Kontakt

MUZEUM W PRZEWORSKU ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
ul. Park 2
37-200 Przeworsk
Sekretariat
Tel.  16 628 44 04
Fax  (0) 16 648 86 42
e-mail:  biuro@muzeum.przeworsk.pl


Centrum Informacji Turystycznej KORDEGARDA
ul. Park 1
37-200 Przeworsk
Tel. 575 93 95 93
e-mail: cit.kordegarda@gmail.com


Łukasz Mróz

Dyrektor
Tel. 794 777 411
Tel. 16 628 44 04 wew. 23
e-mail: dyrektor.muzeum.przeworsk@gmail.com


Anna Dzimira

Główna Księgowa
Tel.  16 628 44 04 wew. 24
e-mail: a.dzimira@muzeum.przeworsk.pl


Małgorzata Wołoszyn

Kustosz muzealny, historyk w Dziale Historyczno-Etnograficznym

Tel. 16 628 44 04 wew. 25
e-mail: m.woloszyn@muzeum.przeworsk.pl


Katarzyna Ignas

Kustosz muzealny, etnograf w Dziale Historyczno-Etnograficznym

e-mail: k.ignas@muzeum.przeworsk.pl


Wojciech Kruk

Adiunkt muzealny, historyk w Dziale Historii Pożarnictwa

Tel. 16 648 84 39
e-mail: wojtek.pozarnictwo@onet.pl


Jolanta Sagan-Thomas

Starszy instruktor galerii, Centrum Informacji Turystycznej KORDEGARDA
Tel.  575 93 95 93
e-mail: jolantamuzeum@gmail.com
e-mail: cit.kordegarda@gmail.com


Grzegorz Drabik

Kierownik Działu Rewaloryzacji Parku
Tel. 16 628 44 04 wew. 22
e-mail: drabikmuzeum@gmail.com