This is an example of a HTML caption with a link.
Nadzór inwestorski nad robotą budowlaną przy obiekcie zabytkowym: „Głęboka modernizacja energetyczna Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej”

Muzeum w Przeworsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie, które będziemy realizować  od drugiego kwartału 2017 r pn. „Głęboka modernizacja  energetyczna Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy  fotowoltaicznej”. Zapytanie dotyczy nadzoru inwestorskiego  nad robotą budowlaną przy obiekcie zabytkowym na podstawie posiadanych, wymaganych i aktualnych uprawnień. Ponadto przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i niezbędnych zgłoszeń oraz uczestniczenia  na bieżąco na terenie placu budowy we wszystkich niezbędnych spotkaniach, komisjach i odbiorach dotyczących...  Czytaj dalej...


image description
IX MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU NA PODKARPACIU

Obchody IX  Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu odbędą się w dniach 23-27 stycznia 2017 r. W organizację ich włączyło się 38 miast i miejscowości z terenu Podkarpacia, a w nich władze samorządowe, uczelnie wyższe i szkoły średnie, instytucje kościelne, kulturalne i edukacyjne, a także organizacje pozarządowe. Centralne obchody w Rzeszowie odbędą się dnia 27 stycznia 2017 r.Szczegółowy program w załączniku pdf:Program IX Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach HolokaustuW Przeworsku w organizację obchodów włączyły się: Muzeum w Przeworsku...  Czytaj dalej...


sekcja-znak-znak_21070232
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

INFORMACJA O BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Przeworski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające  na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta Przeworski  na podstawie art. 9 ust. 2 i 3  ww. ustawy ustalił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Przeworskiego tj: 1) Punkt w  Sieniawie, z siedzibą: a) w  Zespole Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4: -  w poniedziałki  w godzinach od 9:00 do 13:00  (Radca prawny) - ...  Czytaj dalej...


logo-muzeum biale
REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM W PRZEWORSKU

Zarządzeniem Dyrektora Muzeum w Przeworsku nr 1/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.  wprowadzony został nowy Regulamin Organizacyjny Muzeum w Przeworsku. Treść Regulaminu w załączniku pdf. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM Czytaj dalej...


DSCF0717
ZABYTEK ZADBANY 2017

„Zabytek zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej...  Czytaj dalej...


5 Br. Rychter-Janowska mal. Wyd. Salonu Malarzy Polskich w Krakowie
Informacja o godzinach otwarcia Muzeum w okresie świąteczno-noworocznym

Godziny otwarcia Muzeum w Przeworsku w okresie świąteczno-noworocznym:23 XII /piątek/ – Muzeum czynne w godz. 10-15.30 24-26 XII – Muzeum nieczynne 27 XII -30 XII – Muzeum czynne w godz. 10-15.30 31 XII 2016 – 1 I 2017 – Muzeum nieczynne 2 I  – Muzeum czynne w godz. 11-15 3 – 5 I Muzeum czynne w godz. 10-15.30 6 I – 7 I  Muzeum nieczynne8 I /niedziela/ – Muzeum czynne w godz. 10-14 Czytaj dalej...


loga powiazane
DOFINANSOWANIE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE na projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy fotowoltaicznej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego na skutek zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, dzięki głębokiej modernizacji energetycznej budynku Pałacu Lubomirskich w Przeworsku wraz z kompleksową modernizacją układu...  Czytaj dalej...


Copyright 2014 by Muzeum w Przeworsku
PARTNERZY:

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress