Bożogrobcy przeworscy

Ukazała się publikacja „Bożogrobcy przeworscy. Studia z dziejów Bazyliki Kolegiackiej pw. Ducha Świętego i klasztoru Kanoników Regularnych Grobu Bożego w Przeworsku” pod redakcją dra Łukasza Mroza i dra Szymona Wilka. Książka jest owocem konferencji naukowej „Bożogrobcy przeworscy. Historia – sztuka – kultura – duchowość” zorganizowanej przez nasze Muzeum we współpracy z Parafią pw. Ducha Świętego w Przeworsku w dn. 21 października 2022 r.

Pozycja została wydana przez Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnię w Sandomierzu (wpisane na listę wydawnictw naukowych, „punktowanych”). Liczy 360 stron, w tym 40 stron wkładki kolorowej, obejmującej niemal 100 ilustracji.

Publikacja „Bożogrobcy przeworscy” zawiera 12 recenzowanych tekstów – 11 artykułów, będących poszerzonymi wersjami referatów zaprezentowanych podczas konferencji, oraz sprawozdanie z wystawy czasowej „Dziedzictwo przeworskich Bożogrobców”. Opracowania dotyczą zagadnień z zakresu historii (powstanie klasztoru Bożogrobców w Przeworsku, przełożeni konwentu, wspólnoty brackie), kultury intelektualnej i duchowej (kazanie ks. Jakuba Śliwskiego, twórczość ks. Jakuba Radlińskiego), historii sztuki (architektura kościoła, ołtarz główny, obraz śś. Sebastiana i Walentego) oraz turystyki religijnej (projektowany „Podkarpacki Szlak Bożogrobców”).

Książkę będzie można nabyć w Centrum Informacji Turystycznej „Kordegarda” od 28 grudnia 2023 r. w cenie 25 złotych. Sprzedaż książki prowadzi także Parafia pw. Ducha Św. w Przeworsku.