Finał zadania ministerialnego pn. „Katalog zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku”

Miło nam poinformować, że ukazał się drukiem „Katalog zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku”. Jest to publikacja prezentująca bogatą i unikatową kolekcję pożarniczą, pochodzącą głównie z terenu powiatu przeworskiego. Została ona uratowana przed zniszczeniem przez Leona Trybalskiego, przeworskiego kolekcjonera pamiątek strażackich oraz twórcę Muzeum Pożarnictwa. Inspiracją do napisania i wydania katalogu o zbiorach strażackich, które nigdy wcześniej nie były prezentowane szerszej publiczności, był zbliżający się 8 czerwca 2024 r. – jubileusz 50. rocznicy istnienia Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku.

Promocja katalogu odbędzie się 2 grudnia 2023 r. w Oranżerii na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku.

Katalog dofinansowano ze środków „Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” oraz Powiatu Przeworskiego.

Wojciech Kruk