KONSERWACJA DODGE’A – BOJOWEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO ZE ZBIORÓW DZIAŁU HISTORII POŻARNICTWA MUZEUM W PRZEWORSKU


dodge1
Dodge po konserwacji

Zadanie realizowane w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytetu „Wspieranie działań muzealnych”, dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 35 716 zł. Konserwację wykonuje firma Wojciecha Sieka z Modliborzyc k. Kraśnika Lubelskiego, specjalizująca się w odrestaurowywaniu historycznych pojazdów wojskowych.

Samochód marki Dodge WC 51, ¾ tony, z napędem na cztery koła wyprodukowany w latach 1943-1944 w Stanach Zjednoczonych był dostawą z przydziału UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration – z ang. Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy – organizacja międzynarodowa utworzona w 1943 r. w Waszyngtonie z inicjatywy USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR i Chin w celu udzielania pomocy obszarom wyzwolonym w Europie po II wojnie światowej.) Choć był to samochód wojskowy, to po przystosowaniu go do celów strażackich został wyposażony w podstawowy sprzęt gaśniczy, węże oraz motopompę. Umieszczone po obu stronach skrzyni ładunkowej ławki pozwoliły przewozić do akcji nawet 8 strażaków.

Samochód ten użytkowany był co najmniej od początku lat 60. XX w. przez Ochotnicze Straże Pożarne m.in. OSP Pruchnik, OSP Kańczuga i OSP Świętoniowa, następnie  po ponad 20 latach służby w 1987 r. trafił do zbiorów Muzeum w Przeworsku.

Konserwacja samochodu pozwoli na podniesienie jego walorów estetycznych, a także zabezpieczenie oryginalnych części przed procesem degradacji. W znacznym stopniu będzie ona polegała na wymianie tych części, których nie da się przywrócić do stanu używalności zgodnie ze specyfikacją amerykańskiej firmy Chrysler. Samochód nigdy nie był eksponowany na ekspozycji stałej Działu Historii Pożarnictwa, ze względu na zły stan jego zachowania.

Odrestaurowany samochód będzie stanowił jeden z ważniejszych eksponatów przyciągających uwagę zwiedzających muzeum. Ten zabytek i eksponat o niezwykłych walorach ekspozycyjnych, a także unikat w skali kraju wzbogaci stałą ekspozycję Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku, a także będzie mógł uświetniać imprezy odbywające się w naszej placówce. Posiada udokumentowaną historie i stanowi jeden z nielicznych tego typu pojazdów znajdujących się w muzeach pożarnictwa w Polsce.

Wojciech Kruk
Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

logo mkidn