Katalogi

Archiwalia

Autor i tytułMiejsce i rok wydaniaNr inwentarzowy
Akta po Janie Mirkiewiczu[b.m.] 1942,1936MP-DA-506
Książka kasowa cechu szewców - krawców[Przeworsk] 1928-1940MP-DA-228
Księga uczniów cechu szewców - krawców[Przeworsk] 1919-1941MP-DA-233
Akta po Michale Skrzyńskim[b.m.] 1923-1949MP-DA-477
Akta Stanisława Rarogiewicza[b.m.] 1919-1947MP-DA-484
Akta po Elżbiecie Mucha[b.m.] 1923-1949MP-DA-498
Akta po Zofii Boreckiej[b.m.] 1934-1978MP-DA-501
Księga Protokołów Stowarzyszenia Pani Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przeworsku[Przeworsk] 1932-1941MP-DA-157
Ordynacja przeworska Lubomirskich - varia[b.m.] 1918-1945MP-DA-164
Dyplom mistrzowski Jana Niedziochy - kominiarza[Lwów] 1877MP-DA-132
Okupacja hitlerowska - Varia[b.m.] 1939-1944MP-DA-273
Okupacja hitlerowska - Varia[b.m.] 1940-1944MP-DA-274
Akta różne. Varia[b.m.] 1939-1944MP-DA-275
Kenkarte (kartka rozpoznawcza) Marii Trybalskiej[b.m.] 1942MP-DA-278
Arbeitskarte (karta pracy) Marii Strzemieńskiej[b.m.i r.] MP-DA-279
Akta po Marii Sławińskiej[b.m.] 1939MP-DA-475
Akta po Władysławie Chudziku[b.m.] 1939MP-DA-479
Akta Stefana Rolskiego[b.m.] 1944MP-DA-486
Kalendarz Polski po Stanisławie Związku[b.m.] 1942MP-DA-507
Książeczka wojskowa Jana Jurkiewicza[b.m.] 3.IV.1923MP-DA-511
Karty pracy (Arbeitskarte) na nazwiska: Antoni Bielówka, Rozbórz gm. Przeworsk, Władysław Hunc, Przeworsk, Podzamcze 720[b.m.] 1942,1940MP-DA-539
Uczestnicy Walk o Monte Cassino: Czesław Jurkiewicz, Stanisław Kałucki[b.m.] lata 70 - te XX w.MP-DA-612
Polski Czerwony Krzyż[b.m.] 1931,1944MP-DA-663
Dokumenty osobiste na nazwisko Perlejewski Dominik[b.m.] II wojna światowaMP-DA-798
Akta po prof. Józefie Mederze[b.m.i r.] MP-DA-495
Uczestnicy II wojny światowej - wykazy[b.m.] po 1945MP-DA-609
Protokół z I zebrania po wyzwoleniu Przeworska z dnia 2.08.1944r.[b.m.] 1944MP-DA-805
Bataliony Chłopskie na terenie powiatu Przeworsk[b.m.i r.] MP-DA-719
Zbrodnie hitlerowskie i ruch oporu w powiecie przeworkim - materiały różne[b.m.] II wojna światowaMP-DA-635
Korespondencja Józefa Benbenka dotycząca represji hitlerowskich i ruchu oporu w powiecie przeworskim[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-656
Pamiętnik Basi Rosenberg[b.m.] 1938-1939MP-DA-550
Korespondencja Hanki Lubowieckiej z Robertem V. Hoffmann, II wojna[b.m.] II wojna światowaMP-DA-586
Akta (różne) z okresu okupacji hitlerowskiej[b.m.] 1939-1944MP-DA-262
Okupacja niemiecka - Varia[b.m.] 1939-1944MP-DA-264
Kartka żywnościowa[b.m.] 1941MP-DA-277
Obwieszczenie mobilizacyjne[b.m.] VIII.1939MP-DA-280
Dokumenty akcji fundacji na rzecz sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez Z.I.W. w Przeworsku[b.m.] 1994-1997MP-DA-602
Okupacja hitlerowska - dokumenty luźne[b.m.i r.] MP-DA-670
Rachunki z okresu II wojny światowej[b.m.] MP-DA-694
II wojna światowa[b.m.i r.] MP-DA-769
Dyplom mistrzowski Jana Muchy[b.m] 1933MP-DA-246
Dyplom mistrzowski Stanisława Benbenka[b.m.] 1933MP-DA-257
Świadectwo ukończenia nauki (wyzwolin) Wojciecha Buczka[Kańczuga] 1929MP-DA-258
Dyplom Mistrzowski Józefa Jurkiewicza[Lwów] 1935MP-DA-260
Świadectwo szkoły podoficerskiej Zygmunta Thomasa[Lwów] 1931MP-DA-538
Akta sądowe. Vari[b.m.] 1918-1939MP-DA-167
Akta sądowe. Varia[b.m.] 1918-1939MP-DA-168
Akta sądowe[b.m.] 1918-1939MP-DA-170
Akta sądowe. Varia[b.m.] 1918-1939MP-DA-171
Akta sądowe. Varia[b.m.] 1918-1939MP-DA-172
Akta sądowe. Varia[b.m.] 1918-1939MP-DA-173
Dyplom nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Przeworska Burmistrzowi Walentemu Rybackiemu[b.m.i r.] MP-DA-243
Dyplom Medalu Niepodległości Juliana Niedziochy[b.m.] 1938MP-DA-259
Akta sądowe[b.m.] 1920-1939MP-DA-401
Akta po Agnieszce Majewskiej[b.m.] 1921-1925MP-DA-483
Akta po Karolu Rolskim - kupcu rzeźnickim[b.m.] 1921-1924MP-DA-502
Akta po dr Ryszardzie Romanowskim[b.m.] 1935-1936MP-DA-503
Dyplom Jana Koguta[b.m.] 1920MP-DA-505
Zaświadczenie na odznakę "Przodownikom Pracy dla Zygmunta Thomasa"[Warszawa] [b.r.]MP-DA-537
Księga składek członkowskich cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1922-1931MP-DA-213
Zapisy uczniów cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[b.m.] 1928-1944MP-DA-214
Księga protokołów cechu kowli, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1928-1939MP-DA-215
Księga kasowa cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1927-1928MP-DA-216
Księga uczniów cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1925-1932MP-DA-219
Księga mistrzów i wpłat składek cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1932-1936MP-DA-220
Księga protokołów cechu rzezników[Przeworsk] 1918MP-DA-226
Księga rocznych składek członkowskich[Przeworsk] 1918-1923MP-DA-227
Księga majstrów cechu szewców i krawców[Przeworsk] [b.r.]MP-DA-230
Ksiega protokołów cechu szewców - krawców[Przeworsk] 1919-1934MP-DA-231
Księga czeladnicza cechu szewców - krawców[Przeworsk] 1918MP-DA-232
Księga przychodów i rozchodów cechu szewców - krawców[Przeworsk] 1919-1928MP-DA-234
Książka kasowa cechu kuśnierskiego (Kańczuga)[b.m.] 1914-1926MP-DA-241
Akta cechu rzeźniczego w Przeworsku - Varia[b.m.] 1922-1935MP-DA-242
Cech rzeźniczy w Przeworsku - przed 1939[b.m.] przed 1938MP-DA-665
Akta dotyczące Stanisława Jenke[b.m.] 1918-1966MP-DA-493
Harcerstwo męskie - Varia[b.m.] 1915-1938MP-DA-210
Kronika pięcioklasowej szkoły męskiej[b.m.] 1915-1964MP-DA-192
Księga Inwentarzowa Ruchomego (Majątku) Publicznej Szkoły 7-klasowej męskiej w Przeworsku,T. II[Przeworsk] 1933-1957MP-DA-195
Akta dotyczące hejnału Przeworska[b.m.] 1932MP-DA-399
Tora - Księga Mojżesza[b.m.i r.] MP-DA-169
Umowy zawierane między Powiatową Kasą Rolniczą w Przeworsku a rolnikami[b.m.] 1935MP-DA-534
Księga kasowa Stowarzyszenia Pani Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przeworsku[Przeworsk] 1930-1934MP-DA-158
Księga kasowa Stowarzyszenia Pani Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przeworsku[Przeworsk] 1920-1929MP-DA-160
Towarzystwo Mieszczan Chrześcijańskich "Gwiazda" w Przeworsku 1892-1926[b.m.] 1926MP-DA-200
Harcerstwo żeńskie w Przeworsku - Varia[b.m.] 1924-1939MP-DA-202
Harcerstwo żeńskie - Varia[b.m.] 1924-1939MP-DA-203
Harcerstwo żeńskie - Varia[b.m.] 1934-1939MP-DA-206
Harcerstwo żeńskie - Varia[b.m.] 1934-1938MP-DA-208
Rachunki z obozów harceskich[b.m.] 1936-1938MP-DA-407
Towarzystwa w Przeworsku (formularze)[b.m.] przed 1939MP-DA-662
Księga finasowa T.G. "Sokół" w Przeworsku z lat 1936-1939[b.m.] 1936-1939MP-DA-1150
Księga przychodów i rozchodów Rady Szkolnej Miejscowej w Przeworsku[Przeworsk] 1928-1934MP-DA-193
Akt fundacyjny sztandaru gimnazjalnego[b.m.] ok. 1933MP-DA-256
Dokumenty dotyczące ordynacji ks. Lubomirskich w Przeworsku[b.m.] okres miedzywojenny i II wojna św.MP-DA-536
List Eleonory Lubomirskiej do męża ks. Andrzeja Lubomirskiego[Lwów] 1931MP-DA-565
Służbowa wizytówka księcia Andrzeja Lubomirskiego[b.m.i r.] MP-DA-576
Dyplom "Nos Prceses ac Senatores"[b.m.i r.] MP-DA-581
Opis dóbr Ordynacji Przeworska[b.m.] okres międzywojennyMP-DA-583
Dyplom Pamiątkowej Oznaki 6 Batalionu Telegraficznego dla Przeworska[b.m.] 1937MP-DA-249
Akta dotyczące herbu miasta Przeworska[b.m.] 1932MP-DA-398
Akta sądowe[b.m.] 1920-1939MP-DA-402
Akta sądowe[b.m.] 1920-1939MP-DA-403
Akta sądowe[b.m.] 1920-1939MP-DA-404
Akta - rodowód rodziny Kuhtów - Twardowskich[b.m.i r.] MP-DA-473
Akta po dr Ignacy Smyczyńskim[b.m.] XIX/XX w.MP-DA-474
Akta po Zygmuncie Baumanie[b.m.i r.] MP-DA-480
Akta po Janie Mirkiewiczub.m.] 1868-1921MP-DA-491
Akta po Józefie Związku[b.m.] 1823-1918MP-DA-492
Akta po rodzinie Kogutów[b.m.] 1903-1920MP-DA-499
Akta dotyczące rodów rzemiślniczych z Przeworska[b.m.] XIX/XX w.MP-DA-110
Księga przychodów i rozchodów cechu kowali, ślusarzy i stolarzy[Przeworsk] 1908-1926MP-DA-217
Księga uczniów cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1905-1922MP-DA-218
Spis pryncypałów cechu rzeźników[b.m.i r.] MP-DA-224
Księga protokołów walnych zebrań i posiedzeń Zarządu Cechu Chrześcijańskich szewców, krawców i rymarzy w Przeworsku[Przeworsk] [b.r.]MP-DA-229
Cmentarz - Varia[b.m.] 1784,1936,1972MP-DA-211
Akta sądowe. Varia[b.m.] 1880-1924MP-DA-120
Akta dotyczące Malwiny Kuhu - Twardowskiej[b.m.] 1764-1963MP-DA-472
Księga przyjęć mistrzów cechu szewców[Przeworsk] 1734-1889MP-DA-87
Regestra Cechu Kunsztu Szewskiego Miasta Przeworska[b.m.] 1730-1780MP-DA-88
Księga Kasy Pożyczkowo-Zapomogowej Przeworska[Przeworsk] 1758-1785MP-DA-80
Księga ławnicza[Przeworsk] 1763-1777MP-DA-22
Varia - akta cechowe[b.m.] 1780-1832MP-DA-109
Plan szczytu wieży wykonany przez Piotra Deszkiewicza - cieślę[b.m.] 1914MP-DA-128
Dyplom Jana Chlebusia - szewca[Jarosław] 1906MP-DA-129
Dyplom Józefa Chmiela - szewca[Wiedeń] 1905MP-DA-130
Dyplom Jana Fornalskiego - stolarza[b.m.] 1896MP-DA-131
Dyplom Tomasza Chłąda - blacharza[Rzeszów] 1863MP-DA-133
List wyzwolenia Walentego Mirkiewicza - rzeznika[Jarosław] 1858MP-DA-134
Dyplom Jana Trybalskiego - szewca[b.m.] 1899MP-DA-135
Dyplom czeladniczy Jana Niedziochy[Lwów] 1863MP-DA-136
Przywilej rękodzielnictwa Franciszka Trybalskiego - szewca[b.m.] 1904MP-DA-137
Dyplom czeladniczy Antoniego Mroczyńskiego - stolarza[Rzeszów] 1913MP-DA-138
Dyplom Antoniego Rarogiewicza z wystawy krajowej we Lwowie[b.m.] 1894MP-DA-139
Świadectwo wyzwolin Jana Mirkiewicza - rzeznika[b.m.] 1894MP-DA-142
Akt z 1787r.[b.m.i r.] MP-DA-1110
Świadectwo przyjęcia Simki Trenkla do gminy przeworskiej[b.m.] 1789MP-DA-555
Księga protokołów sądowych[Przeworsk] 1724-1728MP-DA-14
Księga ławnicza[Przeworsk] 1760-1783MP-DA-17
Dekret sądu wójtowsko - ławniczego w sprawie wyroku kary śmierci na Zofii Freyównaj[b.m.] 1785MP-DA-101
Dekret sądu wójtowsko - ławniczego[b.m.] 1786MP-DA-102
Akta sądowe[b.m.] 1900-1918MP-DA-119
Odprawa z obrony narodowej Jana Niedziochy[Rzeszów] 1867MP-DA-140
Dyplom Teofila Baumana - doktora praw[b.m.] 1865MP-DA-145
Dyplom dr medycyny Ignacego Smyczyńskiego[b.m.] 1892MP-DA-146
Dyplom dr medycyny Ludwika Świtalskiego[b.m.] 1889MP-DA-147
Dyplom dr medycyny Jana Karola Ossadnika[b.m.] 1907MP-DA-149
Dyplom dr praw Stefana Świtalskiego[b.m.] 1894MP-DA-150
Akta sądowe. Varia[b.m.] 1899-1938MP-DA-166
Zbiory po Stefanie Świtalskim[b.m.] 1893-1900MP-DA-476
Akta po Janie Cichy[b.m.] 1887-1895MP-DA-481
Akta rodziny Jurkiewiczów z Przedmieścia[b.m.] 1828-1859MP-DA-488
Akta po Janie Niedziocha - kominiarzu[b.m.] 1854-1879MP-DA-490
Akta po Józefie Mederze - profesorze Politechniki Szczecińskiej[b.m.] 1893-1865MP-DA-494
Akta po dr Józefie Krypiankiewiczu[b.m.] 1888-1893MP-DA-496
Akta po Janie Lepiankiewiczu[b.m.] 1892-1903MP-DA-497
Dyplom Karola Fuhrmana[b.m.] 1908MP-DA-556
Zapisy uczniów cechu szewskiego miasta Przeworska[b.m.] 1779-1841MP-DA-89
Rejestr przychodów cechu szewskiego miasta Przeworska[b.m.] 1778-1840MP-DA-90
Cech szewski - zapisy majstrów, czeladzi, chłopców do terminu[b.m.] 1841-1897MP-DA-91
Cech szewców - księga rachunkowa[b.m.] 1843-1899MP-DA-92
Cech rzeźniczy - zapisywanie majstrów, czeladzi i chłopców w terminie[b.m.] 1841-1925MP-DA-93
Cech rzeźniczy - księga rachunkowa[b.m.] 1841-1869MP-DA-94
Cech rzeźniczy - księga rachunkowa[b.m.] 1810-1840MP-DA-95
Cech rzeźniczy - Księga zapisów majstrów, czeladników i uczniów[Przeworsk] 1787-1843MP-DA-96
Protokół przywilejów cechu płócienniczego miasta Przeworska[Przeworsk] 1771-1830MP-DA-97
Uniwersały w sprawie rzemiosł cesarzy austriackich (starodruk)[b.m.] 1778-1785MP-DA-98
Cech szewców. Varia[b.m.] 1788-1883MP-DA-113
Książka rachunkowa cechu rzeźników[b.m.] 1877-1910MP-DA114
Cechy rzemieślnicze - varia[b.m.] XIX w.MP-DA-115
Akta cechu rzeźniczego[b.m.] 1773-1830MP-DA-116
Akta cechu rzeźniczego[b.m.] 1831-1912MP-DA-117
Księga pomocników cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1908MP-DA-221
Protokół podawczy i księga uchwał cechu kowali, ślusarzy, stolarzy[Przeworsk] 1908-1924MP-DA-222
Księga wpisów i wyzwolin cechu rzeżników{Przeworsk] 1908-1940MP-DA-223
Księga przychodów i rozchodów cechu rzezników[Przeworsk] 1902-1941MP-DA-225
Akta rzemieślnicze[b.m.] 1880-1908MP-DA-394
Protokół majątku sierocińskiego (sprawy administracyjne)[b.m.] 1801-1806MP-DA-83
Modlitewnik "Na większą chwałę Bożą" nakładem Sióstr Miłosierdzia[b.m.] 1912MP-DA-530
Księga kasowa Stowarzysznia Pani Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przeworsku[Przeworsk] 1910MP-DA-159
Statuta "Gwiazdy Przeworskiej" Stowarzyszenia mieszczan pod opieką św. Józefa[b.m.] 1905MP-DA-199
Złota Księga Towarzystwa Mieszczan chrześcijańskich "Gwiazda" pod wezwaniem św. Józefa w Przeworsku[b.m.] 1892-1929MP-DA-512
Pierwsze sprawozdanie kierownictwa szkoły przemysłowej uzupełniającej w Przeworsku za rok szkolny 1910/1911[b.m.] 1911MP-DA-198
Inwentarz Ruchomego Majątku spadkowego Ordynackiego po S.p. Jerzym Henryku ks. Lubomirskim z Przeworska w dn. 19.08.1878 r. i w dniach następnych spisany[b.m.] 19.08.1878MP-DA-574
Zaproszenie na promocję doktora wszech praw Andrzeja księcia Lubomirskiego z dn.25.04.1885 r. na Uniwersytecie Karola w Pradze[b.m.] 24.04.1885MP-DA-575
Dyplom dla J.O.Księstwa od Towarzystwa Ogrodniczego - Pszczelarskiego Ziemi Przeworskiej, 1920r.[b.m.] 1920MP-DA-577
Dyplom nadania honorowego obywatelstwa dla ks. A.Lubomirskiego przez Radę Miata Przeworska[b.m.] 1900MP-DA-578
Dyplom dla księcia Andrzeja Lubomirskiego wystawiony przez Ligę Pomocy Przemysłowej we Lwowie[b.m.] 1909MP-DA-579
Dyplom przyznanie członkostwa honorowego dla ks. A. Lubomirskiego przez Towarzystwo Katolickie RobotnikOw Jedności i Przyjazń we Lwowie[b.m.] 20.01.1911MP-DA-580
Zeszyt szkolny Marii Tyszkiewicz, kl. VII, na rok 1877/78[b.m.] 1877/78MP-DA-582
Księga ławnicza[Przeworsk] 1733-1740MP-DA-15
Protokół cen targowych miasta Przeworska (Mark preis Protocoll) - wykazuje ceny za artykuły żywnościowe na targach[b.m.] 1828-1848MP-DA-54
Księga uchwał Komisji Kontrolującej (protokoły z kontroli)[Przeworsk] 1899-1914MP-DA-63
Notaty do monografii miasta Przeworska (wypisy z dokumentów[b.m.] 1881MP-DA-79
Księga zapisów uczniów do cechu szewskiego[b.m.] 1622-1672MP-DA-108
Księga miejska - sprawy cywilne[Przeworsk] 1686-1687MP-DA-2
Księga miejska - sprawy cywilne[Przeworsk] 1679-1688MP-DA-3
Księga ławnicza[Przeworsk] 1737-1744MP-DA-18
Księga ławnicza - rozprawy cywilne[Przeworsk] 1745-1759MP-DA-19
Dokument króla Władysława IV - przywilej dla szewców[b.m.] 1633MP-DA-32
Dokument króla Władysława IV - przywilej dla bednarzy i stolarzy[b.m.] 1633MP-DA-33
Dokument króla Jana Kazimierza - przywilej na targi[b.m.] 1661MP-DA-34
Dokument Jana Krzysztofa Tarnowskiego - przywileje dla szewców i rymarzy[b.m.] 1562MP-DA-39
Dokument Aleksandra ks. Ostrogskiego, dotyczący Żydów przeworskich[b.m.] 1594MP-DA-41
Księga Szpitalna Św. Ducha,(rejestr dochodów i wydatków,korespodencja)[Przeworsk] 1739-1768MP-DA-26
Dokument Jerzego Lubomirskiego, dotyczący przywilejów dla szewców[b.m.] 1653MP-DA-44
Dokument Józefa Lubomirskiego, dotyczący praw obywatelskich dla rodziny żydowskiej[b.m.] 1712MP-DA-46
Dokument Antoniego Lubomirskiego, dotyczący praw obywatelskich dla rodziny żydowskiej[b.m.] 1763MP-DA-47
Dokument Stanisława Lubomirskiego, dotyczący potwiedzenia praw i swobód[b.m.] 1670MP-DA-45
Dokument Teresy Lubomirskiej[b.m.] 1733MP-DA-744
Księga miejska - sprawy cywilne[Przeworsk] 1632-1675MP-DA-1
Księga miejska - sprawy cywilne[Przeworsk] 1695-1702MP-DA-4
Księga ławnicza - sprawy kryminalne[Przeworsk] 1702-1765MP-DA-6
Księga wójtowsko - ławnicza, sprawy cywilne[Przeworsk] 1714-1719MP-DA-10
Księga protokołów sądowych[Przeworsk] 1719-1724MP-DA-11
Księga ławnicza[Przeworsk] 1728-1733MP-DA-13
Dokument króla Zygmunta III - dotyczy obronności miasta[b.m.] 1597MP-DA-31
Dokument króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego - wyrażenie wdzięczności miastu za męstwo i wierność podczas wojen[b.m.] 1670MP-DA-35
Dokument króla Jana III Sobieskiego[b.m.] 1683MP-DA-36
Dokument Konstantego Ostrogskiego - potwierdzenie swobód i zwyczajów[b.m.] 1580MP-DA-40
Dokument ks. Anny Ostrogskiej[b.m.] 1612MP-DA-42
Tradycje w Przeworsku i okolicy (bębniarze, kapliczki, druciarstwo, koronkarstwo)[b.m.i r.] MP-DA-791
Z badań terenowych, etnograficznych w Przeworskiem - dokumentacja wystawy[b.m.] 23-30.01.1966 r.MP-DA-1155
Józef Ryś z Łąki - kronikarz wydarzeń, rysownik typów. Dokumentacja wystawy[b.m.] 17.VI 1966 do 27. VI. 1966 r.MP-DA-1156
Publikacje Stefana Lwa i inne materiały związane z etnografią[b.m.] lata 60 i 70 -te XX w.MP-DA-703
Jasełka. Scenariusze inscenizacji bożonarodzeniowych[b.m.i r.] MP-DA-787
Dokumenty osobiste Stanisława i Józefa Wiśniewskich z Przeworsk[b.m.] 1918-1947MP-DA-1151
Akta Cukrowni z okresu okupacji hitlerowskiej[b.m.] 1939-1944MP-DA-266
Album z fotografiami (MP-F-5638-5660)[b.m.] 1940MP-DA-267
Wykaz cukrowni w granicach Polski z 1939 r. i z 1945r.[b.m.] 1974MP-DA-268
Cukrownia "Przeworsk", album z fotografiami[b.m.] 1940MP-DA-269
Cukrownia "Przeworsk" z okresu okupacji hitlerowskiej, album z fotografiami[b.m.i r.] MP-DA-270
Cukrownia "Przeworsk" po zbombardowaniu, album z fotografiami[b.m.] 1939MP-DA-271
Protokoły z posiedzeń Tymczasowego Zarządu Cukrowni "Przeworsk" w Przeworsku[b.m.] 1944MP-DA-285
Akta Cukrowni "Przeworsk" po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej[b.m.] 1944MP-DA-287
Wykaz Ukraińców podczas okupacji w Przeworsku w Cukrowni[b.m.] II wojna światowaMP-DA-817
