O muzeum

Oferta komercyjna

  • Wynajem sal

Sala Balowa, na reprezentacyjnym pierwszym piętrze pałacu jest jedną z sal stałej ekspozycji wnętrz pałacowych. Odbywają się w niej spotkania, koncerty, wykłady i konferencje. Podobne wykorzystanie sali Muzeum oferuje także podmiotom zewnętrznym. Sala Balowa sąsiaduje z Jadalnią, gdzie organizowane są bankiety.

Salonik Myśliwski, na drugim piętrze pałacu jest kameralnym pomieszczeniem o charakterze klubu. Odbywają się w nim kameralne spotkania i narady.

  • Sesje zdjęciowe

Sala Balowa i Jadalnia wynajmowane są na sesje fotograficzne komercyjne i niekomercyjne.

  • Pokój gościnny

Muzeum posiada pokój gościnny do użytku służbowego. Pokój wynajmowany jest także pracownikom innych muzeów i instytucji.

  • Kwerendy

Kwerendy dla potrzeb osób i instytucji innych niż muzea, archiwa i inne podmioty uprawnione na podstawie ustawy o muzeach do nieodpłatnej kwerendy prowadzone są odpłatnie według stawki godzinowej, niezależnie od wyniku przeprowadzonej kwerendy.

  • Sprzedaż praw związanych z reprodukowaniem muzealiów, zasobów bibliotecznych i archiwalnych Muzeum

Licencje na prawo do publikacji fotografii bądź reprodukcji zbiorów muzealnych udzielane są do celów komercyjnych i niekomercyjnych. Opłata za licencję zależna jest od charakteru publikacji i jej nakładu.

  • Wykonywanie kserokopii z materiałów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych

Kserokopie z księgozbioru i materiałów archiwalnych wykonywane są wyłącznie dla publikacji i archiwaliów wytworzonych po 1939 r. Nie kopiuje się fotografii archiwalnych oraz opracowań niepublikowanych w całości ani w części.

  • Skanowanie muzealiów i materiałów archiwalnych oraz materiałów powierzonych

Muzeum świadczy usługi skanowania materiałów własnych (w tym także archiwaliów i zbiorów bibliotecznych powstałych przed 1939 r.) i powierzonych skanerem do formatu A3.

  • Nabycie odbitek z negatywów archiwalnych, zamówienie fotografii wykonanych techniką cyfrową
  • Usługi przewodnickie na terenie miasta Przeworska

Na specjalne zamówienie Muzeum świadczy usługi przewodnickie na terenie miasta Przeworska. Zamówienie na oprowadzanie po mieście należy zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem.

place_1969525813092956403291