Fundacja budowy pomnika- ławeczki Księcia Ordynata Andrzeja Lubomirskiego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku

Zwracamy się z prośbą o wsparcie budowy pomnika-ławeczki Księcia Ordynata Andrzeja Lubomirskiego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku, przy lipie Jana III Sobieskiego. Autorem projektu jest prof. UR dr hab. Jerzy Kierski. W bieżącym roku 22 listopada, mija 70. rocznica śmierci ostatniego Ordynata Przeworskiego Księcia Andrzeja Lubomirskiego. Jest to odpowiedni moment aby upamiętnić tego znamienitego człowieka, wieloformatowego polityka, związanego z Przeworskiem. Lubomirscy – Ordynaci Przeworscy byli darczyńcami i kuratorami Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie oraz twórcami Muzeum im. Lubomirskich we Lwowie, współtworzyli Polską Akademii Umiejętności i Muzeum Archeologiczne w Krakowie, przekazali potomnym bezcenne pamiątki narodowe i dobra kultury. Warto podkreślić, że Książę Andrzej Lubomirski dbał nie tylko o swoje gniazdo rodowe – Przeworsk, powiększając majątek i usprawniając system zarządzania Ordynacją Przeworską, ale angażował się w sprawy powiatu i kraju. To Andrzej Lubomirski po utworzeniu powiatu przeworskiego w 1899 r. starał się usilnie o jego wyodrębnienie spod autonomicznej zależności powiatu łańcuckiego, co udało się zrealizować w 1929 r. Pełnił liczne funkcje polityczne, społeczne i gospodarcze. Był m.in. honorowym obywatelem miasta Przeworska i prezesem Rady Nadzorczej Towarzystwa Kolei Przeworsk-Dynów oraz Tarnów-Szczucin, jednym z założycieli i udziałowców Fabryki Wyrobów Gumowych „Kauczuk” w Bydgoszczy. Działał jako członek dziedziczny austriackiej Izby Panów, był przez 4 kadencje posłem na Sejm Krajowy w Galicji, był posłem do austriackiej Rady Państwa w Wiedniu, przewodniczącym frakcji „Podolaków” w Kole Polskim. W latach 1930-1933 był posłem na Sejm RP. Dnia 3 maja 1928 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W czasie II wojny światowej Andrzej Lubomirski interesował się sprawami nie tylko Ordynacji, ale także Ossolineum. Po 1945 wyemigrował do Brazylii, gdzie zmarł w 1953 r. w Jacarezinho.

21 lipca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Honorowego sprowadzenia szczątków i uroczystości pogrzebowych Księcia Ordynata Andrzeja Lubomirskiego. Pogrzeb i złożenie szczątków w kryptach Lubomirskich w kaplicy Bożego Grobu w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku oraz odsłonięcie pomnika planowane są w listopadzie 2023 r.

POMNIK JEST DAREM MIESZKAŃCÓW POWIATU I MIASTA PRZEWORSKA ORAZ ODWIEDZAJĄCYCH MUZEUM.

Dziękujemy za dobrowolne wpłaty, które można wpłacać na konto: Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk, nr konta: 28 9106 0008 2001 0017 6691 0001  lub za pomocą strony zrzutka.pl

https://zrzutka.pl/3ah3xs?fbclid=IwAR3B_UQ4wItAF9bdIE6OjatyJFHaMh6gBAJgD6UBVo_Zq0kr_GVrjoIiGYg

Osoby fizyczne i firmy, które wpłacą na konto Stowarzyszenia 2000 zł – otrzymają pamiątkową miniaturę pomnika z brązu i zostaną uwiecznieni jako fundatorzy na specjalnej tabliczce umieszczonej przy pomniku.