Akcje Cukrowni "Przeworsk"[b.m.] 1920MP-DA-405
Cukrownia - vari[b.m.] 1918-1939MP-DA-175
Sprawozdanie techniczne za kamp. 1938/39 Cukrowni Przeworsk i Horodenka[b.m.] 1939MP-DA-176
Protokoły walnych Zgromadzeń od 1930 do 1934/1935 Małopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego "Przeworsk" Spółki Akcyjnej w Przeworsku[b.m.] 1930-1935MP-DA-177
Księga Uchwał Rady Nadzorczej Małopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego "Przeworsk" - Spółka Akcyjna[b.m.] 1931-1937MP-DA-178
Księga Protokołów Zarządu Towarzystwa Cukrowniczego "Przeworsk"[b.m.] 1934-1937MP-DA-179
Sprawozdanie z Kampanii 1936/1937. Preliminarz Kampanii 1937/1938 Cukrowni Przeworsk i Horodenka[b.m.] 1936-1938MP-DA-180
Czterdzieste sprawozdanie i bilans Małopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego "Przeworsk " Spółki Akcyjnej za rok obrachunkowy 1935/36[b.m.] 1935-1936MP-DA-181
Czterdzieste pierwsze sprawozdnie i bilans Małopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego "Przeworsk" Spółki Akcyjnej za rok obrachunkowy 1936/37[b.m.] 1936-1937MP-DA182
Czterdzieste drugie sprawozdanie i bilans Małopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego "Przeworsk" Spółki Akcyjnej za rok obrachunkowy 1937/3[b.m.] 1937-1938MP-DA-183
Sprawozdanie techniczne za kampanię 1938/39 Cukrowni "Przeworsk" i Horodenka[b.m.] 1938-1939MP-DA-184
Infprmator Polskiego Przemysłu Cukrowniczego[b.m.] 1938MP-DA-185
Spis Cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej[b.m.] 1937MP-DA-186
Nazwiska i adresy personelu Cukrowni w Rzeczypospolitej Polskiej[b.m.] 1930MP-DA-187
Spis Cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej[b.m.] 1929MP-DA-190
Książeczka członkowska nr 7032 Związku Zawodowego Robotników Cukrowni w Polsce na nazwisko Jurkiewicz Antoni[b.m.] 1.07.1938MP-DA-526
Statut Małopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego "Przeworsk" S.A. 1907-1938[b.m.] 1907MP-DA-188
Cukrownia i rafineria "Przeworsk", Sprawozdania za lata 1895-1929[b.m.] 1895-1929MP-DA-189
Protokół wolnych zgromadzeń od 1894 - 1929 roku Cukrowni i Rafinerii Przeworsk Spółki Akcyjnej w Przeworsku[b.m.] 1894-1929MP-DA-104
Dyplom uznania nadany załodze Cukrowni za szczególne zaangażowanie i aktywny udział w zrealizowaniu czynu społecznego dla uczczenia VIII Kongresu Zw. Zawodowych - Warszawa 1977 r.[b.m.] I. 1977 r.MP-DA-1168
Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie sanitarnym, Cukrownia "Przeworsk[b.m.] 1976 r.MP-DA-1169
Cukrownia Przeworsk oraz przemysł cukierniczy, afisze[b.m.i r.] MP-DA-904
Życzenia Wojewody Przemyskiego z okazji Dnia Pracownika Przemysłu Spożywczego[b.m.i r.] MP-DA-1165
Dyplom - medal 150 lecia Cukrownictwa polskiego w dowód uznania zasług dla przemysłu cukrowniczego - Warszawa - XII. 1977 r.[b.m.] XII. 1977 r.MP-DA-1166
Klub sportowy "Cukrownia" w Przeworsk[b.m.i r.] MP-DA-915
Dyplom dla drużyny Cukrowni "Przeworsk" za wysokie zaangażowanie i duży wkład pracy, w finale piłki nożnej, 1978 r.[b.m.] 1978 r.MP-DA-1160
Dyplom dla Zespołu QUOD - LIBET za zajęcie I miejsca w powiatowym przeglądzie zespołów muzyki rozrywkowej Przeworsk 1972[b.m.] 30.04.1972 r.MP-DA-1162
Dyplom dla Zespołu "Quodlibet" za zdobycie pucharu przechodniego Przewodniczącego Powiatowego Komitetu Kultury i Sztuki w IV powiatowym przęglądzie zespołów muzyki rozrywkowej, Przeworsk,14.X.1973 r.[b.m.] 14. X. 1973 r.MP-DA-1163
Dyplom dla Zespołu QUOD - LIBET za zdobycie pucharu przewodniczącego Powiatowego Komitetu Kultury i Sztuki Prez. PRN w II powiatowym przeglądzie zespołów muzyki rozrywkowej, Przeworsk, 1972 r.[b.m.] 5.11.1972 r.MP-DA-1167
Dyplom - wyróżnienie dla zespołu "Quodlibet 73" w V Powiatowym przęglądzie zespołów muzyki rozrywkowej - Przeworsk 1974 r.[b.m.] 28.IV.1974 r.MP-DA-1170
Plany techniczne cukrowni "Przeworsk"[b.m.] 1953MP-DA-282
Analiza ekonomiczna działalności "Cukrowni" Przeworsk, Przędsiębiorstwa Państwowego w Przeworsku za 1968[b.m.] 1968MP-DA-283
1895-1945 Referat Leonarda Paleja na obchodzie jubieliuszowym w dniu 6.10.1945r.[b.m.] 1945MP-DA-284
Kronika (Cukrownia "Przeworsk")[b.m.] 1945-1948MP-DA-286
Informacja o przygotowaniu cukrowni "Przeworsk" do kampanii cukrowniczej 1982/83 r.[b.m.] 1983MP-DA-362
Gazeta Cukrownicza, nr 4,12 - 1976[b.m.] 1976MP-DA-631
Cukrownia - obwieszczenia[b.m.i r.] MP-DA-1089
Fotografia kapeli podwórkowej, działającej przy Cukrowni opublikowana w magazynie młodzieżowym "Prometej", III 1977 r.[b.m.] III 1977 r.MP-DA-1157
Dyplom dla drużyny sanitarnej PCK, za I miejsce w ćwiczeniach zagrywających służb medycznych i sanitarnych i p. poż.[b.m.] 6.VI.1971 r.MP-DA-1158
Dyplom za wysokie zaangażowanie i aktywny udział w realizowaniu czynu dla uczczenia VIII Kongresu Związków Zawodowych, Przemyśl 1977[b.m.] I 1977 r.MP-DA-1159
Dyplom dla Rady Zakładowej Cukrowni Przeworsk za osiągnięte wyniki[b.m.] maj 1971 r.MP-DA-1161
Dyplom dla Piotra Słomy za wyróżnienie w Konkursie o tytuł NAJLEPSZEGO GOTOWACZA CUKRZYCY I PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO w 1973 r.[b.m.] 1973 r.MP-DA-1171
Dyplom - wyróżnienie dla Zespołu Quot Libet w V Powiatowym przeglądzie zespołów muzyki rozrywkowej[b.m.] 28.IV.1974 r.MP-DA-1172
Listy gratulacyjne na 100 - lecie Cukrowni "Przeworsk"[b.m] 1995MP-DA-1175
Listy gratulacyjne z okazji nadania Orderu Sztandaru Pracy II Klasy dla Cukrowni "Przeworsk"[b.m.] 1984MP-DA-1176
Korespondencja Cukrowni "Przeworsk" z różnymi instytucjami[b.m.] lata 70-te, 80-te XX w.MP-DA-1177
Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe 50-lecia Cukrowni[b.m.] 1945MP-DA-1179
Kroniki z koloni Cukrowni "Przeworsk"[b.m.] 1961-1964,1971-1972MP-DA-1180
Anna Fryze. Przekazanie pamiątek po rodzinie dawnych aptekarzy z Przeworska[b.m.] 1976MP-DA-762
Informacje o Przeworszczanach[b.m.i r.] MP-DA-702
Ród Sikorskich[b.m.i r.] MP-DA-712
Informacje o pracach magisterskich, pisanych przez mieszkańców Przeworska[b.m.i r] MP-DA-718
Notatki z wykładów studenckich Antoniego Kiszki z Urzejowic[b.m.] lata 40 -te XX w.MP-DA-737
Świadectwo i karta biblioteczna Antoniego Kiszki[b.m.] 1933,1948MP-DA-738
Pisma, akty oskarżenia, wyrok sądu, dotyczący sprawy z powództwa Skarbu Państwa, przeciwko B. Wożniakowi i A.Flejszarowi, o zagarnięcie kwoty pieniężnej[b.m.] 1962-1965MP-DA-767
Józef Surówka - ostatni właściciel zagrody pod parkiem[b.m.i r.] MP-DA-788
Dokumenty po rodzinie Wojtynów, Kubraków[b.m.] 1911,1927MP-DA-823
Dokumenty z lat 1921-1945 na nazwisko Piestrak Tomasz - nakazy płatnicze, kwity kasowe[b.m.] 1921-1945MP-DA-824
Komenda Obwodu Armii Krajowej w Przeworsku[b.m.] 1941MP-DA-820
Polskie Siły Zbrojne na zachodzie - Przeworszczanie[b.m.] po 1945MP-DA-821
Tadeusz Rosiński - Cukrownia[b.m.i r.] MP-DA-790
Życiorys oraz kserokopie dok zw. ze Zbigniewem Rosińskim[b.m.i r.] MP-DA-558
Józef Meder - Naukowe rozprawy matematyczne 1967,1968,1969[b.m.i r.] MP-DA-789
dr Henryk Jankowski (materiały biograficzne)[b.m.i r.] MP-DA-851
Nekrologi Przeworszczan[b.m.i r.] MP-DA-845
Nekrolog Józefa Benbenka[b.m.] 1987MP-DA-622
Spisy wyborców[b.m.] 1972MP-DA-290
Akta GRN - Urzejowice[b.m.] 1969-1973MP-DA-413
Decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków archeologicznych grodzisk archeologicznych na terenie miasta Przewoska - 5 decyzji[b.m.] 1968-1969MP-DA-1188
Wykaz osób z wyższym wykształceniem w powiecie przeworskim[b.m.i r.] MP-DA-642
Akta po Janie Krupie - ogniomistrzu[b.m.] 1945-1946MP-DA-500
Stowarzyszenie " rodaków "[b.m.] lata 70 - te XX w.MP-DA-606
Historia mieszkańców Pzeworska[b.m.] lata 70-te XXw.MP-DA-632
Informacje i wycinki prasowe dotyczące mieszkańców Przeworska[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-653
Wycinki prasowe dotyczące Przeworszczan i Przeworska[b.m.] po 1945MP-DA-654
Sprawy Polaków, kartoteka osobowa[b.m.i r.] MP-DA-669
Adresy rodaków[b.m.] II poł. XX w.MP-DA-777
Ankiety o ukończeniu studiów wyższych - PRL[b.m.] 1970MP-DA-795
Sprawozdanie MRN[b.m.] 1956-1974MP-DA-354
Meldunki sztafety gwieżdzistej[b.m.] 1966MP-DA-485
Dyplom Orderu Sztandaru Pracy I klasy dla Przeworska[b.m.i r.] MP-DA-508
Przemówienia okolicznościowe[b.m.] 1964-1979MP-DA-603
Miejsca walki i męczeństwa. Akta Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przeworsku[b.m.] lata 70 - te XX w.MP-DA-611
1 Maja 1978 r. materiały dla spikera[b.m.] II poł. XX w.MP-DA-659
Przeworsk, mistrz gosodarności kraju 1975[b.m.] 1975MP-DA-701
1 Maja 1974 r.[b.m.] 1974MP-DA-705
1 Maja 1973[b.m.] 1.05.1973MP-DA-723
1 Maja 1974 r., materiały dla spikera[b.m.] 1974MP-DA-724
Przeworsk Mistrzem Gospodarności od 1969 r. do 1978 r.[b.m.] 1969-1978MP-DA-808
Czyny partyjne[b.m.i r.] MP-DA-977
Program imprez na 1 Maja 1979[b.m.] 1 Maja 1979MP-DA-1113
Księga Kasowa Powiatowego Cechu Rzemieślniczego w Przeworsku 1945, 1946, 1947, 1948[b.m.] 1945-1948MP-DA-343
Akta Powiatowego Cechu Rzemieślniczego w Przeworsku[b.m.] 1945-1948MP-DA-344
Wycinki prasowe związane z Przeworskiem[b.m.i r.] MP-DA-697
Józef Benbenek, Bibliografie artykułów prasowych n.t. Przeworska[b.m.i r.] MP-DA-717
Przeworsk w Tysiącleciu - zgaduj zgadula - pytania na konkurs[b.m.i r.] MP-DA-806
Zarządzanie wojewody przmyskiego i rzeszowskiego[b.m.i r.] MP-DA-918
Kemping "Pastewnik" - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1007
Przeworsk miasto krwiodastwa - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1059
Plany gospodarcze z zakresu obrotu towarowego i sieci zakładów gastronomicznych w latach 1964 - 1965, 1966-1970[b.m.] 1964-1970MP-DA-369
Działalność PSS " Społem " w Przeworsku[b.m.] 1941-1977MP-DA-604
Sprawozdania z działalności Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu pow.przeworskiego za lata 1965-1967[b.m.] 1951 do 1970MP-DA-731
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Przeworsku - afisze informacyjne o działalności Spółdzielni[b.m.i r.] MP-DA-857
Akta dotyczące szpitala[b.m.] 1944-1950MP-DA-341
Materiały do historii szpitalnictwa i lecznictwa[b.m.i r.] MP-DA-678
Służba zdrowia i opieka społeczna w powiecie przeworskim[b.m.i r.] MP-DA-685
Służba zdrowia w powiecie przeworskim - afisze[b.m.i r.] MP-DA-732
Akta dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej[b.m.] 1948-1952MP-DA-324
Uroczystość XXX lecia Sztafety PRL- u w powiecie przeworskim[b.m.i r.] MP-DA-700
Materiały z sesji PRN[b.m.] 1968MP-DA-366
Analiza wykonania planu społeczno - gospodarczego rozwoju powiatu przeworskiego za rok 1973[b..m.] 1973MP-DA-368
Plan gospodarczy powiatu przeworskiego na 1970[Przeworsk] 13.01.1970MP-DA-588
Sprawozdanie z działalności służby zdrowia i Opieki Społecznej, pow. przeworsk za lata 1972-1974[Przeworsk] sierpień 1974MP-DA-587
Album "Siedem wieków Przeworska"[b.m.] 1966MP-DA-350
Materiały dotyczące powiatu przeworskiego, organizacja powiatu[b.m.] 1931-1977MP-DA-607
Powiat przeworski, plany gospodarcze, sprawozdania MRN w Przeworsku[b.m.] od 1965-1980MP-DA-657
Powiat przeworski[b.m.] 1945-1974MP-DA-674
Inwestycje w powecie przeworskim[b.m.i r.] MP-DA-690
Materiały na konferecję sprawozdawczą - wyborczą PZPR powiatu przeworskiego w zkresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej[b.m.] 1972MP-DA-367
Rejestr partyj politycznych istniejących na terenie powiatu przeworskiego[b..m] 1948MP-DA-371
Kronika Drużyny kl. I a LO w Przeworsku im. M. Wańkowicz[b.m.] 1974MP-DA-652
Rejestr związków i stowazyszeń zarejestowanych[b.m.] 1948MP-DA-370
Rejestr związków i stowarzyszeń zwykłych[b.m.] 1948MP-DA-372
Oddziały stowarzyszeń zarejestrowanych[b.m.] 1948MP-DA-373
Akta dotyczące harcestwa[b.m.] 1947-1948MP-DA-383
Akta harcerskie - Varia[b.m.] 1947-1948MP-DA-384
Akta dotyczące obozów harcerskich[b.m.] 1947-1948MP-DA-386
Akta dotyczące harcerstwa - pomoc powodzianom[b.m.] 1946-1948MP-DA-387
Kronika Komendy Hufca w Przeworsku z obozów harcerskich[b.m.] 1947,1964-1975MP-DA-388
Akta harcerskie - Varia[b.m.] 1964-1975MP-DA-389
Kwity kasowe z obozów harcerskich[b.m.] 1949MP-DA-390
Akta harcerskie - sprawy gospodarcze[b.m.] 1946-1949MP-DA-391
30 - lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku[b.m.] 1976MP-DA-613
Druk Deklaracji Towarzystwa Miłośników Przeworska[b.m.i r.] MP-DA-671
Towarzystwo Miłośników Przeworska[b.m.i r.] MP-DA-715
Raporty harcerskie[b.m.i r.] MP-DA-716
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Przeworsku[b.m. i r.] MP-DA-785
Archiwum Państwowe w Przeworsku - korespondencje dotyczące założenia Archiwum[b.m.] 1959MP-DA-819
Księga inwentarzowa Ruchomego Publicznej Szkoły powszechnej 7- klasowej męskiej w Przeworsku, T.I[Przeworsk] 1933-1935MP-DA-194
Dyplom Technikum Elektrycznego w Przeworsku za uczstnictwo w Eliminacjach wojewódzkich X Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym[b.m.] 20.04.1969MP-DA-585
Szkoły - afisze informacyjne o różnych typach szkół[b.m.i r.] MP-DA-860
Rozwój Sportu na terenie powiatu przeworskiego[b.m.i r.] MP-DA-691
Klub Sportowy "Orzeł" w Przeworsku[b.m.i r.] MP-DA-913
Imprezy sportowe organizowane przez różne instytucje w Przeworsku - afisze[b.m.i r.] MP-DA-914
Orzeł Przeworsk - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1101
Akta dotczące rzeki Mleczki[b.m.] 1936-1950MP-DA-334
Afisze związane z działalnością składnicy muzealnej w Przeworsku[b.m.i r.] MP-DA-592
Dokumenty związane z funkcjonowaniem składnicy Muzealnej w Przeworsku[b.m.] 1945-1950MP-DA-1189
Wykazy eksponatów wypożyczonych ze składnicy Muzealnej instytucjom państwowym i osobom prywatnym[b.m] 1945-1953MP-DA-1190
Przeworsk w Tysiącleciu Państwa Polskiego. wrzesień-październik 1966 r. Pamiątki z wystaw[b.m.] 1966MP-DA-660
Książka zwiedzających Muzeum w Przeworsku, księgi z lat 1958 - 1975, 1976 -1978[b.m.] 1958-1975,1976-1978MP-DA-1187
700 - lecie miasta Przeworska[b.m.i r.] MP-DA-907
Imprezy Kulturalne organizowane w Przeworsku[b.m.i r.] MP-DA-1049
Biblioteka Miejska - plakaty i afisze[b.m.i r.] MP-DA-1017
Kultura w powiecie przeworskim (MDK)[b.m.] 1978-1979MP-DA-640
Henryka Sztabowa - Przeworsk XXV - leciu PRL -u - inscenizacja odegrana przez zespół amatorski członkiń Ligi Kobiet w Przeworsku[b.m.i r.] MP-DA-729
Koło Miłośników Przworska[b.m.i r.] MP-DA-1090
Kultura i oświata w powieci przeworskim[b.m.i r.] MP-DA-682
Państwowe Ognisko Muzyczne w Przeworsku - afisze informujące o działalności szkoły[b.m.i r.] MP-DA-827
Państwowe Ognisko Muzyczne - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1092
Wystawy czasowe Muzeum w Przeworsku[b.m.i r.] MP-DA-619
Wystawy zorganizowane przez Muzeum w Przeworsku - afisze[b.m.] lata 60-te XX w.MP-DA-707
Wystawa haftu ze zbiorów Muzeum w Przeworsku oraz ze zbiorów prywatnych. Katalog wystaw[b.m.i r.] MP-DA-714
Wystawa muzealna: "Dokumenty cechowe i rzemieślnicze z okresu 5 wieków"[b.m.] 1965MP-DA-747
Scenariusz wystawy muzealnej "Dokumenty cechowe i rzemieślnicze z okresu 5 wieków"[b.m.] 1965MP-DA-748
Pamiętnik zwiedzających wystwę "Dokumenty cechowe i rzemieślnicze"[b.m.] grudzień 1965MP-DA-749
Scenariusz wystawy muzealnej: "Przeworsk w tysiącleciu państwa polskiego", 1966r.[b.m.] 1966MP-DA-750
Muzeum w Przeworsku, wycinki prasowe, pisma urzędowe[b.m.i r.] MP-DA-773
Muzeum w Przeworsku, Księga pamiątkowa z otwarcia Muzeum[b.m.] [1958]MP-DA-809
Katalogi wystaw muzealnych[b.m.i r.] MP-DA-831
Ekspozycje muzealne - materiały robocze Józefa Benbenka[b.m.i r.] MP-DA-837
Ekspozycja historyczna w Muzeum w Przeworsku. Korespondencja[b.m.i r.] MP-DA-846
Muzeum w Przeworsku[b.m.] po 1945MP-DA-868
Otwarcie Domu Kultury w Przeworsku - 197[b.m.] 1977MP-DA-636
Sejmik kultury, wystawa: Przeworsk w Tysiącleciu, korespondencja[b.m.] wrzesień 1966MP-DA-740
Tydzień Tradycji i Współczesności Kultury Przeworskiej, 1971,1972[b.m.] 1971,1972MP-DA-752
Głos Przeworskiej Biblioteki[b.m.i r.] MP-DA-830
Imprezy organizowane przez Towarzystwo Miłośników Przeworska - afisze[b.m.i r.] MP-DA-844
Dni Tradycji i Współczesności Kultury Przeworskiej - afisze[b.m.i r.] MP-DA-853
Spektakle teatralne grane w kinie " Warszawa " w Przeworsku - afisze[b.m.i r.] MP-DA-854
Imprezy organizowane przez Przeworski Dom Kultury[b.m.] 1979MP-DA-856
Wesołe Miasteczko w Przeworsku - afisze[b.m.i r.] MP-DA-875
Imprezy kulturalne (wystawy) organizowane w Przeworsku[b.m.i r.] MP-DA-963
Występy cyrku w Przeworsku[b.m.i r.] MP-DA-968
Zabawy i festyny - afisze[b.m.i r.] MP-DA-981
Plakaty Teatru Kolejowego "Syrena" w Przeworsku[b.m.i r.] MP-DA-1009
Plakat "Tydzień Tradycj i Współczesności Kultury Przeworskiej"[b.m.] II poł. XX w.MP-DA-1137
Akta Prezydium MRN -Varia[b.m.] 1972MP-DA-357
Tradycje rodu gen. Władysława Sikorskiego[b.m.] lata 70 -te XX w.MP-DA-624
Posłańcy - Przeworska -1946-1953[b.m.] 1946-1953MP-DA-641
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przeworsku[b.m.] 1971,1972MP-DA-664
Sprawozdania miejskie 1969 - 1970[b.m.] 1969-1970MP-DA-666
Inspektorat powiatowy PZU w Przeworsku[b.m.i r.] MP-DA-686
Wypisy z Księgi Kasy Pożyczkowej[b.m. i r.] MP-DA-783
Stan wojenny, prasa podziemn[b.m.i r.] MP-DA-930
Solidarność - Przeworsk[b.m.i r.] MP-DA-1061
1000 lat Polski, 700 lat Przeworska[b.m.] 1966MP-DA-281
Umowy wydawnicze pomiędzy Prezydium MRN a autorami[b.m.] 1967MP-DA-615
Przeworsk w okresie feudalnym i początkach kapitalizmu ( od X w. do 1918 ). Rękopis artykuł do "Siedmiu wieków Przeworska"[b.m.i r.] MP-DA-725
Siedem wieków Przeworska pod red. Antoniego Kunysza[Rzeszów] 1972MP-DA-759
Siedem wieków Przeworska pod red. Antoniego Kunysza (pierwsza redakcja)[b.m.i r.] MP-DA-760
