Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na badania konserwatorskie

Muzeum w Przeworsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie, które będziemy realizować  od drugiego kwartału 2017 r. pn. „Głęboka modernizacja  energetyczna Pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz budowa farmy  fotowoltaicznej”. Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań na polichromię, historyczne tynki, warstwy barwne przy obiekcie zabytkowym na podstawie posiadanych, wymaganych i aktualnych uprawnień. Ponadto przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i niezbędnych zgłoszeń oraz uczestniczenia  na bieżąco na terenie placu budowy we wszystkich niezbędnych spotkaniach, komisjach i odbiorach dotyczących realizowanego zadania.

W załączeniu zaproszenie, informacje  o projekcie ze szczegółowymi wyjaśnieniami  dotyczącymi przedmiotowego zadania, pozwolenia konserwatorskie, pozwolenia na budowę oraz przedmiary robót.
Kontakt: Grzegorz Drabik tel. 794 777 411, 502 216 533
zaproszenie do złożenia oferty cenowej
załaczniki do zaproszenia
pozwolenia na budowę
pozwolenie konserwatorskie kotłownia Pałac
przedmiar robót roboty budowlane Muzeum w Przeworsku
przedmiar robót kotłownia Pałac w Przeworsku
przedmiar robót instalacja co Pałac w Przeworsku
pozwolenie konserwatorskie remont PałacuCopyright 2014 by Muzeum w Przeworsku

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress