Zadanie: Konserwacja techniczna i estetyczna kaplicy w pałacu Lubomirskich w Przeworsku – II etap ściana wschodnia.

Muzeum w Przeworsku podaje informację o wyborze Wykonawcy zadania pn. „Konserwacja techniczna i estetyczna kaplicy w pałacu Lubomirskich w Przeworsku – II etap ściana wschodnia”.

Do pobrania plik pdf: informacja z wyboru oferty