REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W PRZEWORSKU

Zarządzeniem Dyrektora Muzeum w Przeworsku nr 1/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.  wprowadzony został nowy Regulamin Organizacyjny Muzeum w Przeworsku.

Treść Regulaminu w załączniku pdf.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM