Archiwa autora: admin

DŁUGI WEEKEND MAJOWY 2018 – CZAS UDOSTĘPNIANIA MUZEUM

Informujemy o dniach i godzinach udostępniania Muzeum w Przeworsku w okresie tzw. długiego weekendu  majowego:
29 kwietnia /niedziela/: 10-14
30 kwietnia /poniedziałek/: 10-15
1 maja /Święto Pracy/: nieczynne
2 maja /środa/: 10-18
3 maja /Święto Konstytucji 3 Maja/: nieczynne
4 maja /piątek/: 10-18
5 maja /sobota/: 10-14
6 maja /niedziela/: 10-14

KONKURS PLASTYCZNY „WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA” – ROZSTRZYGNIĘTY!

Informujemy, że rozstrzygnięty został XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Współcześni Rycerze Św. Floriana”. Nagrodzonym i wyróżnionym oraz wszystkim 731 uczestnikom konkursu -  gratulujemy!
Wystawa pokonkursowa prac plastycznych otwarta zostanie w sobotę w Noc Muzeów 19 maja 2018 r. o godz. 16.30 w Muzeum Pożarnictwa.
Treść protokołu do pobrania w pliku PDF:  Protokół Jury Florian 2018

Zajęcia w Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej

Muzeum w Przeworsku zaprasza dzieci zainteresowane działaniem w różnych technikach plastycznych, na warsztaty do Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w piątki w środkowych dwóch tygodniach miesiąca. W kwietniu zapraszamy dzieci w dniach: 13 i 20, w godzinach od 15.00 do 17.30.
Kontakt w tej sprawie: Halina Superson, tel. 792-777-311

PAŁAC LUBOMIRSKICH – ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA

Informujemy, iż od niedzieli 8 kwietnia 2018 r. ekspozycje w Pałacu Lubomirskich będą dostępne do zwiedzania.
W kwietniu Muzeum czynne: w poniedziałki od 11.00 do 15.00, od wtorku do piątku w godz. 10.00-15.30, w soboty – nieczynne, w niedziele w godz. 10.00-14.00.
W sezonie turystycznym od 1 maja do 30 września Muzeum czynne: w poniedziałki od 11.00 do 15.00, od wtorku do piątku w godz. 10.00-18.00, w soboty i niedziele w godz. 10.00-14.00.
ZAPRASZAMY!

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MUZEUM W PRZEWORSKU ZA ROK 2017

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Przeworsku za 2017 rok, złożone w dniu 27 marca 2018 r. podczas walnego zebrania członków.

 1. Pozyskanie kwoty na zakup drewna  z Nadleśnictwa Jarosław w celu wykonania 40 drewnianych straganów na potrzeby organizacji  powiatowego Święta Chleba – 1000 zł.
 2. Pozyskanie kwoty  pieniężnej na wydanie drukiem przewodnika po zbiorach Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, który ukazał się wiosną  w nakładzie 1000 egz.  (Sponsorzy:  Krzysztof Kukulski, Paweł Kucab, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Przeworsku, Kolbruk, Bricomarche, Peter Bauer. Koszt wydania przewodnika – 1640 zł)
 3. Stowarzyszenie brało udział w realizacja projektu pn. „Stroje przeworskie: wpływ na przyszłość przeworskiej wsi” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, gdzie beneficjentem był Powiat Przeworski. W celu wzięcia udziału w projekcie, w lutym 2017 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako tzw. PARTNER KSOW. Całkowita wartość projektu wynosiła: 59 428,23 zł,  przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 33 075,00 zł.  W ramach przedsięwzięcia wydana została publikacja pt.: „Ludowe stroje przeworskie – przeszłość i przyszłość” oraz przygotowana została wystawa czasowa pt.: „Ludowe stroje przeworskie – w poszukiwaniu znaku tożsamości” zorganizowana na czas dwóch miesięcy (sierpień-wrzesień).  Stowarzyszenie miało „wkład zasobów osobowych” w realizację zadania. Tj. od 1 marca 2017 roku  do  30 czerwca (4 miesiące), Katarzyna Ignas wykonała w ramach zadania działania: opracowanie merytoryczne tekstu studium oraz dobór zdjęć i opracowanie podpisów publikacji albumowej „Ludowe stroje przeworskie: przeszłość i przyszłość”. Szacowana wartość wkładu zasobów rzeczowych  wynosi: 4 miesiące x 2 000,00 zł = 8 000,00 zł.
 4. Pozyskanie kwoty 281 zł od Burmistrza Miasta Przeworska na 6 budek lęgowych dla ptaków, zawieszonych następnie na terenie parku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku.
 5. Realizacja zadania z konkursu „Ochrona i promocja zdrowia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, pn. „Warsztaty w otwartej pracowni edukacji plastycznej” w okresie 01.02-20.12.2017. Wnioskowana kwota dotacji – 4600 zł, dofinansowanie – 3500 zł – Burmistrz Miasta Przeworska. W cyklu zajęć uczestniczyło 20 dzieci z terenu miasta Przeworska. Koordynator zadania – H. Superson.
 6. Realizacja zadania – dwudniowego pleneru rysunkowo-malarskiego dla dzieci z 3 szkół podstawowych z terenu miasta Przeworska oraz  dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku. Dofinansowanie – 1500 zł: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Burmistrz Miasta Przeworska, Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3 z Przeworska. W zadaniu uczestniczyło 49 dzieci. Koordynator – H. Superson.
 7. Złożenie wniosku do Fundacji LOTTO na projekt:  „Warsztaty w  Otwartej Pracowni Edukacji Plastycznej”. Fundacja postanowiła nie włączać się w realizację projektu;  Złożenie wniosku  o dofinansowanie projektu „Przeworsk Mała Ojczyzna – Historia w historyjce” do Zarządu Fundacji  Banku Pekao S.A. im. Mariana Kantona. Wniosek nie otrzymał dofinansowania; Złożenie wniosku  do Fundacji LOTTO na projekt: „„Przeworsk Mała Ojczyzna – Historia w historyjce”.  Fundacja nie włączyła się w realizację projektu; Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Warsztaty nauki haftu przeworskiego” do Fundacji Banku Zachodniego WBK Grupa Santander – konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam”.  Projekt nie został nagrodzony grantem.
 8. Udział w sesji  Rady Miasta Przeworska podczas której prezentowały się organizacje pozarządowe, otrzymujące dofinansowanie z budżetu Miasta Przeworska.
 9. Udział w III Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie.
 10. Współfinansowanie projekcji filmów w „Kinie Letnim” w okresie wakacji.
 11. Udział Stowarzyszenia w akcji charytatywnej na rzecz Michaliny Kułakowskiej.
  Przychody Stowarzyszenia określone statutem w roku 2017: 6309,54 zł
  Koszty Stowarzyszenia w roku 2017: 6603,98 zł
  Przeworsk, 27.03.2018 r.

