OPOWIEŚCI WĄSKOTOROWE

„Opowieści wąskotorowe”
Piątkowa prezentacja wystawy „Opowieści wąskotorowe” w Muzeum w Przeworsku
rozpocznie jesienne działania w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe dla
Niepodległej 1904 – 2019”. Przeznaczone będą dla dzieci i młodzieży z pięciu gmin
podkarpackich, przez które przejeżdża Przeworska Kolejka Wąskotorowa.
W piątek 6 września w sali balowej Muzeum w Przeworsku dzieci i młodzież szkolna,
członkowie Przeworskiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej spotkają się, by obejrzeć
wystawę „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej  w starej fotografii i dokumentach”.
Opowie o niej Józef Stolarczyk, dyrektor szkoły podstawowej w Bachórzu, który
przygotował ją w ramach projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904 –
2019”. Jest to wystawa mobilna, składa się z siedmiu dwustronnych tablic, na których
spopularyzowane są historia i współczesne losy kolejki wąskotorowej Przeworsk –
Dynów. Zdjęcia, ilustracje i treści zaprezentowano w nowoczesny sposób.
Przedstawiono na nich ludzi związanych z budową kolei, elementy infrastruktury (w
tym tunel) oraz stacje i przystanki. Zaprezentowano archiwalne i współczesne
fotografie.
– Przygotowaliśmy wystawę mobilną po to, by mogła być prezentowana w szkołach,
instytucjach samorządowych i kultury w gminach, które są zaangażowane w realizację
projektu „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej 1904 – 2019”. – Relacjonuje Aneta
Pepaś – Skowron, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dynowie, pomysłodawczyni i
organizatorka projektu. – Tworzymy właśnie grupę wolontariuszy, którzy będą mogli
pojechać razem z wystawą do zainteresowanych instytucji i o niej opowiedzieć.
Stworzyliśmy także do wystawy katalog, będzie miał postać pliku, który w najbliższym
czasie umieścimy na stronie internetowej projektu http://waskotorowa.idynow.pl/ –
dodaje Aneta Pepaś – Skowron.
„Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” to cykl działań edukacyjnych i animacyjnych
prowadzonych w gminach na terenie których znajduje się 7 stacji kolejki wąskotorowej
na trasie Przeworsk-Dynów (woj. podkarpackie, powiat przeworski i rzeszowski). W
realizację projektu zaangażowane są samorządy lokalne i domu kultury. Projekt wpisuje
się we współczesne myślenie na temat działań społecznych wokół tzw. „wspólnej
sprawy”: popularyzacji wydarzeń historycznych związanych z kolejką wąskotorową, ale
także z odzyskaniem niepodległości. Latem społeczności lokalne zorganizowały siedem
wydarzeń kulturalnych na stacyjkach kolejki. W najbliższych dniach domy kultury
zorganizują konkursy dla dzieci z przedszkoli i młodzieży szkolnej.
Dzieci w przedszkolach będą mogły przygotować inscenizacje i animacje teatralno –
muzyczne pod tytułem „Stoi na stacji Lokomotywa”. Młodzież szkolna będzie mogła
wziąć udział w konkursie literackim „Opowieści z pociągu dla Niepodległej”.
Organizatorzy chcą, by kanwą do prac konkursowych były opowieści starszych, by
powstały po rozmowach z rodzicami, dziadkami, sąsiadami. Mają zawierać wątki z
historii kolejki wąskotorowej.

Projekt „Opowieści wąskotorowe dla Niepodległej” trwa od czerwca do listopada 2019 r.
Głównym organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Partnerami głównymi
są: Gmina Miejska Dynów, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Zarząd Dróg
Powiatowych w Przeworsku. Partnerami są: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Miejski
Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, Gminny Ośrodek Kultury w
Przeworsku, Gminny Ośrodek w Jaworniku Polskim, Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w
Kańczudze, Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, Gminna Biblioteka Publiczna w
Dynowie z/s w Bachórzu
Projekt jest dofinansowany z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
Strona internetowa projektu: http://waskotorowa.idynow.pl/
Aleksandra Fandrejewska – Tomczyk