FERIE Z MUZEUM

W dniach 18-21 lutego 2019 roku, zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat na zajęcia plastyczne, tematycznie związane  ze zbiorami i aktualnymi wystawami  Muzeum w Przeworsku. Zapewniamy materiały plastyczne. Zajęcia odbywają się  w godz. 11-13.30. Wstęp: 2 zł od osoby. 
Informacje pod nr tel. 792 777 311.
18.02
Namaluj baśń…
– zajęcia plastyczne w Galerii „Magnez” prowadzone przez Jolantę Sagan-Thomas. Po zapoznaniu się z wystawą „Ilustracje do baśni Hansa Christiana Andersena” ze zbiorów BWA Galerii Zamojskiej i po wysłuchaniu wybranej baśni, dzieci namalują farbami ilustrację.
19.02
Iluminowany inicjał twojego imienia
– zajęcia towarzyszące wystawie „Przywileje dla miasta Przeworska XV-XVIII w.”, prowadzone przez Małgorzatę Wołoszyn.  Po zapoznaniu się z wystawą, dzieci wykonują ozdobny inicjał – litery swojego imienia.
20.02
Kalendarz z przysłowiami
– dzieci zapoznają się z przysłowiami  i tworzą kartkę z kalendarza zawierającą rysunek  oraz przysłowie związane z wybranym miesiącem. Zajęcia prowadzone przez Katarzynę Ignas.
21.02
Autoportret ze zwierzątkiem
– zajęcia w sali balowej Pałacu Lubomirskich, dzieci zapoznają się z portretami malarskimi i fotograficznymi  ze zbiorów Muzeum, których bohaterami są zwierzęta i ludzie. Zadanie polega na wykonaniu szkicu ołówkowego autoportretu ze zwierzątkiem. Zajęcia prowadzone przez Wojciecha Kruka.
ZAPRASZAMY!

FERIE