„Strażacka Gwiazda Podkarpacia” dla Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku!!!

8 czerwca 2024 r. podczas uroczystych obchodów złotego jubileuszu 50-lecia istnienia Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Nr 28/75/2024 z dnia 03 czerwca 2024 roku zostało odznaczone Odznaką Honorową „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”, w uznaniu szczególnych zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej i dobra społeczeństwa oraz rozwoju OSP i Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego.

Odznakę Honorową o nazwie „Strażacka Gwiazda Podkarpacia” ustanowił w roku 2021 jako nowe wyróżnienie Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Uchwałą Nr 23/XI/2021 z dnia 26 marca 2021 r. zatwierdzoną przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Uchwałą nr 193/46/2021 z dnia 27 kwietnia 2021. Ustanowiona odznaka jest odznaczeniem honorowym wyrażającym uznanie dla tych, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej, w tym ruchu strażackiego województwa podkarpackiego.

Odznakę tworzą trzy warstwy: dolna – wieniec, środkowa – gwiazda i górna – krzyż, które są zespolone ze sobą, ich skrajne wymiary: wieniec 40 mm, gwiazda 45 mm, krzyż 30 mm. Odznaka to ośmioramienna gwiazda, emaliowana na biało, ze złotym obrzeżem, zaopatrzona okrągłymi złotymi kulami na końcach ramion. Położona jest ona na o nieco mniejszych rozmiarach złotym wieńcu laurowym, spiętym u dołu kokardą. Na gwieździe nasadzony jest krzyż emaliowany w kolorze amarantu, o nieco mniejszych rozmiarach, ze złotym obrzeżem, którego narożniki zaopatrzone są okrągłymi złotymi kulami. Na krzyżu w bocznych ramionach umieszczone są daty „1921” i „2021” w kolorze złotym. Pośrodku krzyża umieszczony jest owalny, cały złoty medalion św. Florian. Na górnym ramieniu krzyża widnieje emblemat strażacki, hełm i dwa skrzyżowane toporki w kolorze złotym. Na dolnym ramieniu krzyża znajduje się emaliowany herb Województwa Podkarpackiego. Na czterech dużych ramionach gwiazdy, umieszczone są złote napisy. Na dolnych – „ZA DZIELNOŚĆ i „I WYTRWAŁOŚĆ”. Na górnych –„ZOW ZOSP RP” i „WOJ. PODKARPACKIEGO”. Na górnym małym ramieniu gwiazdy widnieje złota data „1875” przypominająca o wydarzeniu wskazanym w preambule. Pozostałe trzy małe ramiona gwiazdy pozostają bez napisów, tylko emaliowane na biało.

Odznaka „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA” nawiązuje swoim wizerunkiem do odznaki „Gwiazdy Pamiątkowej” ustanowionej we Lwowie uchwałą Rady Zawiadowczej Krajowego Związku OSP w Galicji w roku 1918 roku. Jej wyjątkowość, kształt i charakter został ponownie zawarty w nowej Odznace, co oznacza, że Gwiazda z 1918 roku i Gwiazda z roku 2021 stanowią piękne połączenie historii ze współczesnością.

Serdecznie dziękujemy i jesteśmy wdzięczni całemu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podkarpackiego na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druhem Janem Pacem oraz Prezesem Honorowym Zarządu Oddziału Powiatowego w Przeworsku druhem Wiesławem Kubickim za to wyjątkowe i wspaniałe odznaczenie dla naszego Muzeum.

Wojciech Kruk
Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku