PRZEWORSKIE MISTERIA BRACI CECHOWYCH – wystawa czasowa

PRZEWORSKIE MISTERIA BRACI CECHOWYCH to wystawa prezentowana w Galerii „Magnez” od 23 października do 30 listopada 2021 r. Zapraszamy wszystkich do poznania misteriów, czyli tajemnic zawodowych przeworskich rzemieślników zrzeszonych w cechach. Wystawa opowie o drodze kariery zawodowej, o uczniach, czeladnikach i mistrzach, o wędrówce i partaczach, o skrzyniach cechowych, obesłaniach, obronie miasta, o schadzkach, o życiu towarzyskim i „wspólnym piwie”…

Cechy działały w oparciu o nadawane im przez królów Polski, dziedziców miasta i władze miejskie przywileje i statuty, które regulowały nie tylko sprawy zawodowe, ale również całą sferę życia kulturalno-obyczajowego i religijnego członków korporacji cechowej.

Najlepszy czas rozwoju przeworskiego rzemiosła to wiek XVI. Sto lat później zaczął się niewielki kryzys, liczne najazdy, pożary wojny i epidemie miały na to wpływ. Poziom produkcji rzemieślniczej w Przeworsku był bardzo wysoki, a ilość rzemieślników w mieście imponująca, stanowiąca ponad połowę mieszkańców miasta. Przeworsk pod tym względem zajmował jedno z czołowych miejsc w ziemi przemyskiej.

W najpotężniejszym na Rusi Czerwonej ośrodku tkacko-sukienniczym w Przeworsku w pierwszej połowie XVII w. działało co najmniej 9 cechów. Według zachowanych źródeł najstarszy z nich – kuśnierski, powstał w 1429 r., a za nim kolejno: szewski w 1486, tkacki w 1490, krawiecki w 1520, bednarski w 1559, sukienniczy w 1579 i piekarski w 1594,  kowalski w 1624 i rzeźnicki w 1626 roku.

Małgorzata Wołoszyn