Informacja o wyborze oferty do zadania: Rewitalizacja oranżerii… etap II

Muzeum w Przeworsku przesyła informację o wyborze oferty do zadania pn. Rewitalizacja oranżerii wraz z otoczeniem etap II na terenie Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
Plik PDF do pobrania: Informacja o wyborze oferty