RUSZA KINO LETNIE

Od piątku 19 sierpnia rozpoczynamy projekcje filmów w kinie letnim na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku.
Szczegółowy terminarz:
19.08 (piątek) – Dług
20.08 (sobota) – Dzień świra
26.08 (piątek) – Kiler
27.08 (sobota) – Poranek kojota
02.09 (piątek) – Psy
03.09 (sobota) – Chłopaki nie płaczą
Godziny projekcji: 21.00-22.30
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych daty projekcji filmów mogą ulec zmianie.
ZAPRASZAMY!
Kino letnie zorganizowano w ramach 2-letniego zadania: „Zakup projektora, ekranu oraz nagłośnienia do organizacji kina letniego i imprez plenerowych”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Przeworskiego oraz Muzeum w Przeworsku.
Partnerzy: Urząd Miasta Przeworska i Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku.

Regulamin Kina Letniego

  1. Organizatorem Kina Letniego jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
  2. Projekcja filmów odbędzie się dniach 19-20, 26-27 sierpnia oraz 2-3 września 2016 r.
  3. Projekcja odbędzie się przed budynkiem Oranżerii na wyznaczonym do tego terenie.
  4. Organizator nie pobiera opłat za oglądanie filmów.
  5. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w projekcji filmu  za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
  6. Organizator nie kontroluje wieku widzów, zgody rodzica lub opiekuna.
  7. Podczas projekcji obowiązuje:

a)     kulturalne zachowanie

b)    zakaz palenia papierosów

c)     zakaz wnoszenia i picia alkoholu

8. Organizator decyduje o ilości osób uczestniczących w projekcji (liczba nie może przekraczać 100).

9. Każdy, kto zdecyduje się na udział w projekcji zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, w przeciwnym razie zostanie wyproszony z miejsca odbywania projekcji filmu.

10. Uczestnik może przynieść bezpieczne siedzisko (koc, krzesło, karimatę, materac dmuchany, leżak itp.).

11.Organizator nie bierze odpowiedzialności a osoby przebywające poza terenem wyznaczonym na potrzeby projekcji filmu.

12. W razie jakichkolwiek zagrożeń należy zgłosić zaistniałą sytuacje pod numery alarmowe : 112- numer alarmowy, 997 – Policja, 998 – Straż Pożarna, 999 – Pogotowie Ratunkowe oraz do pracowników Muzeum w Przeworsku, którzy zostaną przedstawieni przed projekcją filmu.

13. Na terenie parku (przy Oranżerii) w godzinach projekcji filmu gdzie znajdował się punkt medyczny, do którego należy się zgłaszać w razie zaistniałem potrzeby.

14. Organizator na potrzeby uczestników w budynku Kordegardy wyznacza punkt sanitarny(WC).

kino nowe jpg