DZIEDZICTWO PRZEWORSKICH BOŻOGROBCÓW – nowa wystawa czasowa

Zapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy „Dziedzictwo przeworskich Bożogrobców” który odbędzie się w najbliższą sobotę 8 października o godz. 17:00 w Galerii „Magnez”.
Wystawa „Dziedzictwo przeworskich Bożogrobców” eksponowana jest w galerii wystaw czasowych „Magnez” od 8 października do 30 listopada 2022 r. WYSTAWA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 4 GRUDNIA 2022 R.
Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Bożego powstał w Jerozolimie na przełomie XI i XII wieku. Do Polski Bożogrobcy przybyli w 1163 r. sprowadzeni przez rycerza Jaksę Gryfitę, który ufundował im w Miechowie klasztor, przez co przylgnęła do nich nazwa „miechowici”. Do Przeworska sprowadzeni z inicjatywy Jana z Tarnowa, który powierzył Bożogrobcom ufundowaną przez siebie parafię. Od 1394 r. do połowy XIX wieku zakonnicy kształtowali duchowe i kulturowe miasta i regionu, czego dowodem jest monumentalna Bazylika pw. Ducha Świętego i żywy kult Grobu Bożego. Czas ich obecności w Przeworsku wyznacza ramy chronologiczne wystawy.
Główne wątki wyeksponowane na wystawie to powstanie Zakonu, sprowadzenie go na ziemie polskie, powierzenie Bożogrobcom parafii w Przeworsku, budowa kaplicy Grobu Bożego, przeworska replika Grobu Bożego na tle podobnych realizacji w Europie Środkowej, artystyczne implikacje obecności zakonników w Przeworsku, twórczość ks. Jakuba Radlińskiego i kultura intelektualna Bożogrobców, klasztor w strukturach prowincji ruskiej Zakonu, związki klasztoru z rodem Lubomirskich.
Prezentacji tych tematów służą zabytki artystyczne, a wśród nich kolekcja portretów prepozytów i innych osób związanych z Zakonem, argenteria kościelne, m. in. relikwiarz w kształcie Grobu Bożego oraz rękopisy i starodruki. Przekaz uzupełniają fotokopie dokumentów z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych, Biblioteki Czartoryskich, Archiwum Prowincji OO. Bernardynów oraz liczne fotografie ukazujące sakralne dziedzictwo Zakonu.
Najliczniejsza grupa zabytków pochodzi ze zbiorów Parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku. Ponadto prezentowane są eksponaty z Muzeum Ziemi Miechowskiej i Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo-Parkowego.
Wernisaż wystawy poprzedza konferencję naukową „Bożogrobcy przeworscy. Historia – sztuka – kultura – duchowość” organizowaną przez Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy we współpracy z Parafią pw. Ducha Świętego w dn. 21 października 2022 r. Prelegenci, reprezentujący różne dyscypliny naukowe, związani z kilkoma ośrodkami akademickimi zaprezentują wówczas swoje wyniki dociekań dotyczących dziejów przeworskich Bożogrobców.
Wystawa czynna jest w godzinach pracy Muzeum, wstęp 2 zł. Towarzysząca jej oferta edukacyjna kierowana jest do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich.
Szymon Wilk