FERIE Z MUZEUM

W dniach 23-27 stycznia 2023  roku, zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat na zajęcia w Muzeum, tematycznie związane ze zbiorami i wystawami Muzeum w Przeworsku. Zapewniamy materiały plastyczne. Zajęcia odbywają się w godz. 11-13.30.

Wstęp: 5 zł od 1 osoby za 1 dzień.

Informacje i zapisy pod nr tel. 575 93 95 93 – Jolanta Sagan-Thomas

REGULAMIN ferii 2023 (do pobrania): Regulamin Ferie z Muzeum 2023

ZGODA rodzica/opiekuna na udział dziecka w zajęciach: Zgoda ferie 2023

Harmonogram  i tematyka zajęć:

23.01/poniedziałek

MAKIETA W STYLU RETRO – zajęcia plastyczne w Galerii „Magnez”. Dzieci oglądają wystawę starych fotografii „Przeworsk w stylu retro”. Następnie, wykorzystując fotografie z wizerunkami budynków, zabudowy miasta Przeworska, na płaszczyźnie planu miasta przygotowują papierową makietę obrazującą wygląd starego Przeworska.  Zajęcia prowadzi Małgorzata Wołoszyn.

24.01/wtorek

WZORNIK PRZEWORSKI 2.0  – zajęcia plastyczne realizowane w oparciu o „Wzornik przeworski”. Dzieci zapoznają się z sposobami zdobienia przedmiotów oraz formami i kolorystyką charakterystycznych wzorów stosowanych w regionie przeworskim.  Dzieci ozdabiają w technice malarskiej (farby akrylowe), wybranym wzorem przeworskim drewniany krążek – podkładkę pod kubek. Zajęcia poprowadzi Katarzyna Ignas.

25.01/środa

ZWIERZĘTA, CO MIESZKAJĄ W PAŁACU  –  uczestnicy zwiedzają ekspozycję wnętrz pałacowych i wraz z przewodnikiem identyfikują motywy zoomorficzne zdobiące naczynia porcelanowe i fajansowe oraz wizerunki zwierząt prezentowane w dziełach plastycznych, malarskich i graficznych. W części praktycznej zajęć z materiałów papierowych tworzą „pałacowy zwierzyniec”. Zajęcia poprowadzi Jolanta Sagan-Thomas.

26.01/czwartek

STAR 20 W AKCJI – w Muzeum Pożarnictwa dzieci oglądają zabytkowy samochód pożarniczy Star 20, wyprodukowany w 1953 roku. Dowiadują się, jak wyglądały i na czym polegały bojowe akcje gaszenia pożarów. Następnie wyobrażają sobie, rysują i malują akcję pożarową z udziałem Stara 20. Zajęcia prowadzić będzie Wojciech Kruk.

27.01/piątek

SZLAKIEM PODWOJNEGO KRZYŻA – dzieci udają się 45-minutową wycieczkę do Bazyliki pw. Ducha Św. – dawnego Kościoła Bożogrobców. Wraz z przewodnikiem, w przestrzeni świątyni i jej otoczenia odnajdują wizerunki podwójnego krzyża – godła (znaku) Zakonu  Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Bożego. W drugiej części zajęć, dzieci przygotowują wizerunek znaku Bożogrobców w dowolnej technice plastycznej. Zajęcia poprowadzą: Edyta Bieniasz i Szymon Wilk.

Z A P R A S Z A M Y !!!