Organizacja zwiedzania indywidualnego i grupowego

Informujemy, iż grupy zorganizowane zwiedzających zgłaszają wizytę w Muzeum telefonicznie:
nr telefonu kom.  575 93 95 93

Zakup biletów, publikacji i pamiątek odbywa się w:
Centrum Informacji Turystycznej KORDEGARDA
ul. Park 1
37-200 Przeworsk
Tel. 575 93 95 93
e-mail:   cit.kordegarda@gmail.com