INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI RADY MUZEUM

Dnia 26 lutego 2021 r. w Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym, w Saloniku Myśliwskim odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku. […]