INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI RADY MUZEUM

Dnia 26 lutego 2021 r. w Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym, w Saloniku Myśliwskim odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku.
Rada Muzeum powołana została na mocy Uchwały Nr XX/211/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 r.
W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Rady Muzeum:
1. mgr inż. Agnieszka Bukowa-Jedynak wskazana przez Organizatora Muzeum – Starostwo w Powiatowe w Przeworsku;
2. dr Leszek Kisiel – wskazany przez Gminę Miejską Przeworsk;
3. dr hab. prof. UR Szczepan Kozak, Prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku – wskazany przez Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku;
4. kustosz Joanna Błoch – kierownik Działu Sztuki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, wskazana przez Zakładu Narodowy im. Ossolińskich, uczestniczyła w spotkaniu on-line za pośrednictwem łączy internetowych.
5. ks. prał. Tadeusz Gramatyka, Dziekan Dekanatu Przeworsk – wskazany przez Dyrektora Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. dr Łukasz Mróz – Dyrektor Muzeum,
2. Bogusław Urban – Starosta Przeworski
3. Katarzyna Ignas – Muzeum w Przeworsku
4. Małgorzata Wołoszyn – sekretariat Rady, Muzeum w Przeworsku
Podczas posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym porządek obrad był następujący:
1. Przywitanie członków Rady Muzeum.
2. Wręczenie aktów powołań członkom Rady Muzeum przez Starostę Przeworskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie Regulaminu Rady Muzeum.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Muzeum.
6. Przedstawienie sprawozdania rocznego za 2020 rok – Dyrektor Muzeum.
7. Przedstawienie planu działalności muzeum na rok 2021 – Dyrektor Muzeum.
8. Przerwa na poczęstunek.
9. Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania i planu.
10. Dyskusja nad aktualną sytuacją muzeum.
11. Zakończenie obrad.
Na posiedzeniu odbyły się wybory do władz Rady, Agnieszka Bukowa-Jedynak została wybrana jednogłośnie przewodniczącą Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym.
Podczas posiedzenia Dyrektor Muzeum przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z działalności Muzeum w Przeworsku za rok 2020 oraz plan działalności Muzeum na rok 2021.
Na posiedzeniu Rada Muzeum głosowała za przyjęciem sprawozdania – przyjęto jednogłośnie.
Po odbytej dyskusji członkowie Rady Muzeum jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie za 2020 r. oraz plan działalności Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego na rok 2021.
Na posiedzeniu Rady Muzeum podjęto 3 uchwały:
– Uchwała nr 1/2021 Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Muzeum;
– Uchwała nr 2/2021 Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie oceny sprawozdania rocznego z działalności Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego za rok 2020;
– Uchwała nr 3/2021 Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania planu działalności Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego na rok 2021.
Małgorzata Wołoszyn
ZAŁĄCZNIKI:
-Sprawozdanie opisowe z działalności Muzeum za 2020 rok – w formacie pdf SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2020
-Sprawozdanie z działalności Muzeum – prezentacja PPT – w formacie pdfsprawozdanie_prezentacja
-Uchwały Rady Muzeum podjęte w dniu 26.02.2021 r.:

Członkowie Rady Muzeum:

mgr inż. Agnieszka Bukowa-Jedynak wskazana przez Organizatora Muzeum – Starostwo w Powiatowe w Przeworsku
dr Leszek Kisiel – wskazany przez Gminę Miejską Przeworsk
dr hab. prof. UR Szczepan Kozak, Prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku – wskazany przez Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku
kustosz Joanna Błoch – kierownik Działu Sztuki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, wskazana przez Zakładu Narodowy im. Ossolińskich, uczestniczyła w spotkaniu on-line za pośrednictwem łączy internetowych
ks. prał. Tadeusz Gramatyka, Dziekan Dekanatu Przeworsk – wskazany przez Dyrektora Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego
dr Łukasz Mróz – Dyrektor Muzeum
Małgorzata Wołoszyn – sekretariat Rady, Muzeum w Przeworsku
Rada Muzeum – 26.02.2021