Szkice do dziejów miasta Przeworska[b.m.i r.] MP-DA-761
Monografia Przeworska,(egzemplarz roboczy), - korespondencja[Rzeszów] 1972MP-DA-763
Monografie Przeworska - finanse (umowy wydawnicze z autorami, rachunki, rozliczenia)[b.m.i r.] MP-DA-778
Monografia Przeworska (mapki, plany miasta, wykresy)[b.m.] po 1945MP-DA-801
Plan rozmieszczenia stanowisk porostów na terenie miasta Przeworska[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-1143
Dane wyjsciowe do projektu zieleni terenów na lini dawnych obwarowań miejskich w Przeworsku[b.m.] 1969MP-DA-1146
Rzeszowskie w XX - leciu PRL-u[b.m.] 1964MP-DA-814
Święto "Nowin" - afisze[b.m.i r.] MP-DA-933
Synagoga - elewacje od strony zachodniej - rys. techniczny[b.m.] okres międzywojennyMP-DA-815
Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego[b.m.] 1931-1951MP-DA-300
Budżety miasta Przeworska[b.m.] 1928-1950MP-DA-322
Spis domów (rejestr[b.m.] 1931-1945MP-DA-163
Budżet na rok 1939/40, Powiatowy Związek Samorządowy w Przeworsku[b.m.] 1939MP-DA-570
Zarządzenia Urzędu Miasta i inne[b.m.] 1939-1944MP-DA-261
Druki do badania koni[b.m.i r.] MP-DA-710
Dyplom nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Przeworska Burmistrzowi Władysławowi Świtalskiemu[b.m.] 1934MP-DA-244
Protokoły z rewizji i ilustracji (Urząd Miejski)[b.m.] 1931-1951MP-DA-299
Dziennik opłat za prąd elektryczny. Przeworsk, 1.04.1936r., Zarząd Miejski w Przeworsku[b.m.] 1936MP-DA-816
Księga protokłów posiedzeń Rady Miasta[Przeworsk] 1921-1927MP-DA-151
Ksiega protokołów posiedzeń Rady Miejskiej[Przeworsk] 1927-1938MP-DA-152
Księga protokołów z posiedzeń Magistratu i Komisji[Przeworsk] 1936-1938MP-DA-155
Spis ludności[b.m.] 1921MP-DA-162
Budżet miasta Przeworska[b.m.] 1934-1940MP-DA-165
Akta dotyczące miasta - Varia[b.m.] do 1939MP-DA-212
Dyplom Komitetu Obywatelskiego Pożyczki Narodowej dla Przeworska[b.m.] 1933MP-DA-251
Dyplom Ministerstwa Spraw Wojskowych dla Magistratu Miasta Przeworska[b.m.] 1936MP-DA-252
Dyplom Oznaki Pamiątkowej 24 Pułku Artylerii Lekkiej im. Jana III Sobieskiego dla gminy Przeworsk[b.m.] 1938MP-DA-253
Wniosek o nadanie miastu Krzyża i Medalu Niepodległości[b.m.] 1937MP-DA-254
Preliminarz budżetowy Powiatowego Związku Samorządowego w Przeworsku, woj. lwowskie, na rok 1939/40[b.m.i r.] MP-DA-522
Budżet miasta Przeworska, za czas od 1.04.1937 do 31.03.193[b.m.] 1937-1938MP-DA-625
Budżet miasta Przworska, woj. lwowskie, za czas od 1.04.1935 do 31.03.1936[b.m.] 1935-1936MP-DA-626
Księga protokołów Rady Miejskiej Przeworska[Przeworsk] 1909-1921MP-DA-64
Księga Prawa Obywatelstwa Przeworskiego[Przeworsk] 1868-1938MP-DA-76
Księga protokołów Gminy Budy Przeworskie[Przeworsk] 1867-1922MP-DA-81
Fascykuł - sądownictwo miejskie (akta sądu ławniczo burmiszowskiego -27 sztuk[b.m.i r.] 1601-1796MP-DA-72
Cyrkularz (wpisane zarządzania guberni i cyrkułu, podawane obiegowo)[b.m.] 1794-1798MP-DA-55
Cyrkularz (wpisane zarządzenia guberni i cyrkułu podawane obiegowo)[b.m.] 1784-1789MP-DA-57
Metryka szkolna z wykazem dzieci w wieku szkolnym[b.m.] 1913-1932MP-DA-196
Uniwersały Marii Teresy,cesarzowej Austrii[b.m.] 1775-1795MP-DA-50
Proviuz Galizien, Abschrift Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Przeworsk, Rzeszower Kreis, Bez.Przeworsk (Grundparcellen Protocoll), (Ksiega parcel budowlanych - imienny wykaz właścicieli)[b.m.] 1849MP-DA-51
Protokół worszpanów[b.m.] 1840-1842MP-DA-53
Cyrkularz (wpisane zarządzania guberni i cyrkułu podawane obiegowo)[b.m.] 1798-1801MP-DA-59
Księga protokołów Rady Miejskiej, Miasta Przeworska (protokoły z posiedzeń)[Przeworsk] 1881-1891MP-DA-60
Księga protokołów Rady Miejskiej Przeworska[Przeworsk] 1892-1899MP-DA_61
Księga protokołów Rady Miejskiej w Przeworsku[Przeworsk] 1900-1908MP-DA-62
Fascykuł (Akta luzne) z okresu austriackiego - 115 sztuk[b.m.i r.] MP-DA-65
Fascykuł z okresu austriackiego (Akta luzne) - 136 sztuk[b.m.] 1772-1870MP-DA-66
Fascykuł z okresu zaboru austriackiego (Akta luźne) - 94 sztuki[b.m.] 1782-1870MP-DA-67
Fascykuł z okresu zaboru austriackiego ( w większości wykazy)[b.m.i r.] MP-DA-68
Fascykuł z okresu zaboru austriackiego (wykazy i dzienniki poboru podatków)[b.m.i r.] MP-DA-69
Fascykuł z okresu zaboru austriackiego - 43 sztuki, (wykazy podatkowe i sprawy finansowe[b.m. i r.] MP-DA-70
Fascykuł z okresu zaboru austriackiego[b.m.i r.] XVIII w.MP-DA-71
Fascykuł - przyjęcie w poczet członków miasta Przeworska - 13 sztuk (wydanie pawa miejskiego[b.m.] 1785-1786MP-DA-75
Fascykuł - zabór austriacki - Varia - 41 sztuk[b.m.] 1772-1898MP-DA-77
Księga protokołów Rady Gminnej Mokrej Strony[Przeworsk] 1867-1931MP-DA-82
Fascykuł - zabór austriacki - Varia[b.m.] 1773-1888MP-DA-84
Spis ludności z roku 1900[b.m] 1900MP-DA-85
Spis ludności z roku 1910[b.m.] 1910MP-DA-86
Kopiariusz wychodzących akt[b.m.] 1785-1789MP-DA-100
Uniwersały austriackie[b.m.] 1773-1776MP-DA-105
Ustawy konstytucyjne monarchii austro - węgierskiej[b.m.] 1848MP-DA-107
Rozporządzenia austriackie[b.m.] 1781MP-DA-118
Mapa katastralna Przeworska[b.m.] 1896MP-DA-127
Karta korespondencyjna z okresu austriackiego - zawiadomienie wysokości podatku gruntowego wystawione dla Katarzyny Sebzdy przez ks. Król Ewidencję Katastru Podatku gruntowego w Przeworsku[b.m.i r.] MP-DA-523
Elekcja na objęcie urzędu burmistrzowskiego, radzieckiego, wójtowsiego, ławniczego miasta Przeworsk[b.m.] 1834MP-DA-742
Dokumenty dziedziców Przeworska[b.m.] XVII -XVIIIw.MP-DA-30
Księga sądowa, ławniczo - wójtowska[Przeworsk] 1740-1745MP-DA-16
Dokument wystawiany przez Antoniego Lubomirskiego dla wójta Walentego Mirkiewicza i burmistrzów Przeworskich[b.m.] 1757MP-DA-743
Księga ławnicza[Przeworsk] 1695-1740MP-DA-5
Księga miejska - sprawy cywilne[Przeworsk] 1700-1705MP-DA-7
Księga miejska - sprawy cywilne[Przeworsk] 1707-1709MP-DA-8
Księga radziecka - rozprawy cywilne[Przeworsk] 1712-1723MP-DA-9
Księga - protokoły urzędu radzieckiego i burmistrzowskiego - sprawy cywilne[Przeworsk] 1723-1733MP-DA-12
Księga ławnicza, rozprawy kryminalne[Przeworsk] 1753-1763MP-DA-20
Księga - czynsze miasta[Przeworsk] 1762-1784MP-DA-21
Księga wójtowsko-ławnicza[Przeworsk] 1712-1714MP-DA-23
Księga urzędu burmistrzowskiego[Przeworsk] 1732-1737MP-DA-24
Księga miejska[Przeworsk] 1750-1751MP-DA-25
Dokumenty miejskie - fascykuł (ze zniszczonych ksiąg)[b.m.] 1602-do poł XVIIIMP-DA-27
Inwentarz majętności przeworskiej[b.m.] 1740MP-DA-28
Dokumenty miejskie - varia-fascykuł (ze zniszczonych ksiąg)[b.m.] XVIII w.MP-DA-29
Dokument króla Augusta II - potwierdzenie poprzednich przywilejów[b.m.] 1732MP-DA-37
Dokument - kopia przywileju Rafała Tarnowskiego z 1473[b.m.] XVII w.MP-DA-38
Fascykuł - sądownictwo miejskie (akta sądu ławiczo - burmistrzowskiego[b.m.] XVII-XVIII w.MP-DA-73
Fascykuł - sądownictwo miejskie (akta sądu wójtowsko - ławniczo - burmistrzowskiego)[b.m.] XVII-XVIII w.MP-DA-74
Świadectwo moralności Jana Zbigniewa Benbenka s. Stanisława, wystawione przez magistrat m. Przeworska[b.m.] 27.08.1929MP-DA-564
Dokument Rady Miejskiej, dotyczący przywilejów dla szewców[b.m.] 1486MP-DA-48
Dokument Urzędu Wójtowsko - Ławniczego i Burmistrzowskiego, dotyczący przywilejów dla szewców[b.m.i r.] MP-DA-49
Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne (grunty) w miejscowości Przeworsk - miasto[b.m.] 1946MP-DA-295
Wykaz osób posiadających nieruchomości[b.m.] 1946MP-DA-296
Informacje o realizacji postulatów (b. powiat przeworski)[b.m.] 1971-1973MP-DA-440
Przeworsk Mistrz Gospodarności - plakaty i afisze[b.m.i r.] MP-DA-908
Akta Urzędu Miejskiego. Varia[b.m.] 1960MP-DA-325
Akta Urzędu Miejskiego. Varia[b.m.] 1945-1948MP-DA-330
Obwieszenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przeworsku n.t. czystości i szczepień ochronnych[b.m.i r.] MP-DA-838
Obwieszenia wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przeworsku n.t. czystości[b.m.i r.] MP-DA-839
Statut Organizacyjny Urzędu Powiatowego w Przeworsku[b.m.] 1974MP-DA-374
Akta P.R.N. - program handlu i gastronomii[b.m.] 1970MP-DA-376
Akta Powiatowego Frontu Jedności Narodowej w Przeworsku[b.m.] 1968-1969MP-DA-454
Akta PK FJN[b.m.] 1968-1972MP-DA-455
Akta z zebrań pelnarnych PK FJN[b.m.] 1968MP-DA-457
Akta PK FJN - finanse, księgowość[b.m.] 1968MP-DA-458
Plany, spawozdania PK FJN[b.m.] 1968MP-DA-460
Akta Prezydium PK FJN - Przeworsk[b.m.] 1970-1971MP-DA-461
Plany gospodarcze PK FJN w Przeworsku[b.m.] 1970MP-DA-462
Akta PK FJN - skargi i wnioski - Przeworsk[b.m.] 1969MP-DA-463
Akta PK FJN - zebrania plenarne. Przeworsk[b.m.] 1969MP-DA-464
Akta Prezydium PK FJN - Przeworsk[b.m.] 1969MP-DA-465
Akta PK FJN - spotkanie posłów i radnych z wyborcami[b.m.] 1969MP-DA-466
Akta PK FJN - Varia[b.m.] 1969MP-DA-467
Akta PK FJN - Varia[b.m.] 1969MP-DA-468
Akta PK FJN - Przeworsk - zespoły, komitety, komisje stałe i doraźne[b.m.] 1969MP-DA-469
Budżet powiatu przeworskiego 1975 r.[b.m.] 1975MP-DA-589
Materiały na Sesję Powiatowej Rady Narodowej w Przeworsku[b.m.i r.] MP-DA-681
Budżety powiatowe[b.m.i r.] MP-DA-684
Sprawozdania statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej powiatu przeworskiego[b.m.] 1970,1975MP-DA-720
Sprawozdania Powiatowej Rady Narodowej w Przeworsku i inne na temat rozwoju powiatu przeworskiego od 1951 do 1970 r.[b.m.] 1950,1970MP-DA-721
Akta Powiatowego Komitetu PZPR[b.m.] 1980MP-DA-375
Akta Towarzystwa Przyjaciół i Miłośników Przyrody i Kultury przy Zarządzie Miejskim[b.m.] 1946MP-DA-328
Spisy wyborców[b.m.] 1961MP-DA-288
Spisy wyborców[b.m.] 1965MP-DA-289
Spisy wyborców[b.m.] 1973MP-DA-291
Spis wyborców[b.m.] 1969MP-DA-292
Spis wyborców[b.m.] 1978MP-DA-293
Spis wyborców[b.m.] 1978MP-DA-294
Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego[b.m.] 1947MP-DA-301
Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego[b.m.] 1948MP-DA-302
Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego[b.m.] 1949MP-DA-303
Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej[b.m.] 1950MP-DA-304
Protokołt z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1962MP-DA-305
Protokoły z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1968MP-DA-306
Protokoły z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1969MP-DA-307
Protokoły z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1969-1970MP-DA-308
Protokoły z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1944-1945MP-DA-309
Protokoły z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1946MP-DA-310
Protokoły z posiedzeń M R N[b.m.] 1947MP-DA-311
Protokoły z posiedzeń M R N[b.m.] 1948MP-DA-312
Protokoły z posiedzeń M R N[b.m.] 1949MP-DA-313
Protokoły z sesji M R N[b.m.] 1950MP-DA-314
Protokoły z sesji M R N[b.m.] 1968MP-DA-315
Protokoły z sesji M R N[b.m.] 1969MP-DA-316
Protokoły z sesji M R N[b.m.] 1969-1970MP-DA-317
Protokoły z sesji M R N[b.m.] 1962MP-DA-318
Protokoły z sesji M R N[b.m.] 1963MP-DA-319
Protokoły z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1958MP-DA-320
Protokoły z posiedzeń Prezydium M R N[b.m.] 1963MP-DA-321
Akta dotyczące wyborów do Rad Narodowych[b.m.] 1973MP-DA-332
Akta Urzędu Miejskiego. Varia[b.m.] 1950MP-DA-333
Zarządzanie Urzędu Miejskiego[b.m.] 1944-1951MP-DA-337
Akta dotyczące gospodarki mieszkaniowej[b.m.] 1944-1950MP-DA-338
Akta dotyczące reprezentacji miejskiej[b.m.] 1944-1960MP-DA-339
Statut Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przeworsku[b.m.] 1975MP-DA-355
Akta Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego w Przeworsku[b.m.] 1968MP-DA-356
Akta Prezydium MRN - skargi i zażalenia[b..m] 1955MP-DA-358
Akta Prezydium MRN[b.m.] 1956MP-DA-360
Spis wyborców[b.m.] 1961MP-DA-365
Akta - wybory do Rad Narodowych[b.m.] 1961MP-DA-377
Akta Prezydium MRN w Przeworsku[b.m.] 1962MP-DA-379
Spis wyborców[b..m.] 1980MP-DA-380
Akta Prezydium MRN[b.m.] 1971-1972MP-DA-381
Akta Prezydium MRN[b.m.] 1980MP-DA-382
Akta MRN - Kańczuga[b.m.] 1969-1973MP-DA-409
Akta MRN - Przeworsk[b.m.] 1969-1973MP-DA-410
Akta GRN - Przeworsk[b.m.] 1969-1973MP-DA-424
Akta GRN - Jawornik Polski[b.m.] 1969-1973MP-DA-429
Akta MRN - Przeworsk[b.m.] 1973-1974MP-DA-431
Akta MRN - Przeworsk[b.m.] 1973-1974MP-DA-436
Akta MRN - Przeworsk[b.m] 1973-1974MP-DA-437
Akta MRN - Przeworsk[b.m.] 1973-1974MP-DA-438
Akta GRN - Przeworsk[b.m.] 1973-1974MP-DA-441
Akta MRN - Przeworsk[b.m] 1973-1974MP-DA-450
Akta MRN - Varia (Przeworsk)[b.m.] 1963MP-DA-471
Budżet powiatu przeworskiego 1974 r.[b.m.i r.] MP-DA-590
Plan powiatu przeworskiego na 1972[Przeworsk] 1972MP-DA-591
Sprawozdanie Powiatowej Rady Narodowej w Przeworsku[b.m.] 1966MP-DA-605
Zaświadczenia o zatrudnieniu pracowników zarządu Miejskiego w Przeworsku[b.m.] 1942-1975MP-DA-617
Obwieszenia, zarządzenia, odezwy - Przeworsk[b.m.] 1959MP-DA-620
Budżety miasta Przeworska: -za czas od 1.04.1934 do 31.03.1935, -za czas od 1.04.1936 do 31.03.1937, -za czas od 1.04.1938 do 31.03.1939,-za czas od 1.04.1939 do 31.03.1940[b.m.] 1934-1939MP-DA-623
Sprawozdanie z działalności poszczególnych instytucji w Przeworsku, 1968,196[b.m.] 1968,1969MP-DA-726
Sprawozdania Miejskiej Rady Narodowej w Przeworsku, oraz sprawozdania innych instytucji n.t. rozwoju Przeworska, od 1965 r. do 1980 r.[b.m.] 1965 do 1980MP-DA-728
Samorząd mieszkańców miasta Przeworska[b.m.] 1973MP-DA-771
Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1954r., Przeworsk[b.m.] 1954MP-DA-818
Wzory pieczęci używanych przez Urząd Miejski w Przeworsku[b.m.i r.] MP-DA-847
Obwieszenia PRN i WRN w Przeworsku i Przemyślu[b.m.i r.] MP-DA-865
Obwieszczenia naczelnika miasta Przeworska[b.m.] 1978MP-DA-871
Ogłoszenia Starostwa Powiatowego w Przeworsku[b.m.i r.] MP-DA-927
Czynsze, wynajem mieszkania - obwieszczenia[b.m.i r.] MP-DA-973
Wybory 1978 - plakaty wyborze[b.m.] 1978MP-DA-986
Wybory do Rad Narodowych - 1973 r.- obwieszczenia[b.m.] 1973MP-DA-999
Wybory do Komitetów Osiedlowych maiasta Przeworska - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1052
Akta Urzędu Miejskiego. Varia[b.m.i r.] MP-DA-298
Dyplom "Orderu Sztandaru Pracy I Klasy" dla Powiatu Przeworskigo[b.m.] 1974MP-DA-352
Akta Komisji Oświaty, Kultury i Sportu[b.m.] 1969-1973MP-DA-359
Cyrkularz (wpisane zarządzenia guberni i cyrkułu podawane obiegowo)[b.m.] 1789-1793MP-DA-56
Cyrkularz (wpisane zarządzania guberni i cyrkułu podawane obiegowo)[b.m] 1801-1803MP-DA-58
Akta powiatu przeworskiego[b.m.] 1931-1949MP-DA-297
Akta powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego[b.m.] 1958MP-DA-378
Wnioski z zebrań wiejskich (b. powiat przeworski)[b.m.] 1971-1973MP-DA-439
Sprawozdania i oceny z realizacji planów społeczno - ekonomicznych i czynów społecznych w powiecie przeworskim[b.m.] II poł. XX w.MP-DA-658
Rozporzadzenia Powiatowej Rady Narodowej i Wojewodzkiej Rady Narodowej[b.m.i r.] MP-DA-1071
Księga parcel gruntowych[Przeworsk] 1862MP-DA-78
Księga protokołów z posiedzeń zwierzchności gminnej (magistratu)[Przeworsk] 1927-1930MP-DA-153
Księga protokołów posiedzeń zwierzchności gminnej i komisji[Przeworsk] 1931-1935MP-DA-154
Ewidencja studzien gminnych[b.m.] 1948MP-DA-326
Akta Rad Narodowych - Varia[b.m.] 1973-1974MP-DA-443
Mapa katastralna gminy Budy Przeworskie[b.m.] 1850MP-DA-112
Księga protokołów Rady Gminnej i Gromadzkiej wsi Łopuszka Wielka (protokoły z posiedzeń)[b.m.] 1871-1945MP-DA-121
Protokół parcelowy Gminy Budy Przeworkie z około 1850r.[b.m.] 1911MP-DA-122
Protokół parcelowy gminy Mokra Strona[b.m.] 1900MP-DA-123
Mapa katastralna - Mokra Strona - gmina[b.m.] ok..1850MP-DA-124
Mapa gminy Przeworsk[b.m.i r.] MP-DA-125
Mapa katastralna gminy Budy Przeworskie[b.m.i r.] MP-DA-126
Księga protokołów Mokrej Strony[Przeworsk] 1930-1934MP-DA-156
Akta Gromadzkiej Rady Narodowej - Hadle Szklarskie[b.m.] 1969-1973MP-DA-408
Akta Gromadzkiej Rady Narodowej z Rozborza[b.m.] 1969-1973MP-DA-411
Akta GRN - Łopuszka Wielka[b.m.] 1969-1973MP-DA-412
Akta GRN - Zarzecze[b.m.] 1969-1973MP-DA-414
Akta GRN - Urzejowice[b.m.] 1969-1973MP-DA-415
Akta GRN - Gniewczyna[b.m.] 1969-1973MP-DA-416
Akta GRN - Gorzyce[b.m.] 1969-1973MP-DA-417
Akta GRN - Gać[b.m.] 1969-1973MP-DA-418
Akta GRN - Żurawiczki[b.m.] 1969-1973MP-DA-419
Akta GRN - Pantalowice[b.m.] 1969-1973MP-DA-420
Akta GRN - Sietesz[b.m.] 1969-1973MP-DA-421
Akta GRN - Studzian[b.m.] 1969-1973MP-DA-422
Akta GRN - Kańczuga[b.m.] 1969-1973MP-DA-423
Akta GRN - Zarzecze[b.m.] 1969-1973MP-DA-425
Akta GRN - Tryńcza[b.m.] 1969-1973MP-DA-426
Akta Rady Narodowej Miasta i Gminy Kańczuga[b.m.] 1969-1973MP-DA-427
Akta GRN - Przeworsk[b.m.] 1969-1973MP-DA-428
Akta GRN - Gać[b.m.] 1969-1973MP-DA-430
Akta GRN - Zarzecze[b.m.] 1973-1974MP-DA-432
Akta GRN - Jawornik Polski[b.m.] 1973-1974MP-DA-433
Akta Rady Narodowej Miasta i Gminy Kańczuga[b.m.] 1973-1974MP-DA-434
Akta GRN z Tryńczy[b.m.] 1973-1974MP-DA-435
Akta GRN - Zarzecze[b.m.] 1973-1974MP-DA-442
Akta GRN - Jawornik Polski[b.m.] 1973-1974MP-DA-444
Akta GRN - Jawornik Polski[b.m.] 1973-1974MP-DA-445
Akta GRN - Gać[b.m.] 1973-1974MP-DA-446
Akta GRN - Gać[b.m.] 1973-1974MP-DA-447
Akta GRN - Tryńcza[b.m.] 1973-1974MP-DA-448
Akta GRN - Przeworsk[b.m.] 1973-1974MP-DA-449
Akta GRN - Tryńcza[b.m.] 1973-1974MP-DA-451
Akta MRN i GRN - Kańczuga[b.m.] 1973-1974MP-DA-452
Akta GRN - Gać[b.m.] 1973-1974MP-DA-453
Kopia z mapy katastralnej z roku ewidencyjnego 1888 parcel budowlanych gminy Gniewczyna[b.m.i r.] MP-DA-679
Kopia Księgi Uchwał Gminy Chałupki, 1867-1939[b.m.] 1867-1939MP-DA-1191
