ŚW. ANTONI Z DZIECIĄTKIEM – KONSERWACJA RZEŹBY DREWNIANEJ – zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rzeźba „Święty Antoni z Dzieciątkiem” poddana została konserwacji technicznej: powierzchnia drewniana rzeźby została oczyszczona, rozmontowano ruchome elementy rzeźby (metalowy pręt lilii), podklejone zostały odspojone łuski zaprawy, dokonano dezynsekcji i dezynfekcji drewna. W tej chwili trwa dwumiesięczny okres wysychania i twardnienia obiektu po impregnacji.

IMG_0341 IMG_0460 IMG_0437IMG_0421

Rzeźba prezentuje ikonograficzny motyw „Wizji Dzieciątka Jezus” – nagie Dzieciątko Jezus siedzące na lewym ramieniu św. Antoniego, prawą rączką dotyka podbródka Świętego, zaś w lewej trzyma – kulę, czyli jabłko królewskie wskazujące na Syna Bożego jako Władcę Wszechświata.

Motyw ten wiąże się z cudownym zdarzeniem z życia Świętego. Podczas głoszenia misji, Antoni zamieszkał w pewnym domu. Będąc w swoim pokoju ukląkł do modlitwy, w której się całkowicie zatopił. Czuwanie modlitewne przedłużyło się do późnej nocy. Gospodarz przez ciekawość, co pewien czas przez otwór w drzwiach obserwował, co dzieje się wewnątrz. Po pewnej chwili ujrzał Świętego otoczonego światłością i pogrążonego w zachwycie, trzymającego na rękach Dzieciątko Jezus. Antoni wziął małego Jezusa w ramiona i z uwagą wpatrywał się w jego oczy. Wizja Dzieciątka Jezus miała dokonać się w ostatnich tygodniach życia Świętego, kiedy to doświadczał intensywnych przeżyć mistycznych w zjednoczeniu z Bogiem. Pierwsza wzmianka o tym zdarzeniu znalazła się w „Liber Miraculorum” (Księdze cudów) sporządzonym w 1369 r.

Odnowioną rzeźbę po konserwacji estetycznej zaprezentujemy na wystawie „Skarby przeworskich Bernardynów”, w drugiej połowie września. Fot. Natalia Soran-Maluty.