Rewitalizacja, czyli przywrócenie do życia ORANŻERII – na czym będzie polegać

Trwają prace związane z zadaniem „Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku”.
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Przeworska pragniemy przybliżyć zakres inwestycji realizowanej przez Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
1. Remont budynku oranżerii obejmie w zakresie bryły zewnętrznej: naprawę fundamentów, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków na elewacji wraz z kolorystyką, montaż istniejących oraz odtworzenie brakujących elementów sztukaterii pierwotnie zdobiących pilastry oraz wejście główne w elewacji wschodniej, jak również odtworzenie drewnianych kasetonów
w polach pomiędzy ozdobnymi końcówkami krokwi i gzymsu znajdującego się poniżej. Wewnątrz zachowana zostanie istniejąca antresola, wykonane zostaną również nowe posadzki, ściany zewnętrzne od wewnątrz zostaną pokryte płytami klimatycznymi, na pozostałych zostanie wykonany tynk, prace wykończeniowe obejmą położenie terakoty, a w pomieszczeniach sanitarnych glazury i terakoty, wykonane zostaną prace malarskie, pojawią się donice z roślinnością oraz przeprowadzone zostaną roboty instalacyjne: wodna, sanitarna, c.o., gazowa, wentylacyjna, klimatyzacyjna, elektryczna z iluminacją elewacji i odgromowa.
W poziomie parteru znajdować się będą: pomieszczenie barowe, sala ekspozycji czasowej, toalety dla gości, magazynek, zaplecze galerii oraz toalety dla personelu a pod antresolą przestrzeń komunikacyjna ze schodami na antresolę i do kotłowni znajdującej się w części podpiwniczonej. Antresola będzie pełnić rolę sali spotkań.
2. Rewaloryzacja parku będzie polegać na wykonaniu nowych alejek spacerowych i dróg dojazdowych w technologii nawierzchni mineralnej naturalnie stabilizowanej (HanseGrand na alejkach z listwą odcinającą i z kruszywa naturalnego na drogach dojazdowych z krawężnikami), poszerzeniu parkingu o jedno miejsce postojowe, montażu ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz 1 szt. wysuwanego drogowego ogranicznika wjazdu. Z uwagi na spływające duże ilości wody opadowe z drogi krajowej DK 94 przy bramie południowej oraz z parku górnego do dolnego
w pobliżu alei grabowej zadecydowano, że w tych dwóch miejscach zostanie zastosowana nawierzchnia z kostki granitowej łamanej wraz z odwodnieniem. Mur oporowy znajdujący się za budynkiem oranżerii zostanie obłożony cegłą.
Przewidywany termin zakończenia powyższych prac to drugi kwartał 2024 r.
Edyta Bieniasz