Ogłoszenia burmistrza Przeworska[b.m.i r.] MP-DA-873
Zarządzenia Wojewody Przemyskiego[b.m.i r.] MP-DA-1072
Rozporządzenia Starosty Powiatu Przeworsiego[b.m.i r.] MP-DA-1075
Akta harcerskie - rachunki z obozów[b.m.] 1946-1949MP-DA-392
Nazwy ulic i placów w Przeworsku od 1785 do 1960 r.[b.m.i r.] MP-DA-782
Przjaciel Ludu, nr 15, 9.10.1841Leszno 1841MP-DA-601
Przyjaciel Ludu, Leszno, 8 listopada 1845[b.m.] 1845MP-DA-627
Ochrona Zabytków w Przeworsku[b.m.] od 1957MP-DA-628
Zabytki Przeworska - Varia[b.m.] po 1945MP-DA-638
Projekty adaptacji zabytkowych pomieszczeń w Przeworsku na inne cele niż pierwotnie[b.m.i r.] MP-DA-713
Zabezpieczenia dzielnicy staromiejskiej w Przeworsku[b.m.] 1968MP-DA-1147
Zespół zabudowy gospodaczej w założeniu pałacowo - parkowym w Przeworsku. Dokumentacja naukowo - historyczna[b.m.] 1980MP-DA-1148
Plan zagospodarowania przestrzennego Przeworska[b.m.] 1970MP-DA-364
Ustalenia realizacyjne z ogólnego planu zagospodarowania pzestrzennego miasta Przeworska[b.m.] 12.08.1965MP-DA-524
Pomnik Walki i Męczeństwa w Przeworsku - budowa i odsłonięcie pomnika[b.m.] 1969MP-DA-637
Mapa Przeworska - 1946[b.m.] 1946MP-DA-646
Mapy sytułacyjno - wysokościowe Przeworska, Wojewódzkie przedsiębiorstwo Geodezyjne - Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, 1971r.[b.m.] 1971MP-DA-776
Plan Przeworska - lata 70-te , cz.I[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-1141
Plan Spichlerza SS. Miłosierzia[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-1142
Plan sytuacyjny i wysokściowy Rynku w Przeworsku[b.m.] 1962MP-DA-1145
Sprawa Archiwum Państwowego w Przeworsku, Spichlerza, kosztorys[b.m.] 1970MP-DA-668
Zabytki miasta Przeworska - wypisy[b.m.i r.] MP-DA-698
Zabytki miasta Przeworska[b.m.i r.] MP-DA-706
Konserwacje murów obronnych Przeworska, dokumentacje[b.m.] lata70-te XX w.MP-DA-803
Mapy sytuacyjno - wysokościowe Przeworska, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie[Rzeszów] 1971MP-DA-751
Imprezy sportowe organizowane na terenie woj. rzeszowskiego - afisze[b.m.i r.] MP-DA-916
Dokument Jerzego Lubomirskiego, dotyczący praw obywatelskich dla rodziny żydowskiej[b.m.] 1650MP-DA-43
Materiały związane z Ordynacją Przeworską XX Lubomirskich i osobami : Szymona i Władysława Pacuły[b.m.] lata 30-te XX w.MP-DA-1123
Ostatnia Wola ks. Eleonory Lubomirskiej "Dla moich dzieci po mojej śmierci"[Szczawnica] 1924(?),1940MP-DA-566
Scenariusz ekspozycji wnętrz pałacowych[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-643
Segregator na dokumenty po Andrzeju Lubomirskim[b.m.] przed 1944MP-DA-757
Odezwa Kuratoryi Literackiej Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich[b.m.] 28 listopada 1860 r.MP-DA-1152
Dokumentacja konserwatorska do obozu Matka Boska z dzieciątkiem, oprac. Stanisław Filip, fot.Bogusław Szware[b.m.] 1978MP-DA-764
Dokumentacje konserwatorska pergaminów:1.Przywilej z roku 1562. 2.Przywilej z roku 1653r.,oprac. Szlasa - Byczek, Marek Jeliński[Warszawa] 1985MP-DA-765
Dokumentacja konserwatorska z rękopisów księgi ławniczej i księgi miejskiej ze zbiorów Muzuem w Przeworsku, oprac. A. Szklasa - Byczek, Marek Jeliński[Warszawa] 1985MP-DA-766
Dokumentacja konserwatorska do obozu sen Chrystusa, oprac. St.Filip[b.m.] 1978MP-DA-768
Dokumentacja konserwatorska z Konserwacji obrazu "Matka Boska Markowska"[b.m.i r.] MP-DA-804
Józef Benbenek, Przygotowanie lekcji z młodzieżą szkolną szkół podstawowych n.t. historii miasta w Tysiącleciu Państwa Polskiego[b.m.] 1966MP-DA-708
Referaty z sesji naukowych w Przemyślu dot. Muzelnictwa - 1965[b.m.] 1965MP-DA-633
Scenariusz ekspozycji stałej Muzeum w Przeworsku - autorstwa Józefa Benbenka[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-645
Józef Benbenek, scenariusz wystawy " Dokumenty cechowe i rzemieślnicze z okresu 5 wieków"[b.m.] lata 70-te XX w.MP-DA-647
Korespondencja Józefa Benbenka[b.m.i r.] MP-DA-699
Muzea województwa rzeszowskiego - afisze[b.m.i r.] MP-DA-735
Siedem wieków Przeworska ( ostatnie wydanie przed drukiem)[b.m.i r.] MP-DA-794
Siedem wieków Przeworska (ostatnia korekta przed drukiem)[b.m.] 1971MP-DA-811
Siedem wieków Przeworska (ostatnia korekta przed drukiem)[b.m.] 1974MP-DA-813
Koncerty i konkursy[b.m.i r.] MP-DA-998
Dni Ochrony Zabytków i Muzealnictwa w woj. przemyskim - afisze[b.m.] od 1928MP-DA-834
Spektakle[b.m.i r.] MP-DA-910
Plakaty rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie - "Dzień przemyski na radiowej antenie"[b.m.i r.] MP-DA-911
Folklorystyczne Święto Plonijne[b.mi r.] MP-DA-929
Spektakle tearalne grane przez teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie[b.m.i r.] MP-DA-936
Wojewódzki Dom Kultury w Przemyślu - afisze[b.m.i r.] MP-DA-942
Filharmonia - Państwowa Orkiestra Symfoniczna w Rzeszowie - Plakaty[b.m.i r.] MP-DA-978
Czasopismo: "Tygodnik Ilustrowany". Wydawany Gebethner i Wolff. Druk Warszawskiego Towarzystwa Akcyjnego Artystyczno - Wydawniczego[b.m.] 1900MP-DA-1192
Program ochrony Dóbr Kultury na terenie woj.przemyskiego (2 egzemplarze)[b.m.] 1976-1990MP-DA-614
Wydarzenia kulturalne w Przeworsku i powiecie przeworskim - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1079
Ustawa ordynacji przeworskiej Książąt Lubomirskich[b.m.] 1866MP-DA-103
Scenariusz wystawy: Przeworsk w dokumencie, listopad 1970 - grudzień 1970[b.m.] 1970MP-DA-644
Spis z natury wykonany przez Józefa Benbenka[b.m.i r.] MP-DA-792
Muzeum w Łańcucie - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-989
Zaproszenia na wystawy[b.m.i r.] MP-DA-1078
Cyrk - afisze propagujące występy cyrkowe[b.m.i r.] MP-DA-972
Akta cechowe z okresu okupacji hitlerowskiej[b.m.] 1939-1944MP-DA-265
Obwieszczenia niemieckie[b.m.] 1939-1944MP-DA-263
Polacy [ulotka][b.m.] 1939MP-DA-276
Plakat "Nowosielce", manifestacja chłopska[b.m.] 1936MP-DA-161
Katastr Mokrej Strony[b.m.] 1929MP-DA-174
Świadectwo Tymczasowe Jana Jurkiewicza ze Studziana na 5% krótkoterminową pożyczkę wewnętrzną państwową z 1920r.[b.m.] 5 07 1920MP-DA-510
Kenkarte (karta rozpoznawcza) Lp. 102 Antoniego Jurkiewicza ze Studziana[b.m.] 1943MP-DA-527
Nakaz dostawy mleka na nazwisko Antoni Jurkiewicz, Studzian [b.m.] 1943MP-DA-531
Świadectwo szczepienia Jabłońska Zofia, Studzian[b.m.] 7.02.1916MP-DA-541
Świadectwa szkolne, Trzy - klasowe. Publiczna Szkoła Powszechna w Studzianie[b.m.] 1934,1932,1933,1924MP-DA-546
Karta korespondencyjna, Roman Jurkiewicz, Studzian, wyrażenie zgody na ograniczenie zmiany miejsca pracy z dn. 22.02.1940[b.m.] 22.02.1940MP-DA-548
Dokumenty dotyczące Tadeusza Kukułki z Pantalowic[b.m.] 1947-1993MP-DA-549
Księga cechowa kuśnierzy z Kańczugi[b.m.] 1772-1801MP-DA-99
Misteria braci cechu rzemieśniczego w Kańczudze[b.m.] 1834-1924MP-DA-111
Zaświadczenie wyzwolenia Ignacego Pałasza z Kańczugi - mistrza krawieckiego[b.m.] 1907MP-DA-141
Księga wpisów i wypisów uczniów (Stowarzyszenie Rękodzielników w Kańczudze)[b.m.] 1908-1925MP-DA-235
Księga Uchwał (Stowarzyszenia Rekodzielników w Kańczudze)[b.m.] 1908-1935MP-DA-236
Księga członków (Stowarzyszenie Rękodzielników w Kańczudze)[b.m.i r.] MP-DA-237
Protokół egzaminów czeladniczych w Kańczudze[b.m.] 1926-1927MP-DA-238
Księga uczniów (Stowarzyszenie Rękodzielników w Kańczudze)[b.m.] 1921-1927MP-DA-239
Protokół egzaminacyjny (Stowarzyszenie Rękodzielników w Kańczudze)[b.m.] 1921-1925MP-DA-240
Książka kasowa Stowarzyszenia Rękodzielników w Kańczudze[b.m.] 1938-1947MP-DA-272
Czyny społeczne realizowane na terenie powiatu przeworskiego[b.m.i r.] MP-DA-688
Plany gospodarcze powiatu przeworskiego[b.m.i r.] MP-DA-689
Monografia powiatu przeworskiego[b.m.] po 1945MP-DA-746
Wypisy z różnych publikacji dotyczące Przeworska i okolic[b.m.i r.] MP-DA-711
Harcerstwo żeńskie - Grzęska, Mirocin, Gać, Siennów- Varia[b.m.] do 1935MP-DA-201
Pamiętnik Wilhelminy Bilińskiej - nauczycielki z Łopuszki Wielkiej[b.m.] II wojna światowaMP-DA-634
Świadectwa szkolne Zofii Piestrak z Grzęski[b.m.] 1931-1952MP-DA-1112
Książeczka wojskowa Antoniego Jurkiewicza, zam. w Studzianie k. Przeworska - st. wojsko, kapral[b.m.] 1923MP-DA-525
Dokumenty związane ze wsią Białobrzegi k. Łańcuta[b.m.] XVIIIMP-DA-568
Statystyka użytków rolnych w gminie Kańczuga - wieś, w r.1944/45 i inne materiały dotyczące Kańczugi[b.m.i r.] MP-DA-739
600 - lecie Sieteszy - afisze[b.m.i r.] MP-DA-883
Proviuz Galizien, Copia Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Przeworsk, Rzeszower Kreis, Bez. Przeworsk (Grundparcellen Protocoll) - COPIA (wykaz właścicieli parcel gruntowych i imienny wykaz mieszkańców Przeworska[b.m.] 1849MP-DA-52
Wstąpienie na tron Fraciszka Józefa I -orędzie (starodruk)[b.m.] 1848MP-DA-106
Dyplom dla dr Ignacego Smyczyńskiego "Ku uczczeniu pamięci bohaterów austrjacko - węgierskiej armii poległych za cesarza i ojczyznę w kampaniach 1914/1916"[b.m.] 1916MP-DA-143
Dyplom Marcina Czecha "Ku uczczeniu pamięci bohateów austrjacko - węgierskiej armii poległych za cesarza i ojczyznę w kampaniach 1914/1916"[b.m.] 1916MP-DA-144
Dyplom Zenona Stanisława Martynowicza[b.m.i r.] MP-DA-148
Akta - papiery wartościowe (walory własne)[b.m.] 1939MP-DA-191
Świadectwa szkolne[b.m.] 1914-1932MP-DA-197
Rozkazy komendy Chorągwi Lwowskiej - żeńskiej[b.m.] 1933-1935MP-DA-204
Wiadomości Urzędowe ZHP[b.m.] 1931-1939MP-DA-205
SKAUT - czasopismo młodzieży harcerskiej[b.m.] 1934-1938MP-DA-207
SKRZYDŁA - Pismo Instruktorek Harcerskich[b.m.] 1932-1939MP-DA-209
Świadectwo ukończenia szkoły podoficerskiej Stanisława Chołuba[b.m.] 1933MP-DA-245
Dyplom nadania brązowego Krzyża Zasługi Józefowi Jurkiewiczowi[b.m.] 1938MP-DA-247
Dyplom nadania Brązowego Krzyża Zasługi Józefowi Mucha[b.m.] 1938MP-DA-248
Legitymacja do oznaki pamiątkowej 6 -go Batalionu Telegraficznego[b.m.] 1937MP-DA-250
Godła Polski i fotografie - portrety członków rządu polskiego[b.m.] 1920-1939MP-DA-255
Ineks do ewidencji wydanych kosens na budowe za lata 1935-1950[b.m.] 1935-1950MP-DA-323
Akta dotyczące nadużycia Mariana Mazura[b.m.] 1962MP-DA-329
Akta dotyczące znaków geodezyjnych[b.m.] 1946MP-DA-335
Akta dotyczące reformy rolnej[b.m.] 1944-1946Mp-DA-336
Akta dotyczące Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego[b.m.] 1946MP-DA-340
Akta dotyczące wyborów do sejmu[b.m.] 1969MP-DA-342
Księga rzemiosła poskiego[b.m.] 1949MP-DA-345
Kalendarze[b.m.] 1934-1956MP-DA-346
W 100 - ną rocznicę Powstania Styczniowego (plakat)[b.m.] 1966MP-DA-347
Plakaty z obchodów 1000 - lecią Państwa Polskiego[b.m.] 1966MP-DA-348
Nasza ziemia - jednodniówka[b.m.] 1945MP-DA-349
XXX lat PRL, album[b.m.] 1974MP-DA-351
Dyplom uznania Wojewódzkiego Frontu Jedności Narodu[b.m.] 1974MP-DA-353
Lista ofiarodawcówa urządzenia "Święconego dla oficerów i żołnierzy W.P."[b.m.] 1945MP-DA-361
Plan realizacji programu obchodów XXX - lecia PRL - u[b.m.] 1974MP-DA-363
Aktra harcerskie - prasa[b.m.] 1947-1980MP-DA-385
Akta harcerskie - rachunki z obozów[b.m.] 1946-1949MP-DA-393
Kalendarze[b.m.i r.] MP-DA-395
Sprawozdanie i bilans Spółki Kredytowej i Handlowej w Przeworsku[b.m.] 1914-1915MP-DA-396
Odezwa do Narodu Polskiego[b.m.] 1914MP-DA-397
Jednodniówka Oddziału Związku Legionistów Polskich w Gdyni z okazji XI Zjazdu Legionistów nad polskim morzem[b.m.] 1932MP-DA-400
Czasopisma harcerskie[b.m.] 1932-1939MP-DA-406
Zarządzanie, wytyczne, instrukcje WK FJW[b.m.] 1968MP-DA-456
Zarządzenia, wytyczne i instukcje WK FJN[b.m.] 1970MP-DA-459
Zarządzenia, wytyczne, instrukcj WK FJN[b.m.] 1969MP-DA-470
Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej 22 Pułku Ułanów - Stanisław Kostka[b.m.] 1933MP-DA-478
Kolejowy dowód tożsamości Anny Kostka[b.m.] 1943MP-DA-482
Fr. Czsopisma "Żołnierz Polski", wydanego w Szkocji[b.m.] 1940MP-DA-487
Jednodniówka "Pamiątka uroczystości odbytych w Przeworsku w dniu 28 września 1946 r., z okazji 20 - lecia Polskiego Ew. Zach[b.m.] 1946MP-DA-489
Akta dotyczące Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", Wybory 1990[b.m.i r.] MP-DA-509
Preliminiarz budżetowy miasta Brodnicy na rok 1936/37 - woj. pomorskie[b.m.] 1936/37MP-DA-513
Preliminarz budżetowy Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka na rok 1936/37 - woj. lwowskie[b.m.] 1936/37MP-DA-514
Preliminarz budżetowy miasta Żółkiew, pow. Żółkiew, na rok 1936/37 - woj. Lwowskie[b.m.] 1936/37MP-DA-515
Preliminarz budżetowy miasta Krotoszyn, pow. Krotoszyn, na rok 1933/1934[b.m.] 1933/34MP-DA-516
Preliminarz budżetowy miasta Zdołbunowa, na rok 1936/37[b.m.] 1936/37MP-DA-517
Preliminarz budżetowy miasta Sadowa Wisznia, na rok 1938/39, woj. Lwowskie[b.m.] 1938/39MP-DA-518
Preliminiarz budżetowy miasta Jarosław na czas od 1.IV.1929 do 31.III.1930, woj. lwowskie[b.m.] 1929/30MP-DA-519
Preliminarz budżetowy miasta Jarosław, na rok 1936/37 - woj. lwowskie[b.m.] 1936/37MP-DA-520
Preliminarz budżetowy miasta Jarosław na rok 1934/35, woj. lwowskie[b.m.] 1934/35MP-DA-521
Poświadczenie posiadania karty pracy na nazwisko Głąb Michał[b.m.] 22.09.1943MP-DA-528
Verzeichmis (spis bydła)[b.m.] 1939-1944MP-DA-529
Orzeczenie inwalidzkiej komisji lekarskiej z 1931 r. wystawione dla Antoniego Jurkiewicza[b.m.] 1931MP-DA-532
Świadectwo ubóstwa Tekli Jabłońskiej[b.m.] 6.05.1910MP-DA-533
Ustawa ordynacji rodzinnej ks. Czartoryskich[b.m.] 16.04.1898MP-DA-535
Zaświadczenie dla bezrobotnych[b.m.] lata 30-te XXw.MP-DA-540
Przepisy ubezpieczeniowe. Prospekt ogólny Towarzystwo Ubezpieczeń na życie "New Yom"[b.m.] 10.03.1888MP-DA-542
Podręczniki szkolne: 1.Geografia dla IV o siedmioklasowej szkoły powszechnej, Ludomir Sawicki, Kraków 1930. 2.Społeczeństwo polskie XIIw., jego gospodarka, E. Maleczyńska, Lwów 1937 r.[Kraków,Lwów] 1930,1937MP-DA-543
Chata - czasopismo ludowe ku nauce dla starszych i dzieci pod red. X. O. Hołodyńskiego, t. XII[Lwów] 1875MP-DA-544
Wykaz kandytatów na posłów okręgu rzeszowskiego[b.m.] 1957MP-DA-545
Książka niemiecka "Das Reich der Sterne[b.m.] 1914MP-DA-547
Porządek sądowy praw miejskich prawa Magdeburskiego w Koronie, 1760r.[b.m.] 1760MP-DA-551
Hanbuch Galizien[b.m.] 1865MP-DA-552
Ustawa gminna z 1866r.[b.m.] 1911MP-DA-553
Zbiór ustaw i rozporządzeń[b.m.i r.] MP-DA-554
Patent oficerski Jana Słomianego[b.m.i r.] MP-DA-557
Książeczki wkładowe 4% Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie nr 5207.Lwów, 28.11.1938 - 2 sztuki[b.m.] 1932MP-DA-559
Kartki żywnościowe - I wojna światowa[b.m.] 1914-1918MP-DA-560
Ustawy i rozporządzenia ministerialne do użytku c.k. żandarmeryi Rocznik 1885-1897.Nakład i druk Feliksa Westa, 1896[b.m.] 1885-1897MP-DA-561
List do hrabiny Dzieduszyńskiej pisany przez syna[Kijów] 1851MP-DA-562
Legitymacja odznaki pamiątkowej junackich Hufców pracy nr 201/38. Pysz Stanisław[b.m.] 14.08.1938MP-DA-563
Dokument dotyczący kościoła parafialnego w Łańcucie 1817[b.m.] 1817MP-DA-567
Skarbonka wiejska, zeszyt 4 i 5, Miesięcznik poświęcony sprawom gminnym Kas Pożyczkowo - Oszczędnościowych[Warszawa] 1939MP-DA-569
Nowości Ilustrowane[b.m.] 1915,1916MP-DA-571
Materiały przygotowane do monografi Gimnazjum w Łańcucie[b.m.] ok.1956MP-DA-572
Księga Pamiątkowa Gimnazjum i Liceum Ogólnokształconcego w Łańcucie (egzemplarz trzeci)[b.m.] ok.1956MP-DA-573
Materiały wyborcze kandytatów na posłów PSL w wyborach w 1993r.[b.m.] 1993MP-DA-584
Obwieszczenia wyborcze[b.m.i r.] MP-DA-593
Modlitewnik żołnierza z 1934r. należał do Michała Moskala (1937-1939) - mechanika w twierdzy "Modlin"[Warszawa] 9.02.1934MP-DA-595
Książeczka służbowa Tekli Filar z 1893r.[b.m.] 1894MP-DA-596
Świadectwo pracy Tekli Filar z 1903r.[b.m.] 1903MP-DA-597
Indeks studencki na nazwisko Wojciech Józef Dydek[b.m.] 14.12.1903MP-DA-598
Akt notorialny spisany w Łańcucie w dn. 9.01.1899 r.[b.m.] 9.01.1899MP-DA-599
Świadectwa szkolne na nazwisko Józef Uchman[b.m.] 1921,1923MP-DA-600
Zeszyt Katarzyny Dunin[b.m.] po 1945MP-DA-608
Solidarność, 1981[b.m.] 1981MP-DA-610
Przeworsk - Mistrz Gospodarności. Varia[b.m.] 1967-1976MP-DA-616
Plakaty Wyborcze Porozumienia Centrum w wyborach do sejmu i senatu[b.m.] po 1990MP-DA-618
Solidarność 1989-1990 - materiały wyborcze[b.m.] 1989-1990MP-DA-621
Solidarność - 1981[b.m.] 1981MP-DA-629
Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Lwowskiego[b.m.] 1934MP-DA-630
Dokumenty Edmunda i Felicji Kowalewskich[b.m.] 1903-1904MP-DA-639
Wystawa " Rzeszowskie w zaraniu dziejów w świecie wykopalisk"[b.m.] 1966MP-DA-648
XXVII lat PRL-u (22 lipca) 1944-1971[b.m.] 1971MP-DA-649
1 Maja 1975 - Varia, [b.m.[b.m.] 1975MP-DA-650
Sejm - wybory do WRN - 1980 - obwieszczenia[b.m.] 1980MP-DA-651
Sposoby budowania " Heraklithem " (materiały polsko - niemieckie)[b.m.] 1939MP-DA-655
Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego, 1929[b.m.] 1929MP-DA-661
Zbrodnie hitlerowskie na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego. Verte: Wykazy podatku gruntowego we wsi Ciechszanów[b.m.] 1946 i lata 70-te XX w.MP-DA-667
Scenariusz wystawy "Pierwsza Międzynarodówka w 110 rocznicę, oprac. Aleksander Ożóg[b.m.] 1974MP-DA-672
Materiały przygotowawcze do monografii gimnazjum w Łańcucie (Gimnazjum w Łańcucie) - profesorowie[b.m.i r.] MP-DA-673
Materiały przygotowawcze do monografii gimnazjum w Łańcucie. Wspomnienia[b.m.i r.] MP-DA-675
Gimnazjum w Łańcucie - wspomnienia absolwentów[b.m.i r.] MP-DA-676
Gimnazjum w Łańcucie, materiały przygotowawcze do monografii[b.m.i r.] MP-DA-677
Wybory do sejmu 1971[b.m.] 1971MP-DA-680
Materiały związane z PZPR oraz FJN[b.m.i r] MP-DA-683
