MUZEALNA OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z lekcji muzealnych organizowanych w naszym Muzeum. Lekcje muzealne stanowią formę zapoznania się z bogactwem zbiorów Muzeum w Przeworsku. Prowadzone są lekcje z dziedziny historii miasta Przeworska, etnografii regionu oraz historii pożarnictwa. Osobna oferta adresowana jest do najmłodszych dzieci, realizacja tematu lekcji może być połączona z zajęciami warsztatowymi. Przygotowaliśmy też propozycję rocznego cyklu 10 lekcji muzealnych pn. POZNAJEMY MUZEUM W PRZEWORSKU. 
Ponadto w roku szkolnym 2016/2017 Muzeum w Przeworsku oferuje inne następujące formy edukacji:
– zwiedzanie wystawy „Historia przeworskiego sportu” – do 2 października 2016 r.,
– warsztaty plastyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych :  malarskie, graficzne i rękodzielnicze prowadzone w pracowni plastycznej przy galerii „Magnez” – tel. kontaktowy – Halina Superson –  792-777-311 (do końca 2016 r.)
– zwiedzanie wystawy „Dziś do Betlejem jadą królowie, złote korony mają na głowie” – Trzej Królowie w kulcie i tradycji regionalnej  (grudzień 2016 – styczeń 2017)
– XV edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego „Współcześni Rycerze św. Floriana” (maj 2017)

Szczegółowa oferta do pobrania:
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2016-2017
LEKCJE MUZEALNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW
POZNAJEMY MUZEUM W PRZEWORSKU – CYKL LEKCJI MUZEALNYCH