KATALOG ZBIORÓW MUZEUM POŻARNICTWA W PRZEWORSKU – realizacja zadania ministerialnego

Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku realizuje zadanie pn. „Katalog zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku”, do wystawy stałej Działu Historii Pożarnictwa, która obrazuje historię ochrony przeciwpożarowej i straży pożarnych z terenu powiatu przeworskiego i ziemi przemyskiej, od początków ich istnienia tj. poł. XIX w. do czasów współczesnych.
Będzie to wydanie pierwszego katalogu, w którym zaprezentowane zostaną muzealia i fotografie znajdujące się w zbiorach muzeum, które zgromadził i uchronił przed zniszczeniem przeworszczanin Leon Trybalski kolekcjoner i twórca Muzeum Pożarnictwa.
Katalog podzielony będzie na 20 rozdziałów (m.in. sikawki przenośne, kubłowe, taczkowe, konne, beczkowozy, hełmy, umundurowanie, motopompy, odznaczenia, sprzęt alarmowy, oświetleniowy, przeciwgazowy, gaśniczy, ratowniczy, burzący, archiwalne dokumenty, fotografie), i opatrzony zostanie merytorycznym tekstem dotyczącym zaprezentowanego starego sprzętu strażackiego. Tekst oparty zostanie na archiwalnych dokumentach, prasie i publikacjach ze zbiorów muzeum, oraz bogatym materiale fotograficznym – najliczniejszym zbiorze w katalogu, obrazującym stary sprzęt strażacki.
Pokazana w nim zostanie duża ilość i różnorodność eksponatów, która nie była publikowana i prezentowana szerszej publiczności. Będzie on miał również na celu popularyzację wiedzy o starym, nie używanym już dzisiaj sprzęcie strażackim przez Ochotnicze i Państwowe Straże Pożarne oraz będzie promował Muzeum Pożarnictwa, miasto i region, a także unikatową kolekcję pożarniczą, którą doceniają turyści i zwiedzający z Polski i z zagranicy.
Celem zadania jest również uświadomienie szerszemu gronu odbiorców oraz zapoznanie ich z niezwykłym postępem techniki ratowniczej Straży Pożarnych jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich 150 lat.
Dla Muzeum Pożarnictwa ważne jest również, aby zaznajamiać z postacią Leona Trybalskiego i przekazywać kolejnym pokoleniom Jego dziedzictwo, którego spuścizną jest imponująca regionalna kolekcja pożarnicza na skalę Polski.

„Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” oraz ze środków Powiatu Przeworskiego.

Wojciech Kruk
Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku