Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku etap I oraz renowacja i konserwacja polichromii w Sali Mieszczańskiej w Pałacu Lubomirskich w Przeworsku

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie:
Remont konserwatorski  elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku etap I oraz renowacja i konserwacja polichromii w Sali Mieszczańskiej w Pałacu Lubomirskich w Przeworsku
Kontakt: Grzegorz Drabik, tel. 502 216 533
Poniżej zamieszczamy: linki (23 linki) do załączników i załączniki (21 plików) do pobrania:

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​Załączniki  (21 plików) do pobrania:
pozwolenie na budowę remont pałacu w Przeworsku
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remont pałacu Lubomirskich w Przeworsku
przedmiar robót renowacja elewacji etap I
przedmiar robót polichromie w sali mieszczańskiej
projekt konserwacji malowideł ściennych 1976-77 elewacja pałacu w Przeworsku
program prac konserwatorskich polichromie
program prac konserwatorskich elewacja pa+�ac
pozwolenie konserwatorskie remont Pa+�acu
pozwolenie konserwatorskie polichromie
pozwolenie konserwatorskie elewacja
2711_2_wzor_umowy_5
2711_2_wykaz os+-b_8
2711_2_wykaz do+�wiadczenia_7
2711_2_siwz_OK
2711_2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_2
2711_2_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_3
2711_2_oswiadczenie_nt._grupy_kapitalowej_4
2711_2_formularz_oferta_1
2711_2_zobowiązanie podmiotu trzeciego_6
2711_2RODO_11
ogłoszenie o zamówieniu