Zebranie Rady Muzeum – 2024

Dnia 19 lutego 2024 r. w Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym, w Saloniku Myśliwskim odbyło się czwarte posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku. Rada powołana została […]

Zebranie Rady Muzeum

W dniu 9 lutego br. w  Saloniku Myśliwskim obradowała Rada Muzeum. Po przedstawieniu przez Dyrektora Muzeum sprawozdania z działalności za rok 2022 oraz planu na […]

Drugie posiedzenie Rady Muzeum

Dnia 10 lutego 2022 r. w Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym, w Saloniku Myśliwskim odbyło się drugie posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku. Rada […]

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI RADY MUZEUM

Dnia 26 lutego 2021 r. w Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym, w Saloniku Myśliwskim odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku. […]