Nowe logo Muzeum w Przeworsku

Prezentujemy nowe logo muzeum, które zostało przygotowane zgodnie z nowoczesnymi trendami projektowania, idąc w stronę minimalizmu i łatwego do zapamiętania oraz odtworzenia kształtu.
Całość symboliki logo została przedstawiona na infografice.
Pracom przyświecała idea aby logo obejmowało możliwie jak najszerszą rzeczywistość związaną z naszym Muzeum. Bo to przecież nie tylko sam budynek główny, ale też park oraz cała przestrzeń niematerialna wydarzeń związanych z sztuką, nauką i sportem. W efekcie prac, powstał sygnet który zawiera w sobie te elementy. Bryła budynku nawiązuje bezpośrednio do części pałacowej, ale też symbolicznie do pozostałych zabudowań. Ikona drzewa odnosi się do Lipy Jana III Sobieskiego, ale pośrednio też do Alei Grabowej i całego zabytkowego parku. Trzy figury geometryczne wewnątrz budynku: koło, prostokąt i trójkąt, oprócz faktycznego odniesienia do kształtu okien, tarasu i rozety w budynku, mają też dodatkowe znaczenie symboliczne. Chodzi w nich właśnie o to połączenie w jednym miejscu sztuki, nauki i sportu.
Wybór prezentacji budynku również nie jest przypadkowy. Sygnet przedstawia teraz Pałac Lubomirskich od strony północnej – patrząc na niego z Alei Grabowej. Plac przed Lipą Jana III Sobieskiego i rozpoczynającą się tutaj Aleją Grabową stanowi ważne miejsce zabytkowego parku – niejako centrum dolnego ogrodu włoskiego. Przy lipie znajduje się pomnik – ławeczka Księcia Ordynata Andrzeja Lubomirskiego. Stąd doskonale widać odrestaurowaną Oranżerię. Tu znajduje się wejście do kaplicy domowej Lubomirskich, a na charakterystycznym szczycie pałacu znajduje się balkon Saloniku Myśliwskiego.
Zmieniona została również nazwa widoczna obok sygnetu – zamiast pełnej „Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy” wykorzystana zostaje nazwa skrócona, powszechnie używana: „Muzeum w Przeworsku”. Font wykorzystuje krój bezszeryfowy, o ostrych krawędziach. Dzięki temu poprawiona została czytelność logo.
Kolorystyka w wersji podstawowej obejmuje kolor złoty (sygnet) i szaro-niebieski (nazwa). Kolor złoty nawiązuje tutaj do arystokratycznego rodowodu budynku muzeum, godności i pałacowej elegancji. Kolor szaro-niebieski oddaje cechy miejsca pełnego spokoju, elegancji i trwałości. Oba kolory razem nawiązują też do barw miasta Przeworska.
Autorem opracowania graficznego jest pracownik Muzeum – kurator cyfrowy i grafik, Rafał Czepiński.