WIELKANOC 2018

Informujemy, iż Muzeum w Przeworsku w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) czynne będzie do godz. 12.00. W okresie Świąt Wielkanocnych (Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny) Muzeum będzie nieczynne.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Państwu pogody ducha, spokoju i radości; smacznego święconego jajka, mokrego oblewanego poniedziałku oraz Wesołego Alleluja!!!

MP-F-

Pocztówka „Wesołego Alleluja!” reprodukcja obrazu Bronisławy Rychter-Janowskiej z 1935 r. Pocztówka Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie, z obiegu, 1937 r. Dar Jana Burnata.

WYSTAWA: Grafika i malarstwo Kowalczuk – Waliczek

Zapraszamy na wernisaż wystawy grafiki i malarstwa Mirosława Kowalczuka i Damiana Waliczka, w najbliższy piątek, 23 marca, o godz. 18.00 w Galerii „Magnez”. Wystawa czynna do 5 maja 2018 r. (ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NIEKTÓRYCH WYSTAWIONYCH PRAC.)

Mirosław Kowalczuk „Miro” -  artysta plastyk, malarz, rysownik, projektant designu, muzyk. Urodzony w Jarosławiu  w 1967 roku. Ukończył: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu (1987 rok), Studium Nauczycielskie w Rzeszowie na kierunku plastyka (1989 rok), Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale form przemysłowych (dyplom w 1994 roku) oraz Podyplomowe Studium Pedagogiczne przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2004 rok). Uprawia rysunek, malarstwo, design oraz rock w grupie GET BREAK. http://www.getbreak.pl/bio.php Brał udział w bardzo wielu wystawach w kraju i za granicą. Od 1996 roku jest nauczycielem technik graficznych, projektowania graficznego, projektowania multimedialnego, podstaw projektowania i projektowania multimedialnego w Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu.

Damian Waliczek – pochodzi z Gliwic, od 2000 roku mieszka w Jarosławiu. Ukończył grafikę warsztatową w pracowni prof. Ewy Zawadzkiej na obecnej Akademii im. Jana Długosza WSO w Częstochowie. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, projektowaniem graficznym, fotografią, także aranżacja wnętrz. Od 2008 roku jest nauczycielem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Zespole Szkół Plastycznych Jarosławiu. Prowadzi Szkołę Rysunku i Malowania w MOK, również Szkołę Rysunku Odręcznego w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Uczestnik wielu wystaw, prezentacji, happeningów, członek Komisji Konkursowych. Twórca wielu znaków graficznych i logo oficjalnie funkcjonujących nie tylko w mieście. Prace wystawia w kraju i za granicą: niektóre znajdują się w zbiorach prywatnych m.in. w Niemczech, na Słowacji, w Stanach Zjednoczonych, Meksyku.

plakat1