeusz, Przeworsk w Polsce Ludowej [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 491-553Rzeszów 1974123, 766
Nowakowski Józef, Przeworsk w latach 1918-1939 [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 373-391Rzeszów 1974123, 766
Nitkiewicz Maria, Biblioteka i życie kulturalne łańcuckiej rezydencjiŁańcut 19861217
Trybalski Leon, Zarys historii Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu przeworskiegoWarszawa 19861210
Krogulecki Jan, Towarzystwo Mieszczan Chrześcijańskich "Gwiazda" w Przeworsku 1892-1926 z krótkim szkicem miasta PrzeworskaPrzeworsk 19261195
85 lat Cukrowni "Przeworsk" 1895-1980, pr. zb. pod red. Bolesława Kamińskiego, Tadeusza KozakiewiczaPrzeworsk 19801192
Benbenek Józef, PrzeworskPrzeworsk [b. r]1187, 765
Benbenek Józef, Eksponaty muzealne o dziejach PrzeworskaRzeszów 19831173
Mapa katastralna Bud przeworskich z miejscowością Burdasz, 1849 r., skala 1:288Archiwum Państwowe w Przemyślu
Mapa katastralna Przeworska z 1849 r., skala 1:288Archiwum Państwowe w Przemyślu
Mapa Galicji z 1775 r., skala 1:72 000, wyk. J. Liesganing, sygn. 1274/III, sekcja XIV-PrzeworsBiblioteka Jagiellońska
Mapa Galicji z 1824 r., skala 1:28 800, wyk. J. Liesganing, sygn. 407/III, sekcja IX-PrzeworsBiblioteka Jagiellońska
Mapa Galicji z 1855 r., skala 1:28 800, wyk. R. Kummersberg, katalog Atlasów 12Biblioteka Jagiellońska
Mapa Miega z 1779-1782 roku, skala 1:28 800, oryg. Wiedeń, negInstytut Historii Architektury Politechniki Krakowskiej
Plan sytuacyjny Przeworska z 1902 r., bez skali, wyk. Z. HendelMuzeum Narodowe w Krakkowie
Mapa katastralna Bud Przeworskich z 1909 r., (aktualizacja) skala 1:2880Muzeum w Przeworsku
Mapa katastralna Przeworska z 1909 r., (aktualizacja) skala 1:2880Muzeum w Przeworsku
Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, cz. II. Katalog zabytków pod red. M. WłodarkaWarszawa 1995
Bożogrobcy w Polsce, pr. zb. pod red. C. WilanowskiegoMiechów-Warszawa 1999
Rzeszów w x
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowianskich, t. IX, ss. 188-185Warszawa 1888
Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana, t. I-IIWarszawa 1885
Bauman Antoni, Pałac w Przeworsku. Kaplica neogotycka - fasada, 1832, sygn. III-r.a. 290Biblioteka Czartoryskich
Benbenek Józef, Studium historyczno-urbanistyczne miasta Przeworska, maszynopisPrzeworsk 1954Muzeum w Przeworsku
Benbenek Józef, Okres międzywojenny - ustrój samorządu miejskiego w Przeworsku [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 393-417Rzeszów 1974
Benbenek Józef, Rozwój Przeworska w układzie przestrzennym i zabudowie w latach 1944-1970 [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 555-583Rzeszów 1974
Benbenek Józef, Rozwój układu przestrzennego Przeworska do 1944 roku [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 203-238Rzeszów 1974
Benbenek Józef, Zabytki Przeworska [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 449-489Rzeszów 1974
Bieńkowska Z., Piekarz T., Zając I., Przeworsk woj. Przemyskie. Studium istoryczno-urbanistyczne, maszynopisJarosław 1989Wojewódzka Służba Ochrony Zabytków w Przemyślu
Blajer W., Kostek A., Badania powierzchniowe w okolicy Przeworska w latach 1980-1981, "Materiały i studia muzealne" t. V, s. 101-116Przemyśl 1982
Cichorzewska-Drabik Maria, Polichromia krużganka klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku, "Ochrona Zabytków" 1972, nr 4/5, ss. 70-72
Duliban Jaromir, Życie i działalność Józefa Benbenka, zasłużonego działacza kultury, muzealnika i archiwisty, działacza TG "Sokół" w Przeworsku [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 7-63Przeworsk 1998
Dunin-Kozicki Z., Excerpt z kroniki klasztoru Bernardynów w Przeworsku, "Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce" t. VII, z. IV, 1905, s. CCLXXI
Dunin-Kozicki Z., O budowlach kościelnych w Przeworsku, "Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce" t. VII, z. IV, 1905, s. CCLXXI
Dunin-Kozicki Z., O zabytkach nagrobkowych w parafialnym kościele przeworskim, "Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce" t. VII, z. IV, 1905, ss. CCLXXI-CCLXXI
