Archiwa autora: admin

VII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ PH. „IDĄ TRZEJ KRÓLOWIE”

Zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 12 lat do udziału w VII edycji konkursu plastycznego na kartkę świąteczną pod hasłem: „Idą Trzej Królowie”. Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Powiatu Przeworskiego i Burmistrza Miasta Przeworska.
Termin dostarczania prac do Muzeum: 21 listopada 2019 r.
W sprawach organizacyjnych – kontakt z Jolantą Sagan-Thomas, tel. 16 628 44 04 wew. 29.
Regulamin konkursu do pobrania: REGULAMIN IDĄ TRZEJ KRÓLOWIE 2019   
Oswiadczenie RODO
Do pracy plastycznej należy dołączyć oświadczenie rodzica /opiekuna dziecka stanowiące załącznik do  regulaminu. W przypadku nie dołączenia oświadczenia, praca nie będzie oceniana przez komisję konkursową.


DARY PANI JESIENI W LITERATURZE DZIECIĘCEJ – KONKURS PLASTYCZNY

Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku oraz Muzeum w Przeworsku zapraszają dzieci z klas 0-III – wychowanków świetlic szkolnych do udziału w konkursie plastycznym: Dary Pani Jesieni w literaturze dziecięcej. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Przeworska. Prace konkursowe należy składać do 12 listopada 2019 r. w siedzibie Muzeum w Przeworsku. Otwarcie wystawy pokonkursowej w  Galerii „Magnez” 16 listopada 2019 r. w sobotę o godz. 11.00.
Szczegółowych informacji udzielają: Barbara Lis, tel. 790-292-152 oraz Jolanta Sagan -Thomas, tel. 16 628 44 04 wew. 29.
Poniżej do pobrania: REGULAMIN KONKURSU oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
regulamin konkursu 2019

„Tradycyjne wesele regionu przeworskiego” – promocja publikacji

Informujemy,  iż w dniu 24 października 2019 r.  o godz. 18.00 w sali balowej Pałacu Lubomirskich odbędzie się spotkanie promujące publikację albumową pt. „Tradycyjne wesele regionu przeworskiego”.
Publikacja jest efektem rzeczowym  projektu pt. „Tradycyjne wesele regionu przeworskiego – obrzędy, zwyczaje, wierzenia i potrawy”, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.
Projekt realizowany był przez Powiat Przeworski w partnerstwie z kołami gospodyń wiejskich z terenu powiatu przeworskiego, z Zespołem Szkół Zawodowych w Przeworsku, Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku, Zespołem Szkół w Zarzeczu, Zespołem Szkół w Kańczudze, Zespołem Szkół w Sieniawie oraz z Muzeum w Przeworsku Zespołem Pałacowo-Parkowym.
Więcej na temat projektu oraz publikacja „Tradycyjne wesele regionu przeworskiego” w formacie pdf – pod linkiem: https://www.powiatprzeworsk.pl/fundusze-ue/tradycyjne-wesele/publikacja-pt-tradycyjne-wesele-regionu-przeworskiego-obrzedy-zwyczaje-wierzenia-i-potrawy,art2874/

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W ofercie edukacyjnej Muzeum na rok szkolny 2019/2020 proponujemy:
-zajęcia muzealne dla przedszkoli, klas „0″ oraz wychowanków świetlic:
ZAJĘCIA MUZEALNE DLA PRZEDSZKOLI I MŁODSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ- 2019
-roczny cykl 10 spotkań pn. „Poznajemy Muzeum w Przeworsku”:
POZNAJEMY MUZEUM W PRZEWORSKU – CYKL LEKCJI MUZEALNYCH 2019
-tematy lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich:
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2019-2020
Szczegółowe informacje w ofercie dostępnej do pobrania w plikach pdf.
ZAPRASZAMY!

AKCJA 60+KULTURA W MUZEUM W PRZEWORSKU

senior_plakat_2019_new_czwart3 FB

Województwo podkarpackie w akcji „60+kultura’ !

Celem akcji jest zachęcenie osób powyżej 60. roku życia do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz pokazania im, ile do zaoferowania mają działające w ich okolicach placówki, które specjalnie na tę okazję organizują przeróżne warsztaty, zajęcia, wystawy, spotkania, spektakle. Zobaczcie oferty ▶️ https://www.gov.pl/web/kultura/podkarpackie1

Muzeum w Przeworsku (Pałac Lubomirskich i Muzeum Pożarnictwa, Galeria „Magnez”)  bezpłatnie zwiedzanie dla seniorów.
27 września godz. 10.00-18.00
28 września godz. 10.00-14.00
29 września godz. 10.00-14.00
27 września, godz. 16.00 prelekcja mgr Małgorzaty Wołoszyn „Losy przeworszczan pod okupacją niemiecką”.