Warunki socjalno - bytowe pracowników i ich rodzin[b.m.i r.] MP-DA-687
Różne rodzaje rachunków pocztowych i inne druki[b.m.i r.] MP-DA-692
Narodowy spis powszechny, 1970[b.m.] 1970MP-DA-693
Wybory do Sejmu - 1978[b.m.] 1978MP-DA-695
Materiały do szkolenia aktywu partyjnego[b.m.i r.] MP-DA-696
Materiały informacyjne związane z Solidarnością i Komitetem Obywatelskim[b.m.] 1989,1990MP-DA-704
Dziennik " Nowiny Rzeszowskie ",1968,1969[b.m.] 1968,1969MP-DA-709
Dziennik Polski, 1968,1969[b.m.] 1968,1969MP-DA-722
Informacja z sesji wyjazdowej dziennikarzy, czerwiec 1969[b.m.] 1969MP-DA-727
Wystawy organizowane przez Muzeum Ziemi Przemyskiej - afisze[b.m.] po 1945MP-DA-733
Wystawy organizowane przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, afisze[b.m.i r.] MP-DA-734
Dr M. J. Ziomek. Statystyka. Skrót wykładów wygłoszonych w roku akademickim 1946/47, oprac. J. K. Michalski, cz.I[b.m.] 1946-1947MP-DA-736
Deklaracja do wymierzania krajowej opłaty szynkarskiej na rok 1905[b.m.i r.] MP-DA-741
Dokument wystawiony w Żołyni w 1841 r., podpisany przez Dyrdę Jana[Żołynia] 1841MP-DA-745
Biuletyny urzędowe 1937,1938[b.m.] 1937,1938MP-DA-753
Plakat XX rok Niepodległości Polski. Wykaz organizacji, władz i uzędów państwowych[b.m.] 1937MP-DA-754
Materiały do księgi pamiątkowej Gimnazjum i Liceum w Łańcucie im. H.Sienkiewicza (Matura 1920 r.)[b.m.] lata 60-te XX w.MP-DA-755
Księga pamiątkowa Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie (korespondencja i inne materiały)[b.m.] lata 60-te XX w.MP-DA-756
Księga pamiątkowa Gimnazjum i Liceum w Łańcucie im. H.Sienkiewicza[b.m.] lata 60-te XX w.MP-DA-758
Czasopisma: "Młodzież morska", "Żeglarz", "Pielęgniarka Polska"[b.m.i r.] MP-DA-770
Historia walk 39 pułku Strzelców Lwowskich i inne pamiątki związane z wojskiem[b.m.] II wojna światowaMP-DA-772
Materiały do księgi Pamiątkowej Gimnazjum i Liceum w Łańcucie im. H.Sienkiewicza[b.m.] 1913-1925,1921-1925,po1945r.MP-DA-774
Solidarność - czasopisma ogólnopolskie i lokalne z lat 1988,1989[b.m.] 1988,1989MP-DA-775
Komitet Obywatelski "Solidarność", 1989[b.m.] 1989MP-DA-779
Harcerstwo[b.m.i r.] MP-DA-780
Prasa z lat 1987-1988 "Fakty i komentarze"[b.m.i r.] MP-DA-781
Dokumenty i pamiątki po p.p. rezerwy Janie Michalskim (ur.10.07.1905 r. w Koninie)[b.m. i r.] MP-DA-784
Prasa lokalna w Przeworsku (Goniec Przeworski, Wiadomości Samorządowe Przeworska)[b.m. i r.] MP-DA-786
Ustawa o wykonaniu reformy rolnej z dnia 28.12.1925 r., z przedmową dr Franciszka Bujaka,prof.. Uniwersytetu J.K. we Lwowie[Lwów] 1926MP-DA-793
Zamek Królwski[b.m.] 1971MP-DA-796
Skrzydła i Motor - Tygodnik lotniczy dla młodzież[b.m.] 1946,1947,1952MP-DA-797
Wiadomości Urzędowe, Wyd. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego[b.m.] 1946,1947,MP-DA-799
70 rocznica Zwycięstwa Oręża Polskiego nad Wisłą. Jednodniówka wydana staraniem Komitetu Obywatelskiego Ziemi Przeworskiej, "Solidarność"[b.m.] 1990MP-DA-800
Tygodniowy Biuletyn Specjalny, styczeń 1984[b.m.] 1984MP-DA-802
ZBOWiD - prasa ogólnopolska[b.m.] 1968 r.,1969 r.MP-DA-807
Komisja zakupu muzealiów[b.m.] po 1944MP-DA-810
Systematyczny przegląd orzecznictwa Dział cywilny pod red. J. Reneblitka, t. III. Kodeks handlowy. Prawo wekslowe i czekowe, Kraków, Księgarnia Lebra Frommera, Florianiska 39[b.m.] okres międzywojennyMP-DA-812
Wybory, 1989 r.[b.m.] 1989MP-DA-822
Afisze informacyjne o wolnych miejscach pracy w poszczególnych miejscowościach[b.m.] [po 1945]MP-DA-825
1 Maja - afisze[b.m.i r.] MP-DA-826
PKO - afisze związane z działalnością banku i zachęcającej do oszczędzania[b.m.i r.] MP-DA-828
Konkurs plastyczny "Moja przygoda w Muzeum"[b.m.i r.] MP-DA-829
Afisze związane z obchodami Dni, Oświaty, Książki i Prasy[b.m.i r.] MP-DA-832
Konkursy recytatorskie - afisze[b.m.i r.] MP-DA-833
Wystawy Organizowane przez Muzeum Tatrzaniskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem - afisze[b.m.i r.] MP-DA-835
Wystawy Organizowane przez Muzeum Archelogiczne we Wrocławiu[b.m.] po 1945MP-DA-836
Plakaty Frontu Jedności Narodowej[b.m.i r.] MP-DA-840
Zjazdy partyjne - afisze[b.m.i r.] MP-DA-841
Święta Ludowe - afisze[b.m.i r.] MP-DA-842
Solidarność - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-843
Wystawy muzealne organizowane przez Muzeum Ziemi Suwalskiej w Suwałkach - afisze[b.m.i r.] MP-DA-848
Wystawy organizowane przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - afisze[b.m.i r.] MP-DA-849
Wystawy muzealne organizowane przez Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim - afisze[b.m.i r.] MP-DA-850
Dziennik ustaw[b.m.] 1920,1928MP-DA-852
Plakaty i obwieszczenia na święto 22 lipca[b.m.i r.] MP-DA-855
Plakaty przeciwpożarowe[b.m.] 1946-1975MP-DA-858
Plakaty wyborcze - wybory 1946[b.m.] 1946MP-DA-859
Obwieszenia Urzędu Spraw Wewnętrznych o przepisach meldunkowych[b.m.] lata 60-80-te XX w.MP-DA-861
Obwieszczenia i plakaty wyborcze PSL[b.m.i r.] MP-DA-862
Pobór do wojska - afisze[b..m.i r.] MP-DA-863
Obwieszenia PZU[b.m.i r.] MP-DA-864
Muzea Polski - afisze[b.m.i r.] MP-DA-866
Polski Czerwony Krzyż[b.m.i r.] MP-DA-867
Dzień Nauczyciela[b.m.i r.] MP-DA-869
Dni Ochrony Zabytków i Muzealnictwa w Polsce, afiszeKraków [b.r.]MP-DA-870
Plakaty zachęcające do współzawodnictwa w pracy i wydajności w pracy[b.m.i r.] MP-DA-872
Loterie - afisze[b.m.i r.] MP-DA-874
Spółdzielczość - afisze[b.m.i r.] MP-DA-876
Dane statystyczne n.t. kierunków rozwoju państwa polskiego[b.m.] 1968MP-DA-877
Przeglądy Nauczycielskich Zespołów Artystycznych i wystawy plastyczne eksponujące pracę nauczycieli[b.m.i r.] MP-DA-878
Związki zawodowe - afisze[b.m.i r.] MP-DA-879
Opieka Społeczna - afisze[b.m.i r.] MP-DA-880
Sztuki wystawione przez Tarnowski Teatr Amatorski im.Ludwika Solskiego - afisze[b.m.i r.] MP-DA-881
Narodowy Spis Powszechnych - obwieszenie[b.m.i r.] MP-DA-882
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - afisze[b.m.i r.] MP-DA-884
Plakaty przeciwpożarowe OSP - Dni Ochrony Przeciwpożarowej[b.m.i r.] MP-DA-885
Kwiecień miesiącem pamięci narodowej - afisze[b.m.i r.] MP-DA-886
Wojsko Ploskie - afisze[b.m.i r.] MP-DA-887
Pożyczki narodowe, papiery wartościowe - afisze[b.m.i r.] MP-DA-888
Powstania narodowe - druki[b.m.i r.] MP-DA-889
Występy Zespołów Muzycznych[b.m.i r.] MP-DA-890
Polski Związek Wędkarski[b.m.i r.] MP-DA-891
Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną[b.m.i r.] MP-DA-892
Dzień Strażaka - afisze[b.m.i r.] MP-DA-893
Dziennik Ludowy, nr 281, 9.XI.1947[b.m.] 1947MP-DA-894
Targi Poznańskie - afisze[b.m.i r.] MP-DA-895
50 Rocznica Republiki Tarnobrzeskiej - plakaty[b.mi r.] MP-DA-896
Powstanie województwa rzeszowskiego[b.m.i r.] MP-DA-897
Rocznica Rewolucji Pażdziernikowej - afisze[b.m.i r.] MP-DA-898
Krainy Geograficzne Świata[b.m.i r.] MP-DA-899
Ogłoszenia PTTK[b.m.i r.] MP-DA-900
Konstytucja 3 Maja - afisze[b.m.i r.] MP-DA-901
Lotnictwo Sportowe - afisze[b.m.i r.] MP-DA-902
Wystawy organizowane pzez Muzeum Narodowe w Krakowie. Muzeum Etnogrficzne - afisze[b.m.i r.] MP-DA-903
Miary i narzędzia miernicze - afisze[b.m.i r.] MP-DA-905
Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-906
Plakaty nawiązujące do wydarzeń II wojny światowej[b.m.i r.] MP-DA-909
Ceny maksymalne - obwieszczenia[b.m.i r.] MP-DA-912
Sport - afisze[b.m.i r.] MP-DA-917
Plakaty propagujące prasę i książkę[b.m.i r.] MP-DA-919
Odbudowa Warszawy - afisze[b.m.i r.] MP-DA-920
Święto Ludowego Wojska Polskiego - plakaty i afisze[b.m.i r.] MP-DA-921
Plakaty okolicznościowe, rocznicowe[b.m.i r.] MP-DA-922
Gazeta wyborcza 1989 - 1990[b.m.] 1989-1990MP-DA-923
Tygodnik "Solidarność"[b.m.] 1989-1990MP-DA-924
Tygodnik Gdański[b.m.] 1989-1990MP-DA-925
Dzień Dziecka - plakaty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci[b.m.i r.] MP-DA-926
Ochotnicza Straż Pożarna[b.m.i r.] MP-DA-928
Loty w kosmos - afisze[b.m.i r.] MP-DA-931
Prasa radziecka - afisze[b.m.i r.] MP-DA-932
Trybuna Ludu - afisze i czasopisma[b.m.i r.] MP-DA-934
22 lipca w Komitecie Frontu Jedności Narodowej[b.m.] 1961MP-DA-935
PPS i PPR - afisze[b.m.i r.] MP-DA-937
Ziemie odzyskane - afisze[b.m.i r.] MP-DA-938
PGR-y, kółka rolnicze - plakaty[b.m.] 1968MP-DA-939
Armia Ludowa, Gwardia Ludowa[b.m.i r.] MP-DA-940
Stronnictwo Demokratyczne - afisze[b.m.i r.] MP-DA-941
Armia Radziecka - afisze[b.m.i r.] MP-DA-943
Dzień Zwycięstwa - afisze[b.m.i r.] MP-DA-944
Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej - afisze[b.m.i r.] MP-DA-945
Plakaty popularyzujące prasę radziecką[b.m.i r.] MP-DA-946
Biblioteki - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-947
Przyjazń polsko-radziecka - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-948
Obowiązek dostawy zboża - obwieszczenie[b.m.i r.] MP-DA-949
Obozy hitlerowskie[b.m.i r.] MP-DA-950
Ochrona Zabytków - afisze[b.m.i r.] MP-DA-951
Przemysł i budownictwo - afisze[b.m.i r.] MP-DA-952
Granica Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą - afisz[b.m.i r.] MP-DA-953
Komunistyzna Partia ZSRR - afisze[b.m.i r.] MP-DA-954
Transport i komunikacja - afisze[b.m.i r.] MP-DA-955
NATO - afisze[b.m.i r.] MP-DA-956
Uprawa lnu i konopi - afisze[b.m.i r.] MP-DA-957
PPS -afisze[b.m.i r.] MP-DA-958
Profilaktyka antyalkoholowa - afisze[b.m.i r.] MP-DA-959
Plan sześcioletni - afisze[b.m.i r.] MP-DA-960
Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów - afisze[b.m.i r.] MP-DA-961
Koncerty - afisze[b.m.i r.] MP-DA-962
Plany gospodarze - afisze[b.m.i r.] MP-DA-964
Liga Lotnicza - afisze[b.m.i r.] MP-DA-965
Zjazdy partyjne - afisze[b.m.i r.] MP-DA-966
Dzień Kobiet - afisze[b.m.i r.] MP-DA-967
Profilaktyka zdrowotna - afisz[b.m.i r.] MP-DA-969
Działalność Polskiej Partii Robotniczej - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-970
Polski Związek Filatelistyczny[b.m.i r.] MP-DA-971
ORMO - afisze[b.m.i r.] MP-DA-974
Liga Morska - afisze[b.m.i r.] MP-DA-975
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - afisze[b.m.i r.] MP-DA-976
Dożynki Centralne - afisze[b.m.i r.] MP-DA-979
Wybory do sejmu, 1965[b.m.] 1965MP-DA-980
Plakaty imformujące o zagrożeniu minami, niewypałami, itp.[b.m.i r.] MP-DA-982
PKWN w Lublinie - afisze[b.m.i r.] MP-DA-983
Solina - afisze[b.m.] 1969MP-DA-984
Plakaty propagujące ochronę przyrody[b.m.i r.] MP-DA-985
ZHP - afisze[b.m.i r.] MP-DA-987
Dar Pomorza - afisze[b.m.i r.] MP-DA-988
Plakaty Stowarzyszenia PAX i "Słowa Powszechnego"[b.m.i r.] MP-DA-990
Plakaty poświęcone wybitnym osobistościom[b.m.i r. MP-DA-991
Plakaty propagandowe związane z obowiązkowymi dostawami zboża[b.m.i r.] MP-DA-992
ZBOWiD (plakaty i obwieszczenia)[b.m.i r.] MP-DA-993
Zlot młodzieży Polskiej "Grunwald 1960"[b.m.] 1960MP-DA-994
Pokój na świecie - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-995
Plakaty SFOZ - odbudowa kraju[b.m.i r.] MP-DA-996
Przegląd rynkowy[b.m.] 1947MP-DA-997
Amatorskie Koło Dramatyczne w Łańcucie i Markowej[b.m.i r.] MP-DA-1000
Nowa Huta - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1001
Plakaty wyborcze i obwieszczenia[b.m.] 1952MP-DA-1002
Wybory do sejmu - plakaty[b.m.] 1947MP-DA-1003
Związek Walki Młodych[b.m.i r.] MP-DA-1004
Archiwa i Archiwalia[b.m.i r.] MP-DA-1005
Ziemia rzeszowska - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1006
Wybory do Rad Narodowych - plakaty i afisze[b.m] 1958MP-DA-1008
Choroby roślin i zwierząt - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1010
Samoobrona - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1011
Krajowa Rada Narodowa - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1012
Muzeum Kujawskie we Włocławku - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1013
Plakaty Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie[b.m.i r.] MP-DA-1014
Muzeum Miecki w Legnicy[b.m.i r.] MP-DA-1015
Teatr Lalki i Aktora "Kacperek" w Rzeszowie - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1016
Komunistyczna Partia Polski - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1018
Gospodarka Mieszkaniowa - afisze i plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1019
Teatr Miasta Jarosławia - plakaty i afisze[b.m.i r.] MP-DA-1020
Referendum 1946 r. - plakaty[b.m.] 1946MP-DA-1021
35 - leciu PRL-u - plakaty i afisze[b.m.i r.] MP-DA-1022
Przeglądy dorobku kulturalnego[b.m.i r.] MP-DA-1023
Liga Lotnicza - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1024
Dzień Matki - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1025
Stowarzyszenie Historyków Sztuki - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1026
25 - lecie PRL-u (afisze)[b.m.i r.] MP-DA-1027
Związek Młodzieży Wiejskiej - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1028
Plakaty propagandowe[b.m.i r.] MP-DA-1029
Trybuna Ludu - plakaty propagandowe[b.m.i r.] MP-DA-1030
Brzozowskie Towarzystwo Kultury - afisze 1031/a. Pokazy Mody[b.m.i r.] MP-DA-1031
Proletariat - plakaty upamiętniające powstanie tej partii[b.m.i r.] MP-DA-1032
Obwieszczenia rządowe[b.m.i r.] MP-DA-1033
Realizacja zjazdów PZPR[b.m.] lata 60 i 70-te XX w.MP-DA-1034
Rolnictwo - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1035
Reforma rolna[b.m.i r.] MP-DA-1036
Przyjażń polsko-radziecka - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1037
Milicja Obywatelska[b.m.] 1960MP-DA-1038
Samopomoc chłopska[b.m.i r.] MP-DA-1039
Plakaty KC PZPR i czasopisma[b.m.i r.] MP-DA-1040
Plakaty wyborcze i obwieszczenia[b.m.] II poł.XXw.MP-DA-1041
Gospodarka komunalna[b.m.i r.] MP-DA-1042
Rzemiosło - obwieszczenia[b.m.i r.] MP-DA-1043
Plakaty zwalczające palenie papierosów[b.m.i r.] MP-DA-1044
Dni przyjazni polsko - radzieckiej - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1045
8 Marca - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1046
Wybory 1947 - afisze[b.m.] 1947MP-DA-1047
1000 - lecie państwa polskiego - plakaty[b.m.] 1966MP-DA-1048
Agencja Imprez Artystycznych w Rzeszowie[b.m.i r.] MP-DA-1050
Życie Literackie - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1051
Wybory - 1969 - plakaty[b.m.] 1969MP-DA-1053
Podatki gruntowe - plakaty i obwieszczenia[b.m.i r.] MP-DA-1054
Wybory, 1953 r. - plakaty, afisze[b.m.] 1953MP-DA-1055
Wybory 1961 r. - plakaty, afisze[b.m.] 1961MP-DA-1056
Wybory do Rady Narodowych - 1965 r. - afisze[b.m.] 1965MP-DA-1057
WOPR - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1058
ZHP - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1060
SDKPiL - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1062
Plakaty ostrzegawcze[b.m.i r.] MP-DA-1063
Związek byłych wiezniów politycznych -afisze[b.m.i r.] MP-DA-1064
Fakty mówią - osiągnięcia PRL-u[b.m.i r.] MP-DA-1065
Plakaty wyborcze i obwieszczenia[b.m.i r.] MP-DA-1066
Plakaty wyborcze i obwieszczenia[b.m.i r.] MP-DA-1067
PGR-y i kółka rolnicze - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1068
Wojsko Polskie - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1069
Amnestia - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1070
Faksymile :PPS i PPR - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1073
Plakaty Komisji Popularyzacji Prawa[b.m.i r.] MP-DA-1074
Polskie Linie Lotnicze - Lot[b.m.i r.] MP-DA-1076
Referendum 1946 r., "Trzy razy TAK"[b.m.] 1946MP-DA-1077
Dni Ochrony Zabytków Kultury[b.m.i r.] MP-DA-1080
Mapka "Tereny Wojny na Dalekim Wschodzie" stan na 10.V.1942 r.[b.m.i r.] MP-DA-1081
35 lat PRL-u. Przemyskie dokonania budownictwa[b.m.] lata 80-te XXw.MP-DA-1082
35 lat PRL-u. Przemyskie dokonania - sport, turystyka, wypoczynek[b.m.i r.] MP-DA-1083
35 lat PRL-u. Przemyskie dokonania rolnictwo[b.m.i r.] MP-DA-1084
35 lat PRL-u. Przemyskie dokonania przemysłu[b.m.i r.] MP-DA-1085
Szkoły - oferty programowe[b.m.i r.] MP-DA-1086
Uprawa roślin i hodowla zwierząt - plakaty i obwieszczenia[b.m.i r.] MP-DA-1087
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe[b.m.i r.] MP-DA-1088
Grunwald - 1960[b.m.] 1960MP-DA-1091
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie[b.m.i r.] MP-DA-1093
Podatki - obwieszczenia[b.m.i r.] MP-DA-1094
Spóldzielnia - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1095
Ochrona przeciwpożarowa - afisze, plakaty - obwieszczenia[b.m.i r.] MP-DA-1096
Dni Morza - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1097
Karol Świerczewski[b.m.] II poł. XX w.MP-DA-1098
Plakaty ostzegawcze - Powszechna Samoobronna[b.m.i r.] MP-DA-1099
Zwiazek byłych więzniów politycznych - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1100
PSL - okres miedzywojenny (facsymile) - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1102
Dni Rzeszowa - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1103
Przemysł i Gospodarka - obwieszczenia, plakaty, afisze[b.m.i r.] MP-DA-1104
Referendum 1946 r. - obwieszczenia[b.m.] 1946MP-DA-1105
Znane osobistości - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1106
Plakaty ostrzegawcze - powszechna samoobronna - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1107
Nauka - plakaty, afisze[b.m.i r.] MP-DA-1108
Dzień Wojska Polskiego - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1109
I wojna światowa - kartki żywnościowe[b.m.] 1917MP-DA-1111
PZPR - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1114
1 Maja - "Święto ludzi pracy" - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1115
Przyjażń polsko-radziecka - plakaty[b.m i r.] MP-DA-1116
Referendum - "3 razy TAK"[b.m.i r.] MP-DA-1117
PCK - plakaty[b.m.i r.] MP-DA-1118
