KINO LETNIE W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy w związku z realizacją 2-letniego zadania: „Zakup projektora, ekranu oraz nagłośnienia do organizacji kina letniego i imprez plenerowych” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Przeworskiego oraz Muzeum w Przeworsku, zaprasza mieszkańców Przeworska do obejrzenia filmu na świeżym powietrzu w parku.

Repertuar:
17 lipca 2015 r. ( piątek) godz.21.00 – 23.00 „Blue Ruin”, 
18 lipca 2015 r. ( sobota) godz. 21.00 – 23.00 etiudy filmowe studentów Państwowej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Prosimy zabrać ze sobą kocyk lub leżak.

Sponsorami wydarzenia są również:
Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku
Szkoła Filmowa w Łodzi
Tomasz Bury – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
„Gran – Tech”
Burmistrz Miasta Przeworska
Falck Medycyna Sp. z o.o.
Wójt Gminy Tryńcza

Regulamin Kina Letniego

1. Organizatorem  Kina Letniego jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy.

2. Projekcja filmów odbędzie się dniach 17-18 lipca 2015 r. w godzinach od 21: 00 do 23:30.

3. Projekcja odbędzie się przed budynkiem Oranżerii na wyznaczonym do tego terenie.

4. Organizator nie pobiera opłat za oglądanie filmów.

5. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w projekcji filmu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Organizator nie kontroluje wieku widzów, zgody rodzica lub opiekuna.

7. Podczas projekcji obowiązuje: a) kulturalne zachowanie b) zakaz palenia papierosów c) zakaz wnoszenia i picia alkoholu.

8. Organizator decyduje o ilości osób uczestniczących w projekcji na wyznaczonym do tego terenie (liczba osób nie może przekraczać 250 osób).

9. Każdy, kto zdecyduje się na udział w projekcji zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, w przeciwnym razie zostanie wyproszony z miejsca odbywania się projekcji filmu.

10. Uczestnik może przynieść bezpieczne siedzisko (koc, krzesło, karimatę, materac dmuchany, leżak itp.).

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem wyznaczonym na potrzeby projekcji filmu.

12. W razie jakichkolwiek zagrożeń należy zgłosić zaistniałą sytuację pod numer alarmowy: •112 , 997 – Policja, 998 – Straż Pożarna, 999 – Pogotowie Ratunkowe lub do pracowników Muzeum w Przeworsku, którzy zostaną przedstawieni przed projekcją filmu.

13. Na terenie parku ( przy Oranżerii) w godzinach projekcji filmu będzie znajdował się punkt medyczny, do którego należy się zgłaszać w razie potrzeby.

14. Organizator na potrzeby uczestników w budynku Kordegardy wyznacza punkt sanitarny ( WC).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA