Informacja o wyborze oferty

Informacja o WYBORZE OFERTY, dotyczącej postępowania:  Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich na terenie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego w podziale na 3 zadania: Część […]

PRZETARGI: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert: Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich na terenie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego w podziale na 3 zadania: Część I – […]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza Wykonawców do składania ofert do zadania:   Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich na terenie Muzeum  w podziale na 3 […]