Plakaty propagujące czytelnictwo książki i prasy[b.m.i r.] MP-DA-1119
Sanepid - afisze[b.m.i r.] MP-DA-1120
Plakaty "Wojsko - Nauka - Zawód"[b.m.i r.] MP-DA-1121
Plakaty 35 lat PRL-u[b.m.i r.] MP-DA-1122
Dokumenty związane z osobą Mateusza Drabika z Urzejowic[b.m.] lata 30-te XX w. II wojna światowaMP-DA-1124
Gazeta Wiejska i "Przyjaciel Domowy" - czasopisma[b.m.] III 1884-XII 1884,I 1884-XII 1884MP-DA-1125
Dyplom Józefa Medera[b.m.i r.] MP-DA-1126
Patent oficerski[b.m.i r.] MP-DA-1127
Mapa ścienna "Walki z najezdzcą hitlerowskim"[b.m.] II poł. XX w.MP-DA-1128
Mapa ścenna "Europa 1914"[b.m.] 1914MP-DA-1129
Atlas Statystyczny[b.m.] przed 1939 r.MP-DA-1131
Świadectwo Józefa Grandy[b.m.i r.] MP-DA-1132
Portret Józefa Piłsudskiego[b.m.] przed 1935 r.MP-DA-1133
Obwieszczenia SANEPIDU[b.m.] II poł. XX w.MP-DA-1134
Plakat "Rak ziemniaczany"[b.m.] II poł. XX w.MP-DA-1135
Plakaty FJN[b.m.] II poł. XX w.MP-DA-1136
Plakat "60 rocznica rewolucji pazdziernikowej"[b.m.] II poł. XX w.MP-DA-1138
Czasopisma: "Polityka" nr. 46,49, 1989 r., "Rzeczpospolita" nr 149 - 1989r., nr.285 - 1990 r.,"A-Z" nr. 22, 48 - 1990 r., "Kurier Polski" nr. 172, 1989 r.[b.m.] 1989-1990MP-DA-1139
Nowości Ilustrowane[b.m.] okres międzywojennyMP-DA-1140
Dokumenty dotyczace Stanisława Skawińskiego[b.m.] 1916-1939MP-DA-1144
NSZZ "Solidarność"[b.m.] lata 80-te XX w.MP-DA-1149
Dziennik Literacki - 1856 r. numery: 1 do 19 oraz 27, 30, 88[b.m.] maj 1857 do grudnia 1856MP-DA-1153
Przewodnik - dodatek do "Dziennika Literackiego - numery: od 1 do 15, oraz 23, 26, 47, 83, 92, z roku 1856[b.m.] maj 1856 do grudnia 1856 r.MP-DA-1154
Dyplom w dowód uznania pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem[b.m.i r.] MP-DA-1164
Dyplom za szczególne zasługi w realizacji obywatelskiego czynu XXXV lecia PRL[b.m.i r.] MP-DA-1173
Apel pokoleń - 1976 r.[b.m.] 1976MP-DA-1174
Dziennik Urzędowy dla Generalnego Gubernatorstwa[b.m.] 13. 07.1943MP-DA1178
Wieczory rodzinne. Tygodnik ilustrowany dla dzieci. Pod kierunkiem literackim M. J. Zaleskiej, tom VI - 1885[Warszawa] 1885MP-DA-1181
Przyjaciel dzieci. Pismo tygodniowe i ilustrowane, 1884r.[Warszawa] 1884MP-DA-1182
Pogadanki o niebie i ziemi, spolszczył H.W, uzupełnił M.B[Warszawa] 1906MP-DA-1184
Skaut - czasopismo młodzieży harcerskiej, 1928 r. (rocznik - 12 numerów)[Lwów] od 1.01.1928 do 31.12.1928MP-DA-1185
Skaut - czasopismo młodzieży harcerskiej, 1932 r. (rocznik - 12 numerów)[Lwów, Poznań, Toruń] od stycznia 1932 do grudnia 1932MP-DA-1186
Modlitwy Legionów Polskich, Nakładem Wiedeńskiej Delegacyi samarytanina Polskiego. Za zezwoleniem Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa Władysława Bandurskiego[Wiedeń] 1915MP-DA-1193
Bellinger J., Krótki Rys Geografii w dwóch kursach dla użytku Młodzieży Szkolnej[Bochnia] 1881MP-DA-1183
Dryla Józef, Udział Ziemi Przeworskiej w powstaniu 1863 r.[b.m.] II poł. XXw.MP-DA-594
Gilewicz Aleksy, Wstęp do monografii Przeworska i artykuł n.t. historii Przeworska[b.m.i r.] MP-DA-730

Opracowania niepublikowane

Autor i tytułMiejsce i rok wydaniaNr inwentarzowy
Szozda Roman, Wspomnienia uczestnictwa walk wrześniowych na Wybrzeżu 1939 Gdynia - Hel[b.m.i r.] MP-OP-259
Misiło Euginiusz, Wisła[b.m.i r.] MP-OP-268
[b.a.], Roch[b.m.i r.] MP-OP-273
Benbenek Józef, Przeworski wrzesień 1939[b.m.i r.] MP-OP-284
Sikora Edward, Na Katorżniczym Szlaku[b.m.i r.] MP-OP-272
Benbenek Józef, Matrylogia mieszkańców miasta Przeworska podczas II wojny światowej 1939-1945 rokuPrzeworsk 1974MP-OP-154
Zagórski Andrzej, Zarys historii obwodu Armii Krajowej PrzeworskKraków 1965MP-OP-8
[b.a.], Konspiracyjna działalność Ruchu Ludowego w czasie okupacji niemieckiej na terenie miasta i gminy Kańczuga pow. PrzeworskSiedleczka 1967MP-OP-13
Benbenek Józef, Matrylogia mieszkańców miasta Przeworsk w okresie II-giej wojny światowej 1939-1945Przeworsk 1969MP-OP-27
Jadam Henryk, Okres okupacj niemieckiej w Przeworsku w latach 1939-1944[b.m.i r.] MP-OP-40
Domka Franciszek, Wspomnienia z Ruchu Oporu Oddziałow AK/ZWZ + B.CH/ z okresu II-giej Wojny Światowej 1939-1944 na Ziemi Przeworskiej Rzeszowszczyzny[b.m.i r.] MP-OP-85
Gonek Wiesława, Straty materialne i ludnościowe w powiecie przeworskim w okresi II wojny światowejRzeszów 1978MP-OP-175
Sumiak Maria, Życie codzienne powiatu przeworskiego w czasie II wojny światowejRzeszów 1983MP-OP-195
Piotrowicz Eulalia, Obwód przeworski Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej 1939-1944Warszawa 1970MP-OP-212
Wieliczko Mieczysław, Pogranicze niemiecko- radzieckie nad Sanem w latach 1939-1949[b.m.i r.] MP-OP-218
Ankietyzacja Zrodni Hitlerowskich w powiecie przeworskim, [b. autora][b.m.i r.] MP-OP-228
Zagórski Andrzej, Zarys historii obwodu Armii Krajowej PrzeworskKraków 1965MP-OP-245
Kasprzycka Alicja, Kalendarium kampanii wrześniowej 1939 rtm Tadeusza Adama Wierzbickiego[b.m.i r.] MP-OP-258
Nowakowski Józef, Przeworsk w latach 1918-1939Przeworsk 1969MP-OP-279
Benbenek Józef, Przeworsk w okresie międzywojennym[b.m.i r.] MP-OP-291
Nowakowski Józef, Przeworsk w latach 1918-1939Przeworsk 1968MP-OP-299
Ochyra Tadeusz, Miasteczko na tle zaplecza wiejskiego[b.m.i r.] MP-OP-11
Nowakowski Józef, Przeworsk w latach 1918-1939Przeworsk 1969MP-OP-41
Benbenek Józef, Okres międzywojenny - ustrój samorządu miejskiego w PrzeworskuPrzeworsk 1972MP-OP-45
Nikodem Teresa, Ruch ludowy na Rzeszowszszyznie w latach 1932-1939 ze szczególnymi uwzględnieniem powiatu przeworskiego[b.m.i r.] MP-OP-72
Zając Maria, Wpływ Gaci Przeworskiej na wzrost świadomości i aktywności społecznej najbliższego środowiska wiejskiegoBrwinów-Pszczelin 1972MP-OP-87
Michalik Stanisław, Kartka z kalendarza historii Ruchu Ludowego[b.m.i r.] MP-OP-136
Puszkarz Józef, Ruch ludowy i walki strajkowe chłopów w powiecie przeworskim w latach 1930-1939Kraków 1976MP-OP-157
Stepkiewicz Paweł, Gawędy o starym PrzeworskuPrzeworsk 1980MP-OP-163
Benbenek Józef, Przeworsk w II Rzeczypospolitej PolskiejPrzeworsk 1918MP-OP-166
Stecko Elżbieta, Wybrane zagadnienia genezy Związków Zawodowych w Przeworsku w latach 1918-1939Przeworsk 1979MP-OP-173
Cząstka Witold, Przeworsk w dobie autonomii Galicji i w II RzeczypospolitejRzeszów 1983MP-OP-198
[b.a.], Protokokoły Zarządu Powiatowego Stronnictwa Ludowego z lat 1931-1937Warszawa 1971MP-OP-238
Nowakowski Józef, Przeworsk w latach 1918-1939Przeworsk 1969MP-OP-276
Nowakowski Józef, Przeworsk w latach 1918-1939Przeworsk 1968MP-OP-277
Benbenek Józef, Mieszczanie przeworscy w walce o niepodległoścćPrzeworsk 1972MP-OP-82
Wanczycki Jan Kazimierz, THREE CONCEPTIONS OF EUROPEAN STRUCTURE AND POLITICS: HAUTERIVE, CHARTORYSKI, PITTCanada,Ottawa 1951MP-OP-234
Horn Maurycy, Skład osobowy władz miejskich i cechowych Przeworska w latach 1600-1650 na tle struktury zawodowej i społecznej miasta[b.m.i r.] MP-OP-22
Gielewicz Aleksy, Przeworsk w okresie feudalnym i początkach kapitalizmu[b.m.i r.] MP-OP-39
Markowicz Barbara, Nazwiska mieszkańców Przeworska[b.m.i r.] MP-OP-69
Ossadnik Hubert, Jerzy II Rakoczy na ziemiach czerwonoruskich w roku 1657Rzeszów 1983MP-OP-193
Benbenek Józef, Dokumenty Historyczne miasta PrzeworskaPrzeworsk 1971MP-OP-236
Gielewicz Aleksy, Przeworsk w okresie feudalnym i początkach kapitalizmu[b.m.i r.] MP-OP-280
Szklarz, Przeworsk[b.m.i r.] MP-OP-287
Horny Maurycy, Skład osobowy władz miejskich i cechowych Przeworska w latach 1600-1650[b.m.i r.] MP-OP-295
Ochyra Paweł, Przeworsk w latach 1700-1772Rzeszów 2002MP-OP-313
Półćwiartek Józef, Sprawozdanie z badań terenowych Obozu Etnograficznego w Przeworskiem.Tryńcza 4-19,VIII.1969Rzeszów 1971MP-OP-81
Siwiecka Bożena, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Gacocki" z Gaci PrzeworskiejKrosno 1982MP-OP-199
Rut Jan, Z piosenką przez wieś przeworską[b.m.i r.] MP-OP-147
Serwańska Krystyna, Zespół Pieśni i Tańca "Gacoki" w Gaci k. Przeworska w latach 1930-1990Kielce 1991MP-OP-215
[b.a.], Jasełka Urbaniego[b.m.i r.] MP-OP-257
Gnacek Paweł, Monografia twórcy ludowego z Biłobrzegów Jana HypnaraCieszyn 1997MP-OP-323
Kruk Renata, Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia Adwentowe i Bożonarodzeniowe w parafii p.w. Św. Barbary w PrzeworskuLublin 2003Mp-OP-306
Michna Władysław, O przesądachMikulice [b.r.]MP-OP-300
Rut Jan, Winczowiny[b.m.i r.] MP-OP-146
Rut Jan, Uroczystości przed weselem przeworskim[b.m.i r.] MP-OP-182
Rut Jan, Wiejskie wesele przeworskie[b.m.] 1973MP-OP-107
Kozakiewicz T., Historia organizacji Związków Zawodowych w Cukrowni Przeworsk[b.m.i r.] MP-Op-14
Kozakiewicz Tadeusz, Cukrownia PrzeworskPrzeworsk 1969MP-OP-42
Motyl Stanisław, Informacje o działalności Związku Zawodowego Pracowników Cukrowni w PrzeworskuPrzeworsk 1968MP-OP-47
Łękawski Jerzy, Cukrownia"Przeworsk" podczas okupacji niemieckiej 1939-1944Warszawa 1970MP-OP-102
Lenar Maria, Cukrownia PrzeworskRzeszów 1978MP-OP-160
Gogojewicz Elżbieta, Baza surowcowa Cukrowni "Przeworsk" w latach 1965-1972Rzeszów 1974MP-OP-167
Kozakiewicz Tadeusz, PrzeworskPrzeworsk 1968MP-OP-243
Kozakiewicz Tadeusz, PrzeworskPrzeworsk 1968MP-OP-244
Kozakiewicz Tadeusz, Cukrownia PrzeworskPrzeworsk 1968MP-OP-281
Kolasa Krzysztof, Cukrownia Przeworsk w latach 1895 - 1939Rzeszów 1996MP-OP-250
Benbenek Józef, Autobiografia[b.m.] 1983MP-OP-211
Duliban Jaromir, Życie i działalność Józefa Benbenka zasużonego działacza kultury, muzealnika i archiwisty, działacza T. G."Sokół" w PrzeworskuRzeszów 1996MP-OP-253
Rosiński Mieczyslaw, Życiorys oraz kserokopie dokumentów[b.m.i r.] MP-OP-260
Dąbrowska Jadwiga, Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czciRzeszów 1998MP-OP-308
Pelc Edward, Życiorys Józefa Medera dr hab.prof.zw Politechniki Szczecińskiej abs. Państw. Gimnazjum Realnego w Łancucie, abs. Uniwersytetu Jana Kazimierza we LwowieZabrze 1982MP-OP-71
Pelc Edward, Dr hab. prof.zw. Politechniki Szczecińskiej abs. Państw. Gimnazjum Realnego w Łańcucie,abs. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.Józef Meder/1905-1975.ŻyciorysZabrze 1982MP-OP-189
Kunysz Antoni, Najdawniejsza przeszłość Przeworska i okolicPrzemyśl 1969MP-OP-38
Benbenek Józef, Materiały do dziejów cech rzemieślniczych w PrzeworskuPrzeworsk 1964MP-OP-6
Makowska Alicja, Przeworsk i jego rzemiosło cechoweKraków 1969MP-OP-19
Burzyński Emil, Przeworsk i jego rzemiosło cechoweOpole 1970MP-OP-29
Trybalski Leon, Uroczystość Sztandardowa Cechu Rzemiosła RóżnychPrzeworsk 1970MP-OP-61
Motylewicz Jerzy, Przeworsk i jego rzemiosło[b.m.] 1971MP-OP-86
Benbenek Józef, 550- lecie Cechów Rzemieślniczych w PrzeworskuPrzeworsk 1979MP-OP-187
Benbenek Józef, Dzieje rzemiosła w PrzeworskuPrzeworsk 1979MP-OP-237
Benbenek Józef, Miasto Przeworsk w XX-leciu PRLPrzeworsk 1964MP-OP-5
Czajka Aleksander-Boleslaw, Rozwój społdzielności w powiecie przeworskim w okresie Polski LudowejLublin 1970MP-OP-3
Grendysa Marin, Szozda Tadeusz, Przeworsk w Polsce Ludowej[b.m.i r.] MP-OP-48
Lewandowska Irena, Powiat przeworski w latach 1944-194[b.m.i r.] MP-OP-56
Piela Antoni, Dzieje Przeworska do roku 1944 i rozwój miasta w Polsce Ludowej[b.m.i r.] Mp-OP-74
Wiśniewska Grażyna, Rozwój miasta rzeworska w 30-leciu PRLKraków 1974MP-OP-108
Gmyrek Jan, Zasady ustojowo-organizacyjne państwa socjalistycznegoRzeszów 1975MP-OP-125
Samoraj Julian, Rola prawa i moralności w systemie państwa socjalistyczngoRzeszów 1975MP-OP-129
Rut Krystyna, Organy terenowej administacji państwowej na przestrzeni lat 1944-1975 na przykładzie miasta PrzeworskRzeszów 1976MP-OP-140
Pieniążek Jozef, Ocena celowości i skutków reformy podziału administacyjego wsi w 1954 w woj. RzeszowskimRzeszów 1972/73MP-OP-143
Grendysa Marian, Szozda Tadeusz, Przeworsk w Polsce Ludowej[b.m.i r.] MP-OP-298
Przyprawa Michał, Przeworsk i jego rozwój w okresie powjennymWarszawa 1968MP-OP-18
Marchwiany Stanisław, Rozwój zjawisk demograficznych miasta Przeworska w latach 1967-1977Rzeszów 1978MP-OP-159
Gogojewicz Elżbieta, Oszczędności pieniężne ludności na przykładzie działalności PKO oddział w PrzeworskuKraków 1979MP-OP-170
Lenar Maria, Rozwój społeczno-gospodarczy Przeworska w latach 1970-1979Rzeszow 1980MP-OP-180
Piela Antoni, Przeworsk. Mistrz gospodarnościRzeszów 1975MP-OP-186
Piątek Anatol, Organizacja życia politycznego i administracyjnego w pierwszych latach powojennych w PrzeworskuRzeszów 1982MP-OP-196
Kaczmar Bogdan, Rozwój spoleczno-gospodarczy Przeworska w latach 1944-1984Rzeszów 1986MP-OP-207
Tonia Krystyna, Warunki życia ludności w powiecie przeworskim w latach 1944-1955Rzeszów 1999MP-OP-267
Lew Stefan, Zarys historyczny powiatu przeworskiego[b.m.i r.] MP-OP-296
Benbenek Józef, Jak odradzała się Polska a w niej Przeworsk[b.m.i r.] MP-OP-289
Horn Maurycy, Żydzi Przeworscy w latach 1583-1650.Biuletyn Żydowskigo Instytutu Historycznego[b.m.] 1970MP-OP-314
Szozda Alicja, Nazwy ulic miasta Przeworska[b.m.i r.] MP-OP-46
Lemańska - Trepińska Maria, Katalog zabytków sztuki w Polsce: województwo rzeszowski, powiat przeworskiKraków 1955MP-OP-9
Opałek Mieczysław, Z historii PrzeworskaPrzeworsk 1960MP-OP-139
Kot Anna, Zabytki sakralne w PrzeworskuKraków 1979MP-OP-169
Benbenek Jozef, Zabytki miasta PrzeworskaPrzeworsk 1968MP-OP-210
Bednarz Barbara, Opis techniczny do inwentaryzacji Murów Obronnych w Przeworsku[b.m.i r.] MP-OP-222
Jurkiewicz Joanna, Przeworskie kapliczki i krzyże[b.m.i r.] MP-OP-318
Benbenek Józef, Zabytki miasta PrzeworskaPrzeworsk 1957MP-OP-4
Tereszkiewicz Grażyna, Renesans w PrzeworskuPrzeworsk 1971MP-OP-67
Teprag Natalia, Kozak Magdalena, Figiela Kamil, Jak przez Cesarza Napoleona.... zostałem kolejarzem,[b.m.i r.] MP-OP-319
Opałka Grzegorz, Dzieje kolei lokalnej Przeworska-Dynów w latach 1904-1939Rzeszów 2005MP-OP-322
Flaga Stanisław, Monografia:transport i łączność[b.m.i r.] MP-OP-50
Benbenek-Błoszczyńska Barbara, Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla pomieszczeń nastawnicowni i przekażnikowni w budynku nastawni na stacji DęblinLublin 1976MP-OP-142
Walatek Maria, Tendencje rozwojowe usług pocztowo - telekomunikacyjnych w mieście Przeworsk w latach 1970-1980Rzeszów 1979MP-OP-185
Puchała Józef, Drużyna Bartoszowa we wsi Gać pow. P-sk[b.m.] 1971MP-OP-66
[b.a., Protokół spisany na podstawie zeznań byłych Członków Zarządu i byłych Członków Stałej Drużyny Sokolnej Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół " w Przeworsku z lat 1911-1914Przeworsk 1936MP-OP-58
Piechuta Marek, Geneza Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół' w Łańcucie. Fragment pracy magisterskiej. Rozwój Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Łańcucie w latach 1890-1939Kraków 1991MP-OP-220
Skalski Jan, Walka z huligaństwem na terenie powiatu przeworskiego w latach 1956-1962 w świetle praktyki Kolegium Karno-Administracyjnego przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w PrzeworskuPrzeworsk 1963MP-OP-7
Kamiński Roman, Pozycja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przeworsku w świetle obowiązujących przepisów prawnych i praktyki ich stosowaniaLublin-Rzeszów 1965MP-OP-12
Dziedzic Władysław, Gromadzki organ przedstawicielski a gromadzkie organy administracji/ na przykładzie Gromadzkie Rady Narodowej w Manasterzu pow. Przeworsk Warszawa 1968MP-OP-15
Dziedzic Władyslaw, Działalność Gromadzkiej Rady Narodowej i jej organów/ na przykładzie GRN w Manasterzu pow. PrzeworskWarszawa 1970MP-OP-62
Kłos Tadeusz, Oddziaływanie Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej,Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronictwa Demokratycznego na Miejską Radę Narodową w PrzeworskuRzeszów 1970MP-OP-83
Nowakowska - Kotlińska Lucyna, Struktura i organizacja powiatowej i miejskiej Rady Narodowej w Przeworsku w latach 1969 - 1971Rzeszów 1972MP-OP-88
Fil Elżbieta, Zakres i formy nadzoru nad radami narodowymi i ich organami na przykładzie Miejskiej Rady Narodowej w Przeworsku w kadencji 1965 - 1969Rzeszow 1970MP-OP-89
Olszyński Bronisław, Działalność Miejskiej Rady Narodowej i jej organówLublin-Rzeszów 1972MP-OP-90
Piela Antoni, Ustrój i działalność samorządu miejskiego w latach 1918-1950 na przykładzie miasta PrzeworskaRzeszów 1972/1973MP-OP-96
Śliwa Stanisław, Działalność samorządu mieszkańców miasta PrzeworskaRzeszów 1973MP-OP-97
Jasnosz Wanda, Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji na tle doświadczeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przeworsku w latach 1967-1968Rzeszów 1968MP-OP-99
Cieślak Stanisław, Prawno - ustrojowy aspekt ewolucji Rad Narodowych w PolsceRzeszów 1972/1973MP-OP-105
Drabik Zofia, Koordynacyjna rola Prezydium Powiatowej Rady NarodowejKraków 1971MP-OP-109
Kłos Andrzej, Rola Prezydium w organizowaniu pracy Rady i Komisji na przykładzie Prezydium Gminnej Rady Narodowej w PrzeworskuRzeszów 1975/1976MP-OP-150
Puchała Józef, O tajnym nauczaniu w GaciGać 1971MP-OP-79
Trybalski Leon, Z dziejów Tajnej Organizacji Nauczycielskiej powiatu przeworskiegoPrzeworsk 1972MP-OP-93
Trybalski Leon, Walka i martylogia nauczycieli powiatu przeworskiego w czasie wojny w latach 1939-1945Przeworsk 1972MP-OP-95
Trybalski Leon, Biograficzne sylwetki nauczycieli i działaczy oświaty w czasie okupacji niemieckiej - powiat PrzeworskPrzeworsk 1974MP-OP-116
Trybalski Leon, Tajna i jawna oświata jako forma walki z okupantem niemieckimPrzeworsk 1972MP-OP-126
Trybalski Leon, Wspomnienia nauczycieli, działaczy i uczniów tajnego nauczania, pow. Przeworsk, rok 1939-1945Przeworsk 1975MP-OP-133
