PERŁY EUROPY WSCHODNIEJ – AUDIOBOOK

Jednym z efektów rzeczowych realizowanego od zeszłego roku projektu turystycznego pn. PERŁY EUROPY WSCHODNIEJ, jest komplet audiobook’ów zawierających narracje na temat zabytków naszego miasta: Pałacu Lubomirskich, Ratusza, Klasztorów i kościołów Bożogrobców i Bernardynów. Do pobrania audiobook mp3 z wycieczką po Klasztorze OO. Bernardynów w Przeworsku.  
LOGO PERLY
Projekt „Perły Europy Wschodniej: rozwój i promocja produktów turystycznych miast
przygranicznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Partnerami projektu są: Tourist Association of Ivano-Frankivsk Region,  City Hall of Kolomyia, Tourism Office of the Department “Euro 2012” of Lvov City Council, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Fundacja Akademia Obywatelska – Przeworsk.