Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. prac konserwatorsko-pielęgnacyjnych na terenie parku

Muzeum w Przeworsku przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym prac konserwatorsko-pielęgnacyjnych (etap 1) przy 33 drzewach będących pomnikami przyrody na terenie zabytkowego parku w Przeworsku.
Szczegóły w załączonym dokumencie.
Kontakt: Grzegorz Drabik tel. 502 216 533

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty