Sesja demonologiczna na zakończenie zadania ministerialnego „Topiec, błąd i lizibożek. Wystawa wierzeń demonologicznych regionu przeworskiego.”

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy Instytucja Kultury Powiatu Przeworskiego

zaprasza  Państwa na sesję popularnonaukową towarzyszącą wystawie:

„Topiec, błąd, lizibożek i dzidko. Relikty ludowych wierzeń demonologicznych z okolic Przeworska”

w dniu  23 listopada 2018 r. (piątek)

Sesja w godz. 17.00-19.00.

W godz. 16.00-16.45: dla chętnych – oprowadzanie kuratorskie po wystawie etnograficznej w Galerii „Magnez”.

Program wystąpień:  (Sala balowa Pałacu Lubomirskich)

17.05 – 17.30 dr Małgorzata Dziura – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

O bohatyniach, chowańcach i innych demonach. Z demonologii ludowej południowo-wschodniej Polski

17.30 – 17.55 mgr Sylwia Zawiślak – artysta grafik

Wyobraźnia ludowa, wyobraźnia współczesna – źródła inspiracji. Formy i treści ilustracji do opowieści wierzeniowych

18.00-18.25  mgr Katarzyna Ignas – Muzeum w Przeworsku

Topiec, błąd i lizibożek. Wystawa wierzeń demonologicznych regionu przeworskiego. O realizacji zadania ministerialnego

18.30 – 19.00 Dyskusja i poczęstunek