Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: dotyczy postępowania pn. Wykonanie oświetlenia parku i elewacji pałacu oraz montaż monitoringu na terenie parku i systemów alarmowych: SAP, SWIN, […]

Informacja o wyborze oferty

Informacja o WYBORZE OFERTY, dotyczącej postępowania:  Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich na terenie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego w podziale na 3 zadania: Część […]