ZAPRASZAMY!

OPOWIEŚCI WĄSKOTOROWE

„Opowieści wąskotorowe”
Piątkowa prezentacja wystawy „Opowieści wąskotorowe” w Muzeum w Przeworsku
rozpocznie jesienne działania w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe dla
Niepodległej 1904 – 2019”. Przeznaczone będą dla dzieci i młodzieży z pięciu gmin
podkarpackich, przez które przejeżdża Przeworska Kolejka Wąskotorowa.
W piątek 6 września w sali balowej Muzeum w Przeworsku dzieci i młodzież szkolna,
członkowie Przeworskiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej spotkają się, by obejrzeć
wystawę „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej  w starej fotografii i dokumentach”.
Opowie o niej Józef Stolarczyk, dyrektor szkoły podstawowej w Bachórzu, który
przygotował ją w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904 –
2019”. Jest to wystawa mobilna, składa się z siedmiu dwustronnych tablic, na których
spopularyzowane są historia i współczesne losy kolejki wąskotorowej Przeworsk –
Dynów. Zdjęcia, ilustracje i treści zaprezentowano w nowoczesny sposób.
Przedstawiono na nich ludzi związanych z budową kolei, elementy infrastruktury (w
tym tunel) oraz stacje i przystanki. Zaprezentowano archiwalne i współczesne
fotografie.
- Przygotowaliśmy wystawę mobilną po to, by mogła być prezentowana w szkołach,
instytucjach samorządowych i kultury w gminach, które są zaangażowane w realizację
projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904 – 2019”. – Relacjonuje Aneta
Pepaś – Skowron, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dynowie, pomysłodawczyni i
organizatorka projektu. – Tworzymy właśnie grupę wolontariuszy, którzy będą mogli
pojechać razem z wystawą do zainteresowanych instytucji i o niej opowiedzieć.
Stworzyliśmy także do wystawy katalog, będzie miał postać pliku, który w najbliższym
czasie umieścimy na stronie internetowej projektu http://waskotorowa.idynow.pl/ -
dodaje Aneta Pepaś – Skowron.
„Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” to cykl działań edukacyjnych i animacyjnych
prowadzonych w gminach na terenie których znajduje się 7 stacji kolejki wąskotorowej
na trasie Przeworsk-Dynów (woj. podkarpackie, powiat przeworski i rzeszowski). W
realizację projektu zaangażowane są samorządy lokalne i domu kultury. Projekt wpisuje
się we współczesne myślenie na temat działań społecznych wokół tzw. „wspólnej
sprawy”: popularyzacji wydarzeń historycznych związanych z kolejką wąskotorową, ale
także z odzyskaniem niepodległości. Latem społeczności lokalne zorganizowały siedem
wydarzeń kulturalnych na stacyjkach kolejki. W najbliższych dniach domy kultury
zorganizują konkursy dla dzieci z przedszkoli i młodzieży szkolnej.
Dzieci w przedszkolach będą mogły przygotować inscenizacje i animacje teatralno –
muzyczne pod tytułem „Stoi na stacji Lokomotywa”. Młodzież szkolna będzie mogła
wziąć udział w konkursie literackim „Opowieści z pociągu dla Niepodległej”.
Organizatorzy chcą, by kanwą do prac konkursowych były opowieści starszych, by
powstały po rozmowach z rodzicami, dziadkami, sąsiadami. Mają zawierać wątki z
historii kolejki wąskotorowej.

Projekt „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” trwa od czerwca do listopada 2019 r.
Głównym organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Partnerami głównymi
są: Gmina Miejska Dynów, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Zarząd Dróg
Powiatowych w Przeworsku. Partnerami są: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Miejski
Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, Gminny Ośrodek Kultury w
Przeworsku, Gminny Ośrodek w Jaworniku Polskim, Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w
Kańczudze, Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, Gminna Biblioteka Publiczna w
Dynowie z/s w Bachórzu
Projekt jest dofinansowany z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Strona internetowa projektu: http://waskotorowa.idynow.pl/
Aleksandra Fandrejewska – Tomczyk