Dworzaczek W., Leliwici TarnowscyWarszawa 1971
Figiela Bożena, Zbiory sztuki książąt Lubomirskich z Przeworska [w:] Muzea - rezydencje w Polsce, pr. zb., ss. 253-271Kozłówka 2004
Gadomski Jerz, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460-1500Warszawa 1988
Gałęzowski Józef, Budynek dla Laboratorium Selekcyjnego Cukrowni, ok. 1925III-r.a. 4651/1-4651/8, III-PL 7716 A-7746Biblioteka Czartoryskich
Gałęzowski Józef, Dom dr Habichta, 1921, sygn. III-PL 7551-7592Biblioteka Czartoryskich
Gałęzowski Józef, Dom dyrektora Cukrowni, 1925, sygn. III-PL 7551-7592Biblioteka Czartoryskich
Gałęzowski Józef, Drugi dom mieszkalny przy Cukrowni, 1926, sygn. III-PL 7867-7928Biblioteka Czartoryskich
Gałęzowski Józef, Fabryka wódek, niedat., sygn. III-PL 6033-6039Biblioteka Czartoryskich
Gałęzowski Józef, Kasyno robotnicze przy Cukrowni i rafinerii, 1930, sygn. III-PL 6040-6050, 7684-7704Biblioteka Czartoryskich
Gałęzowski Józef, Magazyn na wysłodki, niedat., sygn. III-PL 7714Biblioteka Czartoryskich
Gałęzowski Józef, Pałac Lubomirskich w Przeworsku. Projekt przebudowy, 1922, sygn. III-PL 2988-2989, 6094-6097Biblioteka Czartoryskich
Gałęzowski Józef, Portiernia i brama wjazdowa przy Cukrowni, ok. 1925, sygn. III-PL 7713Biblioteka Czartoryskich
Gałęzowski Józef, Warsztaty mechaniczne przy Cukrowni, ok. 1925, sygn. III-PL 7705-7712Biblioteka Czartoryskich
Gałęzowski Józef, Stróżówka Cukrowni, niedat., sygn. III-v.a. 4649/1-4649/4
Hadaczek Karol, Cmentarzysko ciałopalne koło Przeworska vol. 1, Album przedmiotów wydobytych w grobach cmentarzyska ciałopalnego k/Przeworska vol. 2, "Teka Grona Konserwatorów Galicji Wschodniej"Lwów 1909
Hendel Z., Kościół i klasztor OO. Bernardynów. Inwentaryzacja i projekt (kilkadziesiąt rysunków), 1902, sygn. III-PL 1330, III-PL 1353, III-PL 3098/1, III-PL 3098/14Biblioteka Czartoryskich
Horn M., Skład zawodowy magistratu przeworskiego w latach 1600-1650 na tle struktury zawodowej i społecznej miasta, "Przegląd Historyczny" t. IX, 1969, z. 2, ss. 270-29
Horn M., Żydzi przeworscy w latach 1583-1650, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", 1979, nr 76, ss. 1-2
Horn Maurycy, Lokacja cechów i specjalnosci rzemieślniczych w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1560-1650, "Przegląd Historyczny" t. 3, 1970, ss
Horn Maurycy, Miejski ruch osadniczy na Rusi Czerwonej do końca XV wieku, "Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 1974, t. XXXV, ss. 55-5
Horn Maurycy, Ruch budowlany w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550-1650 na tle przesłanek urbanistycznychOpole 1968
Jabłonowski A., Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym. T. VII, Ziemie ruskie, Ruś CzerwonaWarszawa 1902-1903
Jadam Henryk, Okres okupacji niemieckiej w Przeworsku w latach 1939-1944 [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 419-447Rzeszów 1974
Jankowski Henryk, Uwagi dotyczace warunków zdrowotnych Przeworska [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 239-256Rzeszów 1974
Kielisiński K. W., Szkoła żydowska w Przeworsku, rys., 1838, [w:] Zbiór rycin odbitych roboty K. W. Kielisińskiego k. 37, ryc. 8839, Odd. Graf., sygn. 147Biblioteka Jagiellońska
Koczocik Z., Z historii oświaty i szkolnictwa w okresie okupacji na obszarze powiatu przeworskiego, "Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych",t. I, 1961, ss. 103-11
Kozak Szczepan, Pałac Lubomirskich w Przeworsku w latach trzydziestych XX wieku. Akt darowizny Andrzeja Lubomirskiego z 1932 roku [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 101-118Przeworsk 1998
Kozak Szczepan, Polaczek Janusz, Przeworsk. Kościół i kanonia BożogrobcówPrzemyśl 1999
Kozakiewicz Tadeusz, Cukrownia "Przeworsk" [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 325-356Rzeszów 1974
Krogulecki J., Towarzystwo mieszczan chrześcijańskich "Gwiazda" w Przeworsku 1892-1926 z okazji obchodu uroczystości 35-lecia istnienia TowarzystwaTarnów 1926