Taborska Elżbieta, Z historii tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej w Przeworsku i w b. powiecie przeworskim[b.m.i r.] MP-OP-232
Taborska Elżbieta, Przyczynek do historii Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Przeworsku i w powiecie przeworskim[b.m.i r.] MP-OP-233
Małecka-Dymnicka Stanisława, Impresje na temat lampy karbidowej, Konrada Wallenroda i gerundiwum, czyli wspomnienia okupacyjne o tajnym nauczaniu na terenie miasta Kańczugi woj.. RzeszówGdańsk-Wrzeszcz [b.r.]MP-OP-241
Trybalski Leon, W kręgu pracy poszczególnych Komisji Oświaty i Kultury Tajnej Organizacji Nauczycielskiej powiatu przeworskiegoPrzeworsk 1973MP-OP-106
Szepelak Elżbieta, Funkcje i znaczenie komitetów członkowskich dla doskonalenia pracy spółdzielni i umacniania jej więzi ze środowiskiem na przykładzie oddziału w Przeworsku,Przeworsk 1973MP-OP-112
Wendland Franciszek, Działalność organów samorządu spółdzielczego w zakresie kontroli społecznej[b.m.i r.] MP-OP-113
Kruczyński Kazimierz, Wpływ działalności społeczno-wychowawczej na tworzenie się więzi społeczeństwa ze spółdzielnią na przykładzie "Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Przeworsku[b.m.i r.] MP-OP-92
[b.a., Sprzęt i zakiszanie zielonek oraz skarmianie kiszonek w gospodarstwie inddywidualnym Ob.. Pawła Kiszki - zam. w Urzejowicach gmina Przeworska, woj.. Przemyśl[b.m.i r.] MP-OP-134
Fil Henryk, Kuczek Emil, Rolnictwo - powiatu przeworskiego[b.m.i r.] MP-OP-115
Wach Stanisława, Wartość i ocena środowiska dla potrzeb rolnictwa w rejonie 6- ciu gmin w sąsiedztwie miasta Przeworska i Kańczugi[b.m.] 1976MP-OP-141
Kuczek Krystyna, Porosty miasta Przeworska i okolicyKraków 1977MP-OP-151
Kud Stanisław, Jakacki Adam, Projekt organizacji Stacji Specjalnej Hodowli Kukurydzy w Mikulicach wraz z Zakładem Nasiennym Elit KukurydzyKrzeczowice 1974MP-OP-231
Jadam Henryk, Aktywność zawodowa członków kółka rolniczegoWarszawa 1969MP-OP-23
Żuk Stanisław, Informacja (...) na odcinku organizacji budownictwa zagrodowego[b.m.] 1970MP-OP-34
Czajka Waldemar, Miejsce powiatu przeworkiego w produkcji rolniczej województwa rzeszowskiego[b.m.] 1972MP-OP-91
Piela Antoni, Społeczne aspekty funkcjonowania służby rolnej na przykładzie pow. PrzeworskPrzeworsk 1972MP-OP-94
Bek Zygmunt, Stan i możliwości produkcji buraka cukrowego w powiecie PrzeworskaWarszawa 1972MP-OP-130
Benbenek Józef, Nawiedzenie obrazu M.B.C. w 500-leciu kościoła farnego i 6-wieków parafiiPrzeworsk 1970MP-OP-53
Chomentowska Edyta, Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Przeworsku w 1 połowie XX wiekuPrzemyśl 2004MP-OP-316
[b.a., Sprawozdanie Parafii - fara Świętego Ducha z uroczystości nawiedzenie M.B.C. 17 i 18 pażdziernika 1970[b.m.i r.] MP-OP-54
Benbenek Józef, Święto Grobu Chrystusowego i Męki Pańskiej w kościele farnym w PrzeworskuPrzeworsk 1969MP-OP-55
[b.a., Galicyjska prowincja Sióstr Miłosierdzia w latach 1783-1859Przeworsk 1974MP-OP-120
Lewandowska Irena, Dekanat sieniawski obrządku łacinskiego w latach 1939-1945[b.m.] 1988MP-OP-208
Szkoda Maria, Zarys dziejów parafii obrządku łacińskiego w Przeworsku do 1918 rokuRzeszów 1993MP-OP-217
Mróz Franciszek, Sanktuaria Świętego Grobu w PolsceKraków 1999MP-OP-274
Sałamaj Monika, Struktura i rozmieszczenie przemysłu w powiecie przeworskim i jarosławskim w latach 1900-1939Rzeszów 1999MP-OP-271
Brydak Kazimierz, Szpakowski Stefan, Przemysł w województwie rzeszowskimRzeszów 1969MP-OP-292
Droczak Zofia, Koordynacja działalności usługowej przez Wydział Przemysłu i Handlu Prezydium PRN w Przeworsku w latach 1965-1967Lublin 1968MP-OP-16
Łuczka Stanisław, Produkcja drożdży i przemysł na nich opartyKrosno 1968MP-OP-26
Jadam Julian, Zatrudnienie a straty społeczno-ekonomiczne przedsiębiorstwa wynikające z fluktuacji pracowników w zakładzie mechanicznym WSK w Przeworsku w latach 1969-1976Rzeszów 1977MP-OP-206
Budzyński Zdzisław, Szpitalnictwo i inne formy opieki społecznej na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w XV-XVIII wiekuKraków 1980MP-OP-194
Jankowski Henryk, Uwagi dotyczące warunków zdrowotnych miasta PrzeworskaPrzeworsk 1969MP-OP-78
Ossadnik Karol, Szpitalnictwo i służba zdrowia w Przeworsku[b.m.i r.] MP-OP-103
Zembroń Alina, ASTHMA BRONCHIALE - dychawica oskrzelowe, BRONCHOPNEUMONIA BILLATERALIS - oskrzelowe zapalenie płuc obustronnePrzeworsk 1970MP-OP-127
Wnęk Elżbieta, Izolacja otwarta w przypadku gruzlicy płuc.Opieka nad chorym w pzypadku gruzlicy i cukrzycyPrzeworsk 1970MP-OP-128
Trybalski Leon, XXV lat pogotowia ratunkowego PCK PrzeworskPrzeworsk 1974MP-OP-164
Stepkiewicz Olga, Rośliny lecznicze, występujące w moim teeniePrzeworsk 1980MP-OP-178
Dziedzic Irena, Rozwój lecznictwa podstawowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w latach 1972-1980Rzeszów 1979MP-OP-184
Cużytek Adam, Wybrane wskażniki odporności nieswoistej u chorych z endometriozą i u chorych z mięśniakami macicyKatowice 1995MP-OP-254
Szpejankowska Barbara, Rozwój szpitalnictwa i lecznictwa w Przeworsku do 1945 rokuRzeszów 1999MP-OP-270
[b.a., Dni szpitalne[b.m.i r.] MP-OP-282
Jankowski Henryk, Warunki zdrowotne miasta Przeworska[b.m.i r.] MP-OP-285
Cmela Bronisław, Zasłużyli na naszą pamięć[b.m.] 1976MP-OP-293
Jankowski Henryk, Warunki zdrowotne miasta Przeworska[b.m.i r.] MP-OP-301
Jankowski Henryk, Uwagi dotyczące warunków zdrowotnych miasta PrzeworskaPrzeworsk 1969MP-OP-302
Jankowski Henryk, Warunki zdrowotne miasta Przeworska[b.m.i r.] MP-OP-303
Jankowski Henryk, Studia nad rozwojem warunków zdrowotnych i służby zdrowia w mieście Przeworsku[b.m.i r.] MP-OP-304
Możdżan Krzysztof, Dzieje medycyny na ziemi przeworskiej[b.m.] 1995MP-OP-205
Trybalski Leon, Nowa remiza OSP PrzeworskaPrzeworsk 1973MP-OP-111
Trybalski Leon, Przeworskie Muzeum StrażackiePrzeworsk 1974MP-OP-135
Trybalski Leon, Jubileusz 85 lat OSP PrzeworskPrzeworsk 1975MP-OP-144
Trybalski Leon, Społeczna Szkoła Ochotniczej Straży PożarnejPrzeworsk 1976MP-OP-145
[b.a.], Pali się bo byłeś nieostrożnyPrzeworsk 1977MP-OP-239
[b.a.], Jednodniówka OSP Przeworsk[b.m.i r.] MP-OP-283
Benbenek Andrzej, Handel uspołeczniony w powiecie przeworskim[b.m.i r.] MP-OP-118
Piątek Jadwiga, Powiat przeworski w dobie autonomii galicyjskiejKraków 1977MP-OP-149
Witkowski Mieczysław, Kultura[b.m.i r.] MP-OP-30
Jadam Henryk, Zagadnienia demograficzne[b.m.i r.] MP-OP-31
Bobola Adolf, Oświata[b.m.i r.] MP-OP-51
Skrzyszowski Ryszard, Seremeta Władysław, Zarys dziejów powiatu przeworskiegoRzeszów 1975MP-OP-52
Fołta Władysław, Udział powiatu przeworskiego w budowie i pracy Wiejskiego Uniwersytetu Orkanowego w GaciGać 1967MP-OP-59
Benbenek Andrzej, Rola powiatu w życiu gospodarczym województwaPrzeworsk 1974MP-OP-117
Horbowski Adam, Polska Partia Robotnicza i Gwardia Ludowa w powiecie przeworskimPrzeworsk 1967MP-OP-57
[b.a.], XXX-rocznica P.P.R.Przeworsk 1971MP-OP-76
Benbenek Andrzej, Program społeczno-gospodarczy PPSLublin 1973MP-OP-100
[b.a.], Rozwój budownictwa mieszkaniowego w powiecie przeworskim w latach 1960-1967[b.m.i r.] MP-OP-230
Benbenek Józef, Rozwój przestrzenny miasta PrzeworskaPrzeworsk 1968MP-OP-288
Feherpataky Grzegorz, Monografia budownictwa jednorodzinnego miasta Przeworska - analiza stanu istniejącegoKraków 1980MP-OP-190
Benbenek Józef, Studium historyczno - -urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego miasta PrzeworskaPrzeworsk 1954MP-OP-1
Benbenek Józef, Rozwój układu przestrzennego miasta Przeworska do 1944 rokuPrzeworsk 1969MP-OP-36
Benbenek Józef, Rozwój Przeworska w układzie przestrzennym i zabudowie w latach 1944-1970[b.m.i r.] MP-OP-37
Futoma Anna, Koncepcje założeń ogrodowych w Zespole Staromiejskim PrzeworskaWarszawa 1994MP-OP-221
Pieniążek Józef, Wspomnienia z kampanii wrześniowej i z frontu włoskiego[b.m.i r.] MP-OP-201
Benbenek Józef, Wspomnienia z odzyskania przez miasto Przeworsk niepodległości z okazji 67-mej rocznicy 1918-1985Przeworsk 1985MP-OP-204
Dec Józef, Historia wsi Tryńcza[b.m.i r.] MP-OP-226
Turno z Wolskich Helena, Wspomnienia z rodzinnego gniazdaPuławy 1988/1990MP-OP-213
Armata-Bewszko Wiesław, Moje wspomnienia o Pani KędzierskiejKraków 1981MP-OP-229
Puchała Józef, Z pamiętnika Józefa Puchały,Gać 1920-1980. Moje wspomnienia na 60- lecie pobytu premiera Wincentego Witosa w PrzeworskuGać 1980MP-OP-181
Kościesza Wolski Ludomir, O tym i o owym[b.m.i r.] MP-OP-10
Kogut Szymon, Mój pamiętnik[b.m.i r.] MP-OP-24
Tyszarski Antoni, Pamiętnik z kampanii wrześniowej afrykańskiej i włoskiejPrzeworsk 1969MP-OP-28
Puchała Józef, Okruchy starych latGać 1969-1970MP-OP-77
Puchała Józef, Wspomnienia z wystawy z roku 1908Gać 1971MP-OP-80
Stepkiewicz Paweł, Wspomnienia[b.m.i r.] MP-OP-104/1-3
Lechowicz Władysław, Wspomnienia z wojennej wędrówki po Z.S.R.R.,Persji, Iraku, Palestynie, Egipcie, Italii, Wielkiej BrytaniiPrzeworsk 1974MP-OP122
Benbenek Józef, Wyciąg z pamietnika Piotra Hapki, chorążego WP.mieszkańca miasta PrzeworskaPrzeworsk 1968MP-OP-25
Żygadło Danuta, Wspomnienia z II wojny światowejPrzeworsk 1975MP-OP-123
Pawłowski Józef, WspomnieniaPrzeworsk 1969MP-OP-138
Pasterska Zofia, WspomnieniaGrzęska 1979MP-OP-176
Bom Janina, Grad Helena, Studium Historyczno-Stylistyczne Parku w PrzeworskuWrocław 1973MP-OP-223
Koza Wiesław, Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeorsku. Koncepcja rewaloryzacjiWarszawa 1999-2001MP-OP-311
[b.a.], Pałac w Przeworsku[b.m.i r.] MP-OP-246
Bąk Magdalena, Monografia architektoniczna Zespołu Pałacowo-Parkowego Lubomirskich w PrzeworskuLublin 2002MP-OP-312
Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Żurawski Jerzy, Pałac w Przeworsku powiat przeworski, województwo rzeszowskieLublin-Łanńcut 1970MP-OP-275
Starzewska Janina, Krzysaj Andrzej, Sprawozdanie z uzupełniających badań architektonicznych Pałacu w PrzeworskuPrzeworsk 1983MP-OP-224
Książek Mieczysław, Uwagi o Zamku w Przeworsku w świetle mapy Miega[b.m.] 1985Mp-OP-265
Majewski Marek, Koncepcja architektoniczna pałacu w Przeworsku adaptowanego na potrzeby muzeumRzeszów 1977MP-OP-225
Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Żurawski Jerzy, Pałac w PrzeworskuLublin-Łańcut 1970MP-OP-84
[b.a.], Badania architektoniczne Pałacu Lubomirskich w Przeworsku[b.m.i r.] MP-OP-290
Jadam Henryk, Zajęcia dzieci z klasy Vic i VIIIb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku oraz VI i VIII Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, powiat PrzeworskWarszawa 1968MP-OP-17
Schabowski Jan, Zajęcia uczniów klas V, VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 w PrzeworskuWarszawa 1968MP-OP-20
Piątek Janina, Szkoła w Siennowie ośrodkiem życia kulturalno - oświatowego wsi dawnej - a dziśPrzemyśl 1968/69MP-OP-21
Pilch Henryk, Rola prac społecznie użytecznych w kształtowaniu socjalistycznej postawy u uczniów w Szkole Podstawowej w KrzeczowicachPrzemyśl-Krzeczowice 1969MP-OP-32
Bilski Władyslaw, Dzałalność pedagogiczna Adam Kazimierza CzartoryskiegoOpole 1974MP-OP-110
Kiszniewska Bronisława, Rola rozumienia ucznia przez nauczyciela w jego pracy dydaktycznejRzeszów 1976MP-OP-155
Kisała Genowefa, Odbudowa i rozbudowa szkolnictwa średniego ogólnokształconcego w latach 1944-1950Rzeszów 1978MP-OP-165
Kałamarz Maria, Historia Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku w latach 1911-1950Przeworsk 1979MP-OP-172
Pilch Henryk, Rola prac społecznie użytecznych w kształtowaniu socjalistycznej postawy u uczniów w Szkole Podstawowej w KrzeczowicachPrzemyśl-Krzeczowice 1969MP-OP-188
Łuczyk Anna, Rozwój szkolnictwa ludowego w powiecie przeworskim w okresie autonomii galicyjskiejRzeszów 1988MP-OP-209
Lew Stefan, Karty z dziejów szkolnictwa i kultury Przeworska[b.m.i r.] MP-OP-286
Widełka Beata SM, Szkoła i ochronka Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku w latach 1784-1962Lublin 2001MP-OP-309
Duliban Stefan, Zarys historii kultury fizycznej[b.m.i r.] MP-OP-114
Mirkiewicz Andrzej, Sposoby oceny zawodników w piłce nożnej na wybranych przykladachKraków 1974MP-OP-121
Śwtalski Stefan, Moje wspomnienia o sporcie w Przeworsku za okres 1914-1939Przeworsk 1972MP-OP-248
Majba Waldemar, Działalność klubu sportowego "Orzeł" w Przeworsku w latach 1945-1994Rzeszów 1994MP-OP-266
Jurkiewicz Wojciech, Geneza i rozwój zorganizowanej kultury fizycznej we wsi GaćRzeszów 1996MP-OP-252
Duliban Stefan, Zarys historii kultury fizycznej w powiecie przeworskimPrzeworsk 1974MP-OP-278
Piróg Jerzy, Historia piłki siatkowej w PrzeworskuPrzeworsk 1999MP-OP-307
Dzieduszyńska Jadwiga, Adaptacja budownictwa regionalnego dla potrzeb turystyki campingowej na przykładzie Skansenu - Campingu - Zajazdu "Pastewnik" w PrzeworskuZakopane 1980MP-OP-192
Trybalski Leon, Spacerkiem po mieściePrzeworsk 1977MP-OP-235
Młynek Franciszek, Przeworsk i okolicePrzeworsk 1958MP-OP-2
Karp Leopold, Środowisko geograficzne[b.m.i r.] MP-OP-101
Bernakiewicz Barbara, Infrastruktura społeczna i kulturalna miasta Przeworska i okoliceRzeszów 1977MP-OP-152
Dziedzic Barbara, Zagospodarowanie turystyczne PrzeworskaSanok 1978MP-OP-161
Jucha Krystyna, Przeworsk i okolice. Walory turystyczno-krajoznawczeSanok 1978MP-OP-162
Trybalski Leon, Kronika ośrodka wypoczynkowego UbieszynPrzeworsk 1970MP-OP-75
Krzyżek Ewa, Studia nad Biblioteką Lubomirskich w PrzeworskuWrocław 1979MP-OP-174
Lewandowska Irena, Mecenat kulturalny rodziny LubomirskichPrzeworsk 1980MP-OP-179
Lewandowska Irena, Majętność Przeworska w okresie staropolskimRzeszów 1985MP-OP-216
Dziedzic Józef, Ordynacja przeworska[b.m.i r.] MP-OP-261
Grzybkowska Teresa, Rzeżba Lubomirskiego dłuta Antonia Canovy w Łańcucie[b.m.i r.] MP-OP-262
Lubomirski Andrzej, Kontrakt darowizny Andrzeja Lubomirskiego z 1932Przeworsk 1932MP-OP-264
Babiarz Agata, Działalność dobroczynna Zofii i Antoniego Lubomirskich w PrzeworskuRzeszow 1998MP-OP-269
Lewandowska Irena, Kuratorowie Lwowskiego Ossolineum[b.m.i r.] MP-OP-297
Śliwa Zygmunt, Ordynacja Przeworska a Ossolineum w latach 1823-1939Rzeszów 1993MP-OP-305
Benbenek Józef, Z otwarcia Muzeum w PrzeworskuPrzeworsk 1958MP-OP-3
Zaremba Ewa, Muzeum - Pałac Lubomirskich w Przeworsku[b.m.i r.] MP-OP-256
Benbenek Józef, Eksponaty muzealne o dziejach PrzeworskaPrzeworsk 1981MP-OP-242
Krzyżanowska Barbara Bożena, Zbiory Muzeum w PrzeworskuLublin 1979MP-OP-171
Pieniążek Mateusz, Rola muzeum reginalnego jako placówki kulturalno - oświatowej w upowszechnianiu kultury o regionie i wychowania estetycznegoPrzeworsk 1976MP-OP-132
Mazurek Zbigniew, Społeczno - wychowawcza funkcja Muzeum Miejskiego w PrzeworskuRzeszów 1983MP-OP-197
Rusinek Alicja, Muzeum miejskie w PrzeworskuKraków 1978MP-OP-158
Trybalski Leon, Wystawa rysunku amatorskiego[b.m.i r.] MP-OP-148
Benbenek Józef, Informacja o stanie miejskiego ArchiwumPrzeworsk 1971Mp-OP-137
Benbenek Józef, Informacja o stanie miejskiego archiwumPrzeworsk 1971MP-OP-65
Kozak Szczepan, Regionalizm historyczny w PrzeworskuRzeszów 1994MP-OP-219
Benbenek Józef, Dokumenty Historyczne miasta Przeworska VI-VIII 1971Przeworsk 1971MP-OP-247
Benbenek Józef, Dokumenty Historyczne miasta Przeworska VI-VIII 1947Przeworsk 1971MP-OP-263
Obłoza Danuta, Aspiracje kulturalne mieszkańców Przeworska na przykładzie Przedsiębiorstwa Naprawy Taboru LeśnegoRzeszów 1978MP-OP-168
Szpak Krystyna, Odbudowa życia kulturalnego w powiecie przeworskim w latach 1944-1950Rzeszów 1980MP-OP-183
Białogłowska Maria, Działalność przeworskiego Domu Kultury w latach 1966-1978Rzeszów 1978MP-OP-214
Benbenek Janina, Przeworsk w hołdzie 1000 leciu[b.m.i r.] MP-OP-240
Benbenek Janina, Przeworsk w hołdzie 1000 leciu[b.m.i r.] MP-OP-249
Pudło Małgorzata, Elita i życie kulturalne małego miasta galicyjskiego(na przykładzie Przeworska)Rzeszów 1996MP-OP-251
Dynowski H., Filatelistyka na terenie PrzeworskaPrzeworsk 1966MP-OP-294
Lew Stefan, Karty z dziejów szkolnictwa i kultury miasta PrzeworskaPrzemyśl 1968MP-OP-43
Szozda Alicja, Witkowski Mieczysław, Rozwój życia kulturalnego w powiecie przeworskim w okresie 30-lecia PRL[b.m.i r.] MP-OP-49
Benbenek Józef, Rozwój kultury i sportu w XXVI-leciu PRLPrzeworsk 1970MP-OP-63
Benbenek Józef, Tradycja i współczesność kultury przeworskiej[b.m.] 1971MP-OP-70
Żemojdzin Agnieszka, Gorzyce od zamierzchłych czasów aż po XXI wiekGorzyce 2005MP-OP-320
Boratyn Stanisław ks., Parfia P.W.Św. Mikołaja w Urzejowicach w latach 1411-1939Kraków 2003MP-OP-321
Dendura Wojciech, Szkic historyczny Żurawiczek wsi w powiecie przeworskim[b.m.i r.] MP-OP-60
Lewkowicz Barbara, Nazwy osobowe w księgach parafialnych Kańczugi na przełomie XVIII-XIVRzeszów 1968MP-OP-64
Śliwa Jadwiga, Monografia wsi Pantalowice[b.m.] 1965MP-OP-68
Kojder Stanisław, Wieś Grzęska pow. PrzeworskGrzęska 1969MP-OP-73
Pawłowska Gabriela, Dzieje Kańczugi do 1918 rokuKraków 1973MP-OP-98
Skowronek Józef, Analiza statystyczno-demograficzna zapisów metrykalnych wsi Świętoniowa 1829-1832Rzeszów 1974MP-OP-119
Kądziołka Maria, Rozwój wsi Gorliczyna w XXX- leciu PRLKraków 1976MP-OP-131
Motylewicz Jerzy, Kańczuga i klucz kańczucki dóbr magnackich XIV-XVIII wiekuKraków 1977MP-OP-156
Hejnosz Danuta, Moja wieś - UrzejowiceKańczuga 1979MP-OP-177
Trojnar Franciszek, Demograficzna i zdrowotna sytuacja wsi Gać Przeworska w w. XIX w świetle ksiąg stanu cywilnegoWarszawa [b.r.]MP-OP-191
Kużniar Ludwik, Gawęda o Medyni KańczudzkiejRzeszów 1982MP-OP-202
Kużniar Ludwik, Łopuszka Wielka dawniej i niedawnoRzeszów 1983MP-OP-203
