PERŁY EUROPY WSCHODNIEJ – PROJEKT TURYSTYCZNO-KULTURALNY WSPÓŁREALIZOWANY PRZEZ MUZEUM W PRZEWORSKU

        

PERŁY EUROPY WSCHODNIEJ – projekt turystyczno-kulturalny współrealizowany przez Muzeum w Przeworsku.

Dzięki wsparciu Fundacji Akademia Obywatelska, Muzeum w Przeworsku może współrealizować projekt pn. „Eastern European pearls: development and promotion transboundary city cultural tourism products”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Partnerzy projektu to :Tourist Association of Ivano-Frankivsk Region (lider projektu); City Hall of Kolomyia; Tourism Office of the Department  “Euro 2012” of Lvov City Council; Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna; Fundacja Akademia Obywatelska –  Przeworsk.

Celem projektu jest zwiększenie liczby turystów odwiedzających 6 miast – Lwów, Iwano-Frankiwsk, i Kołomyja (Ukraina), Lublin, Zamość i Przewors (Polska) . Dla wszystkich wyżej wymienionych miast – rozwój turystyki jest jednym z istotnych czynników dla koniunktury społeczno – gospodarczej. Bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe, przy braku dużych przedsiębiorstw przemysłowych w regionach, sprawia że turystyka powinna i może być jednym z głównych priorytetów rozwoju regionalnego.

Branża turystyczna w dużej mierze koncentruje się na zorganizowanych grupach zwiedzających. Potrzeby turystyczne indywidualnego użytkownika nie są w pełni zaspokajane, pomimo istniejącego potencjału bogactwa kulturowego, architektonicznego i społecznego miast. Według Światowej Organizacji Turystyki ONZ, indywidualni turyści to 70% całkowitej liczby turystów, co może przynosić największe dochody z branży turystycznej. Jest prawdopodobne, że pieniądze wydane przez indywidualnych zwiedzających mogą otworzyć drogę do polepszenia lokalnej gospodarki i dlatego zignorowanie tego segmentu rynku turystycznego jest krótkowzroczne.

Celem projektu jest zbudowanie systemu przekazu treści turystycznych, dostosowanego specjalnie do indywidualnych potrzeb zwiedzających miasto.

Rezultaty i efekty rzeczowe projektu, które polepszą ofertę turystyczną miasta dla turysty indywidualnego to:

– audio przewodniki w różnych językach w 6 miastach docelowych, w tym w Przeworsku; turyści, w tym z zagranicy, będą korzystać z tych produktów odwiedzając Przeworsk lub poszczególne obiekty turystyczne, będą mogli ściągnąć plik MP3 ze strony Muzeum w Przeworsku i samodzielnie zwiedzić miasto;
– odtwarzacze MP3 z zapisanymi dźwiękowymi informacjami o wycieczkach po mieście i regionie w różnych językach, będą dostępne w Muzeum w Przeworsku;
– opracowanie wspólnej dla powyższych miast strategii współpracy w promocji i rozwoju miejskiej turystyki kulturowej;
– mapy turystyczne w 3 językach, dostępne w formie papierowej i formie elektronicznej na stronie Muzeum w Przeworsku;
– kierunkowskazy na terenie Przeworska w różnych językach obcych na potrzeby samodzielnej wycieczki po mieście;
– przewodnik po Przeworsku w 3 językach uzupełniający mapę i audio przewodniki;
– 3-językowa informacja o tym jak korzystać z audio przewodników;
– 5 promocyjnych artykułów tematycznych o atrakcjach turystyczno – kulturalnych.

Zabytki Przeworska wybrane podczas spotkań roboczych grupy w Przeworsku: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy, Sanktuarium Grobu Bożego – Bazylika pod wezwaniem Ducha Świętego w Przeworsku (Kościół Farny), Kościół pod wezwaniem Świętej Barbary (Klasztor Ojców Bernardynów), Ratusz i rynek.

Muzeum w Przeworsku jest wspierane w realizacji projektu przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku.
DSC04792  DSC04793 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  DSC04795