Ogłoszenie o przetargu na: Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz renowacja i konserwacja polichromii w Sali Mieszczańskiej w Pałacu Lubomirskich w Przeworsku.

Zapraszamy do udziału w przetargu na zadanie:
pn. „Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz renowacja i konserwacja polichromii w Sali Mieszczańskiej w Pałacu Lubomirskich w Przeworsku”.
Kontakt: Dyrektor Tomasz Syk, tel. 530 625 904

W załączeniu linki do pobrania oraz  dokumenty:

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​


pozwolenie na budowę remont pałacu w Przeworsku
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remont pałacu Lubomirskich w Przeworsku
przedmiar robót renowacja elewacji etap I
przedmiar robót polichromie w sali mieszczańskiej
przedmiar rob+-t renowacja elewacji etap I
przedmiar rob+-t polichromie w sali mieszcza+�skiej
projekt konserwacji malowideł ściennych 1976-77 elewacja pałacu w Przeworsku
program prac konserwatorskich polichromie
program prac konserwatorskich elewacja pa+�ac
pozwolenie konserwatorskie polichromie
pozwolenie konserwatorskie remont Pa+�acu
pozwolenie konserwatorskie elewacja

10_07_ RODO_11
10_07__formularz_oferta_1
10_07_Ogłoszenie o zamówieniu
10_07_oswiadczenie_nt._grupy_kapitalowej_4 10_07_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_3 10_07_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_2
10_07_siwz_OK
10_07_wykaz doświadczenia_7
10_07_wykaz osób_8
10_07_wzor_umowy_5
10_07_zobowiązanie podmiotu trzeciego_6