Słyś Janusz, Z dziejów wsi Dębów i Studzian od czasów najdawniejszych do 1944 rokuStudzian 1997MP-OP-255
Fiołek Lucyna, Zgony w parafii Łopuszka Wielka w latach 1950-1998Kraków 1999MP-OP-310
Szumiło Elżbieta, Zarys dziejów wsi NowosielceRzeszów 2002MP-OP-317

Biblioteka

Autor i tytułMiejsce i rok wydaniaNr inwentarzowy
Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. KunyszaRzeszów 1974123, 766
Turki trynieckie, [a. aut.]Tryńcza 19971644
85 lat Cukrowni "Przeworsk" 1895-1980, pr. zb. pod red. Bolesława Kamińskiego, Tadeusza KozakiewiczaPrzeworsk 19801192
Ewidencja ludności w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu i oddziale w Przeworsku. Informator, pr. zb.Przemyśl 19941396
W powiecie przeworskim. Dziesięć lat władzy ludowej, [b. aut.Warszawa 1954757
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowianskich, t. IX, ss. 188-185Warszawa 1888
Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pr. zb. pod red. A. KunyszaPrzeworsk 19871823
Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. dziedzica, A. SzozdyPrzeworsk 19951404
Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. SzozdyPrzeworsk 19981650
Powiat przeworski 1899-1975. Zarys dziejówPrzeworsk 19931333
Z kart tajnego nauczania, Przeworsk - ManasterzPrzeworsk 20051828
Zarzecze Magdaleny z Dzieduszyckich MorskiejPrzemyśl 20021797
Kańczuga. Miasto i Gmina. Dziedzictwo kulturoweRzeszów 20061839
W gminie Gać, pr. zb. pod redKrosno 20031781
W gminie Markowa, pr. zb. pod red. Sebastiana CiepieliKrosno 20031782
Pradzieje Rzeszowszczyzny, "Popularnonaukowa Biblioteka Archeologiczna" pod red. Witolda Hensla, nr 10Rzeszów-Warszawa 1963523
Cmentarze przemyskie. Przewodnik, pr. zb.Przemyśl 19811179
Informator o zasobie archiwalnym Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w PrzemyśluPrzemyśl 19791769
Materiały i studia Muzealne, MNZP, t.Przemyśl [b. r.]1530
Materiały do bibliografii dziejów Przemyśla (1944-1974Przemyśl 19761202
Materiały z sesji "75 lat DOKX" w PrzemyślPrzemyśl 19931367
Przemyskie zapiski historyczne. Studia i materiały poświęcone historii ziem Polski południowo-wschodniej, R. VI-VII 1989-1990Przemyśl 19901323, 1529
Przemyśl - miasto zabytków i kulturyPrzemyśl 1968726, 215
Przemyśl i Przemyślanie w dziełach swych artystów XX wieku. Wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Przemyślu czerwiec-lipiec 1980Przemyśl 19801199
"Rocznik Przemyski", t. XVII-XVIII 1977422
"Rocznik Przemyski", t. XII 1968608, 718
"Rocznik Przemyski", t. XXVIII 1991-19921369
Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla, pr. zb.Przemyśl 1965527
Sto lat Teatru Fredreum, pr. zb.Kraków 196963
Sto dwadzieścia pięć lat Teatru Fredreum, pr. zb.[b. m. i r.] 1425
Studia Przemyskie, t. 1, pr. zb.Przemyśl 19931359
Ziemia jarosławska,opr. Jan SkarbowskiKraków 196618, 724
Ziemia przemyska, opr. Jan SkarbowskiKraków 1963725
Bibliografia Rzeszowszczyzny 1944-1963 (artykuły z czasopism)Rzeszów 1968431
Ikony w muzeach woj. Rzeszowskiego. KatalogRzeszów 19681208
Kształtowanie się władzy ludowej na rzeszowszczyźnie, t. 1Rzeszów 1965577
Kształtowanie się władzy ludowej na rzeszowszczyźnie, t. 2Rzeszów 1966578
Materiały z sesji popularno-naukowej poświęconej ruchowi robotniczemu woj. rzeszowskiego, t. 1-2Rzeszów 1962529, 530
Materiały numizmatyczne i sfragistyczne, "Zeszyty Naukowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie" , z. 4 pod red. Jerzego Gacka 19941373
O patronach rzeszowskich ulicRzeszów 19941388
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1935-1995Rzeszów 19951428
Nad rzeką Ropą, pr. zb.Kraków 196835
Od wieków w historię wpisana. Kult Matki Boskiej w diecezji przemyskiejRzeszów 19921336
Rzeszowskie. Z dziejów miasta i regionu, pr. zb.Rzeszów 19921836
Przewodnik po ekspozycji "Ruch rewolucyjny na Rzeszowszczyźnie"Rzeszów 1968494
Rocznik muzeów woj. rzeszowskiegoRzeszów 1968553, 599
Rocznik muzeów woj. rzeszowskiegoRzeszów 1969554
Rozwój społeczno-gospodarczy woj. Rzeszowskiego w latach 1965-1968 w okresie kadencji Sejmu PRL i Rad NarodowychRzeszów 1969487
Rocznik muzeów woj. RzeszowskiegoRzeszów 1974664
Rocznik statystyczny woj. Rzeszowskiego, R. VII (1964)Rzeszów 1964481
Rocznik statystyczny woj. Rzeszowskiego, R. VIII (1965)Rzeszów 1965480
Rocznik statystyczny woj. Rzeszowskiego, R. IX (1966)Rzeszów 1966493
Rocznik Województwa Rzeszowskiego, R. VI (1966-1967)Rzeszów 1969569
Rzeszów w XX-leciu PRL. Historia-oswiata-kultura-życie gospodarcze. KronikaRzeszów 1965516
Rzeszów. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w RzeszowieKraków 1965723
Rzeszów-Rzeszowszczyzna. Przeszość daleka i bliska. Materiały pomocnicze dla nauczycieliRzeszów 20001684
Rzeszowianie o sobie i o swoim mieście. Wybór pamiętników, opracowanie i redakcja H. Jadam, M. MalkowskiRzeszów [b. r.]1176
Rzeszowska Teka Konserwatorska, t., pr. zb. pod redRzeszów 1974684, 685
Rzeszowskie. Rozwój województwa w Polsce LudowejWarszawa 1971652, 621
Rzeszów w graficeKraków [b. r.]67
Sesja popularno-naukowa poświęcona lewicowej organizacji młodzieżowej na RzeszowszczyźnieRzeszów 1967607
Studia nad młodziezowym widzem muzealnym, pr. zb. pod red. Ziemowita J. Mikołajtisa 600
Szkoły - pomniki tysiaclecia państwa polskiego na ziemi rzeszowskiejRzeszów 1966613
Wspomnienia komunitów. W 40. rocznicę KRPRzeszów 1950490
Zabytki ziemi rzeszowskiej w rysunkach Heleny i Jerzego MajewskichKraków 196768
Zamki i budownictwo obronne ziemi rzeszowskiejKraków 1971585
Ziemia rzeszowska II wojna swiatowa. Rada Ochrony Pomników Walk i MęczeństwaWarszawa 1966454
Z działalności ZWM na Rzeszowszczyźnie. Materiały z sesji historycznejRzeszów 1976418
Z przeszłosci Rzeszowa IIIRzeszów 19981602
Z przeszłosci Rzeszowa IVRzeszów 20031794
Ablewicz Adam ks., Kościół parafialny p.w. Ducha Świętego niegdyś Prepozytura Bożogrobców Miechowskich w Przeworsku [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 105-129Przeworsk 19951404
Arłamowski Kazimierz, Kaput Wanda, Informator o materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych województwa rzeszowskiegoRzeszów 1968749
Benbenek Józef, Eksponaty muzealne o dziejach PrzeworskaRzeszów 19831173
Benbenek Józef, PrzeworskPrzeworsk [b. r]1187, 765
Benbenek Józef, Martyrologia mieszkańców Przeworska w czasie II wojny światowejRzeszów 1978958, 1196
Benbenek Józef, Szozda Alicja, Rodowód Towarzystwa Miłośników Przeworska [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss. 145-155Przeworsk 19871823
Benbenek Jóżef, Mieszczanie przeworscy w walce o niepodległość [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss.35-68Przeworsk 19871823
Brożbar Tadeusz, Gackie wczoraj. Opis przeszłości wsi Gać pow. przeworskiego, ze szczegółnym uwzględnieniem organizacji społecznych, dokonany na podstawie badań ustnych i materiałów zebranych we wsi GaćRzeszów 20011960
Budzinski Tadeusz, Przeworsk i okoliceRzeszów 20001726
Budzinski Tadeusz, Ziemia KolbuszowskRzeszów 17521752
Budzinski Zdzisław, Ludność pogranicza polskio - ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku, t. 1Rzeszów 19931371
Budziński Tadeusz, KrasiczyRzeszów 2000 20001753
Budziński Tadeusz, Ziemia PrzemyskaWarszawa 19881234
Budziński Tadeusz, KrasiczynRzeszów 20021753
Budzisz Władysław, Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia 1966Jarosław 1966526
Budzisz Władysław, Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia 1969-1970-1971Jarosław 1971610
Chilik Piotr, Kosciół parafialny w RogachKrosno 19991743
Chłopowski Krzysztof, Głębocka Zofia, Dzieje DubieckaPrzemyśl 1972644
Cisek Maria, Informatoe działalności oświatowej muzeów woj. Rzeszowskiego na 1973 r.Rzeszów 1973629
Cisek Maria, Informator działalności oświatowej muzeów woj. Rzeszowskiego na 1975 r.Rzeszów 1975745
Czopek Sylwester, Kultura przeworska ze schyłku starożytnościKrosno 20021725
Czopek Sylwester, Lubelczyk Antoni, Ceramika rzeszowska XIV-XVIII w., "Zeszyty Naukowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie", z. 3Rzeszów 19931360, 1712
Dalecki Macie, Akta szkół i administracji szkolnej w zasobie Archiwum Państwiwego w PrzemyśluPrzemyśl 19941368
Darłakowa Stanisława, Prasa rzeszowska XIX i XX wiekuRzeszów 1966675
Dusza Ludwik, Informator o miejscach walk, straceń, i męczenstwa ludności w powiecie gorlickim w okresie II wojny światowejRzeszów 19711207, 559
Figiela Bożena, Zbiory sztuki książąt Lubomirskich z Przeworska [w:] Muzea - rezydencje w Polsce, pr. zb., ss. 253-271Kozłówka 2004
Forstner Franz, Twierdza PrzemyślWarszawa 20001652
Fryci Stanisław, Rzeszowskie - awans i kontrasty. Zbiór reportażyRzeszów 1971625
Gilewicz Aleksy, Przeworsk w okresie feudalnym i poczatkach kapitalizmu [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 45-162Rzeszów 1974123, 766
Gilewicz Aleksy, Listy Witolda Regera wysłane w latach 1896-1902 z Przemyśla do Londynu do Związku Socjalistów PolskichPrzemyśl 1963528
Gosztyła Marek, Proksa Michał, Zamki, pałace i klasztory województwa przemyskiego. Przewodnik po wybranych miejscach architektury monumentalnej woj. PrzemyskiegoPrzemysl 16271627
Grendysa Marian, Szozda Tadeusz, Przeworsk w Polsce Ludowej [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 491-553Rzeszów 1974123, 766
Grzebyk Krzysztof, Geneza rzeszowskiego harcerstwa (teksty źródłowe z lat 1911-1914)Rzeszów 19871301
Karczmarzewski Andrzej, Podania i legendy z terenu Małopolski południowo-wschodniejRzeszów 19811278
Karczmarzewski Andrzej, Izby pamiątek województwa rzeszowskiego. InformatorRzeszów 1971623
Karczmarzewski Andrzej, Obrzędy i zwyczaje doroczne wsi rzeszowskiej. Katalog wystawyRzeszów 1972642
Kiernożycka J., Chrońmy zabytki historyczneRzeszów 1958506
Kłos Stanisła, Województwo rzeszowskie. PrzewodnikWarszawa 1969699
Kłos Stanisław, Rzeszów. PrzewodnikWarszawa 1974445
Knotz-Balicka Renata, Ubiory kobiece i męskie od XVIII w. do początku XX w. w zbiorach Muzeum w Rezszowie. KatalogRzeszow 1974668, 1724
Knotz-Balicka Renata, Tkaniny, hafty i koronki w zbiorach Muzeum Okręgowego w RzeszowieRzeszów 19781171
Konieczny Zdzisław, Gimnazjum i Liceum w Przeworsku w latach 1911-1991. Zarys dziejówPrzeworsk 19921325
Konieczny Zdzisław, Przywilej lokacyjny miasta Przeworska z 1393 rokuPrzemyśl 19921834
Konieczny Zdzisław, Walki polsko - ukrainskie w Przemyślu i okolicy - listopad, grudzień 1918 r.Przemyśl 19931366
Kostek Józefa, Dzieje Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Przeszłość - PrzyszłościPrzemyśl 20001713
Kozak Szczepan, Regionalizm historyczny w Przeworsku [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 5-103Przeworsk 19951404
Kozak Szczepan, Janusz Polaczek, Kościół i Kanonia Bożogrobców. PrzeworskPrzemyśl 19991607
Kozak Szczepan, Polaczek Janusz, Kościół i Klasztor OO. Bernardynów w PrzeworskPrzemyśl 19991612
Krajewski Mieczysław, Dieje Medyki. Zarys monograficznyRzeszów 1982989
Krogulecki Jan, Towarzystwo Mieszczan Chrześcijańskich "Gwiazda" w Przeworsku 1892-1926 z krótkim szkicem miasta PrzeworskaPrzeworsk 19261195
Kubrak Zygmunt, Pod znakiem Św. Floriana. Zarys dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie lubaczowskimLubaczów 19991614
Kubrak Zygmunt, Powstanie styczniowe. Pogranicze cieszanowsko - lubaczowskieLubaczów 20031780
Kubrak Zygmunt, Służba społeczna historyków. Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Przemyślu 1928-2003Przemyśl 20061877
Kunysz Antoni, Informator Muzeum Ziemi PrzemyskiejPrzemyśl 196657
Kunysz Antoni, Materiały i studia muzealne, pr. zb.Przemyśl 19781186
Kunysz Antoni, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Zarys monograficznyPrzemyśl 19841183
Kunysz Antoni, Rzeszowskie w zaraniu dziejów w świetle wykopaliskRzeszów 1961499
Kuynysz Antoni, Współpraca muzeów ze szkołamiPrzemyśl 196855
Lew Stefan, W dorzeczu Mleczki. Studiumhistoryczno - etnograficzneRzeszów 20041806
Łoziński Władysław, Prawem i lewem, t. IIKraków 1969
Majka Jerzy, O herbie RzeszowaRzeszów [b. r.]1700
Majka Jerzy, Z przeszłości Rzeszowa, cz. 2Rzeszów 19971479
Makarski Władysław, Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiejLublin 19991680
Mirkiewicz Agnieszka, Działalność Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Przeworsku w latach 1914-1939 [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. SzozdyPrzeworsk 19951404
Młynek Franciszek, Benbenek Józef, Przeworsk i okoliceWarszawa 1950764
Motylewicz Jerzy, Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII w.Rzeszów 19931352
Motylewicz Jerzy, Dzieje kańczugiPrzemyśl 19841279, 1646
Możdżan Krzysztof, Zarys dziejów opieki zdrowotnej i społecznej na ziemi przeworskiej do roku 1945 [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss.131-209Przeworsk 19951404
Neuberg Krzysztof, Artysci lwowscy twórcami nagrobka przeworskiego powstańca [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 191-194Przeworsk 19981650
Neuberg Krzysztof, W całej Polszcze znam tylko jedna dla Ciebie dziewczynę... Jak hrabia Zygmunt księcia Jerzego swatał [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. SzozdyPrzeworsk 19951404
Nitkiewicz Maria, Biblioteka i życie kulturalne łańcuckiej rezydencjiŁańcut 19861217
Nowakowski Józef, Przeworsk w latach 1918-1939 [w:] Siedem wieków Przeworska, pr. zb. pod red. A. Kunysza, ss. 373-391Rzeszów 1974123, 766
Olszewska Janina, Zabytkowe kafle w Muzeum w JarosławiuJarosław 1969690
Olszewski Edward, Początek władzy ludowej na Rzeszowszczyźnie 1944-1947Lublin 1974210, 262, 712, 713, 748
Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy. Reprint z 1917 r.Przemyśl [b. r]1861
Pieniążek Mateusz, Legendy Przeworskie. Opowieści, baśnie, snyRzeszów 20061889
Płonka Roman, Resoviana do roku 1939 w zbiorach Biblioteki Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. KatalogRzeszów 19981566
Potocki Andrzej, Żydzi w podkarpackiemRzeszów 2041796
Proksa Michał, Akta miasta Przeworska w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Przewodnik po zespolePrzemyśl 19961512
Proksa Michał, Akt nadania wsi Horyniec z 1444 rokuPrzemyśl 19941361
Proksa Michał, Horyniec. Zarys dziejówPrzemyśl 19941379
Proksa Michał, Akta miasta Jarosławia w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Przewodnik po zespolePrzemyśl 19941378
Proksa Michał, Konieczny Zdzisław, Przywilej lokacyjny wsi Brzozowa z 1359 r.Przemyśl 19941377
Rosenberg Barbara, Dzienniczek 1938-39 r.Przeworsk 19971513
Różański Jan, Przemyśl i okoliceWarszawa 1972704, 705
Rudnicki Jan, Sieteskie "Przędziwo" RudnickichPrzeworsk 20011811
Rudnicki Jan, Sietesz od czasów dawnych do współczesności 19981647
Rudnicki Jan, Sietesz od czasów dawnych do wsółczesności. Pokłosie 20031810
Ruszel Krzysztof, Wesele. Materiały z konferencjiRzeszów 20010729
Ruszel Krzysztof, Lasowiacy. Materiały do monografii etnograficznejRzeszów 19941364
Skarbowski Jan, Ziemia rzeszowskaKraków 1964735
Skowroński Andrzej, Kolbuszowa i okolice. Przewodnik turystycznyWarszawa 19641653
Słyś Janusz, Z dziejów wsi Dębów i Studzian 1394-1918 18081808, 1809
Słyś-Janusz Elżbieta, Nad rzeką Panną. Z działalności łemkowskiej w ZyndranowejKrosno 19981686
Stepkiewicz Paweł, Józef Benbenek [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss. 141-143Przeworsk 19871823
Stepkiewicz Paweł, O starym Przeworsku gawęda [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss. 69-118Przeworsk 19871823
Szozda Alicja, Przeworski Słownik Biograficzny [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 3, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. Szozdy, ss. 215-223Przeworsk 19981650
Szozda Alicja, Przeworski słownik biograficzny [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss.133-139Przeworsk 19871823
Szozda Alicja, Przeworski Słownik Biograficzny [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 2, pr. zb. pod red. W. Dziedzica, A. SzozdyPrzeworsk 19951404
Szozda Alicja, Przeworska "Jagiellonka" i jej wychowankowie po latach [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss. 157-160Przeworsk 19871823
Ślawski T., Mikołaj Kopernik i Biecz w jego epoceRzeszow 1972631
Terlecki Władysław, Twarze 1863Warszawa 19791177
Trojanowska Marta, Dama z Medyki i Londynu Lela Pawlikowska 1901-1980. Informator wystawyPrzemyśl 20051818
Trybalski Leon, 15 lat pracy dla społeczeństwa 1944-1959[b. m. i r.] 524, 892
Trybalski Leon, Zarys historii Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu przeworskiegoWarszawa 19861210
Tygar Kinga, W mieście i gminie KańczugaKańczuga 19971606
Wibik-Jagusztynowa Weronika, Bataliony Chłopskie na Rzeszowszczyźnie; dokumenty, relacje, wspomnieniaWarszawa 1973695
Wojnar Izabela, Przeworsk i okoliceKrosno 19971604
Wojnar Izabela, W gminie SieniawaKrosno 19991605
Wolski Krzysztof, Osadnictwo okolic Pruchnika w XV wiekuPrzemyśl 19581714
Wolski Krzysztof, Osadnictwo dorzecza gornego Wiaru w XV wiekuLublin 19581715
Zielecki Alojzy, Ruch niepodległosciowy w Przeworsku podczas I wojny światowej [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss. 5-33Przeworsk 19871823
Ziewiec Irena, Zbiory historyczne Muzeum w Rzeszowie. InformatorRzeszów 1970546
Ziewiec Irena, Teatr "Reduta" w Rzeszowie 1925-1938Rzeszów 19941391
Żuk Stanisław, Planowanie i koordyncja budownictwa w powiecie przeworskim 482
Żuk Stanisław, "Przeworski zamysł" rzecz o skutecznej ochronie drewnianego budownictwa [w:] Przeworskie Zapiski Historyczne, t. 1, pod red. A. Kunysza, ss. 119-132Przeworsk 19871823