HISTORIA ORDYNACJI KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH – katalog wystawy w druku

logo mkidnPowiat Przeworski

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy informuje, że zakończyły się prace nad kompletowaniem ikonografii do katalogu wystawy pt. „Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich”. Niniejszy katalog realizowany jest w ramach programu: „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet: „Wspieranie działań muzealnych”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 20 tys. zł.

Materiał ilustracyjny w katalogu wystawy obejmuje 102 fotografie archiwalne, oraz 27 rzadkich archiwaliów, powstałych od końca XIX w. do 1947 r. Wszystkie fotografie i dokumenty archiwalne opatrzone zostały podpisem w języku polskim i w języku angielskim, wydatowane, w niektórych przypadkach udało się ustalić autora fotografii. Część zdjęć i dokumentów zilustrowana została cytatami ze wspomnień i gawęd. Wszystko to, miało na celu wzbogacenie i urozmaicenie katalogu. Muzeum w Przeworsku posiada sporą kolekcję archiwaliów i fotografii związanych z tematyką katalogu, które do tej pory nie były publikowane i prezentowane szerszej publiczności. W katalogu znajdą się również materiały pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie oraz od potomków rodziny Lubomirskich i prywatnych kolekcjonerów. W chwili obecnej czekamy na druk katalogu wystawy.

Zadanie współfinansowane jest także przez Powiat Przeworski. Katalog ukaże się drukiem dnia 1 grudnia 2017 r., będzie towarzyszyło mu spotkanie promocyjne, dostępny będzie również w wersji pdf na stronie internetowej naszego Muzeum.

1.

Pierwsza strona „Ustanowy Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich”, Wiedeń 1866 r., Muzeum w Przeworsku/First page of “Deed of Entailment of the Lubomirski Family Estate of Przeworsk”, Vienna 1866, Museum in Przeworsk.

2.

Karta korespondencyjna Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, przed 1939 r., Muzeum w Przeworsku/Notecard of the Ossoliński National Institute in Lviv, before 1939, Museum in Przeworsk.

 3.
Leon Świtalski, Zarządca Dóbr Ordynacji Przeworskiej w latach 1912–1921, okres międzywojenny, Muzeum w Przeworsku/Leon Świtalski, General Administrator of the Przeworsk Estate during 1912–1921, interwar period, Museum in Przeworsk