Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na zadanie: „ Wykonanie studium przedprojektowego – audytu energetycznego oraz efektu ekologicznego zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002.r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) – normy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. dla budynku Pałacu oraz kompleksowego bilansu energetycznego dla budynku Pałacu z uwzględnieniem energii pozyskanej z zaprojektowanej na terenie ogrodów przeworskich farmy  fotowoltaicznej o mocy...  Czytaj dalej...


Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na zadanie: REMONT DACHU CZĘŚĆ II OD STRONY ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ NA BUDYNKU OFICYNY

Informujemy o wyborze wykonawcy na zadanie: „Remont dachy część II od strony zachodniej i północnej na budynku Oficyny”. Zawiadomienie w formacie pdf: Zawiadomienie Czytaj dalej...


Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie studium przedprojektowego – audytu energetycznego oraz efektu ekologicznego dla budynku Pałacu”

Dokumentacja do pobrania w ramach zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: „ Wykonanie studium przedprojektowego – audytu energetycznego oraz efektu ekologicznego zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002.r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) – normy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. dla budynku Pałacu oraz kompleksowego bilansu energetycznego dla budynku Pałacu z uwzględnieniem energii pozyskanej z zaprojektowanej na terenie ogrodów...  Czytaj dalej...


Informacja dla zwiedzających

Szanowni Państwo informujemy, że w w dniu 2 sierpnia 2015 r. ( „Święto Chleba”)  Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy  w godzinach od 10.00 do 14.00 będzie nieczynne. Chętnych do zwiedzania  w tym dniu zapraszamy w godzinach od 15.00 do 19.00. Ostatnie wejście do Muzeum na godzinę przed zamknięciem. Ponadto informujemy, że Muzeum Pożarnictwa w tym dniu będzie nieczynne. Czytaj dalej...


Protokół otwarcia ofert na wykonywanie zadania: „Zakup zestawu: projektor multimedialny, obiektyw (…) do organizacji kina letniego i imprez plenerowych.”

Protokol Zakup Projektora Czytaj dalej...


Protokół otwarcia ofert z dnia 3 lipca 2015 r. na zadanie pn. „Remont dachu od strony wschodniej i południowej budynku oficyny na działce nr ewid. 244/6 w Przeworsku”

Protokół otwarcia ofert Czytaj dalej...


Zakup zestawu: projektora multimedialnego, obiektywu, stojaka pod projektor oraz stolika pod mikser do organizacji kina letniego i imprez plenerowych

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie pn. „Zakup zestawu: projektora multimedialnego, obiektywu, stojaka pod projektor oraz stolika pod mikser do organizacji kina letniego i imprez plenerowych”. Szczegóły w piśmie nr RP.2711.2.2015 z dn. 25.06.2015 r. (pliki jpg. 1-3). Załączniki: oferta cenowa (plik Word 1.) oraz wzór umowy (pliki Word 1-3zał. Nr 1zał. Nr 2). Czytaj dalej...
Copyright 2014 by Muzeum w Przeworsku

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress