„PRZEWORSKIE STUDIA REGIONALNE” TOM 2

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością tomu 2 „Przeworskich studiów regionalnych”, liczba stron – 244, cena – 25 zł, do nabycia w sklepiku muzealnym.
Spis treści:
ARTYKUŁY I ROZPRAWY:
Anna Lasota – Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Gaci, pow. przeworski. Zarys historii badań;
Jadwiga Dąbrowska -Tadeusz Cieśla, więzień KL Auschwitz i ofiara stalinizmu;
Katarzyna Ignas – Regionalna zabawka drewniana i gliniana. Na marginesie wystawy etnograficznej „Malowany wózek, para siwych koni… Dawne zabawki wiejskie”;
Ireneusz Thomas – Działalność PTTK na terenie ziemi przeworskiej w nawiązaniu do organizacji turystyki kwalifikowanej w PRL na obszarze województwa rzeszowskiego.
ŹRÓDŁA I MATERIAŁY:
Aleksander Krzysztof Sitnik OFM – Bractwa przy bernardyńskim kościele św. Barbary w Przeworsku w okresie staropolskim;
Szymon Maksymilian Wilk – Kulty wotywne w kościele oo. Bernardynów w Przeworsku w XVII-XVIII wieku. Zarys problematyki;
Marceli R. Gęśla OFM – Kronika wizytacji oo. Bernardynów w Przeworsku 1910-1939 – Liber visitationis;
Małgorzata Wołoszyn – Materiały archiwalne do dziejów Przeworska odnalezione w czasie rewitalizacji ratusza w 2012 r.
VARIA:
Zofia Kuźma – Ksiądz Antoni Wawrzyszko. Memento vivere – pamiętaj, że będziesz żył. SPRAWOZDANIA, RECENZJE I OMÓWIENIA:
Edyta Chomentowska – „Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015)”. Przeworsk 30 maja 2015 r. Konferencja z okazji jubileuszu przybycia zakonników do miasta;
Małgorzata Wołoszyn – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Przeworsku. W 120. rocznicę powstania – kronika wystawy.

NOTY O AUTORACH.