Książek Mieczysław, Uwagi o zamku w Przeworsku w świetle mapy Miega, "Teka Komisaji Urbanistyki i Architektury" t. XIX, 1985, ss. 241-24
Księżarski F., Kościół i klasztor OO Bernardynów. Profil wnęki i rzut poziomy zespołu budowli, niedat., sygn. III-r.a. 118Biblioteka Czartoryskich
Księżarski F., Kościół i klasztor OO. Bernardynów wraz z murem, niedat., sygn. III-r.a. 119Biblioteka Czartoryskich
Kunysz Antoni, Najdawniejsza przeszłość Przeworska i okolicy [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 13-44Rzeszów 1974
Kuropatnicki A. E., Geografia albo dokładne opisanie królestw Galicji i LodomeriiPrzemyśl 1786
Lange Antoni, Pałac w Przeworsku, lit. P. PillerLwów 1826Muzeum w Przeworsku
Lemańska-Terepińska M., Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Województwo rzeszowskie, powiat przeworski, maszynopisKraków 1955Wojewódzka Służba Ochrony Zabytków w Rzeszowie
Lew Stefan, Karty z dziejów szkolnictwa i kultury Przeworska [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 163-202Rzeszów 1974
Łękawski Jerzy, W walce o przetrwanie [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss.357-372Rzeszów 1974
Łoziński Władysław, Prawem i lewem, t. IIKraków 1969
Majba Waldemar, Zarys dziejów przeworskiego sportu [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 119-176Przeworsk 1998
Makowiecki T., Archiwum planów Tylmana z GamerenWarszawa 1938
Michałowicz-Kubal Marta, Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego[Krosno] [2006]
Motylewicz J., Przeworski ośrodek płócienniczy XVI-XIX wieku, "Rocznik Przemyski", t. 17-18, ss. 37-5
Motylewicz Jerzy, Handel w strukturze funkcji gospodarczych Przeworska w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 89-99Przeworsk 1998
Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckieWarszawa 1994
Neuberg Krzysztof, Gabriel Joannicy - Przeworszczanin mało znany [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 195-214Przeworsk 1998
Neuberg Krzysztof, Spotkanie [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 185-190Przeworsk 1998
Neuberg Krzysztof, Włoski romans przeworskiego dziedzica [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 179-183Przeworsk 1998
Nowacka J., Przeworsk, Mury obronne. Studium skrócone, maszynopiWarszawa-Kraków 1958Wojewódzka Służba Ochrony Zabytków w Rzeszowie
Opałek Mieczysław, Ze wspomnień bibliofilaWrocław 1960
Ossadnik Karol, Szpitalnictwo i służba zdrowia w Przeworsku [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss.257-324Rzeszów 1974
Penc R., ks, Parafia i kościół parafialny w PrzeworskuPrzeworsk 1947
Piekarz Teresa, Zespół zabudowy gospodarczej w założeniu pałacowo-parkowym w Przeworsku. Dokumentacja naukowo-historyczna, maszynopisRzeszów 1980Muzeum w Przeworsku
Plapis W., Bożnica - inwentaryzacja, 1932Wojewódzka Służba Ochrony Zabytków w Rzeszowie
Prek Franciszek Ksawery, Czasy i ludzieWrocław 1959
Proksa Michał, Akta Miasta Przeworska w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Przewodnik po zaspolePrzemyśl 1996
Soldoty J., Obora na 70 krów, po 1814, inw. G.R. 1809 (zbiory z Łańcuta)Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Stęczyński M. B., Widok Przeworska od zachodu, rys., 1847, Odd. Graf., sygn. 3375 IIIBiblioteka Jagiellońska
Stęczyński M. B., Okolice GalicjiLwów 1847
Sznage F., Kościół Bernardynów, niedat., Gabinet Rycin, Zbiory M. Opałka I, N 353, sygn. T II/23, G. 135Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
Trajdos T. M., Miechowici na Ziemi Przemyskiej za panowania Władysława II Jagiełły, "Folia Historica Cracoviensia", t. 4-5Kraków 1997-1998
Tylman z Gamere, Plan pałacu pod Przeworskiem, ok. 1660-1670, projekt [w:] T. Makowiecki, Archiwum planów Tylmana z Gameren, tabl. VII/Warszawa 1938
Wroński F., Dom mieszkalny w zarządzie dóbr Ordynacji Przeworskiej, 1921, sygn. III-PL 7773-7779Biblioteka Czartoryskich
Zielecki Alojzy, Ludność Przeworska w okresie autonomicznym (1867-1918) [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 65-87Przeworsk 1998