Muzeum w Przeworsku już w sieci!

Muzeum w Przeworsku zakończyło realizację zadania pn. „Noce z przeworskim Muzeum”. Zadanie zostało dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Głównym celem programu jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, której odbiór następuje poprzez narzędzia on-line.

Ideą zadania „Noce z przeworskim Muzeum” było przeniesienie do Internetu wydarzeń zaplanowanych w programie Europejskiej Nocy Muzeów na rok 2020. Efektem działań Muzeum w ramach programu „Kultura w sieci” są: nagranie koncertu zespołu piosenki poetyckiej „Mimo Wszystko” z Przeworska pt. „Koncert pieśni nocnych”, nagranie spaceru po miejscu kultury – wideowycieczki po mieście pt. „Spacerkiem po dawnym Przeworsku” oraz transmisja wirtualnego zwiedzania Muzeum Pożarnictwa pt. „Z wizytą w przeworskim Muzeum Pożarnictwa”. Wszystkie trzy filmy dostępne są na odświeżonym kanale You Tube Muzeum w Przeworsku https://www.youtube.com/channel/UCAB9ZxMY_U8mgN0DWThBMeg . Strona internetowa Muzeum www.muzeum.przeworsk.pl została poddana modernizacji informatycznej  i nowemu opracowaniu graficznemu.

Celem realizowanego przez nas zadania było poszerzenie oferty Muzeum w Przeworsku o wydarzenia, szczególnie interesujące odbiorców, mieszkańców Przeworska, powiatu przeworskiego i województwa podkarpackiego. W ciągu ostatnich lat działalności Muzeum, w ramach Nocy Muzeów i w ciągu całego roku, największym zainteresowaniem odbiorców cieszyły się działania czerpiące  z potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki zadaniu, za pomocą narzędzi internetowych, efekty działań trafiły do wszystkich zainteresowanych i są powszechnie dostępne dla każdego odbiorcy.

Zaangażowanie do współpracy lokalnego zespołu piosenki poetyckiej „Mimo wszystko” rozpropagowało twórczość zespołu. Wieczorny wirtualny spacer po zabytkowym mieście jakim jest Przeworsk stanowi interesującą formą przekazu, a w przyszłości, mamy nadzieję, że zachęci do korzystania z oferty edukacyjnej Muzeum – na żywo. Wirtualne oprowadzanie po zbiorach Muzeum Pożarnictwa miało na celu popularyzację unikatowej, bogatej i różnorodnej, największej w województwie podkarpackim kolekcji artefaktów z dziedziny historii pożarnictwa. Celem zadania było zaistnienie Muzeum w sieci, przedstawienie nowoczesnej oferty kulturalnej oraz dotarcie do odbiorców korzystających z oferty kulturalnej przede wszystkim za pomocą Internetu, a także do odbiorców, którzy znają z autopsji ofertę Muzeum, ale są zainteresowani przekazem wirtualnym, do te pory nie praktykowanym przez Muzeum. Rezultatem zadania jest stworzenie alternatywnej wirtualnej oferty kulturalnej Muzeum, dostępnej premierowo jako cykl działań „Noce z przeworskim Muzeum” i dostępnej następnie jako stała oferta do oglądania w dowolnym czasie. Rezultatem zadania jest modernizacja graficzna i informatyczna istniejącej strony internetowej, dostosowanie jej do nowoczesnych standardów i wymogów technicznych, uczynienie jej bardziej atrakcyjną wizualnie.

Czy udało się nam zrealizować cele i  osiągnąć rezultaty? Sprawdźcie i oceńcie sami!