Zebranie Rady Muzeum – 2024

Dnia 19 lutego 2024 r. w Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym, w Saloniku Myśliwskim odbyło się czwarte posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku. Rada powołana została na mocy Uchwały Nr XX/211/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 r.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Rady Muzeum:

 1. mgr inż. Agnieszka Bukowa-Jedynak, przewodnicząca Rady;
 2. dr Leszek Kisiel, burmistrz miasta Przeworska;
 3. dr hab. prof. UR Szczepan Kozak, Prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku;
 4. Joanna Błoch –wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu ds. Muzeum Książąt Lubomirskich;
 5. prał. Tadeusz Gramatyka – Dziekan Dekanatu Przeworsk.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

 1. dr Łukasz Mróz – Dyrektor Muzeum,
 2. Małgorzata Wołoszyn – sekretariat Rady

Podczas posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym porządek obrad był następujący:

 1. Rozpoczęcie spotkania – Przewodnicząca Rady Muzeum.
 2. Przedstawienie sprawozdania rocznego za 2023 rok – Dyrektor Muzeum.
 3. Przedstawienie planu działalności muzeum na rok 2024 – Dyrektor Muzeum.
 4. Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania i planu.
 5. Dyskusja nad aktualną sytuacją muzeum.
 6. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Na posiedzeniu Rada Muzeum głosowała za przyjęciem sprawozdania z działalności Muzeum w Przeworsku za rok 2023 – sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

Rada Muzeum obradowała również nad planem działalności Muzeum w Przeworsku na rok 2023. Po odbytej dyskusji członkowie Rady Muzeum jednogłośnie zatwierdzili plan działalności Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego na 2023 r.

Na posiedzeniu Rady Muzeum podjęto 2 uchwały:

– Uchwała nr 1/2024 Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie oceny sprawozdania rocznego z działalności Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego za rok 2023;
– Uchwała nr 2/2024 Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo-Parkowym z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu działalności Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego na rok 2024.

Do pobrania:

Sprawozdanie opisowe z działalności Muzeum za 2023 r.
Sprawozdanie za 2023 rok i plan na 2024 rok – pokaz slajdów