Pielęgnacja drzew (etap I)na terenie zabytkowego parku w Przeworsku

Muzeum w Przeworsku przesyła w załączonym dokumencie informację dotyczącą wyboru wykonawcy do zadania dofinansowanego ze środków WFOŚIGW w Rzeszowie oraz Powiatu Przeworskiego pn. „Pielęgnacja drzew etap I na terenie zabytkowego parku w Przeworsku”.

Pielęgnacji zostaną poddane drzewa  rosnące w otoczeniu remontowanej obecnie oranżerii.